x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN5 Harjoittelu 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

PGHAS02 Global Dynamics Influencing Health 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tutkielmaopinnot

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PGHAS02 Global Dynamics Influencing Health 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2017 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimusmenetelmäopinnot

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN10 Theories of Health Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN11 Ageing of the Population 5 op (Opetuskieli: englanti)
PGHES02 Migration and Health 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2017 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimusmenetelmäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN13 Epidemiologic Research Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN9 Global Issues on Mental Health and Mental Health Services - Web course, Moodle 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN11 Ageing of the Population 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2017 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKAN18 Pro gradu -seminaari 2018 (vaihe I) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus (sähköinen tentti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERVAL5 Mental Health Research: Using the Knowledge and Adding to it 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Ageing as a Social Phenomenon 4–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL20 Tobacco Control Policy 3 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot