x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustiede valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien vastuuopettajat

Kasvatustieteiden perusopinnot: yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen

Kasvatustieteiden aineopinnot: yliopistonlehtori Vesa Korhonen

Kasvatustieteiden perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle kirjautuminen:

Kirjaudu kirjautumisohjeen avulla.

Perehdy tarkasti yhteisellä Moodle-alueella olevaan kasvatustieteiden perusopintojen yleisohjeeseen. Yhteisellä alueella on myös lista KASP1-KASP4 -jaksojen kirjallisuustenttien teoksista.

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO5 Research on Teaching and Learning - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)

Basic Studies in Education, 25 ECTS

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASP3 Development, Education and Lifecourse 5 op (Opetuskieli: englanti)
KASP4 Teaching, Pedagogical Facilitating, Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Kasvatustieteiden syventäviä opintoja

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSO4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSA1 Aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO5 Research on Teaching and Learning - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Basic Studies in Education, 25 ECTS

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASP1-2, KASP5 Basic Studies in Education -courses, introductory meetings, reading circles and book exams   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASP3 Development, Education and Lifecourse 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASP4 Teaching, Pedagogical Facilitating, Learning 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSA3 Education, Work and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti)

Basic Studies in Education, 25 ECTS

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASP3 Development, Education and Lifecourse 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA15 Activity Theory and Formative Interventions in Educational Research 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatustieteiden syventäviä opintoja

KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSO8 Pedagoginen johtaminen - Luennot ja ryhmätyöskentely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSA5 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti)
KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSO6 Curriculum Studies - Lectures 5 op (Opetuskieli: englanti)
KASSA3 Education, Work and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Basic Studies in Education, 25 ECTS

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASP3 Development, Education and Lifecourse 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASP4 Teaching, Pedagogical Facilitating, Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)