x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opettajan pedagogiset opinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vastuuopettaja

Opettajan pedagogiset opinnot: yliopistonlehtori Inkeri Rissanen

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka

PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Opettajan pedagogiset opinnot, aineenopettaja

PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka

PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op
PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PEDAYOP1 Teaching and Learning in Higher Education 10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opettajan pedagogiset opinnot, aineenopettaja

PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka

PEDAYOP2 Opetussuunnitelmatyö yliopistossa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOA1 Tutkiva ja kehittävä opettaja 20 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PEDAYOP1 Teaching and Learning in Higher Education 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta