x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetusohjelmasta

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetustarjonta, jossa ei ole eritelty opintosuuntia. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu opetustietojen yhteydessä alla sekä Opiskelun oppaassa.

Kaikki opintojaksot eivät käy kaikkien opintosuuntien syventäviksi opinnoiksi.

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa (taulukko päivitetään).

Ilmoittautuminen

Periodilla I alkavat kurssit: ke 1.8. - su 2.9.2018
Periodilla II alkavat kurssit: ma 17.9.- su 14.10.2018
Periodilla III alkavat kurssit: 14.11. - 19.12.2018 (HUOM. Muutettu vuodenvaihteen tietojärjestelmäkatkosten vuoksi.)
Periodilla IV alkavat kurssit: ma 28.1.-su 24.2.2019

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla (pääsääntöisesti NettiOpsussa). Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Kurssien väli- tai loppukokeisiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua (lisätiedot opettajalta). Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Yleistä palautetta matematiikan ja tilastotieteen opetuksesta voi antaa e-lomakkeella.

Kokonaismerkinnät

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Opetusohjelmaan on poimittu Tampereen teknillisen yliopiston järjestämät kurssit:

  • MAT- 67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2 (TaY:lla matematiikan syventävien opintojen erikoiskurssi)
  • MAT-61757 Measure and Integration

Ristiinopiskelupalvelussa listattujen kurssien vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintoihin on listattu vastaavuustaulukossa. Kursseille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n matematiikan kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Tutkinto-ohjelma

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS3 Geometria 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Kohti matematiikan opettajuutta 2 (TTY) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS1 Algebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS11 Opettajasuunnan seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Kombinatoriikka 5 op