x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP4 Väestön terveys 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, (Hoitotiede), Seinäjoki 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - Kirjatentti 3 op (sähköinen) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKANA4 The Application of Economics to Health Care 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kansanterveystieteen valinnaiset opinnot

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - Kirjatentti 3 op (sähköinen) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA2 Terveys, arki ja toimijuus - Kirjatentti 3 op (sähköinen) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta