x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS52 Risk Management and Supervision of Financial Institutions 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS21A Advanced Course in Microeconomics I 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op
KATJOS21 Strateginen johtaminen 5 op

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus 5 op

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALYAS14 Leadership for Sustainable Change (KATVAS39) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op
KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma - Tutkimusseminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KAMMAS99 Re-Thinking Value Creation 5 op (Opetuskieli: englanti)

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS21B Advanced Course in Microeconomics II 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (2018-2019) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS31 Organisaatioteoria 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS42 Service Management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma - Tutkimusseminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS23 Strategic Management Accounting and Control 10 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (2018-2019) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS43 Networks in Service Business 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KAMVRS99 Modern Risk Management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma - Tutkimusseminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS22B Makrotalousteorian jatkokurssi II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS40 Empiirinen makrotaloustiede 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS40 Macroprudential Policy and Financial Stability 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (2018-2019) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (alkaa kevät 2019) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS43 Networks in Service Business 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS12 Practices of Strategic Leadership 5 op (Opetuskieli: englanti)
LFCS03 Organisation Theory and Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot