x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Bioteknologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Perusopinnot

BTK1015 Solut 9 op
BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

BTK2020 Biomolekyylit 6 op

Valinnaiset opinnot

BTK1080 Experimental animal course 5 op (Opetuskieli: englanti)
BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yhteiset opinnot

KKSUBMT Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUBMT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (myös TTY:n biotekniikan opiskelijoille) 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

BTK1061 Genetiikka 3 op
BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op

Aineopinnot

BTK2036 Biokemian työt 5 op
BTK2051 Molekulaarinen solubiologia 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK3210 KEB-62100 Orgaaninen kemia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2018) 3 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1099 Tieteellinen seminaarisarja 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yhteiset opinnot

BTK5003 Vieraan kielen taito, jatkotaso 3 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

Aineopinnot

BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op
BTK2070 Rakennebiologia 5 op
BTK2112 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma - Kandiseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Valinnaiset opinnot

BTK2100 Biotechnical product development 5 op (Opetuskieli: englanti)
BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti)
BTK1099 Tieteellinen seminaarisarja 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiset opinnot

BTK5001 Vieraan kielen taito, perustaso 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK5003 Vieraan kielen taito, jatkotaso 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK5557 BMT-70100 Kudosteknologian perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2250 Bioinformatics 3 op

Aineopinnot

BTK2223 Immunologian perusteet 5 op
BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2019) 3 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BTK2100 Biotechnical product development 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2037 Biokemian työt: Proteiinit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1085 Projektiharjoittelu 5–8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1099 Tieteellinen seminaarisarja 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1062 Hands-on genetics 2 op (Opetuskieli: englanti)