Kirjallisuustieteen maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät tiedekunnan yhteystietosivulta.
Opintosuoritusrekisteristä vastaa hallintoasiainsihteeri Merita Kallioinen. Opintoneuvontaa antaa opintokoordinaattori Annikka Hautamäki. (Ks. opintopalveluiden yhteystiedot.)

Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei järjestetä opetusta viikoilla 42 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa (syventävien uudet kirjalistat päivitetään kesäkuussa).

Ennen 2018 aloittaneet

Syventävät opinnot suoritetaan loppuun vastaavuustaulukoiden mukaisesti, ks. maisteriohjelman siirtymäsäännöt.

Vastuuhenkilöt ja kirjatenttien vastaanottajat 2018-2019

KIRS1A ja B Kirjallisuuden teoriat 1&2
Adaptaatio, intertekstuaalisuus ja –mediaalisuus: Saija Isomaa
Kertomus: Maria Mäkelä
Kirjallisuudenfilosofia: Sari Kivistö
Kulttuuri, luonto, yhteiskunta: Juha Raipola
Laji: Saija Isomaa
Sukupuoli: Hanna Samola

KIRS2A ja B Kirjallisuuden ilmiöt 1&2: Juha Raipola ja Laura Karttunen

KIRS3 Syventävä tekstianalyysi: Juha Raipola (syksy)            

KIRS7B Harjoittelu ja raportti: Sari Kivistö ja Saija Isomaa

KIRS7A Kohti tutkielman jälkeistä elämää: Sari Kivistö ja Saija Isomaa

Syventävien opintojen vastuuprofessorit: Sari Kivistö ja Saija Isomaa

Kokonaismerkinnän saa lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattori Annikka Hautamäelle.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

KIRA3G Satututkimuksen lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS1 Kirjallisuus ja tunteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS5 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4E Kirjallisuuden opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY212 Pro gradun viimeistelyseminaari (kirjallisuustiede)   Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

KIRS1/A4 Kirjallisuudentutkijan työkalupakki tieteellisiin kertomuksiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Maailmanloppu nyt. Ja ennen. 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Monikulttuurinen kirjallisuus Suomessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS5 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRS3 Tekstienväliset suhteet: Syventävä tekstianalyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta