x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)
Muut opinnot
Terhi Nieminen, Yhteyshenkilö
terhi.nieminen[ät]uta.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin

Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.


Marjo Korhonen, Yhteyshenkilö
marjo.korhonen(a)uta.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Liikuntatuutoroinnin materiaalit: Opiskelijoiden Liikuntaliiton liikuntatuutorin opas ja liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas.

Lisätietoa liikuntatuutoroinnista osoitteessa:
https://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/valinnaiset-opinnot/luottamus-ja-vapaaehtoistoiminta-opintosuorituksena#liikuntatuutorointi


Elina Kangastupa, Yhteyshenkilö
elina.kangastupa[ät]uta.fi
Aino Nordling, Yhteyshenkilö
aino.nordling[ät]uta.fi
Tellervo Helenius, Yhteyshenkilö
tellervo.helenius[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yhdelle opiskelijalle voidaan lukea luottamustehtävistä hyväksi enintään 10 opintopistettä.
Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.
Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismismenettelyllä.
Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä.
Arviointia varten opiskelija laatii raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.


Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Oppimispäiväkirjat palautetaan oman tutkinto-ohjelman tai opintosuunnan yhteyshenkilölle:

Hallintotieteet: Henna Paananen (kunta- ja aluejohtaminen), Paula Rossi (hallintotiede), Elina Pekkarinen (julkisoikeus), Krista Willman (ympäristöpolitiikka ja aluetiede), Jaakko Rönkkö (julkinen talousjohtaminen)

Kauppatieteet: Eeva-Mari Ihantola (yrityksen laskentatoimi), Jarna Kulmala (vakuutus ja riskienhallinta), Markku Konttinen (taloustiede), Ritva Höykinpuro (yrityksen johtaminen), Anna Heikkinen (vastuullinen liiketoiminta), Ulla-Maija Sutinen (markkinointi), Matti Urpilainen (yritysjuridiikka ja vero-oikeus)

Politiikan tutkimus:
- kansainvälisen politiikka: oma HOPS-opettaja
- valtio-opin kandivaiheen opiskelijat: Mikko Lahtinen
- valtio-opin maisterivaiheen opiskelijat: Tapio Raunio


Elina Kangastupa, Yhteyshenkilö
elina.kangastupa[ät]uta.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Oppimispäiväkirja palautetaan Moodle-alueelle. Alueelta löytyy myös tuutoroinnin ohjeita. Tuutorit liitetään Moodle-alueelle automaattisesti.


Elina Kangastupa, Yhteyshenkilö
elina.kangastupa[ät]uta.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä on omaan alaan liittyvä työskentely, joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa. Työ voi olla osallistumista kuntien, järjestöjen tms. organisaatioiden ylläpitämään toimintaan, esim. osallistumista maahanmuuttajataustaisille ja monikielisille lapsille järjestettävään organisoituun läksykerhotoimintaan tai turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liittyvään toimintaan.
Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Työstä tulee sopia ennakkoon tiedekunnan opintopäällikön kanssa ja sen jälkeen vapaaehtoistyön tarjoajan kanssa.

Elina Kangastupa, Yhteyshenkilö
elina.kangastupa[ät]tuni.fi
Aino Nordling, Yhteyshenkilö
aino.nordling[ät]tuni.fi
Tellervo Helenius, Yhteyshenkilö
tellervo.helenius[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot (politiikan tutkimuksen tarjoamat opintojaksot)
Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Sami Borg, Vastaava opettaja
sami.borg[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi (27.8.2018 - 21.10.2018)
Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [I Periodi]

Opintojakso koostuu luennoista ja sen yhteydessä tentittävästä kirjallisuudesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnassa huomioidaan seuraavat kiintiöt:
- Johtamiskorkeakoulu: 120 paikkaa
- Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (ensisijaisesti työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma): 20 paikkaa
- Lisäksi kurssille voidaan valita muiden tiedekuntien opiskelijoita, mikäli yllämainitut kiintiöt eivät tule täyteen.

Lisätietoja: Luentokurssi on tarkoitettu vain aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, ilmoittaudu itsenäiseen verkkokurssiin 2. periodissa. (Huom! Ei kirjatenttiä!)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Minnaliisa Lampi, Yhteyshenkilö
Opetus
13.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus 24 tuntia
To 13.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 9-12, Päät ls D10a
To 18.10.2018 klo 9-12, Päät ls D10b, Tentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille, joten mikäli et pääse luennoille, ilmoittaudu itsenäiseen verkkokurssiin 2. periodissa.

Työhyvinvoinnin tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Minnaliisa Lampi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Immonen, Vastaava opettaja
kaisa.immonen[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2018 – 10.10.2018
Luento-opetus
Ke 5.9.2018 klo 8.30-12, Linna ls Väinö Linna
To 6.9.2018 klo 10-12, Juhlasali, Vierailuluento: Tom Davenport: Four Eras of Analytics
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 8.30-12, Päät ls D10a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opintojakson lähiopetuskerroille Tampereella on suositeltavaa, mutta ei jakson suorittamisen kannalta välttämätöntä. Luentotallenteet ja/tai -materiaali sekä tehtäviä verkossa.

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaakko Rönkkö, Opettaja
jaakko.ronkko[ät]tuni.fi
Lasse Oulasvirta, Opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi
Opetus
3.9.2018 – 26.10.2018
Luento-opetus 28 tuntia
Ma 10.9.2018 klo 12-16, Päät ls D10b
Ma 17.9.2018 - 15.10.2018 viikoittain klo 12-16, Päät ls A4
Ma 22.10.2018 klo 12-16, Päät ls D11
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Wacker, Vastaava opettaja
jani.wacker[ät]tuni.fi
Opetus
11.9.2018 – 19.10.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Julkistalousoikeus
Ti 11.9.2018 klo 12-15, Virta ls 109
Pe 14.9.2018 - 21.9.2018 viikoittain klo 9-12, Pinni ls A1081
Ti 18.9.2018 klo 9-12, Päät ls A1
Pe 28.9.2018 klo 10-12, Pinni ls B1100, Tentti
Ma 29.10.2018 klo 8-12, päätalo D10a+b, Tentti, yleisen tentin yhteydessä; ilmoittauduttava nettiopsussa 7 päivää ennen tenttiä
Ti 4.12.2018 klo 16-20, päätalo D10a+b, Tentti, yleisen tentin yhteydessä; ilmoittauduttava nettiopsussa 7 päivää ennen tenttiä
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sakke Vehkakoski, Vastaava opettaja
sakke.vehkakoski[ät]tuni.fi
Opetus
10.9.2018 – 4.10.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 10.9.2018 - 24.9.2018 viikoittain klo 12-15, Pinni Paavo Koli
To 13.9.2018 klo 9-12, Pinni ls B1100
To 20.9.2018 - 4.10.2018 viikoittain klo 9-12, Linna Väinö Linna
Ma 1.10.2018 klo 12-15, Linna Väinö Linna
Pe 12.10.2018 klo 12-16, Päät ls D11, TENTTI
Pe 23.11.2018 klo 12-16, Päät ls D11, TENTTI
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Kankaanpää, Vastaava opettaja
jari.kankaanpaa[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus 24 tuntia
To 6.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 8-12, Päät ls D10b
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson luentotentti järjestetään 18.10.2018 klo 9-12 päät ls D10a

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannu Koskinen, Vastaava opettaja
hannu.koskinen[ät]tuni.fi
Jukka Ilomäki, Opettaja
jukka.ilomaki[ät]tuni.fi
Markku Konttinen, Tukihenkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi
Opetus
3.9.2018 – 26.10.2018
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ma 3.9.2018 - 1.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päät ls A2a
Ke 5.9.2018 - 12.9.2018 viikoittain klo 12-14, Päät ls C8
Ke 26.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 12-14, Päät ls A4
HARJOITUKSET
Pe 7.9.2018 - 26.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinnils A3107
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Tietokoneharjoitukset 4 ryhmälle
Ma 3.9.2018 - 22.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni ML 8
Ti 4.9.2018 - 23.10.2018 viikoittain klo 8-10, Pinni ML 8
Ti 4.9.2018 klo 10-12, Pinni ML 8
Ke 5.9.2018 - 24.10.2018 viikoittain klo 8-10, Pinni ML 8
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Tietokoneharjoitusryhmiin ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostia jukka.ilomaki(at)uta.fi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja
hannele.makela[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2018 – 17.10.2018
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 5.9.2018 klo 8-12, Pinni B1100
Ke 12.9.2018 - 3.10.2018 viikoittain klo 8-12, Päätalo ls A1
Ke 17.10.2018 klo 8-12, Päätalo ls D10a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

1. periodin toteutus on kohdistettu ensisijaisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Opiskelija osallistuu yhden lukuvuoden aikana 4-10 Johtamiskorkeakoulussa järjestettyyn vierailuluennoille ja laatii niistä luentopäiväkirjan. Opiskelijan tulee osallistua vähintään neljälle vierailuluennolle, jolloin kurssin laajuus on 2 op. Kurssin laajuus on enintään 5 op, mikä edellyttää osallistumista kymmenelle vierailuluennolle. Vierailuluennolla tarkoitetaan opetusohjelmaan sisältymätöntä kertaluontoista Johtamiskorkeakoulussa järjestettyä luentoa. Jaksoon sisällytettävien vierailuluentojen tulee olla vähintään yhden oppitunnin mittaisia.
Koska opintojakson oppimistavoitteet määräytyvät jokaisen opiskelijan omien lähtökohtien ja kiinnostuksen mukaan, opiskelijan tulee kuvata luentopäiväkirjassa omat oppimistavoitteensa jokaisen vierailuluennon osalta erikseen ja arvioida vierailuluentoja oppimistavoitteidensa perusteella. Luentopäiväkirjassa opiskelija tuo esiin erityisesti sen, mitä uusia näkökulmia vierailuluennot antoivat ja miten vierailuluennot laajensivat opiskelijan osaamista. Vierailuluentojen antia on hyvä arvioida myös opiskelijan omien opintojensa kokonaisuuden kannalta.

Luentojen sisällyttäminen jaksolta "LFCS01 Perspectives to sustainable organisational and societal change" luentopäiväkirjaan on erittäin suositeltavaa. 

Jussi Kivistö, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]tuni.fi
Opetus
27.8.2018 – 26.5.2019
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentopäiväkirjojen palautukset Moodleen tälle varatulle alueelle, ei sähköpostiin. Moodle-alueen avain on "jkkguest".

HUOM. Kurssille ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kurssin toteutuksesta vastaa Demola. Projektit alkavat neljä kertaa vuodessa. Katso tarkat hakuajat ja tutustu Demolaan osoitteessa: http://tampere.demola.net/

Periodit: I II III IV
Opintojakson kotisivu: http://tampere.demola.net/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Hallintotieteet: yliopistonlehtori Markus Laine, professori Harri Laihonen
Kauppatieteet: yliopistonlehtori Janne Ruohonen (yritysjuridiikka ja vero-oikeus), yliopisto-opettaja Jarna Kulmala (vakuutus ja riskienhallinta), tutkijatohtori Malla Mattila (johtaminen), professori Anna Heikkinen (johtaminen, vastuullinen liiketoiminta)
Politiikan tutkimus: professori Pami Aalto

Kurssi toimii johdantona Myynnin kehittäminen ja johtaminen –opintokokonaisuuteen. Kurssi toteutetaan TAMK:n, TAY:n ja TTY:n yhteistoteutuksena ja luentoja järjestetään kaikilla kolmella eri kampuksella.

4.9.2018        Asiantuntijamyynti ja sen merkitys (Jouni Lyly-Yrjänäinen, TTY)

Asiantuntijamyynnistä puhuttaessa tarkoitetaan usein yritysten välisessä rajapinnassa toimivia myyjiä, joilla on vankka asiantuntemus tarjoamastaan teknologiasta tai palvelusta. Tämänkaltainen myyntityö on kuluttajilta piilossa ja se eroaa merkittävästi myyntityöhön liitetyistä kielteisistä stereotypioista; asiantuntijamyynti on parhaimmillaan asiakkaiden ongelmien ratkaisemista yhdessä asiakkaiden kanssa. Luennon jälkeen opiskelija tunnistaa asiantuntijamyynnin luonteen ja sen tarjoamat uramahdollisuudet. Lisäksi opiskelija osaa laskea yksinkertaisen tuotteen tai palvelun asiakkaalle tarjoaman arvon. Kun tämänkaltaisen laskelma tai analyysi toimii pohjana myynnin argumentaatiolle, puhutaan asiantuntijamyynnin ohessa myös arvomyynnistä.

11.9.2018      Asiakassegmentointi myynnin mahdollistajana (Timo Rintamäki; TaY)

Eri asiakkaat kokevat arvon eri tavoin. Asiakassegmentointi strategisena valintana luo puitteet onnistuneen myyntityön suunnittelulle ja johtamiselle. Luennon jälkeen opiskelija tuntee asiakassegmentoinnin peruskäsitteistön ja segmentointikriteerit. Asiakassegmentoinnin roolia arvomyynnin kehittämisessä tarkastellaan mm. hinnoittelussa, brändin asemoinnissa sekä asiakkuuden elinkaariarvon laskennassa (CLV).

18.9.2018      Asiakkaan kohtaaminen asiantuntijamyynnissä (Pia Hautamäki, TAMK)

Asiantuntijamyynnissä keskeistä on osata kohdata asiakas ja rakentaa asiakkaan kanssa yhdessä arvoa. Usein suomalaisen myynnin haasteena on, että lähdetään tuote edellä kohtaamaan asiakasta. Tämän päivän asiantuntijamyynti rakentuu kuitenkin ihan eri elementeistä ja asiakas arvostaa sitä, että asiantuntijamyynnin kautta omaa liiketoimintaa voidaan nostaa uudelle tasolle. Myös asiantuntijamyyjän vuorovaikutusosaaminen tuottaa arvoa asiakkaalle. Tämän kerran jälkeen ymmärrät, mitä asiakkaan kohtaamisessa tulee tapahtua.

25.9.2018      Asiantuntijamyynti ammattina (Tommi Mahlamäki, TTY)

Asiantuntijamyynti on luonteeltaan konsultatiivistä, asiakkaan ongelmiin keskittyvää myyntityötä. Viime vuosina asiantuntijamyynti on elänyt muutoksen aikaa. Uudet teknologiat sekä muuttunut toimintaympäristö tuovat uusia vaatimuksia, mutta luovat samalla mahdollisuuksia kilpailuedun saamiseen. Luennon jälkeen opiskelijoilla on hyvä käsitys siitä, mitä vaatimuksia tämän päivän asiantuntijamyynti edellyttää myyjiltä. Samoin opiskelija saa käsityksen tiedoista ja taidoista, jotka auttavat myyjää menestymään tehtävässään.

2.10.2018      Asiakaskäyttäytymisen muutos ja asiakastieto (Hannu Saarijärvi, TaY)

Asiakastieto – ymmärrys kuluttajan arjesta tai yritysasiakkaan liiketoiminnan prosesseista ja tavoitteista – on arvomyynnin perusta. Digitalisoitumisen myötä asiakastiedon mahdollisuudet ovat yhä useamman toimialan hyödynnettävissä. Luennon jälkeen opiskelijalla on valmiudet tarkastella asiakastiedon aktiivista ja analyyttistä käyttöä osana myyntiä tavalla, jossa myyjän tavoiteasetanta ja onnistuminen sidotaan asiakasarvon luomiseen.

9.10.2018      Ammattimainen ostaminen ja asiakkaan odotukset (Pia Hautamäki, TAMK)

Tämän päivän asiantuntijamyyjän osaamista on myös asiantunteva asiakkaan auttaminen ja asiakkaan ostopäätösprosessin osaava edistäminen. Kuten asiantuntijamyynti, myös ostaminen on muuttunut. Ostamiseen osallistuu asiakkaan puolelta useampi henkilö eri rooleista käsin ja tämän päivän asiantuntijamyynnin on ymmärrettävä, että jokaiselle ostopäätösprosessiin osallistuvalle on muodostettava kokemuksia arvosta. Tällä kerralla oivallat, miten myyt sekä liiketoimintajohtajille että hankinta- ja osto-organisaation edustajille.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Timo Rintamäki, Vastaava opettaja
timo.rintamaki[ät]tuni.fi
Opetus
4.9.2018 – 9.10.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 4.9.2018 klo 16.15-19.00, TTY/Hervanta, Tietotalo TB109
Ti 11.9.2018 klo 16.15-19.00, TaY/Keskusta, Pinni B1100
Ti 18.9.2018 klo 16.15-19.00, TAMK/Kauppi, Auditorio G00-10
Ti 25.9.2018 klo 16.15-19.00, TTY/Hervanta, Tietotalo TB109
Ti 2.10.2018 klo 16.15-19.00, TaY/Keskusta, Pinni B1100
Ti 9.10.2018 klo 16.15-19.00, TAMK/Kauppi, Auditorio G00-10
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Dosentti Antti Uutela, Vastaava opettaja
antti.uutela[ät]gmail.com
Opetus
14.9.2018 – 22.10.2018
Luento-opetus
LUENNOT
Pe 14.9.2018 klo 15.15-17.45, Auditorio F115, Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34
Pe 21.9.2018 klo 15.15-17.45, LS A210-211, Arvo-rakennus
Pe 28.9.2018 klo 15.15-17.45, Auditorio F115
Pe 5.10.2018 klo 15.15-17.45, Auditorio F115
Pe 12.10.2018 klo 15.15-17.45, Auditorio F115
TENTIT
Ma 15.10.2018 klo 15.15-17.45, Auditorio F115
Ma 22.10.2018 klo 15.15-17.45, Auditorio F114, Arvo-rakennus
To 29.11.2018 klo 12-16, F211AB, (uuden Arvon puoli 2. krs), Ilmoittaudu Nettiopsussa (Avoin yliopisto: Paivi Antinoja@uta.fi)
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luentosarjalla käydään lävitse ydinaseiden problematiikkaa erilaisista kansainvälisen politiikan näkökulmista. Tavoitteena on, että luentojen jälkeen opiskelija hallitsee ydinaseisiin liittyvän sanaston, ajattelutavan, historian yleispiirteet sekä nykypäivän tilanteen ja ongelmat.

Juha Vuori, Vastaava opettaja
juha.vuori[ät]tuni.fi
Opetus
3.10.2018 – 5.12.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Ke 3.10.2018 - 5.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B4117
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

2 op - oppimispäiväkirja luennoista sekä artikkeleista ja dokumenteista

5 op  - edellisen lisäksi oppimispäiväkirja kurssikirjasta sekä soveltava essee

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

This course aims to develop your understanding of business ethics and how organisations follow the code of ethics in their daily operations. The course is designed to provide insights into ethical theories and tools for developing ethical business practices along with your own exploration of ethical decision making and how to develop ethical leadership. However, the part of learning is developing an appreciation of your own aptitude and commitment for becoming an ethical professional.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Santi Martinez, Teacher
santi.martinez (a) providentia.fi
Outi Lehtonen, Contact person
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
13-Sep-2018 – 18-Oct-2018
Lectures 24 hours
Thu 13-Sep-2018 - 18-Oct-2018 weekly at 8-12, Pinni ls B1097
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

This course is also available for independent study (Option 2) in periods II-IV.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Viljanen, Teacher responsible
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Elina Todorov, Teacher
elina.todorov[ät]uta.fi
Teaching
18-Sep-2018 – 10-Oct-2018
Lectures 15 hours
Lectures
Tue 18-Sep-2018 - 2-Oct-2018 weekly at 9-12, Päät ls A4
Wed 19-Sep-2018 - 3-Oct-2018 weekly at 12-14, Pinni B 1096
Exam and retakes
Wed 10-Oct-2018 at 12-14, Virta ls 109
Tue 13-Nov-2018 at 16-20, D 10 a+b, Registration Nettiopsu
Tue 4-Dec-2018 at 16-20, D 10 a+b, Registration Nettiopsu
Independent work
Periods: I
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mika Yrjölä, Teacher responsible
Mika.Yrjola[ät]uta.fi
Ulla-Maija Sutinen, Contact person
ulla-maija.sutinen[ät]tuni.fi
Teaching
11-Sep-2018 – 11-Oct-2018
Lectures 20 hours
KATMAA13
Tue 11-Sep-2018 - 9-Oct-2018 weekly at 12.15-13.45, Pinni ls B1100
Thu 13-Sep-2018 - 4-Oct-2018 weekly at 12.15-13.45, Päät ls A1
Thu 11-Oct-2018 at 12.00-16.00, Päät ls D10a
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Recommended year of study: 2. year, autumn (for degree programme students)
Recommended complementary course: KATJOS42 Service Management

Participation in team work. Students are to develop a concept for the purposes’ of commercialisation and establishing an actual business model/project. Collaboration with other teams, taking part in the coaching events, and finally presenting the results in a public event are required.

Enrolment for University Studies

Application periods for Demola projects:
Period 1 2018/2019 TBD
Period 2 2018/2019 TBD
Period 3 2018/2019 TBD
Period 4 2018/2019 TBD

Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

For further information, please contact Demola staff: http://tampere.demola.net/about#contact.

Demola contact persons at the Faculty of Management

Administrative studies: University Lecturer Markus Laine, Professor Harri Laihonen
Business studies: University Lecturer Janne Ruohonen, University Lecturer Jarna Kulmala, Researcher Malla Mattila, Professor Anna Heikkinen
Politics: Professor Pami Aalto

Management theories, differences and similarities of disciplinary approaches related to management, future directions of management, argumentation skills in managerial work

Fall 2018: Special thematic focus on bad/destructive management & leadership practices.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Yohannes Mehari, Teacher responsible
yohannes.mehari[ät]tuni.fi
Jussi Kivistö, Teacher
Jussi.Kivisto[ät]uta.fi
Teaching
17-Sep-2018 – 23-Nov-2018
Lectures 12 hours
Mon 17-Sep-2018 at 9.00-10.00, Ls C6, Introduction to the course, Yohannes Mehari
Mon 17-Sep-2018 at 10.00-13.00, Ls C6, Leadership and Management in Business studies, Ritva Höykinpuro
Mon 8-Oct-2018 at 9.00-12.00, Ls C6, Debate coaching, Aira Ranta
Mon 15-Oct-2018 at 9.00-12.00, Ls C6, Leadership and Management in Administrative studies, Elias Pekkola
Mon 22-Oct-2018 at 9.00-12.00, ls Paavo Koli, Bad management: some concrete examples and insights, Anna-Kaisa Ikonen
Mon 5-Nov-2018 at 9.00-12.00, ls Paavo Koli, Ilkka Ruostetsaari
Fri 23-Nov-2018 at 9.00-15.00, Ls B1096, Debate sessions, Aira Ranta
Independent work 111 hours
Exercises 10 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Course is organised for 15-50 students. In the case that less than 15 students will enroll to the course, it will be cancelled in Fall semester 2018.

Participation to all course activities (lectures, debate training and debates) is mandatory. Absences (no matter the reason) need to be notified in advance (by email) will lead to additional make up assignments that need to be completed in order to pass the course. These assignments will be notified via Moodle. Deadline for submitting all make up assignments (again, to via Moodle) is also 15th December 2018.

Option 2 is a web-based independent study module. The course consists of independent study and an individual essay.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Outi Lehtonen, Teacher responsible
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
17-Sep-2018 – 14-Dec-2018
Independent work 137 hours Web-based
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course consists of independent study and a final essay. Students can write and hand-in the essay any time during the course. The essay can be written in English or in Finnish. Essay instructions are given on course moodle page.

KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. Please note that it has to be completed before the beginning of, or during, course KATVAA14.

KATVAA14 Option 1 (lectures) is organised in period III. KATVAA14 Option 2 (independent study) is organised in periods I-II and IV.

Why do some issues receive political attention and some do not? Replying to this question is the purpose of agenda-setting. This is central not only to understand policy making but also political struggles. Studies progress building on early discussions of the power of keeping items on the agenda, path dependency and bounded rationality. Recent studies explore how the agenda changes after long periods of stability.

The purpose of this course is to introduce students to the agenda-setting classic and recent literature. Students will use the knowledge gained in the class to analyze policies that interest them through a final essay. The course makes use of demonstrations and data from the Comparative Agendas Project including 18 European and 2 North American countries, Australia and the European Union.

Enrolment for University Studies

Email registration to the teacher is essential by 28/08/2018

Corentin Poyet, Teacher responsible
corentin.poyet[ät]tuni.fi
Teaching
5-Sep-2018 – 10-Oct-2018
Lectures 28 hours
Wed 5-Sep-2018 - 10-Oct-2018 weekly at 10-12, Linna K109
Fri 7-Sep-2018 - 5-Oct-2018 weekly at 12-14, Linna K110
Seminar
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA31 & POLVOA32)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS26 & POLVOS27)

Further information from the teacher at the beginning of the course.

The student will learn to discuss and analyse conflicts in the Eastern European and post-Soviet countries over the interpretation of historical events, most notably over the history of the Soviet Union. Taking the region of Eastern Europe as a case study, this course explores the nexus between Foreign Policy Analysis/International Relations and politics of memory. In Memory Studies, scholars study how various political actors compete over the meaning of past events embodied in various memory sites such as monuments, commemorations, museums, and history textbooks. Scholars of International Studies, on the other hand, study the external relations of a state. Therefore, we will learn how the foreign policy of a state is enacted through the memorialization of particular historical events. The production of historical narratives often serves as a mechanism of national identity construction that defines the relation of a state to other national or supranational entities.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Dr. Lina Klymenko, Teacher responsible
lina.klymenko[ät]uef.fi
Teaching
1-Oct-2018 – 5-Oct-2018
Lectures 15 hours
Mon 1-Oct-2018 at 10-13, Main building A2B
Tue 2-Oct-2018 at 10-13, Main building A2B
Wed 3-Oct-2018 at 10-13, Main building A2B
Thu 4-Oct-2018 at 10-13, Main building A2B
Fri 5-Oct-2018 at 10-13, Main building A32
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP01 Introduction to International Relations, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

The current situation in the world politics and economy is very unstable, where the superpowers are engaged in various conflicts and rivalry. This development is apparent in trade wars with tariffs, creation of trade blocks, rivalry over global currency, creation of new development banks, new arms race, new military alliances and direct engagements to wars. At the same time, the acknowledged global challenges of climate change, poverty, population growth, etc., are pushed aside in the current power struggle, and are accumulating and threatening the lives of ours and the future generations’.

The course handles these current and future challenges of world politics and economy. The future aspect demands taking a holistic look at the development of past and present trends, to extrapolate their future. This happens through a systems approach, where the development of world politics and economy and their challenges are analysed through structures and functions of world system, its norms, values and legitimacy. The future challenges and structural and functional possibilities are last discussed relating them to the functional needs of the world system.  

Learning outcomes: The course will enhance student’s knowledge on the current and future challenges of world politics and economy. It empowers students in holistic analysis of the current and future challenges of world politics and economy. The methodical skills of future research of students will develop in the essay task. 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Petri Kylliäinen, Teacher responsible
petri.kylliainen[ät]uta.fi
Teaching
10-Sep-2018 – 15-Oct-2018
Lectures 18 hours
Mon 10-Sep-2018 - 8-Oct-2018 weekly at 12-14, Pinni A3111
Wed 12-Sep-2018 - 3-Oct-2018 weekly at 12-14, Linna K113
Seminar 6 hours
Mon 15-Oct-2018 at 12-18, Pinni A3111
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA31)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS21)

Further information from the teacher at the beginning of the course.

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [I Periodi]
Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi
Jussi Kivistö, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 7.9.2018
Luento-opetus 12 tuntia
To 6.9.2018 klo 12.15-17.45, päätalo ls. A05 (Kalevantie 4)
Pe 7.9.2018 klo 9.15-14.45, päätalo ls. A08
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sekä luennot että kirjallisuus suoritetaan tenttimällä tai esseesuorituksina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu rekisteröitymällä jakson Moodle-alustalle. Tarkempi ohjaus valituille opiskelijoille annetaan lukuvuoden alussa.

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi
Opetus
4.10.2018 – 26.10.2018
Luento-opetus 12 tuntia
To 4.10.2018 klo 12.15-17.45, Pinni A ls.1078
Pe 5.10.2018 klo 9.15-14.45, Pinni A ls.1078
Seminaari 6 tuntia
Pe 26.10.2018 klo 10.15-15.45, päätalo ls. A06 ja ls.A08
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nyberg Henri, Vastaava opettaja
henri.nyberg[ät]utu.fi
Tauriainen Juha-Matti (harjoitukset), Opettaja
juha-matti.tauriainen[ät]uta.fi
Markku Konttinen, Yhteyshenkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus 40 tuntia
To 6.9.2018 klo 12-15, Päätalo ls. A08
To 13.9.2018 - 27.9.2018 viikoittain klo 12-15, päätalo ls. A2b
To 4.10.2018 klo 12-15, Pinni ls A3103
Pe 5.10.2018 klo 12-15, päätalo ls A2a, Korvaava luento. To 11.10 ei ole luentoa.
To 18.10.2018 klo 12-15, päätalo ls. A2b
To 1.11.2018 klo 12-15, Pinni ls. B3111
Pe 2.11.2018 klo 12-15, Päätalo ls. A4, To 25.10. on kurssin 1. välikoe. Tämä kerta korvaa ko. luentopäivän.
To 8.11.2018 klo 12-15, päätalo ls. A2a
To 15.11.2018 klo 12-15, Pinni ls. A3103
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-15, päätalo ls. A2a
Harjoitukset 20 tuntia
Harjoitukset, ryhmä 1
Ma 17.9.2018 - 15.10.2018 viikoittain klo 12-14, ml 21 (Pinni A3110)
Ma 5.11.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. A3110 (ml. 21)
Harjoitukset, ryhmä 2
Ma 17.9.2018 - 1.10.2018 viikoittain klo 14-16, ml 21 (Pinni A3110), Harjoitukset ovat 8.10. alkaen yhdessä ryhmässä klo 12 - 14
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin 1. välikoe pidetään to 25.10 klo 12 - 15 Pinni ls. B1100. Ko. päivänä ei pidetä luentoa. Tilalle tulee luennot pe 2.11. klo 12 - 15 päätalo ls. A4.
1. välikokeen uusinta pe 9.11. klo 12 - 15 päätalo ls. A3.
2. välikoe ma 10.12. klo 12 - 15 Pinni ls. A3111
2. välikokeen uusinta ti 8.1. klo 16 - 20 päätalo ls. D10a+b pidettävässä JKK:n yleisessä tentissä. Välikokeen kesto on kolme tuntia tentin aloituksesta. Ilmoittauduttava NettiOpsussa pe 28.12. mennessä.
Koko kurssin uusintatentit: ma 28.1. klo 8 - 12 päätalo ls. D10a+b ja ti 19.2. klo 16 - 20 päätalo ls. D10a+b. Ilmoittauduttava NettiOpsussa.

Kurssilla syvennytään valtiosääntöoikeuden alueelta erityisesti perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin ja kotimaisen ja kansainvälisen järjestelmän vuorovaikutukseen. Kurssilla keskitytään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden kansainvälisten valvontaelinten ja kansallisen tason väliseen dialogiin keskeisten perus- ja ihmisoikeuskysymysten kuten tiedustelulainsäädäntöä, ympäristöperusoikeutta ja vähemmistöjen asemaa koskevien kysymysten kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Heta Heiskanen, Opettaja
heta.heiskanen[ät]tuni.fi
Opetus
10.9.2018 – 31.12.2018
Pienryhmäopetus 6 tuntia
Ma 10.9.2018 klo 14-17, Pinni ls B4125, Alkuluento
Ma 24.9.2018 klo 15-18, Pinni ls A3107, Luento/harjoitus
Ke 7.11.2018 klo 12-14, Paavo Koli-sali, Luento Kari Töllikkö
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
Ma 19.11.2018 klo 12-16, Pinni ls B4125
Ti 20.11.2018 klo 12-16, Päätalo ls C8
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
pekka.nykanen[ät]tuni.fi
Sakke Vehkakoski, Opettaja
Opetus
2.10.2018 – 11.10.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 2.10.2018 klo 12-15, Päät ls A2a
To 4.10.2018 klo 12-15, Pinni ls B1096
Ti 9.10.2018 klo 12-15, Päät ls A2b
To 11.10.2018 klo 12-15, Pinni ls B4113
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

kirjallinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
John Kihn, Teacher responsible
Jari Kankaanpää, Teacher responsible
jari.kankaanpaa[ät]tuni.fi
Teaching
1-Oct-2018 – 12-Nov-2018
Lectures 28 hours
Mon 1-Oct-2018 - 5-Nov-2018 weekly at 9-12, Päät ls C5
Tue 2-Oct-2018 - 9-Oct-2018 weekly at 12-15, Linna rh K112
Mon 12-Nov-2018 at 8-12, Päät ls A4
Periods: I II
Language of instruction: English
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
3.9.2018 – 26.10.2018
Itsenäinen työskentely 123 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu verkossa suoritettavaan LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat kurssi-ilmoittautumisessa etusijalla. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
5.9.2018 – 31.10.2018
Itsenäinen työskentely 134 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla kurssivalinnassa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada

LITO-opiskelijan ohjeet

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
5-Sep-2018 – 31-Oct-2018
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online based LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.

For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Muut opinnot [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Voluntary work accepted in this course is such work in one’s own field that supports the accumulation of knowledge in the degree programme. For example, voluntary work can be participation in activities organised by a municipality or an association, such as participation in homework clubs for multilingual children or children with immigrant backgrounds, or activities that are aimed at helping immigrants integrate into society.

The student seeks voluntary work opportunities on his/her own. Before starting the work, the student must make an agreement on the voluntary work with the head of study services of the faculty and the party providing the voluntary work opportunity.

Elina Kangastupa, Contact person
elina.kangastupa[ät]tuni.fi
Aino Nordling, Contact person
aino.nordling[ät]tuni.fi
Tellervo Helenius, Contact person
tellervo.helenius[ät]tuni.fi
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Periodi (22.10.2018 - 14.12.2018)
Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Enni Ala-Mikkula, Vastaava opettaja
enni.ala-mikkula[ät]tuni.fi
Jari Murto, Opettaja
Asko Uoti, Opettaja
asko.uoti[ät]tuni.fi
Opetus
25.10.2018 – 20.11.2018
Luento-opetus 23 tuntia
Työoikeus (Jari Murto)
To 25.10.2018 klo 12-17, Päät ls A1
Pe 26.10.2018 klo 9-11, Päät JUHLASALI
Pe 26.10.2018 klo 12-15, Päät ls A1
Työoikeus (Enni Ala-Mikkula)
To 1.11.2018 klo 9-12, Päät ls D11
Virkamiesoikeus (Asko Uoti)
Ti 6.11.2018 - 20.11.2018 viikoittain klo 10-12, Päät ls D11
To 8.11.2018 - 15.11.2018 viikoittain klo 10-12, Päät ls D11
LUENTOTENTTI
Ti 4.12.2018 klo 9.00-12, Päät ls A1, tentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentotentin lisäksi opintojakso on tentittävissä seuraavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä:

ti 8.1.2019 klo 16.00-20, Päätalo D10a+b
ti 19.2.2019 klo 16.00-20, Päätalo D10a+b

Luentotenttiin ei ilmoittauduta. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan normaalisti NettiOpsussa (tutkinto-opiskelijat) tai NettiRekassa (avoimen yliopiston opiskelijat).

Luentojen aiheet ovat:

Integraation historia
Integraatioteoriat
EU:n toimivalta
Päätöksentekojärjestelmä
Komissio
Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto
Parlamentti
Ulkosuhteet
EU-jäsenyyden vaikutus kansalliseen politiikkaan
Laajentuminen
EU:n tulevaisuuden haasteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]tuni.fi
Opetus
23.10.2018 – 29.11.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 23.10.2018 klo 10-11, Päätalo D11
To 25.10.2018 klo 10-12, Päätalo D11
Ti 30.10.2018 klo 10-12, Päätalo D10B
To 1.11.2018 klo 10-12, Pinni B1097
Ti 6.11.2018 klo 10-12, Päätalo D10A
To 8.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10A
Ti 13.11.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssi koostuu seuraavista viidestä teemasta:

 1. Johdatus työhyvinvointiin
 2. Työhyvinvoinnin erilaiset ilmentymät ja muodot
 3. Työ, työolot ja organisaatio työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä
 4. Työyhteisö, johtaminen ja yksilö työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä
 5. Työhyvinvoinnin vaikutukset ja työhyvinvoinnin edistäminen
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnassa huomioidaan seuraavat kiintiöt
- Johtamiskorkeakoulu: 100 paikkaa
- Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (ensisijaisesti työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma): 40 paikkaa
- Lisäksi kurssille voidaan valita muiden tiedekuntien opiskelijoita, mikäli yllämainitut kiintiöt eivät tule täyteen.

Verkkokurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille I periodissa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Minnaliisa Lampi, Yhteyshenkilö
Opetus
22.10.2018 – 14.12.2018
Itsenäinen työskentely 24 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille I periodissa.

Työhyvinvoinnin tenttejä ja arvosteluja yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Minnaliisa Lampi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 19.9.-11.10.

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, johon ohjeet löytyvät kurssin moodle-alustalta. Kurssimateriaaliin pääsee käsiksi palauttamalla ennakkotehtävän.

Moodlen kurssiavain on HALKAP.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anni Jäntti, Vastaava opettaja
anni.jantti[ät]tuni.fi
Opetus
23.10.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus
Ti 23.10.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 12.15-16.00, Päät ls A1
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa, luennot tallennetaan ja ne on katsottavissa kurssin moodle-alustan kautta. Parhaisiin oppimistuloksiin pääsee osallistumalla aktiivisesti luento-opetukseen ja perehtymällä huolellisesti itseopiskelumateriaaliin. Kurssiin sisältyy osatehtäviä. Ohjeet tehtävien tekemiseksi löytyvät moodlesta. Tehtävät ovat pakollinen osa kurssisuoritusta, ja niiden palauttaminen on edellytys kurssilla etenemiselle ja kurssin suorittamiselle. Tenttisuoritukset arvioidaan vain niiltä opiskelijoilta, jotka ovat palauttaneet kaikki tehtävät.

Kurssiin sisältyy myös ennakkotehtävä, johon ohjeet löytyvät kurssin moodle-alustalta (HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 2018 - 2019, https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=14326). Kurssimateriaaliin pääsee käsiksi palauttamalla ennakkotehtävän.

HUOM! Moodlen kurssiavain on HALKAP.

Kurssi tentitään sähköisenä tenttinä (luennot, itseopiskelumateriaali ja kurssikirjallisuus yhdessä).

Tentti on mahdollista tehdä 3.12.2018-11.1.2019 välisenä aikana.

Kurssi järjestetään myös keväällä, jolloin se on tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Risto Väntsi, Vastaava opettaja
risto.vantsi[ät]tuni.fi
Olli Välimäki, Opettaja
Opetus
15.11.2018 – 4.12.2018
Luento-opetus 16 tuntia
To 15.11.2018 klo 12-15, Päät ls D11
Ti 20.11.2018 klo 12-15, Pinni ls B1100
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-15, Pinni ls B1100
Ti 27.11.2018 klo 12-15, Päät ls D10a
Ti 4.12.2018 klo 12-16, Linna ls K103
Ti 11.12.2018 klo 12.00-15, Päät ls A1, tentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentotentin lisäksi opintojakso on tentittävissä seuraavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä:

ma 28.1.2019 klo 8.00-12, Päätalo D10a+b
ma 4.3.2019 klo 8.00-12, Päätalo D10a+b

Luentotenttiin ei ilmoittauduta. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan normaalisti NettiOpsussa (tutkinto-opiskelijat) tai NettiRekassa (avoimen yliopiston opiskelijat).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Talonen, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2018 – 29.11.2018
Luento-opetus 12 tuntia
To 25.10.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A3
Poikkeukset:
15.11.2018 klo 12 –14 , ?, Paikka varmistuu myöhemmin
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssi esittelee alueellisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistön ja tarjoaa yleiskuvan siitä, miten ympäristöpolitiikka on muodostunut osaksi julkisen vallan toimintaa. Kurssilla tarkastellaan ympäristön politisoitumista ja tilallisuutta yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys siitä, miten ja miksi alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
pekka.jokinen[ät]tuni.fi
Pauliina Raento, Vastaava opettaja
pauliina.raento[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 24.10.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 10-14, Pinni ls B1100
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentotentti + pientehtävä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja
hannele.makela[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 17.12.2018
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Kurssimateriaali on avoinna ajalla 22.10.2018 – 30.4.2019, ja kurssi on suoritettavissa tänä ajanjaksona tenttimällä (paperinen tentti, kolme tenttimahdollisuutta erikseen ilmoittettuina päivinä ajalla joulukuu – 4.3.2019).

Kurssi koostuu viikkokohtaisista luentotallenteista, luentomateriaalista, tehtävistä ja muusta aineistosta. Kurssi etenee opiskelijan omaan tahtiin eli materiaali on avoinna koko kurssin ajan.

Kurssiarviointi perustuu lopputenttiin. Lopputentti suoritetaan paperitenttinä erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Sandelin, Vastaava opettaja
mikko.sandelin[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2018 – 5.12.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 24.10.2018 klo 12-14, Linna Väinö Linna
Ke 31.10.2018 klo 12-14, Päät ls A1
Ke 7.11.2018 - 14.11.2018 viikoittain klo 12-14, Linna Väinö Linna
Ti 20.11.2018 klo 12-14, Linna ls K103
To 29.11.2018 klo 12-14, Linna Väinö Linna
Ke 5.12.2018 klo 12-16, Päät ls A1, Luentotentti
Harjoitukset 12 tuntia
Ke 24.10.2018 klo 14-16, Linna Väinö Linna
Ke 31.10.2018 klo 14-16, Päät ls D10b
Ke 7.11.2018 - 14.11.2018 viikoittain klo 14-16, Linna Väinö Linna
Ti 20.11.2018 klo 14-16, Linna Väinö Linna
To 29.11.2018 klo 14-16, Linna Väinö Linna
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi
Jaakko Rönkkö, Vastaava opettaja
jaakko.ronkko[ät]tuni.fi
Opetus
29.10.2018 – 17.12.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 29.10.2018 klo 12-16, Virta ls 109
Ma 5.11.2018 - 12.11.2018 viikoittain klo 12-16, Päätalo ls D10b
Ma 19.11.2018 klo 12-14, Päät ls D10b
Ma 19.11.2018 klo 14-16, Päät ls A4
Ma 26.11.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 12-16, Päät ls D10b
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Kirjatentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
janne.ruohonen[ät]tuni.fi
Enni Ala-Mikkula, Opettaja
enni.ala-mikkula[ät]tuni.fi
Opetus
23.10.2018 – 7.11.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 23.10.2018 klo 12-15, Pinni ls B1100
Ke 24.10.2018 - 7.11.2018 viikoittain klo 9-12, Linna ls K103
Ti 30.10.2018 - 6.11.2018 viikoittain klo 12-15, Linna ls K103
Ti 13.11.2018 klo 12.00-14, Päät ls D10a, tentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentotentin lisäksi opintojakso on tentittävissä seuraavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä:

ti 4.12.2018 klo 16.00-20, Päätalo D10a+b
ma 17.12.2018 klo 8.00-12, Päätalo D10a+b
ti 8.1.2019 klo 16.00-20, Päätalo D10a+b

Luentotenttiin ei ilmoittauduta. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan normaalisti NettiOpsussa.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin markkinoinnin lähestymistapoihin, toimintaympäristöihin ja keskeisiin kilpailukeinoihin. Lisäksi tutustutaan niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat markkinoinnin muutokseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannu Saarijärvi, Vastaava opettaja
hannu.saarijarvi[ät]tuni.fi
Ulla-Maija Sutinen, Yhteyshenkilö
Ulla-Maija.Sutinen[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus 18 tuntia
KATMAP11
Ti 23.10.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 9.15-11.45, Päät ls A1
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

Syksyn 2018 opintojakso on suunnattu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan myös verkko-opetuksena periodissa III.

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä: http://tenttis.uta.fi/

Sähköinen kirjatentti ajalla 17.12.2018–20.1.2019

Tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Laura Bordi.

Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Laura Bordi, Yhteyshenkilö
Opetus
17.12.2018 – 20.1.2019
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää seuraaviin kokonaisuuksiin:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus

HUOM. JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssista on tarjolla luentokurssitoteutus nelosperiodissa.

Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautuminen toimii kurssi-ilmoittautumisena.

Itsenäinen suoritustapa on tarkoitettu ensijaisesti kauppatieteitä sivuaineena opiskeleville. Kauppatieteilijät ja erityisesti yrityksen johtamiseen suuntautuvat osallistuvat luentokurssille.

Opiskelija suorittaa oppimistehtävän itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Tapaninaho, Vastaava opettaja
riikka.tapaninaho[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 14.12.2018
Itsenäinen työskentely 137 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakollinen edeltävä opinto: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen.

Kurssin voi suorittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

Vaihtoehto 1. Luentototeutus järjestetään III-periodissa.

Vaihtoehto 2. Itsenäinen suoritustapa englannin kielellä on tarjolla II ja IV-periodeissa sekä kesän ajan.

Vaihtoehto 3. Itsenäinen suoritustapa suomen kielellä on tarjolla II ja IV-periodeissa sekä kesän ajan.

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Ethical theories and the concepts of business ethics; Ethical decision-making; Tools for developing business ethics practices.

Enrolment for University Studies

See more information below.

Outi Lehtonen, Teacher responsible
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
22-Oct-2018 – 31-Jul-2019
Independent work 135 hours Web-based
Periods: II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Degree programme students and exchange students: No pre-registration is required, you enrol to course by signing in course page at Moodle (learning2.uta.fi): "KATVAA11 Business Ethics (independent assignment and exam)". You must use the enrolment key "Ethics2018" to sign in to Moodle. The course page will open at the beginning of 2nd period.

Please note that you can start the course anytime in periods II-IV.

Detailed instructions for completing the course are at the course page in Moodle.

See also course description in the Curricula Guide 2018–2019.

Students will be working together in groups returning assignments throughout the course, thus they should have enough time for it in their timetable.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Oana Apostol, Teacher responsible
Outi Lehtonen, Contact person
Outi.Lehtonen[ät]uta.fi
Teaching
22-Oct-2018 – 10-Dec-2018
Lectures 24 hours
Mon 22-Oct-2018 - 10-Dec-2018 weekly at 12-16, Linna ls K113
Exceptions:
12-Nov-2018 , NO lectures
19-Nov-2018 , NO lectures
26-Nov-2018 , Päät ls C8, Note! Different room!
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. Please notice, that it has to be completed before the beginning, or during, of course KATVAA12.

Option 1 (Lectures) is organised in period II and option 2 (Online course) is available in periods III-IV.

The course relies heavily on each student’s active participation in working with real life cases.
- The theoretical background of Business ideas and Business models.
- Different types of business models and business logic’s.
- Drafting one’s Business model toolkit through preparation of presentations of selected cases.
- Evaluation of one’s own learning and skills development in a final report.The course relies heavily on each student’s active participation in working with real life cases.
- The theoretical background of Business ideas and Business models.
- Different types of business models and business logic’s.
- Drafting one’s Business model toolkit through preparation of presentations of selected cases.
- Evaluation of one’s own learning and skills development in a final report.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kari Lohivesi, Teacher responsible
kari.lohivesi[ät]tuni.fi
Teaching
23-Oct-2018 – 29-Nov-2018
Lectures 8 hours
Mon 22-Oct-2018 - 29-Oct-2018 weekly at 12-16, Y-kampus
Tue 27-Nov-2018 at 12-18, Y-kampus
Wed 28-Nov-2018 at 12-18, Y-kampus
Thu 29-Nov-2018 at 12-18, Y-kampus
Group work 16 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course is lectured in English in Fall during Period II and in Finnish in Spring during Period IV.

Englanniksi syyslukukauden II periodilla ja suomeksi kevätlukukauden IV periodilla.

Kari Lohivesi, Teacher responsible
kari.lohivesi[ät]tuni.fi
Teaching
22-Oct-2018 – 26-May-2019
Periods: II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Electronic exam is open in II-IV periods: 22.10.2018-26.05.2019. Please register for the electronic exam: https://tenttis.uta.fi

Kari Lohivesi, Teacher responsible
kari.lohivesi[ät]tuni.fi
Teaching
22-Oct-2018 – 26-May-2019
Exam
Periods: II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Electronic exam is open in II-IV periods: 22.10.2018-26.05.2019. Please register for the electronic exam: https://tenttis.uta.fi

The course introduces students to the field of ecological economics. The field of ecological economics is transdisciplinary by nature and as therefore applicable to economic, social, and environmental problem solving.  Students are offered a view to economics that differs fundamentally from the main school of economic thought known as neoclassical economics. First, the students are introduced to the vision that ecological economics offers with concepts such as full versus empty world, and circular economy. The students are then familiarized with different policy tools for guiding development towards a sustainable scale, such as Pigouvian taxes and caps on income and wealth. During the course students are also introduced to methods for measuring not only efficiency but also a sustainable scale and just distribution with in a system.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Markus Vinnari, Teacher responsible
markus.vinnari[ät]tuni.fi
Teaching
23-Oct-2018 – 29-Nov-2018
Lectures 24 hours
Tue 23-Oct-2018 at 10-12, Päät ls C5
Thu 25-Oct-2018 - 29-Nov-2018 weekly at 10-12, Pinni ls B4115
Exceptions:
15-Nov-2018 , Päät ls C5, Note! Different room!
Tue 30-Oct-2018 at 10-12, Päät ls C7
Tue 6-Nov-2018 at 10-12, Päät ls A07
Tue 13-Nov-2018 at 10-12, Päät ls A2a, Note! The room changed!
Tue 20-Nov-2018 - 27-Nov-2018 weekly at 10-12, Päät ls A07
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. You can complete Business Ethics course also as independent study before or during KATVAA15 course. You will receive a grade for KATVAA15 course only after completing Business Ethics course or showing proof of corresponding studies.

This course is an introduction to organizational management leadership, organizational change, and value network management leadership.

The focus of the course will be in

a) Organizational structures as managerial tools and frames of reference for purpose-oriented human collaboration, and

b) Organizational change dynamics approached from the managerial point of view

Contents:

 • Strategy, management, leadership, hierarchical coordination; classical themes of organizational management
 • Organizational change dynamics
 • Organisational Identity, learning and change
 • Management and leadership in virtual organizations and communities
 • Value configurations and Post-bureaucratic organization, management and coordination in networks
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Yohannes Mehari, Teacher responsible
yohannes.mehari[ät]tuni.fi
Teaching
25-Oct-2018 – 29-Nov-2018
Lectures 22 hours
Lectures
Thu 25-Oct-2018 - 29-Nov-2018 weekly at 9-12, Päät ls D10b
Exam 4 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Participation to all lectures is mandatory. All instructions and course materials will be available in the Moodle-area of the course. The teacher responsible will send the Moodle-key to the accepted students after the registration is finalized.

This is an introductory course to Tampere3 module on digitalization.

The module provides a wide view to ongoing digitalization. The introduction course approaches the phenomenon from the perspectives of information sciences, business and management as well as public administration and politics.

After the introduction, the student can select the most suitable courses for his/her interests from the offerings of three universities. After completing the module, students are able to conceptualize the ongoing digital transformation, understand its impacts on business and society and are equipped with tools necessary when operating and managing in a digital society.

The module supports developing the kind of knowledge and expertise needed in the digitalized work life:

 • Students recognize the multidisciplinary nature of digitalization and master the key concepts related to the phenomenon.
 • Students know the possibilities and restrictions of technological changes both from the individual and institutional perspectives.
 • Students understand the basic forms of knowledge-based value creation and possess tools for managing these processes.

There are two ways to complete the course: 1) independent work, or 2) active participation. These will be elaborated on the first lecture, which is mandatory for all. The first lecture will be available also as video recording after the class.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Harri Laihonen, Teacher responsible
harri.laihonen[ät]tuni.fi
Teaching
25-Oct-2018 – 13-Dec-2018
Lectures
Group learning
Thu 25-Oct-2018 at 10-12, PinniB1097
Thu 8-Nov-2018 at 14-16, PinniB3111
Thu 15-Nov-2018 at 14-16, Virta ls352
Wed 5-Dec-2018 at 14-16, PinniB3109
Group work
Independent work
Periods: II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Outi Lehtonen, Teacher responsible
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
22-Oct-2018 – 3-Mar-2019
Independent work 135 hours Web-based
Periods: II III
Language of instruction: English
Further information:

This is an independent study course. All course assignments and the final essay will be completed via Moodle.

This course is available as independent study course in study periods II-III. In study period IV, this course will be organised EITHER as lectures or independent option.

KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. Please note that it has to be completed before the beginning of, or during, course KATVAA13.

KATVAA14 Option 1 (lectures) is organised in period III. KATVAA14 Option 2 (independent study) is organised in periods I-II and IV.

Across the Western world, representative democracy is party-based. Parties provide the essential link between the people and politicians and between parliament and government. At the same time, public confidence in parties as institutions is low to very low and anti-party sentiment has spawned protest parties of both right and left. Accordingly, this course adopts a thematic approach to the political science debate about political parties. Is the party over for political parties? The approach is theory-driven and the illustrative material will draw on a range of European systems.

Indicative Content

1. Classifying Political Parties

Can we speak of party types and, if so, on what basis – their origins, ideology, cross-national links? How can we understand the diversity of new parties, the likes of ethnic parties, anti-immigrant parties and regionalist parties?

2. Assessing Party Change

How and why do parties adapt and change? Can we enumerate a range of party change strategies? Have the historic class/denominational parties succeeded in becoming catchall parties?

3. Assessing Party Decline

Is there a sustainable case for party decline? Do parties really represent the people? Memberless parties; ‘registered supporters’; state subsidies; ‘cartellisation; the normative challenges to party democracy: personalisation, mediatisation, digitalisation.

4. Classifying party systems

What is a party system? Electoral and legislative party systems. Party system change. How great are the differences between modern party systems? Are they all moderate multi-party systems à la Sartori?

Lecture topics

23 October:  Parties: The Debate in Headlines

25 October Party Decline or Party Adaptation?

November 1 Protest Parties, ‘Anti’-Parties and APES

November 6:  How can we classify political parties?

November 8: From Party Politics to Personalized Politics?

November 13: Party Systems and Pariahs

November 15: There are fewer of them, but do parties need members?

November 20: Revisiting the debate about the ‘crisis of party’

Enrolment for University Studies

Email registration essential by 11 October.

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]tuni.fi
Teaching
23-Oct-2018 – 22-Nov-2018
Lectures 16 hours
Tue 23-Oct-2018 - 20-Nov-2018 weekly at 12-14, Main building, D13
Thu 25-Oct-2018 - 22-Nov-2018 weekly at 12-14, Pinni B1096
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

Students will write an essay (maximum 8 pages of A4) in English or Finnish analysing the pros and cons of the ‘party decline’ thesis in a country of their choice.

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA41)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS28)

Further information from the teacher at the beginning of the course.

Course description: The phenomenon of military and security outsourcing has consequences in both the practices and politics of security. It has also been argued that it challenges the monopoly states have on war. In the post-Cold War era, the role of commercial actors has increasingly grown in the planning and execution of state foreign and security policy. While private military and security companies operate in conflict areas, other businesses provide services ranging from training to intelligence gathering.

This course will provide an overview of current topics in the research of military and security outsourcing. Beyond discussing the recent history and current situation related to the phenomenon, military and security outsourcing will also be used as examine larger themes in security studies, such as the changing nature of warfare, the relationship between war, state and citizens, and related norms and international laws.

Learning goals: Following the course, students will understand the role commercial actors have come to play in the execution of foreign and security policy. They will also be able to critically examine the consequences of these developments and place them in the larger context of changes in warfare and international security.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mikko Räkköläinen, Teacher responsible
mikko.rakkolainen[ät]tuni.fi
Teaching
30-Oct-2018 – 30-Nov-2018
Lectures 25 hours
Tue 30-Oct-2018 - 27-Nov-2018 weekly at 13-15.30, Pinni A2089
Exceptions:
20-Nov-2018 at 13 –16 , Linna K109
Fri 2-Nov-2018 - 30-Nov-2018 weekly at 13-15.30, Pinni A2089
Exceptions:
2-Nov-2018 at 13 –15.30 , Main building D13
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP01 Introduction to International Relations, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

Students write learning assignments independently. More specific instructions will be provided on the course's Moodle area in October 2018.

Enrolment for University Studies

Please take into a consideration the required preceding studies and inform in the enrolment what basic course(s) in management and organizations you have.

Enrolment time has expired
Riikka Tapaninaho, Teacher responsible
riikka.tapaninaho[ät]tuni.fi
Teaching
22-Oct-2018 – 14-Dec-2018
Independent work 137 hours Web-based
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Recommended time of study: the first year.

Obligatory previous studies: A basic course in management and organizations / business management or KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet.

The students of the Degree Programme in Business Studies participate in the lecture course.

The course can be accomplished in three optional ways:

Option 1. The lecture course is offered in the third period.

Option 2. The independent study course in English is offered in the second, fourth and summer periods.

Option 3. The independent study course in Finnish is offered in the second, fourth and summer periods.

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [II Periodi]
Jussi Kivistö, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]tuni.fi
Kohtamäki Vuokko, Vastaava opettaja
Opetus
1.11.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus 18 tuntia
To 1.11.2018 klo 12.15-17.45, Pinni A ls.1078
Pe 2.11.2018 klo 9.15-14.45, Pinni A ls.1078
To 13.12.2018 klo 12.15-17.45, päätalo ls. A05
Seminaari 6 tuntia
Pe 14.12.2018 klo 9.15-14.45, päätalo ls. A05 ja A06
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen TVA:n etusivun Webropol-linkistä 8.10.-25.10.

Opetus
29.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus 21 tuntia
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

Kyseessä on verkkokurssi, jossa opiskelijat itsenäisesti tekevät seuraavat kurssisuoritukset: yritysanalyysi, kirjatentti ja osallistuminen kurssin keskustelualueelle. Kurssin voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti II-IV periodin aikana.

Outi Lehtonen, Vastaava opettaja
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Opetus
22.10.2018 – 31.7.2019
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin oppimateriaalit ovat englanniksi. Kurssityöt voi palauttaa suomeksi tai englanniksi.

Kurssille ei ole ilmoittautumista. Kurssille osallistutaan liittymällä kurssin moodle-alueelle. Kurssin moodle-alueelle pääsee liittymään kurssiavaimella "Etiikka2018", 15.10.2018 alkaen.

Business ethics -kurssi luennoidaan periodissa I englanniksi.

Perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
1.11.2018 – 31.12.2018
Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu kokonaan verkossa suoritettavaan LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).


LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
22.10.2018 – 14.12.2018
Itsenäinen työskentely 133 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
29.10.2018 – 12.12.2018
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Nov-2018 – 31-Dec-2018
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online based LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.

For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
29-Oct-2018 – 12-Dec-2018
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online based LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.

Further instructions for students taking LITO studies

For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Periodi (7.1.2019 - 3.3.2019)
Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnassa huomioidaan seuraavat kiintiöt
- Johtamiskorkeakoulu: 120 paikkaa
- Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (ensisijaisesti työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma): 10 paikkaa
- Lisäksi kurssille voidaan valita muiden tiedekuntien opiskelijoita mikäli yllämainitut kiintiöt eivät tule täyteen


Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2019 – 7.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
To 10.1.2019 - 31.1.2019 viikoittain klo 9-12, Päät ls D10b
To 7.2.2019 klo 9-12, Päät ls D10b, Tentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, suorita kurssi itsenäisesti 4. periodissa. 

Suositeltu ajankohta: 2. vuosi.

Suositeltava edeltävä opinto: JKKYVP11 Työhyvinvointi.

Työskentely tapahtuu kokonaan verkkopohjaisesti kurssin Moodle-alustalla. Kurssille valittu opiskelija siirtyy automaattisesti alustalle.

Työskentely tapahtuu Moodlessa olevia ohjeita ja tehtävien suoritusjärjestystä noudattaen. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omien aikataulujensa mukaisesti, kuitenkin siten, että kurssi on kokonaisuudessaan suoritettuna viimeistään neljännen periodin loppuun mennessä 24.5.2019.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Paula Rossi, Vastaava opettaja
paula.rossi[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2019 – 24.5.2019
Luento-opetus 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 100 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Hallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille on oma ilmoittautumislinkkinsä ja sivuaineilijoille (+avoimen yliopiston kautta opiskeleville) omansa. Katso ilmoittautuessasi, että valitset oikean ilmoittautumisryhmän. Kurssille tulee ilmoittautua ilmoittautumisajan puitteissa. Opiskelijavalinta tapahtuu muun muassa painottamalla opintojen vaihetta, suoritettuja opintopisteitä, sekä opintojen suuntaamista.

Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, eikä niitä koskeviin tiedusteluihin vastata. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Salminen, Vastaava opettaja
hanna.salminen[ät]tuni.fi
Opetus
15.1.2019 – 19.2.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12.15-14.45, Päät ls D10b
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakollinen edeltävä opinto: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot.

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen.

Kurssista on tarjolla myös itsenäisiä toteutuksia suomen ja englannin kielellä II ja IV-periodeissa sekä kesällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
kari.lohivesi[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 12.2.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 15.1.2019 viikoittain klo 14.00-18.00, Y-kampus
Ryhmätyöskentely
Ti 5.2.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 14.00-18.00, Y-kampus
Ma 11.2.2019 klo 14.00-18.00, Y-kampus
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
kari.lohivesi[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 12.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 8.00-12.00, Päät ls D11
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Asko Uoti, Vastaava opettaja
asko.uoti[ät]tuni.fi
Opetus
8.1.2019 – 31.1.2019
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ti 8.1.2019 - 29.1.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B1096
To 10.1.2019 klo 10-12, Pinni ls B1096
To 17.1.2019 - 31.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls D11
Luentotentti ke 6.2.2019 klo 10.00-12, Pinni ls B1096 (EI ilmoittautumista)
Luentotenttiuusinnat ma 4.3.2019 klo 8-12, ti 9.4.2019 klo 16-20, ti 4.6.2019 klo 16-20 (JKK:n yleisiä tenttipäiviä; ilmoittauduttava NettiOpsussa)
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Siina Raskulla, Vastaava opettaja
siina.raskulla[ät]tuni.fi
Kari Takamaa, Opettaja
Opetus
15.2.2019 – 31.3.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 1.3.2019 klo 12-17, Pinni ls A1081
La 2.3.2019 klo 10-15, Päät ls D11
Pe 8.3.2019 klo 12-17, Pinni ls A 1081
La 9.3.2019 klo 10-15, Päät ls D11
Kirjatentti
Tentti (luennot ja kirjallisuus)
Ma 25.3.2019 klo 12.00-16.00, Päät ls D10b
Ma 29.4.2019 klo 8.00-12.00, päätalo ls D10a+b, yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen NettiOpsussa
Ti 4.6.2019 klo 16.00-20.00, päätalo ls D10a+b, yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen NettiOpsussa
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaakko Rönkkö, Vastaava opettaja
jaakko.ronkko[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 28.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 25.2.2019 viikoittain klo 12-16, Pinni ls A1081
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
janne.ruohonen[ät]tuni.fi
Opetus
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso on suoritettavissa keväällä 2019 kirjallisena tenttinä sähköisessä tenttijärjestelmässä. Sähköinen tentti on auki 20.1. - 31.3.2019.

Tenttivaatimuksina:

Horsmanheimo, Pasi – Kaisanlahti, Timo – Steiner, Maj-Lis: Tilintarkastuslaki ja EU:n uudistunut tilintarkastussääntely – kommentaari. 2017.

sekä

Tilintarkastuslaki 1141/2015 (finlex.fi).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni Similä, Vastaava opettaja
Matti Urpilainen, Vastaava opettaja
matti.urpilainen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2019 – 13.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 9.1.2019 - 30.1.2019 viikoittain klo 12-15, Linna ls K103
Pe 11.1.2019 klo 9-12, Pinni ls B1096
Pe 18.1.2019 klo 9-12, Pinni ls B1100
To 24.1.2019 - 31.1.2019 viikoittain klo 9-12, Pinni ls B1097
Harjoitukset 6 tuntia + 14 tuntia Verkossa
Ti 15.1.2019 klo 15-18, Pinni ls B1096
Ke 13.2.2019 klo 15-18, Pinni ls B1096
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja harjoitukset tallennetaan ja tallenteet tulevat saataville Moodleen. Osa harjoituksista tehdään verkossa ja harjoitukset vaativat muutekin opiskelijalta omaehtoista työskentelyä. Muukin kurssiaineisto tulee kattavasti saataville Moodleen. Kurssin suorittaminen ei edellytä läsnäoloa opetuksessa, joten kurssi on suoritettavissa verkkokurssina. Osallistuminen opetukseen onkin hyvin suositeltavaa. Jakso suoritetaan JKK:n yleisinä tenttipäivinä, koska kurssin tentin järjestäminen sähköisenä tenttinä ei ole mahdollista tenttijärjestelmän aineistojen käytölle asettamien rajoitusten vuoksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Kankaanpää, Vastaava opettaja
jari.kankaanpaa[ät]tuni.fi
Jukka Ilomäki, Opettaja
Opetus
8.1.2019 – 27.2.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Ke 9.1.2019 - 16.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
Harjoitukset 20 tuntia
Harjoitusryhmä 1
Ti 8.1.2019 - 15.1.2019 viikoittain klo 12-14, Linna K113
Ti 15.1.2019 klo 14-16, ML 50
Ti 22.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, ML 50
Ti 19.2.2019 klo 14-16, Pinni B3107
Ti 26.2.2019 klo 12-14, Pinni B3107
Harjoitusryhmä 2
Ke 9.1.2019 - 16.1.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Ke 16.1.2019 klo 14-16, ML 50
Ke 23.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, ML 50
Ke 20.2.2019 klo 14-16, Päätalo C6
Ke 27.2.2019 klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitusryhmiin ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisten harjoitusten yhteydessä. 

Kurssin luento-osuudella käsitellään yhteiskunnan ja luonnon muutosprosessien keskeisiä sisältöalueita. Niitä ovat esimerkiksi ympäristö- ja luonnonvarahallinta, ilmastonmuutos, kestävyyden tulkinnat, transitiomallit sekä vihreä talous ja ekosysteemipalvelut.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
pekka.jokinen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2019 – 14.2.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Ympäristöhallinnan muutos
To 10.1.2019 klo 12-14, Pinni ls B1097
Ke 16.1.2019 - 13.2.2019 viikoittain klo 14-16, Päät ls D11
To 17.1.2019 klo 12-14, Pinni Paavo Koli
To 24.1.2019 - 14.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ls B1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luento-opetus keskiviikkoisin klo 14-16 ja torstaisin klo 12-14.

Kurssilla ei järjestetä lainkaan lähipetusta. Kurssi suoritetaan itseopiskeluna perehtymällä opintojakson avoimeen Moodle-alueeseen (toimii ilman salasanaa), jossa on annettu tarkemmat tiedot opintojakson suorittamisesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaakko Rönkkö, Vastaava opettaja
jaakko.ronkko[ät]tuni.fi
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
lasse.oulasvirta[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 31.3.2019
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani-Petri Laamanen, Vastaava opettaja
jani-petri.laamanen[ät]tuni.fi
Markku Konttinen, Tukihenkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2019 – 12.4.2019
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Pe 11.1.2019 klo 12-14, Pinni ls B1096
Pe 18.1.2019 klo 12-14, Pinni Paavo Koli -sali
Pe 1.2.2019 - 8.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. B1096
Pe 15.2.2019 klo 12-14, Pinni ls. B1097
Pe 22.2.2019 klo 12-14, Pinni ls. B1100, HUOM. sali on vaihdettu
Pe 1.3.2019 - 8.3.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. B1096
Pe 8.3.2019 klo 14-16, Pinni ls. B1096, HUOM. 8.3. on siis kaksi luentoa
Pe 15.3.2019 - 22.3.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. B1097
Pe 29.3.2019 klo 12-14, Pinni ls. B1096
Pe 5.4.2019 klo 12-14, Pinni ls. B1097
Pe 12.4.2019 klo 12-14, Päätalo ls. A1
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojaksossa perehdytään erilaisiin markkinoinnin lähestymistapoihin, toimintaympäristöön ja markkinoinnin kilpailukeinoihin. Opintojaksossa tunnistetaan keskeiset markkinoinnin muutokseen vaikuttavat tekijät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ulla-Maija Sutinen, Yhteyshenkilö
ulla-maija.sutinen[ät]tuni.fi
Opetus
23.1.2019 – 31.5.2019
Luento-opetus 2 tuntia
Ke 23.1.2019 klo 16-18, Päät ls A1, Aloitusluento (tämäkin luentokerta videoidaan)
Itsenäinen työskentely 133 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Uusi viikkoteema avautuu aina keskiviikkoisin (6 viikkoa), jolloin näkyviin tulevat kyseiseen teemaan kuuluva videoluento, luennoitsijan käyttämät luentomateriaalit, ajankohtaiset mediapoiminnat ja muu aineisto. Harjoitustyö palautetaan Moodlessa ja lopputentti suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Teemat avautuvat III-periodin ajan ja kurssin tentti avataan sähköisessä tenttipalvelussa 28.2. Kurssi on kuitenkin mahdollista suorittaa myös hitaammassa tahdissa III–IV-periodien ajan, sillä kurssin tentti tenttipalvelussa tentittävänä toukokuun 2019 loppuun saakka.

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Harri Hokkanen, Vastaava opettaja
harri.hokkanen[ät]tuni.fi
Opetus
14.1.2019 – 25.2.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 14.1.2019 - 25.2.2019 viikoittain klo 14-17, Päät ls C8
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena antaa opiskelijoille käsitys siitä, mitä oikeudenmukaisuus on; antaa käsitys keskeisistä oikeudenmukaisuusteorioista; sekä antaa apuvälineitä käytännön oikeudenmukaisuuskysymysten pohtimiseen. Esimerkiksi, miten paljon valtion tulisi verottaa kansalaisia ja parantaa tulonsiirroilla huono-osaisten asemaa? Miten erilaisia vähemmistöjä kohdellaan oikeudenmukaisesti? Missä suhteessa eri valtioiden tulisi vastata kasvihuonekaasujen vähentämisestä? Onko vaurailla valtioilla velvollisuus ottaa vastaan maahanmuuttajia? Tulisiko nyt elävien luopua hyvinvoinnistaan tulevien sukupolvien hyväksi?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2019 – 14.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 9.1.2019 - 13.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
To 10.1.2019 - 14.2.2019 viikoittain klo 12-14, Päätalo A31
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luennolla perehdytään klassisiin eliittiteorioihin ja eliittiteorian modernimpiin versioihin (demokraattinen elitismi) valtatutkimuksen lähestymistapoina sekä tarkastellaan erilaisia eliittitutkimuksessa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Suomalaista eliittirakennetta verrataan pohjoismaisiin eliittirakenteisiin. Luennolla opittua sovelletaan esseessä valtarakenteiden analysoimiseen rajatussa (empiirisessä) aineistossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]tuni.fi
Opetus
15.1.2019 – 19.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 9-11, Pinni A3107
Poikkeukset:
5.2.2019 klo 9 –11 , Pinni A Paavo Koli -sali
Pe 18.1.2019 - 15.2.2019 viikoittain klo 9-11, Pinni A3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssiin liittyy sekä luento-osuus että essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lauri Kokkinen, Vastaava opettaja
lauri.kokkinen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2019 – 21.2.2019
Luento-opetus
Luennot (Auditorio F114, Arvo-rakennus)
To 10.1.2019 klo 16-18
To 17.1.2019 klo 16-18
To 24.1.2019 klo 16-18
To 31.1.2019 klo 16-18
Seminaarit (Auditorio F114, Arvo-rakennus)
To 7.2.2019 klo 16-18
Ma 18.2.2019 klo 16-18
To 21.2.2019 klo 16-18
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Riikka Tapaninaho, Teacher responsible
riikka.tapaninaho[ät]tuni.fi
Teaching
17-Jan-2019 – 21-Feb-2019
Lectures 24 hours
Wed 16-Jan-2019 at 8.15-12.00, Päätalo A06
Thu 24-Jan-2019 - 21-Feb-2019 weekly at 8.15-12.00, Pinni ls A3111
Exceptions:
16-Jan-2019 at 8.15 –12.00 , Päätalo, A06, THE FIRST LECTURE WILL BE HELD ON WEDNESDAY 16th OF JANUARY AT 8.15-12.00 not on the 17th as previously informed!
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Please note: Preceding studies

 • KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. You can complete Business Ethics course as independent study before or during KATVAA14 course. You will receive a grade for KATVAA14 course only after completing Business Ethics course or showing proof of corresponding studies.
 • KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (5 ECTS) a recommended preceding course.

Option 1 (Lectures and essay) is organised in period III and option 2 (Independent study and essay) is available in periods I-II and IV.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Siina Raskulla, Teacher responsible
siina.raskulla[ät]tuni.fi
Harri Kalimo, Teacher
Teaching
21-Jan-2019 – 28-Feb-2019
Lectures 20 hours
Mon 28-Jan-2019 at 16-20, Pinni ls B1096
Tue 29-Jan-2019 at 9-12, Päät ls A4
Tue 29-Jan-2019 at 14-17, Päät ls A3
Wed 30-Jan-2019 at 9-12, Päät ls A4
Wed 30-Jan-2019 at 14-17, Päät ls A4
Thu 31-Jan-2019 at 8-12, Päät ls D13
Exam
Lecture exam (lectures, and Rosas & Armati)
Thu 14-Feb-2019 at 10.00-12.00, Päät ls D11
Tue 26-Mar-2019 at 16.00-20.00, Main building D10 a+b, general exam day, enrolment in NettiOpsu
Mon 29-Apr-2019 at 8.00-12.00, Main building D10 a+b, general exam day, enrolment in NettiOpsu
Book exam (Craig &DeBurca, electronic exam, open Thu 21-Feb-2019- Tue 30-April-2019.)
Periods: III
Language of instruction: English

Human rights are often violated and at the same time international community is attempting to protect them as the international human rights regime is well developed and gives the normative and legal bases for protection. This course provides an understanding of the meaning of human rights and the problems of human rights protection from the point of view of both politics and law. The questions are how and why human rights violations occur and what can be done to fight against them?   The course is divided in four parts.

After the introduction part of the course, the second part discusses human rights form the point of view of international relations, the third part from the international law perspective and in the fourth part these insights are put together in order to have a comprehensive understanding on the means to provide human rights protection. Human rights and fighting against their violations are studied in two cases which involve two assignments. 

Part I   Introduction to the course (Tarja Seppä and another teacher to be informed lated)

Part II   Human Rights in international society (Tarja Seppä)

Students understand different interpretations of the human rights concepts and their meaning in international relations. Students are able to analyze different human rights practices and understand human rights both as a conceptual issue of international relations and as a manifestation of human rights policies and practices. Thus, they also understand why human rights are not always respected but also know how to protect them. 

Part III Human rights and international law (to be informed later)

Students understand the main legal aspects of international protection of human rights and the role of supervisory mechanisms. Students are able to analyze different human rights related concepts and understand human rights as part of international and national legal order. They understand how human rights law can enhance protection of rights of individuals.  

Part IV   Fighting Against Human Rights Violations

Students have two different case studies involving both political and legal aspects of human rights protection. During these assignments students are able to apply in practice their acquired knowledge from parts II and III and understand interrelated nature of political and legal human rights discourse. The assignments are chosen to provide comprehensive understanding of both regional and universal protection systems. The idea is also to bring together at the same time both intergovernmental and non-governmental systems and the possibility for individuals to make a difference in the fight against human rights violations.

Study objective: After completing the course students understand and can critically analyse how politics and law are related in the practices of human rights.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tarja Seppä, Teacher responsible
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Julkisoikeuden yliopisto-opettaja, Teacher responsible
Elina Todorov, Teacher
elina.todorov[ät]uta.fi
Teaching
11-Feb-2019 – 19-Apr-2019
Lectures 4 hours + 4 hours Web-based
Mon 11-Feb-2019 at 9-12, Pinni B1097
Mon 11-Mar-2019 at 14-17, Linna K103
Tutorials 28 hours Web-based
Independent work 120 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: HALJUA42 Human Rights Law 5 op and POLPOP01 Introduction to International Relations 5 ECTS or POLPOP02 Introduction to Political Science 5 ECTS

The course as a web-based course is organized on a weekly basis meaning that students are working during each week of the course. 

Please, take this into consideration when planning your study program for the spring term.

The concept of politicization features prominently in the discussions on the future of democracy in Europe and the developments of European Integration. Prominent examples of politicization include Brexit, the euro crisis, the rise of variety of populist parties and questions concerning immigration and asylum policies.

The course will analyze the phenomenon of politicization from a variety of viewpoints. What does politicization actually mean and how should we define it? How broad a phenomenon is politicization? Is politicization a new or an old phenomenon? What causes politicization and what are its’ potential consequences? Is politicization a positive or negative development from the point of view of democracy or European integration?

Enrolment for University Studies

Enrolment happens through contacting the teacher responsible via email from December 1st 2018 to January 7th 2019. Students majoring in political science will have priority access to the course, but students from other subjects or faculties can enroll in the course if places are still available.

Johannes Lehtinen, Teacher responsible
johannes.lehtinen[ät]tuni.fi
Tapio Juntunen, Teacher responsible
tapio.juntunen[ät]tuni.fi
Teaching
14-Jan-2019 – 11-Feb-2019
Lectures 8 hours
Mon 14-Jan-2019 - 4-Feb-2019 weekly at 12-14, Linna K113
Seminar 4 hours
Mon 11-Feb-2019 at 12-16, Main building E222
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

To pass the course the students are required to participate actively in the classroom, to participate in the group work and present it and to write a short lecture diary and essay. Each lecture will discuss one central theme. The seminar will consist of presenting the results of the group work and discussing their results. The aim is to debate the ethical and political aspects of politicization.

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA21 & POLVOA22)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS22)

Further information from the teacher at the beginning of the course.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]tuni.fi
Teaching
10-Jan-2019 – 28-Feb-2019
Lectures 12 hours
Pami Aalto
Thu 10-Jan-2019 - 14-Feb-2019 weekly at 12-14, Pinni B3107
Seminar 8 hours
Matti Kojo's group
Wed 27-Feb-2019 at 12-16, Pinni A2020
Thu 28-Feb-2019 at 12-16, Pinni A4086
Teresa Haukkala's group
Wed 6-Mar-2019 at 12-16, Pinni A2057
Thu 7-Mar-2019 at 12-16, Pinni A4086
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP01 Introduction to International Relations, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Outi Lehtonen, Teacher responsible
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
1-Mar-2019 – 31-May-2019
Independent work 135 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is an online course. The course comprises of an essay and a written exam of the course material.

KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. Please notice, that it has to be completed before the beginning, or during, of course KATVAA12.

Option 1 (Lectures) is organised in period II and option 2 (Online course) is available in periods III-IV.

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [III Periodi]
Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi
Opetus
31.1.2019 – 22.2.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
To 31.1.2019 klo 12.15-17.45, Pinni ls A1078
Pe 1.2.2019 klo 9.15-14.45, Päät ls A31
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 22.2.2019 klo 10.15-15.45, Pinni A5025
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi
Opetus
24.1.2019 – 15.3.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
To 24.1.2019 klo 12.15-17.45, Pinni ls A1078
Pe 25.1.2019 klo 9.15-14.45, Päät ls A31
To 14.3.2019 klo 12.15-17.45, Päät ls E301
Pe 15.3.2019 klo 9.15-14.45, Päät ls E301
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakson suoritus: kehittämistehtävä ja ryhmätentti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka.Nykanen[ät]uta.fi
Veikko Vahtera, Opettaja
veikko.vahtera[ät]tuni.fi
Markku Järvenoja, Opettaja
Anita Isomaa-Myllymäki, Opettaja
Sakke Vehkakoski, Opettaja
sakke.vehkakoski[ät]tuni.fi
Opetus
31.1.2019 – 20.2.2019
Luento-opetus 22 tuntia
To 31.1.2019 klo 12-16, Pinni B1096
Ma 4.2.2019 klo 12-15, Päätalo C6
Pe 8.2.2019 klo 9-12, Päätalo A2b
Ti 12.2.2019 klo 12-16, Päätalo A3
Ke 13.2.2019 klo 9-11, Päätalo A2b
Ke 13.2.2019 klo 12-14, Päätalo A2b
Ti 19.2.2019 klo 12-15, Päätalo A3
Ke 20.2.2019 klo 12-15, Linna K103
To 7.3.2019 klo 12-16, Väinö Linna -sali, Tentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 31.5.2019
Kirjatentti
Pienryhmäopetus
Ti 5.3.2019 klo 12-15, Pinni ls B3117
To 7.3.2019 klo 12-15, Pinni ls B3112
Pe 8.3.2019 klo 12-14, Pinni ls B3110
Ti 12.3.2019 klo 12-15, Päät ls E221
Ke 13.3.2019 klo 10-12, Pinni ls B3117
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan keväällä suomeksi kirjatenttinä. Huom! Kurssista järjestetään myös englanniksi neljännessä periodissa lähitoteutus opettajina Nicola Colacino ja Giovanni D'Alessandro Italiasta. Ilmoittautuminen englanninkieliseen suoritusvaihtoehtoon 22.2 mennessä ja suoritusvaihtoehdosta lisätietoa täällä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Kolehmainen, Vastaava opettaja
jari.kolehmainen[ät]tuni.fi
Opetus
7.1.2019 – 18.2.2019
Luento-opetus 21 tuntia
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-15, sali PA103, Hervannan kampus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
John Kihn, Teacher responsible
johnkihn[ät]elisanet.fi
Jari Kankaanpää, Teacher
jari.kankaanpaa[ät]tuni.fi
Teaching
17-Jan-2019 – 14-Feb-2019
Lectures 28 hours
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Lectures 28 hours

 • Thu 17-Jan-2019 at 8-12,Main building D14
 • Fri 18-Jan-2019 - 8-Feb-2019 weekly at 9-12,Main building A2a
 • Thu 24-Jan-2019 - 14-Feb weekly at 9-12, Main building D14

The concept of politicization features prominently in the discussions on the future of democracy in Europe and the developments of European Integration. Prominent examples of politicization include Brexit, the euro crisis, the rise of variety of populist parties and questions concerning immigration and asylum policies.

The course will analyze the phenomenon of politicization from a variety of viewpoints. What does politicization actually mean and how should we define it? How broad a phenomenon is politicization? Is politicization a new or an old phenomenon? What causes politicization and what are its’ potential consequences? Is politicization a positive or negative development from the point of view of democracy or European integration?

Enrolment for University Studies

Enrolment happens through contacting the teacher responsible via email from December 1st 2018 to January 7th 2019. Students majoring in political science will have priority access to the course, but students from other subjects or faculties can enroll in the course if places are still available.

Johannes Lehtinen, Teacher responsible
johannes.lehtinen[ät]tuni.fi
Tapio Juntunen, Teacher responsible
tapio.juntunen[ät]tuni.fi
Teaching
14-Jan-2019 – 11-Feb-2019
Lectures 8 hours
Mon 14-Jan-2019 - 4-Feb-2019 weekly at 12-14, Linna K113
Seminar 4 hours
Mon 11-Feb-2019 at 12-16, Main building E222
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

To pass the course the students are required to participate actively in the classroom, to participate in the group work and present it and to write a short lecture diary and essay. Each lecture will discuss one central theme. The seminar will consist of presenting the results of the group work and discussing their results. The aim is to debate the ethical and political aspects of politicization.

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA21 & POLVOA22)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS22)

Further information from the teacher at the beginning of the course.

Upon completing the course, the students have an advanced understanding of some of the wicked or difficult-to-solve policy problems in contemporary Europe and of the means by which to address them on the EU and national levels. In particular, the students will be able to analyse cases where these two levels are interconnected. Problem-based learning will illustrate the difficulties and prospects of problem resolution with examples on problems like borders policy, Brexit and consumer involvement.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pami Aalto, Teacher responsible
pami.aalto[ät]tuni.fi
Teaching
10-Jan-2019 – 21-Feb-2019
Seminar 15 hours
Opening lecture
Thu 10-Jan-2019 at 9-12, Pinni A2088
Workshops
Thu 17-Jan-2019 - 21-Feb-2019 weekly at 9-12, Pinni A2088, Teachers: Pami Aalto, Sarah Kilpeläinen, Kirsi Kotilainen, Salla Mikkonen
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP01 Introduction to International Relations, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sami Remes, Opettaja
sami.remes[ät]tuni.fi
Jussi Heikkilä, Opettaja
jussi.heikkila[ät]jyu.fi
Opetus
1.3.2019 – 28.4.2019
Itsenäinen työskentely 133 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu kokonaan verkossa suoritettavaan LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.


Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

LITO-opiskelijan ohjeet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
4.2.2019 – 19.3.2019
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu verkossa suoritettavaan LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

LITO-opiskelijan ohjeet

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Jan-2019 – 28-Feb-2019
Independent work 133 hours Web-based
Group work
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.


For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Further instructions for students taking LITO studies

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Sami Remes, Teacher responsible
Sami.Remes[ät]uta.fi
Samu Kärkkäinen, Teacher responsible
samu.p.p.karkkainen[ät]jyu.fi
Teaching
1-Mar-2019 – 28-Apr-2019
Independent work 133 hours Web-based
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Note! This course is also possible to do in English.
The course is part of online based LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.

Further instructions for students taking LITO studies

For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
4-Feb-2019 – 19-Mar-2019
Independent work 133 hours Web-based
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.


For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Further instructions for students taking LITO studies

Muut opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tanja Hankia, Suomen Ekonomit, Opettaja
Elina Kangastupa, Yhteyshenkilö
elina.kangastupa[ät]tuni.fi
Opetus
12.2.2019 – 13.2.2019
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 12.2.2019 klo 8.30-16.30, Päätalo, ls. A32
Ke 13.2.2019 klo 8.30-16.30, Päätalo, ls. A32
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Periodi (4.3.2019 - 26.5.2019)
Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnassa huomioidaan seuraavat kiintiöt
- Johtamiskorkeakoulu: 80 paikkaa
- Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (ensisijaisesti työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma): 40 paikkaa
- Lisäksi kurssille voidaan valita muiden tiedekuntien opiskelijoita mikäli yllämainitut kiintiöt eivät tule täyteen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2019 – 28.3.2019
Luento-opetus 16 tuntia
To 7.3.2019 - 28.3.2019 viikoittain klo 9.00-12.00, Päät ls D10a
To 4.4.2019 klo 9.00-12.00, Päät ls D10b, Tentti
Kirjatentti 4 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM. Ei läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, suorita kurssi itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä 1.6.-15.9.2019 välisenä aikana. 

Kurssista on tarjolla myös VAIHTOEHTOINEN SÄHKÖINEN KIRJATENTTI kakkos- ja kolmosperiodin vaihteessa.

Kurssin voi sisällyttää seuraaviin kokonaisuuksiin:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
riku.neuvonen[ät]tuni.fi
Eero Palmujoki, Opettaja
Eero.Palmujoki[ät]uta.fi
Jukka Viljanen, Opettaja
jukka.viljanen[ät]tuni.fi
Pauli Rautiainen, Opettaja
pauli.rautiainen[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2019 – 18.4.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ke 6.3.2019 klo 14-16, Linna K109
To 7.3.2019 klo 14-16, Linna K109
Ke 13.3.2019 klo 14-16, Linna K109
To 14.3.2019 klo 14-16, Linna K109
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Seminaarit
Ke 10.4.2019 klo 12-15, Pinni ls B3111
To 11.4.2019 klo 12-16, Päät ls A31
Ma 15.4.2019 klo 12-15, Linna K109
Ti 16.4.2019 klo 12-16, Päät ls A07
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Edeltävät opinnot

HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet tai

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi   tai

POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Kurssilla tutustutaan nationalismin historiaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa sekä nationalismista esitettyihin keskeisiin teoreettisiin tulkintoihin. Tässä kiinnitetään erityisesti huomiota nationalismin rooliin modernien luokkayhteiskuntien ja kansallisvaltioiden muodostumisessa sekä edustuksellisen demokratian kehityksen kannalta. Esimerkkitapauksena on suomalaisen nationalismin ja kansakunnanrakennuksen historia 1800- ja 1900-luvuilla. Kurssilla tarkastellaan nationalismin historiaa vasten myös erilaisia ”uusnationalistisia” ilmiöitä 2000-luvun alun todellisuudessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
3.4.2019 – 15.5.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 3.4.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 9-12, Pinni A3111
Ke 17.4.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 9-12, Pinni A, Paavo Koli -auditorio
Ke 15.5.2019 klo 9-12, Päätalo C8
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennoille osallistuminen sekä kirjallinen työ johonkin kurssin pääteemaan liittyen.

YK-päivän aamupäivällä kuullaan eri alustajien puheenvuoroja, iltapäivällä on ryhmätöitä sekä yhteenveto päivästä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi
Opetus
29.3.2019 – 29.3.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Pe 29.3.2019 klo 10-18, Pinni B1097
Itsenäinen työskentely
verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan max. 40 opiskelijaa.  Kurssille osallistuvien edellytetään lukevan ennen kurssille tuloaan seuraavat tekstit:

1. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 (S/RES/2250)

https://undocs.org/S/RES/2250(2015)

https://www.un.org/press/en/2015/sc12149.doc.htm

2. A toolkit:  what you need to know about the resolution 2250

http://unoy.org/en/2250-toolkit/

3. Alpaslan Ozerden, The Role of Youth in Peacebuilding: Challenges and Opportunities. Oxford Research Group.

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-role-of-youth-in-peacebuilding-challenges-and-opportunities

Opiskelija voi tehdä kurssisuorituksenaan teemaan ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” liittyvän 2 op:n tai 5 op:n kirjallisuusesseen.

Opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua. Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä 4.3.2019 – 30.6.2019:
http://tenttis.uta.fi/ 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 30.6.2019
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu ajankohta: 2. vuosi

Tämä suoritustapa on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille.

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä http://tenttis.uta.fi/

Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautuminen toimii kurssi-ilmoittautumisena.

Itsenäinen suoritustapa on tarkoitettu ensijaisesti kauppatieteitä sivuaineena opiskeleville. Kauppatieteilijät ja erityisesti yrityksen johtamiseen suuntautuvat osallistuvat luentokurssille.

Opiskelija suorittaa oppimistehtävän itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Tapaninaho, Vastaava opettaja
riikka.tapaninaho[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 31.7.2019
Itsenäinen työskentely 137 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakollinen edeltävä opinto: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen.

Kurssin voi suorittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

Vaihtoehto 1. Luentototeutus järjestetään III-periodissa.

Vaihtoehto 2. Itsenäinen suoritustapa englannin kielellä on tarjolla II ja IV-periodeissa sekä kesän ajan.

Vaihtoehto 3. Itsenäinen suoritustapa suomen kielellä on tarjolla II ja IV-periodeissa sekä kesän ajan.Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
kari.lohivesi[ät]tuni.fi
Opetus
2.4.2019 – 15.5.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 2.4.2019 - 9.4.2019 viikoittain klo 14.00-18.00, Y-kampus
Ke 8.5.2019 klo 12.00-18.00, Y-kampus
To 9.5.2019 klo 12.00-18.00, Y-kampus
Ma 13.5.2019 klo 12.00-18.00, Y-kampus
Ke 15.5.2019 klo 12.00-18.00, Y-kampus
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englanniksi syyslukukauden II periodilla ja suomeksi kevätlukukauden IV periodilla.
The course is lectured in English in Fall during Period II and in Finnish in Spring during Period IV.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
lotta-maria.sinervo[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2019 – 31.5.2019
Luento-opetus
To 7.3.2019 klo 12-14, Pinni ls B1096, Aloitusluento, muu opetus on verkko-opetusta
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi
Mikko Knuutinen, Opettaja
Mikko.Knuutinen[ät]uta.fi
Opetus
5.3.2019 – 28.3.2019
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ti 5.3.2019 - 26.3.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls D11
To 7.3.2019 - 28.3.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls D11
Luentotentti: ke 3.4.2019 klo 10.00-12, Päätalo ls D10B
Luentotenttiuusinnat: ma 29.4.2019 klo 8-12, ti 4.6.2019 klo 16-20 (JKK:n yleisiä tenttipäiviä; ilmoittauduttava NettiOpsussa)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Luentojen painopiste on kunnallisen hankintatoimen tarkastelussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
riku.neuvonen[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 15.4.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 4.3.2019 - 1.4.2019 viikoittain klo 12-16, Pinni ls A1081
Ma 8.4.2019 klo 12-16, Päät ls D11
Ma 15.4.2019 klo 12-16, Pinni ls A1081
Ma 29.4.2019 klo 12-14, Päät ls D11
Itsenäinen työskentely 15 tuntia Verkossa
Kirjatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

luennot, tentti ja essee tai tapaamiset ja niiden yhteydessä suoritettavat tehtävät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ulriika Leponiemi, Vastaava opettaja
ulriika.leponiemi[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2019 – 16.4.2019
Luento-opetus
Luennot
Ti 5.3.2019 - 9.4.2019 viikoittain klo 14-18, Linna Väinö Linna
Ti 16.4.2019 klo 14-18, Pinni ls B1100
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
janne.ruohonen[ät]tuni.fi
Veikko Vahtera, Opettaja
veikko.vahtera[ät]tuni.fi
Nigel Banerjee, Opettaja
Opetus
25.3.2019 – 11.4.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 25.3.2019 klo 12-15, Linna Väinö Linna-sali
To 28.3.2019 klo 12-15, Pinni ls B1096
To 4.4.2019 klo 9-11, Pinni ls B1096
Ti 9.4.2019 klo 12-15, Pinni ls B1097
To 11.4.2019 klo 12-15, Pinni ls B1096
Ti 16.4.2019 klo 13.00-16, Päät ls D10b, tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentotentin lisäksi opintojakso on tentittävissä sähköisessä järjestelmässä erikseen ilmoitettavana ajanjaksona.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannu Saarijärvi, Vastaava opettaja
hannu.saarijarvi[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 6.5.2019
Luento-opetus 27 tuntia
Ma 4.3.2019 klo 14-17, Linna K113
Ma 11.3.2019 klo 14-17, Päätalo C8
Ma 18.3.2019 klo 14-17, Pinni B1100
Ma 25.3.2019 klo 14-17, Päätalo C8
Ma 1.4.2019 klo 14-17, Päätalo C8
Ma 8.4.2019 klo 14-17, Pinni B3116
Ma 15.4.2019 klo 14-17, Päätalo C8
Ma 29.4.2019 klo 14-17, Pinni B3107
Ma 6.5.2019 klo 14-17, Päätalo C8
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mika Yrjölä, Vastaava opettaja
mika.yrjola[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2019 – 11.4.2019
Luento-opetus 20 tuntia
KATMAA16
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 9-12, Pinni ls B4113
Harjoitukset 20 tuntia
Harjoitukset
Ke 20.3.2019 klo 12-16, Linna ML 50
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Sandelin, Vastaava opettaja
mikko.sandelin[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2019 – 9.4.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 5.3.2019 - 9.4.2019 viikoittain klo 16.15-17.45, PINNI A PAAVO KOLI
Harjoitukset
Ti 5.3.2019 - 9.4.2019 viikoittain klo 18.15-19.45, PINNI A PAAVO KOLI
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tiistaisin klo 16-18 ja harjoitukset tiistaisin klo 18-20. Ensimmäinen luento salissa PINNI PAAVO KOLI

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani-Petri Laamanen, Vastaava opettaja
jani-petri.laamanen[ät]tuni.fi
Markku Konttinen, Tukihenkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 10.4.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 4.3.2019 klo 14-16, Linna, Väinö Linna -sali, Huom. paikka on vaihtunut
Ke 6.3.2019 klo 14.40-16, päätalo ls. D11, Huom. aika ja paikka ovat vaihtuneet
Ma 11.3.2019 klo 14-16, päätalo ls. D11, Huom. paikka on vaihtunut
Ke 13.3.2019 klo 14-16, päätalo ls D10b, Huom. paikka on vaihtunut
Ma 18.3.2019 - 8.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni Paavo Koli -sali
Ke 20.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni Paavo Koli -sali
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
janne.ruohonen[ät]tuni.fi
Enni Ala-Mikkula, Opettaja
enni.ala-mikkula[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 26.3.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 4.3.2019 klo 16.30-19.30, Pinni ls B1100
Ti 5.3.2019 - 12.3.2019 viikoittain klo 16.30-19.30, Pinni ls B1097
Ma 11.3.2019 - 25.3.2019 viikoittain klo 16.30-19.30, Pinni ls B1096
Ke 3.4.2019 klo 16.30-18.30, Päät ls D10b, tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.

Luentotentin lisäksi opintojakso on tentittävissä seuraavina JKK:n yleisinä tenttipäivinä:

ma 29.4.2019 klo 8.00-12, Päätalo D10a+b
ti 4.6.2019 klo 16.00-20, Päätalo D10a+b
ti 2.7.2019 klo 16.00-20

Luentotenttiin ei ilmoittauduta. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan normaalisti NettiOpsussa (tutkinto-opiskelijat) tai NettiRekassa (avoimen yliopiston opiskelijat).

Nykymaailman lukuisissa maissa demokratisoituminen ja valtionrakennus, päämäärinä valtiollisen vakautumisen edistäminen, tapahtuvat spontaanin, sisäsyntyisen kehityksen sijaan (tai ohessa) ulkoapäin tulevien paineiden ja houkutusvoiman alaisena. Kurssi tarkastelee tällaisia ulkoisia vaikuttamispyrkimyksiä ja erityisesti niiden merkitystä kohdemaan sisäiselle kehitykselle EU:n ehdollistamispolitiikan (engl. conditionality policy) ja ns. Länsi-Balkanin maiden – Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Kroatian (EU-jäsen vuodesta 2013), Makedonian, Montenegron sekä Serbian – demokratia- ja valtiokehityksen valossa.

Millaisena Länsi-Balkanin maiden tähänastinen demokratia- ja valtiollinen kehitys näyttäytyy käytännössä? Millainen ja kuinka suuri rooli EU:n ehdollistamispolitiikalla, toisin sanoen kyseisten kohdemaiden sisäisen poliittisen kehityksen ehdollistumisella, on ollut (vrt. spontaani, sisäsyntyinen kehitys)? Ja kertooko kohdemaiden vaihteleva edistyminen EU-tiellä demokratia- ja valtiollisen kehityksen etenemisestä käytännössä? Entä millainen merkitys demokratisoitumisella on valtiollisen vakautumisen kannalta, millainen on näiden kehitysprosessien välinen dynamiikka?

Kurssin fokus on systeemitasolla, kohdemaiden poliittisten järjestelmien tarkastelussa ja vertailussa: tarkoituksena on tuottaa opiskelijalle kokonaiskuva Länsi-Balkanin maiden poliittisista järjestelmistä ja niiden kehityksestä 1990-luvulta tähän päivään EU:n laajentumis- ja ehdollistamispolitiikan vaikutuksen alaisina sekä erilaisista demokratia- ja valtiollisen kehityksen tutkimuksen työvälineistä.

AVAINSANAT: Länsi-Balkan, demokratia ja demokratisoituminen, valtio ja valtionrakennus, demokratia- ja valtiollisen kehityksen mittaaminen ja arviointi, EU:n laajentumis- ja ehdollistamispolitiikka, ”eurooppalaiset arvot” ja eurooppalaistuminen, poliittisten järjestelmien tutkimus, tapauksia vertaileva politiikan tutkimus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]tuni.fi
Aino Hakovirta, Vastaava opettaja
aino.hakovirta[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 15.4.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 4.3.2019 - 1.4.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
To 7.3.2019 - 4.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Ma 15.4.2019 klo 10-12, Pinni A1081, Tentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

RAKENNE/SUORITUSTAPA: Luentosarja (20 t) + itsenäisesti tehtävä kurssityö (jonkin maatapauksen 5 s. analyysi jonkin kansainvälisen indeksin pohjalta) + luentotentti.

Kurssi toteutetaan simulaatiopohjaisena päätöksentekoharjoituksena. Kurssille otetaan maksimissaan 20 opiskelijaa ja sille pitää ennakkoilmoittautua 15.2.2019 mennessä. Tilan riittäessä myös sivuaineopiskelijat ovat kurssille tervetulleita. Huom! Kurssi on 5 op:n suuruinen ja sisältää merkittävän itsenäisen/ryhmätyöskentelykomponentin. Kurssin onnistuminen vaatii kaikilta sitoutumista sen suorittamiseen ja ko. työmäärään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan max. 20 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2019 – 8.5.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 6.3.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 14-17, Linna K106
Poikkeukset:
17.4.2019 , Pääsiäisloma, ei opetusta
1.5.2019 , Vappu, ei opetusta
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 23.–26.5.2019. Suomessa vaalit käydään vain reilu kuukausi eduskuntavaalien jälkeen: innostuvatko kansalaiset EU-vaaleista ja jaksavatko puolueet panostaa kampanjointiin? Euroopan tasolla puolestaan keskustellaan erityisesti erilaisten populististen ja euroskeptisten puolueiden yhteistyöstä ja äänisaaliista. Mitkä asiat hallitsevat vaalikeskustelua eri jäsenvaltioissa? Kuinka paljon eri mediat seuraavat vaaleja? Näkyvätkö europuolueiden asettamat ’kärkiehdokkaat’ tai Euroopan parlamentin puolueryhmät kampanjoissa?  

Kurssilla painotetaan opiskelijoiden panostusta tiedonhankintaan ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssilla on kolme tapaamista, joista ensimmäisessä käydään läpi EP-vaalien dynamiikkaa ja sovitaan paritöinä tai muutaman hengen ryhmissä tehtävien esitysten teemoista. Toisessa tapaamisessa kartoitetaan kampanjoinnin etenemistä eri jäsenmaissa opiskelijoiden esitellessä ryhmätöidensä alustavia tuloksia. Viimeinen kokoontuminen ajoittuu vaalien jälkeiselle viikolle ja siinä opiskelijat pitävät toisen suullisen esityksen ryhmätöistään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse opettajalle viimeistään 31.3.2019. Kurssille otetaan enintään 35 opiskelijaa. Etusijalla ovat valtio-opin opintosuunnan ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojakson POLVOA21 suorittaminen luetaan eduksi. Koska kurssi koostuu vain kolmesta tapaamiskerrasta, tulee opiskelijan jo ilmoittautuessa miettiä kykeneekö hän osallistumaan jokaiseen istuntoon.

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]tuni.fi
Opetus
24.4.2019 – 31.5.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 24.4.2019 klo 14-18, Linna K113
Ke 8.5.2019 klo 14-18, Linna K113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kolmas tapaamiskerta on toukokuun viimeisellä viikolla. Sen tarkka ajankohta sovitaan yhteisesti kurssin alussa.

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

This course includes visitors from business, thus requires attendance on most of the lectures.

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Outi Lehtonen, Teacher responsible
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
5-Mar-2019 – 25-Apr-2019
Lectures 24 hours
Lectures
Thu 7-Mar-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Tue 19-Mar-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Thu 21-Mar-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Tue 26-Mar-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Tue 2-Apr-2019 at 13.15-16.00, NOTE! Virta Ls. 114
Thu 4-Apr-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Thu 11-Apr-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Tue 16-Apr-2019 at 13.15-16.00, Y-kampus
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Please notice:

 • Preceding studies KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course, and has to be completed before the beginning of the course KATVAA13.

The course covers different perspectives on the EU financial resources and the eurozone. We will utilize the public management planning and control cycle model to analyse these different aspects. The following topics will be covered (list not exhaustive):

- European (economic) integration
- EU Multiannual Financial Framework and annual budget
- Economic and Monetary Union (EMU)
- Eurocrisis
- EU structural funds
- Current challenges to the EU

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kaisa Immonen, Teacher responsible
kaisa.immonen[ät]tuni.fi
Teaching
6-Mar-2019 – 24-Apr-2019
Lectures
Wed 6-Mar-2019 - 10-Apr-2019 weekly at 12-14, Pinni ls A3111
Tue 16-Apr-2019 at 12-14, Pinni ls A3111
Wed 24-Apr-2019 at 12-14, Pinni ls A3111
Group work
Independent work
Periods: IV
Language of instruction: English

Option 2 is a web-based independent study module. The course consists of independent study and an individual essay.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Outi Lehtonen, Teacher responsible
outi.vehka-aho[ät]tuni.fi
Teaching
4-Mar-2019 – 31-Jul-2019
Independent work 137 hours Web-based
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Please note! You can sing up for the course after the official registration time by sending an e-mail to the teacher outi.lehtonen@tuni.fi

The course consists of independent study and a final essay. Students can write and hand-in the essay any time during the course. The essay can be written in English or in Finnish. Essay instructions are given on course moodle page.

KATVAA11 Business Ethics (5 ECTS) course (or corresponding studies) is a compulsory preceding course. Please note that it has to be completed before the beginning of, or during, course KATVAA14.

KATVAA14 Option 1 (lectures) is organised in period III. KATVAA14 Option 2 (independent study) is organised in periods I-II and IV.

It is a fair bet that on any day of the year there will be an election somewhere, whether at the local, regional, national or supranational level. Somebody whispered to me that there is a general election coming up in Finland. But what is the point of elections? What do they decide – if anything? Few candidates like them, many voters dislike them and they are expensive at public expense. This course offers a fundamental examination of the multiple aspects of elections and the electoral process, with primary reference to contemporary representative democracies.

Indicative Content

 1. The framework of electoral rules. The impact of the voting system rules on candidate selection and candidate election. Plurality, preferential and mixed member systems
 2. Election campaigns. How much do national party campaigns really affect voters? Has there been a ‘presidentialisation’ of election campaigns? Do candidate campaigns in the constituency really matter?
 3. The mediatisation of elections. Are the media (print/broadcast) decisive electoral actors? Do the media determine the campaign agenda? What about the role of the so-called social media?
 4. The digitalisation of elections. How far does this varying from one country to another? Voting Advice Application. Video blogs. How do individual candidates communicate digitally with prospective voters?
 5. Electoral outcomes. Do elections decide who governs? If not, who does? If elections do not determine who governs, what do they decide? Descriptive representation. Can we distinguish between ‘decisive’ and ‘indecisive’ elections?

Course Schedule

March 5 Why hold elections?

March 7 What should elections seek to achieve?

March 12 Do electoral actors play by the rules?

March 14 Do campaigns matter?

March 19 Have elections become more personalised?

March 21 Are elections decisive?

March 26 Do elections change the direction of policies?

March 28 Concluding Discussion: So what else did you want to know about elections but have’nt dared to ask?

Enrolment for University Studies

Email registration essential by 25 February

David Arter, Teacher responsible
david.arter[ät]tuni.fi
Teaching
5-Mar-2019 – 28-Mar-2019
Lectures 16 hours
Tue 5-Mar-2019 - 26-Mar-2019 weekly at 12-14, Linna K113
Thu 7-Mar-2019 - 28-Mar-2019 weekly at 14-16, Main building A32
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA41)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS28)

Further information from the teacher at the beginning of the course.

Students write learning assignments independently. More specific instructions will be provided on the course's Moodle area before the course starts.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Riikka Tapaninaho, Teacher responsible
riikka.tapaninaho[ät]tuni.fi
Teaching
4-Mar-2019 – 31-Jul-2019
Independent work 137 hours Web-based
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Recommended time of study: the first year.

Compulsory preceding studies: A basic course in management and organizations / business management or KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet.

The students of the Degree Programme in Business Studies participate in the lecture course.

The course can be accomplished in three optional ways:

Option 1. The lecture course is offered in the third period.

Option 2. The independent study course in English is offered in the second, fourth and summer periods.

Option 3. The independent study course in Finnish is offered in the second, fourth and summer periods.

Presidents of the Republic are crucial actors in both presidential and many (but not all) semi-presidential regimes. Despite the fact that those regime types represent the majority of all the world’s political systems, the role of the heads of state has only received more systematic attention. Particularly the presidential party remains understudied both theoretically and empirically. Drawing on comparative research and on illustrative examples from various countries, the course shows how the party of the president is a key political actor that affects presidential activity during her or his mandate and impacts on electoral and legislative outcomes.

Enrolment for University Studies

Registration by email to the teacher before 31.3.2019.

Gianluca Passarelli, Sapienza University, Teacher responsible
gianluca.passarelli[ät]uniroma1.it
Teaching
9-Apr-2019 – 11-Apr-2019
Lectures 11 hours
Tue 9-Apr-2019 at 9-12, Main building C6
Wed 10-Apr-2019 at 9-12, Main building C6
Thu 11-Apr-2019 at 9-11, Main building C6
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Compulsory preceding studies: POLPOP02 Introduction to Political Science, or equivalent studies at sending institution (exchange students).

5 ECTS for Bachelor's level completion (POLVOA31 & POLVOA32)
10 ECTS for Master's level completion (POLVOS27)

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet [IV Periodi]
Kivistö Jussi, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]uta.fi
Jussi Kivistö, Vastaava opettaja
jussi.kivisto[ät]tuni.fi
Opetus
4.4.2019 – 26.4.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
To 4.4.2019 klo 12.15-17.45, Päät ls C5
Pe 5.4.2019 klo 9.15-14.45, Päät ls C5
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 26.4.2019 klo 10.15-15.45
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jukka Ilomäki, Vastaava opettaja
jukka.ilomaki[ät]tuni.fi
Markku Konttinen, Tukihenkilö
markku.konttinen[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2019 – 16.5.2019
Luento-opetus 40 tuntia
Luennot
Ti 5.3.2019 - 2.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni ls A3107
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni ls A3103
Ti 9.4.2019 klo 10-12, Pinni ls A3111
To 25.4.2019 - 16.5.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni ls A3103
Ti 30.4.2019 - 14.5.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni ls A3107
Harjoitukset 20 tuntia
Harjoitukset, ryhmä 1
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 10-12, Linna ML 51
Ke 24.4.2019 klo 10-12, Linna ML51
Ke 8.5.2019 - 15.5.2019 viikoittain klo 10-12, Linna ML51
Harjoitukset, ryhmä 2
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Ke 24.4.2019 klo 12-14, Linna ML51
Ke 8.5.2019 - 15.5.2019 viikoittain klo 12-14, Linna ML51
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

1. tentti ti 21.5. klo 10 - 13 Pinni ls. A2089.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elias Oikarinen, Vastaava opettaja
Opetus
6.3.2019 – 24.4.2019
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 6.3.2019 - 24.4.2019 viikoittain klo 12-15, Päät ls A2a
Poikkeukset:
3.4.2019 klo 10 –14 , Päätalo ls A2b
17.4.2019 , EI LUENTOA pääsiäisloman vuoksi
Harjoitukset
Kirjatentti
Ke 8.5.2019 klo 12-16, Päät ls D11, Tentitään luennot + kirjallisuus (ei ilmoittautumista)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssiin sisältyy harjoitustyö.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Wacker, Vastaava opettaja
jani.wacker[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2019 – 4.6.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 6.3.2019 - 13.3.2019 viikoittain klo 12-15, Päät ls D11
Pe 8.3.2019 - 15.3.2019 viikoittain klo 9-12, Päät ls D11
Ti 26.3.2019 klo 10-12, Päät ls D10b, Tentti, ei tarvitse ilmoittautua
Ma 29.4.2019 klo 8-12, päätalo ls. D10a+b, Tentti, yleisen tentin yhteydessä; ilmoittauduttava nettiopsussa 7 päivää ennen tenttiä
Ti 4.6.2019 klo 16-20, päätalo ls. D10 a+b, Tentti, yleisen tentin yhteydessä; ilmoittauduttava nettiopsussa 7 päivää ennen tenttiä
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM: Kirjallisen harjoitustehtävän hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä tenttiin osallistumiselle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
26.3.2019 – 16.4.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ti 26.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. A2089
To 4.4.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. A2089, HUOM. to 28.3. ei siis ole luentoa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

1. luentotentti ti 7.5. klo 12 - 14 Pinni ls. A3111.
Uusintatentti ti 21.5. klo 12 - 14 Pinni ls. A3103.

Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Kolehmainen, Vastaava opettaja
jari.kolehmainen[ät]tuni.fi
Opetus
4.3.2019 – 15.4.2019
Luento-opetus 21 tuntia
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 12-15, Linna rh K106 Keskustakampus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä: http://tenttis.uta.fi/

Sähköinen kirjatentti ajalla 1.6.2019–15.9.2019

Tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Kirsi Nurminen.

 

Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Kirsi Nurminen, Yhteyshenkilö
Opetus
1.6.2019 – 15.9.2019
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää seuraaviin kokonaisuuksiin:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus.

HUOM. JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssista on tarjolla luentokurssitoteutus IV periodissa. JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen, itsenäinen suoritus, on mahdollista suorittaa sähköisessä tenttipalvelussa myös ajalla 17.12.2018–20.1.2019.

Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautuminen toimii kurssi-ilmoittautumisena.

 

Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
4.3.2019 – 30.4.2019
Itsenäinen työskentely 133 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville.  Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuudet jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla kurssi-ilmoittautumisessa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

LITO-opiskelijan ohjeet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
26.3.2019 – 9.5.2019
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi kuuluu verkossa suoritettavaan LITO-kokonaisuuteen, joka on suunnattu kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville. Hallintotietieden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat sekä LITO-kokonaisuuden jaksoja aiemmin suorittaneet ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. LITO-kokonaisuuden opintojaksot eivät korvaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirto opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

LITO-opiskelijan ohjeet

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
4-Mar-2019 – 30-Apr-2019
Independent work 133 hours Web-based
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online based LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.

Further instructions for students taking LITO studies

For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
26-Mar-2019 – 9-May-2019
Independent work 133 hours Web-based
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is part of online LITO study module, which is meant for students taking  business courses as optional studies.  Priority in student selection is given to degree students of administration studies and politics and to the students who have previously taken LITO-courses. The courses on LITO study module cannot be included in the basic studies of Degree Programme of Business Studies.

The LITO study module is organised in collaboration with different univeristies. In order to register the credits, the home university needs to transfer some information considering the student (name, gender, email, nationality, Finnish identity code and home univeristy) to the university organizing the course. Information classified as secret will not be transfered. Without the transfer, it is not possible to get the credits.


For more information, contact study coordinator Elina Kangastupa (elina.kangastupa(a)uta.fi).

Further instructions for students taking LITO studies