x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

KASVATUSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAAN KUULUVIEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN VASTUUOPETTAJAT:

Kasvatustieteiden perusopinnot: yliopistonlehtori Sirpa Mäkinen

Kasvatustieteiden aineopinnot: yliopistonlehtori Vesa Korhonen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: yliopistonlehtori Pirjo Kulju

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot: yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola

Matematiikan aineenopettajan koulutus (Aikama): yliopisto-opettaja Jaska Poranen

KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINTOJEN YHTEISELLE MOODLE-ALUEELLE KIRJAUTUMINEN:

Kirjaudu kirjautumisohjeen avulla.

Perehdy tarkasti yhteisellä Moodle-alueella olevaan kasvatustieteiden perusopintojen yleisohjeeseen. Yhteisellä alueella on myös lista KASP1-KASP4 -jaksojen kirjallisuustenttien teoksista.

KK-TUTKINNON TUTKIMUSMENETELMÄOPINNOT:

Kasvatustieteiden perusopinnot:

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op

Opintojakso on oltava suoritettuna ennen aineopintojen menetelmäopintoja

Kasvatustieteiden aineopinnot:

KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat 2 op

Opintojakso on sijoitettu aineopintojen alkuun, koska se muodostaa perustan aineopintojen menetelmäharjoitusjaksoille. Tämän takia luennot järjestetään aina alkusyksystä. KASA10 on siis edeltävänä opintojaksona KASA11 ja KASA12 -kursseille.

KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op

KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op

KASA10-kurssin rinnalla voi syksyllä aloittaa KASA11 ja/tai KASA12 -jaksojen opinnot, mutta päästäkseen kevätlukukaudella järjestettäville KASA11 ja/tai KASA12 –kursseille KASA10 pitää olla suoritettuna.

KASA11 ja KASA12 kurssien keskinäisellä suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä. Harjoituskursseja järjestetään syys- ja kevätlukukaudella erilaisilla aikatauluilla ja osin eri kohderyhmille.

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op

Suurin osa seminaariryhmistä käynnistyy syyskuussa, mutta yksittäisiä ryhmiä alkaa myös kevätlukukauden alussa. Tarjolla on myös muutama nopeammalla aikataululla etenevä ryhmä. Ennen kandidaatintutkielmaseminaarin aloittamista on oltava suoritettuna jaksot KASA10, KASA11 ja KASA12.

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari, muuntotyöryhmät 2-10 op

Muuntotyöryhmä on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aiempien kasvatustieteiden aineopintojensa yhteydessä tehneet proseminaaritutkielman tms. tai joilla on opinnäytetyö aiemmasta korkeakoulututkinnosta.

Kandidaatin tutkintoon sisältyvät tutkimusmenetelmäopinnot tulee olla suoritettuna ennen syventävien opintojen menetelmä- ja tutkielmaopintojen aloittamista (kandidaatintutkielman tulee olla jätettynä tarkastusprosessiin ennen ao. opintojen aloittamista).


      

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vaihtoehtoiset aineopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA3 History of Education - book exam 5 op (Opetuskieli: englanti)
KASA9 Cultural Diversity in Education and at Work - (autumn) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA13 Bachelor's Thesis Seminar - seminar in English 10 op (Opetuskieli: englanti)

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA3 History of Education - book exam 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA9 Cultural Diversity in Education and at Work - (autumn) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA13 Bachelor's Thesis Seminar - seminar in English 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH1 Perusharjoittelu A - Ohjattu opetusharjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM2 Kieli ja kielentäminen -2. vsk (luennot) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM2 Kieli ja kielentäminen - 2 vsk (pienryhmät) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM5 Matemaattiset aineet - Koulugeometria - 2 vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A - 2. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR2 Inklusiivinen varhaiskasvatus / Luennot - 3.vsk + 2.vsk ryhmä 4 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR7 Mediakulttuurit / Harjoitukset - 2.vsk + 1.vsk ryhmät 6 ja 7 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataiteen perusteet - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus / Luennot - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus / Harjoitukset - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikin perusteet / Luennot - 1.vsk ryhmät 1-5 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikin perusteet / Harjoitukset - 1.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musisointi - 1.vsk 1 op
KASVAR12 Liikuntapedagogiikan perusteet / Luennot - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikan perusteet / Harjoitukset - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa / Luennot - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa / Harjoitukset - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA3 History of Education - book exam 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Muuntotyöryhmä, slk18 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA13 Bachelor's Thesis Seminar - seminar in English 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu - Ohjattu opetusharjoittelu 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A - 2. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria - Luennot 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA15 Activity Theory and Formative Interventions in Educational Research 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA3 History of Education - book exam 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA13 Bachelor's Thesis Seminar - seminar in English 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A - 2. vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR11 Musisointi - 1.vsk 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikan perusteet / Harjoitukset - 1.vsk 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa / Luennot - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa / Harjoitukset - 2.vsk 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta