x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Hallintotieteiden aineopintoja

Julkisoikeus, syksy 2018- kevät 2019

Erikoistumisopinnot

HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op

Muut opinnot

Kunta- ja aluejohtaminen, syksy 2018 - kevät 2019

HALKAA14 Economic renewal of cities and regions 5 op (Opetuskieli: englanti)

Hallintotiede, syksy 2018 - kevät 2019

HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede syksy 2018 - kevät 2019

KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Kauppatieteiden aineopintoja

Asiakaslähtöinen markkinointi, syksy 2018 - kevät 2019

KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)

Taloustiede, syksy 2018- kevät 2019

KATTAA12A Mikrotalousteoria I 5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op
KATTAA12B Mikrotalousteoria II 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
KATTAA37 Rahatalous 5 op
KATTAA13A Makrotalousteoria I 5 op
KATTAA13B Makrotalousteoria II 5 op

Yrityksen johtaminen, syksy 2018 - kevät 2019

KATVAA11 Business Ethics (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op
KATVAA14 Business, Society and Nature (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Spring 2019 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOA12 Organizational Behavior (Independent study, Autumn 2018) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOA12 Organizational Behavior (Independent study, Spring 2019) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen laskentatoimi, syksy 2018 - kevät 2019

KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vakuutus ja riskienhallinta, syksy 2018 - kevät 2019

KATVRA12 Riskienhallinta 5 op

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, syksy 2018 - kevät 2019

KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA

Politiikan tutkimuksen aineopintoja

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot, syksy 2018 - kevät 2019

POLKVA22 Politics of Memory in Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA23 European, Eurasian and Global Energy Policies 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA43 YK-päivä 2–5 op

Valtio-opin suuntaavat opinnot, syksy 2018 - kevät 2019

POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA51/52/S24 Nationalismi ja poliittiset ideologiat 5–10 op

JOHTAMISKORKEAKOULUN TEEMAOPINNOT

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, syksy 2018 - kevät 2019

HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op

Rahoitus, syksy 2018 - kevät 2019

KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, syksy 2018 - kevät 2019

KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op

Euroopan integraatio, syksy 2018 - kevät 2019

POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, syksy 2018 - kevät 2019

HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
POLVOA51/52/S24 Nationalismi ja poliittiset ideologiat 5–10 op
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)

Responsible business and sustainability, syksy 2018 - kevät 2019

KATVAA11 Business Ethics (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Spring 2019 5 op (Opetuskieli: englanti)

YHTEISKUNTAOPPI TOISENA OPETETTAVANA AINEENA

Pakolliset opinnot, syksy 2018 - kevät 2019

Vaihtoehtoiset opinnot, syksy 2018 - kevät 2019 (ks. opinto-opas)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja, syksy 2018 - kevät 2019

Vastuullinen johtaminen

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op

Yhteiskunnallinen laskentatoimi

Master´s Degree Programme in Leadership for Change -studies (Open University Studies), 2018-2019

KAMMAS99 Re-Thinking Value Creation 5 op (Opetuskieli: englanti)
LFCS02 Research on Society and Organisations 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOS12 Practices of Strategic Leadership 5 op (Opetuskieli: englanti)
POMLFCS3 Trends in Global Politics (BOOK EXAM POLKVS31) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)