x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteet valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)
II Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)
III Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)
IV Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Opetus syyslukukaudella 2018

Periodi (27.8.2018 – 21.10.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2018 – 14.12.2018)

Aineopinnot

KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA21 Ekonometria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
KATTAA12B Mikrotalousteoria II 5 op
KATTAA37 Rahatalous 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA36 Liike- ja työsopimukset 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA12 Business Models 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA15 Foundations of Ecological Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Autumn 2018 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOA12 Organizational Behavior (Independent study, Autumn 2018) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2019

Periodi (7.1.2019 – 3.3.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA14 Business, Society and Nature (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (4.3.2019 – 26.5.2019)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics (Independent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices (Lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA14 Business, Society and Nature (Independent study) Spring 2019 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOA12 Organizational Behavior (Independent study, Spring 2019) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Indepedent study) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta