x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS15 Implementation and Evaluation of Public Policies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALYAS14 Leadership for Sustainable Change (KATVAS39) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALYAS14 Leadership for Sustainable Change (KATVAS39) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (hallintotiede) - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALVALS10 Turvallisuuspalvelujen suunnittelu ja palvelumuotoilu (service design) 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS15 Implementation and Evaluation of Public Policies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS17 Research on Public Management and Organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYPS1 Performance management in public organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

HALYAS12 Tila, paikka ja aika 10 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALYAS14 Biodiversity Offsetting Game 10 op (Opetuskieli: englanti)

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (hallintotiede) - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS21 Governing Hybrid Organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALHAS21 Governing Hybrid Organizations 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS12 Institutions, Innovation and Economic Renewal 10 op (Opetuskieli: englanti)
HALKAS14 Europe in transition 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot

Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (hallintotiede) - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALJUS15 European Public Law 5 op (Opetuskieli: englanti)

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS12 Institutions, Innovation and Economic Renewal 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

Itsenäisesti suoritettavissa olevat jaksot