x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkinto-ohjelman yhteystiedot:

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ke 1.8. - su 2.9.2018
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 17.9.- su 14.10.2018
Ilmoittautumisaika periodille III: 10.11. - 19.12.2018 (muutettu vuodenvaihteen tietojärjestelmäkatkosten vuoksi)
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 28.1.-su 24.2.2019

Opintotarjonta

Tutkinnon vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta

Kieliopintojen tarjonta löytyy Kielikeskuksen opetusohjelmasta kohdasta Luonnontieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisten opintojen kokonaisuudet löytyvät kunkin tiedekunnan opinto-oppaasta ja toteutustiedot  opetusohjelmasta.

Tietojenkäsittelytieteiden ja matematiikan tilastotieteen tenttipäivät ja sähköiset tentit löytyvät tiedekunnan Tenttiminen -sivulta.

Jos olet kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, voit valita ohjelmaasi myös joitain syventäviä opintoja, ks. maisteriohjelmien opetusohjelmat

  • Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot - TIM
  • Software Development - SDE
  • Computations Big Data Analytics - CBDA
  • Human-Technology Interaction - HTI (ks. viestintätieteiden tiedekunnan opetusohjelma)

Tampere3-ristiinopiskelusta, ent. TaY:n opiskelijat

Tiettyjä tekniikan alan (ent. TTY:n) opintoja voi hyväksilukea erikseen sovittaviksi tietojenkäsittelytieteiden opinnoiksi. Alla on kootusti tieto suoraan aineopinnoiksi hyväksyttävistä opintojaksoista otsikolla "Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä" Maisteriopintojen opetusohjelmassa on myös syventäväksi sopivia opintojaksoja.

Huomaathan opintoja valitessa, että seuraavista pareista molempia jaksoja EI voi sisällyttää tutkinnon minimilaajuuteen: 

  • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I – TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 
  • TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ - TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet
  • TIETA19 Practical programming in Python  -  TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto

Voit suorittaa valinnaisia opintoja Hervannan kampuksella tai Tamkissa, katso tarjonta ristiinopiskelutarjottimelta ja selvitä HOPS-opettajasi avustuksella etukäteen opintojakson sijoittuminen omaan tutkintorakenteesi. 

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n tietojenkäsittelytieteiden kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta. NettiOpsuun kirjaudutaan TUNI tunnuksella (ks. Muutosinfo 2019)

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Kokonaismerkinnät ja valmistuminen luonnontieteiden kandidaatiksi

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Fall term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (2018-I) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIETA19 Practical Programming in Python 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)

Itsenäisesti suoritettavat

TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti)

Vapaaehtoiset opinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIP2 Tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Fall term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (2018-II) 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Itsenäisesti suoritettavat

TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018-III) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW Programming 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op (Opetuskieli: englanti)

Itsenäisesti suoritettavat

TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti)

Vapaaehtoiset opinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - Spring 2019 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW Programming 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018-IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA19 Practical Programming in Python (Summer 2019) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Itsenäisesti suoritettavat

TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä (kevät) 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Student supervision in computer sciences 1–3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin (kevät) 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta