Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteystiedot

Opetushenkilökunnan yhteystiedot löytyvät tiedekunnan sivuilta.

Uudet opiskelijat

Tervetuloa opiskelemaan! Tutkinto-ohjelman tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 28.8.2018 klo 9.00 alkaen (Pinni B 1097). Muut orientoivien opintojen ajankohdat löytyvät kandidaattiohjelman opetusohjelmasta opintojakson ITIY003 tiedoista.

Ilmoittautuminen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kursseille

I-periodissa alkavat kurssit: 1.8.2018-29.8.2018

II-periodissa alkavat kurssit: 1.10.2018-15.10.2018

III-periodissa alkavat kurssit: 10.12.2018-19.12.2018

IV-periodissa alkavat kurssit: 11.2.2019-25.2.2019

Itsenäiset suoritukset

Syventävien kirjallisuusopintojen suorittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät kurssisivuilta:

ITIS16 Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot

ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot

ITIS36 Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopinnot

ITIS46 Literature (Internet and Game Studies).

Sähköisessä tenttipalvelussa on lista opintojaksoista, jotka ovat tentittävissä sähköisesti sekä ohjeet sähköisten tenttien suorittamiseen.

Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopintojen opetustiedot löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Kokonaismerkinnät

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kokonaismerkinnät (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä valinnaiset opintokokonaisuudet) pyydetään sähköpostitse tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIS61 Master's Thesis Seminar / Internet and Game Studies 10 op (Opetuskieli: englanti)
ITIS41 Multidisciplinary Games and Internet Research 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

ITIS61 Graduseminaari / Kekäläinen (jatkuu keväältä 2018) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS61 Graduseminaari / Henttonen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS61 Graduseminaari / Harviainen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS14 Web-tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIS61 Master's Thesis Seminar / Internet and Game Studies 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS44 Special Issues in Games and Internet Cultures 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

ITIS61 Graduseminaari / Henttonen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS61 Graduseminaari / Harviainen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIS61 Master's Thesis Seminar / Internet and Game Studies 10 op (Opetuskieli: englanti)
ITIS45/ITIA11 Current Approaches in Games and Internet Research (III) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIA11/ITIS45 Performing Gameplay 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

ITIS61 Graduseminaari / Harviainen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS61 Graduseminaari / Kekäläinen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS11 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS12 Tiedonhaun kieliteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS24 Kirjasto- ja tietopalvelujen suunnittelu ja arviointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

ITIS61 Master's Thesis Seminar / Internet and Game Studies 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIS42 Foundations of Games and Internet Research 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIS43 Special Issues in Design Research 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIS45/ITIA11 Current Approaches in Games and Internet Research (IV) 5 op (Opetuskieli: englanti)