Puheviestinnän maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

COMSin tervetulotilaisuus

Tervetulotilaisuus COMSin opiskelijoille järjestetään ma 27.8. klo 12-14, Juhlasali.

Kursseille ilmoittautuminen ja poissaolot

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Jos muunlaista ilmoittautumista edellytetään, se on on kerrottu jakson ilmoittautumiskohdassa.

Kontaktikursseilla ja pienryhmässä tapahtuvassa opetuksessa tulee olla aktiivisesti läsnä - varsinkin ensimmäisellä kokoontumiskerralla on oltava paikalla lunastamassa opiskelupaikkansa. Mikäli opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla poissaolostaan ilmoittamatta, saa paikan varasijalla oleva opiskelija. Mikäli varasijalla oleva opiskelijakaan ei lunasta paikkaansa ryhmästä, vapaat paikat täytetään ryhmän ensimmäisellä aloituskerralla paikalla olevien jonottajien ("kärkkyjien") kesken. Muistakin poissaoloista kurssin kuluessa on aina neuvoteltava etukäteen kurssin opettajan kanssa ja äkillisistä sairaustumisista ilmoitettava kurssin opettajalle mahdollisimman nopeasti.

Tentit

Kirjallisuustentit ja kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa eli Tenttis-järjestelmässä. Luentokurssien tentit suoritetaan luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla.

Kokonaismerkinnät

Opiskelija pyytää kokonaismerkinnän rekisteröimistä suorittamistaan opintokokonaisuuksista. Kokonaismerkintä kokoaa opintojaksot yhdeksi opintokokonaisuudeksi, joka näkyy tutkintotodistuksessa. Kokonaismerkinnät pyydetään aina ko. opetusta antavasta tutkinto-ohjelmasta. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintosuoritusten kokonaismerkintöjen rekisteröimistä voi pyytää opintokoordinaattorilta sonja.stedt@uta.fi. Pelkkä sähköposti riittää, ei tarvitse täyttää lomaketta.

Opetushenkilökunta

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

JOVPVS12 Seminaari 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVS3 Puheviestintä tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVS12 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Johdatus tiedeviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVPVS3 Current Issues in Speech Communication (Puheviestintä tieteenä jatkuu) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

JOVPVS9 Johtamisviestintä 5 op
JOVPVS13 Terveysviestintä 5 op
JOVPVS12 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVS13 Terveysviestintä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVS12 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Tiedeviestinnän käytänteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta