x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA31 American Government & Politics (Tampere Summer School 2018) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA22 Politics of Memory in Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/32/S26 Agenda-Setting in Public Policy (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/S21 Current and Future Challenges of World Politics and Economy (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Tutkinto-ohjelman perusopinnot

POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA32/S27 Valtakurssi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA42/S25 Median ja politiikan välinen suhde 5–10 op
POLKVA43 Ydinaseet ja kansainvälinen politiikka 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA41 Commercial Actors in Security and War 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA41 Visuality, security and peace: Introduction into visual peace research and visual security studies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

JKKYORP1 Orientoivat opinnot - Orientoivat opinnot 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JKKYORP1 Orientoivat opinnot - Tiedonhankintataidot 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA23 European, Eurasian and Global Energy Policies 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21/22/S22 Politicization in Europe and the EU 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA42/52/S23 Popular Music and Politics 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

JKKYORP1 Orientoivat opinnot - Orientoivat opinnot 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Tutkinto-ohjelman perusopinnot

POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POLKVA31 Kansainväliset suhteet ja ilmaston muutoksen hallinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKVA43 YK-päivä 2–5 op
POLVOA41/S23/28 Eduskuntavaalikurssi 2019 ja valinnainen tutkimusprojekti 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA51/52/S24 Nationalismi ja poliittiset ideologiat 5–10 op
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA33 International Political Economy 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA32/S27 Nordic Parliaments (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/32/S27 Presidents, Political Parties, and the Process of Presidentialization 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

JKKYORP1 Orientoivat opinnot - Orientoivat opinnot 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta