x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkinto-ohjelman yhteystiedot:

Opinnot

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen syventävät opinnot. Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin, organisaatioiden tietojärjestelmien sekä tietokantojen ja tiedonhaun suositukset voit tarkistaa opinto-oppaasta. Tarkista tarvittaessa vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Maisteriopintojen alkusyksyn esittely- ja hops-tilaisuuksien ajat löytyvät kandidaattiohjelman opetusohjelmasta.

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Voit hyväksilukea tiettyjä TTY:n ohjelmistotekniikan opintoja erikseen sovittaviksi tietojenkäsittelytieteiden opinnoiksi. Opetusohjelmaan kootaan tiedot suoraan hyväksyttävistä jaksoista otsikoilla

Voit suorittaa myös valinnaisia opintoja TTY:ltä tai Tamkista, katso tarjonta ristiinopiskelutarjottimelta ja selvitä HOPS-opettajasi avustuksella etukäteen opintojakson sijoittuminen omaan tutkintorakenteesi. 

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n tietojenkäsittelytieteiden kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ke 1.8. - su 2.9.20178
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 17.9.- su 14.10.2018
Ilmoittautumisaika periodille III: 10.11. - 19.12.2018 (muutettu vuodenvaihteen tietojärjestelmäkatkosten vuoksi)
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 28.1.-su 24.2.2019

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsussa. Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssipalautelomakkeella.

Kokonaismerkinnät ja valmistuminen

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

MTTTP1 Introduction to Statistics (Tampere Summer School) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Syventävät opinnot

TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 1–5 op
TIETS09 Algorithmic Problem Solving 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari) 1–5 op

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA4 Project Work (Fall term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (2018-I) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Syventävät opinnot

TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Software Project Management (Fall term) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS43 Recommender Systems 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS09 Algorithmic Problem Solving 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS02 Automaatit I 5 op
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari) 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Fall term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (2018-II) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTP1 Introduction to Statistics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Syventävät opinnot

TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS44 Big Data Entity Resolution 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS09 Algorithmic Problem Solving 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS07 Neurocomputing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS46 Distributed Systems 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS59 Information Visualization 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari) 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018-III) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Syventävät opinnot

TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Software Project Management (Spring term) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Ruohonen) 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS09 Algorithmic Problem Solving 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS05 Kuvanprosessointi / Digital Image Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS05 Digital Image Processing - Self-studying 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS59 Information Visualization 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (Junkkari) 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot

TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018-IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)