x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työelämäviestintä

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vastuuopettaja: Riikka Nissi.

Kokonaismerkintöjä pyydetään vastuuopettajalta tai opintokoordinaattori Annikka Hautamäeltä.

Työelämäviestinnän opintokokonaisuudessa tarkastellaan työelämän kielenkäyttöä osana muuttuvaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia. Monitieteinen opintokokonaisuus tarjoaa perustiedot työelämän viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden tutkimuksesta kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteissä. Opinnoissa perehdytään viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden analyyttiseen tarkasteluun, kartutetaan analyyttisessa tarkastelussa tarvittavaa menetelmällistä osaamista sekä hankitaan valmiuksia käytännön kieliammattilaistyöhön.

Opintokokonaisuuden kaikille yhteiset opintojaksot opetetaan suomeksi tai englanniksi. Vaihtoehtoisten opintojaksojen opetuskieli vaihtelee. Opintojaksojen suorittaminen voi edellyttää opetuskielen riittävää hallintaa. Lisäksi osallistumisen edellytyksenä voi olla muita opintoja.Vaihtoehtoiset opintojaksot:

Työelämäviestinnän kokonaisuuteen sijoitettavat vaihtoehtoiset opintojaksot valitaan opiskelijan omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti siten, että kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Tarkistathan jaksojen opetuskielen opetusohjelmasta ja vaadittavat edeltävät opinnot opinto-oppaasta.

Vaihtoehtoisten opintojaksojen koostamisessa on otettava huomioon, että yhdestä aihepiiristä ei ole mahdollista sisällyttää kokonaisuuteen kahta tai useampaa opintojaksoa, joiden osaamistavoitteet tulevat liian lähelle toisiaan. Esimerkiksi diskurssintutkimuksesta voi sisällyttää kokonaisuuteen vain yhden teoreettis-metodisesti suuntautuneen opintojakson, ellei muunlaiselle järjestelylle ole hyviä syitä.

Katso kokonaisuuden tiedot opinto-oppaasta.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vaihtoehtoiset opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Vaihtoehtoiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOT1 Työelämän tekstitaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Pakolliset opinnot

SUOT3 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset opinnot

MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta