x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien vastuuopettajat

Kasvatustieteiden syventävät opinnot: apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen 

Matematiikan aineenopettajan koulutus (Aikama): yliopisto-opettaja Jaska Poranen

Tutkimusmenetelmäopinnot

Kandidaatin tutkintoon sisältyvät menetelmäopinnot tulee olla suoritettuna ennen syventävien menetelmä- ja tutkielmaopintojen aloittamista. Kandidaatintutkielman osalta työ on oltava jätettynä tarkastusprosessiin.

Pro gradu -tutkielmaseminaarin aloittaminen ei ole sidottu syventävien menetelmäopintojen suorittamiseen, mutta spesiaalikurssit kannattaa tehdä silloin, kun ne ovat oman tutkielmaprosessin kannalta optimaalisia. Monet syventävien opintojen menetelmäkurssit on suunnattu tiettyyn tutkielmaprosessin vaiheeseen, esim. haastattelujen tekemiseen tai laadullisen aineiston analyysiin, mutta myös yleisempiä kursseja järjestetään.

Tutkimusmenetelmäopintoihin sisältyvät:
KASSM1 Syventävä metodologia 4 op
KASSM2 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi 3 op

  • Syventäviin opintoihin sisältyvät menetelmäjaksot muodostavat vuosittain vaihtuvan menetelmätarjonnan, joista opiskelija valitsee yhden KASSM2-kurssin ja oman menetelmällisen erityisalansa ja aikataulujensa perusteella. KASSM2 on aina kurssimuotoinen ja edellyttää osallistumista pienryhmäopetukseen. Mikäli ryhmissä on tilaa, opiskelija voi suorittaa KASSM3-opintojakson tilalla toisen KASSM2-kurssin, mutta ryhmiin valinnoissa etusija on niillä opiskelijoilla, joilla KASSM2 ei ole vielä suoritettuna.

KASSM3 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi: Metodologinen essee 3 op

        

                                   

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO5 Research on Teaching and Learning - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

KASSO4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO5 Research on Teaching and Learning - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

KASSA1 Aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSM2 Specialized Optional Research Methodology: Action research 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOH4B Syventävä projekti, syksyllä 2018 alkava 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSA3 Education, Work and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOH4B Syventävä projekti, syksyllä 2018 alkava 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Kaikille yhteiset opintojaksot

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti)

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

KASSO8 Pedagoginen johtaminen - Luennot ja ryhmätyöskentely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO6 Curriculum Studies - Lectures 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

KASSA5 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSA3 Education, Work and Culture 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOH4B Syventävä projekti, syksyllä 2018 alkava 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot