x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2017-2018.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus:

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala(kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen: ks. Johtamiskorkeakoulu

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari:

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi

Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Orientaatio opintoihin [I Periodi]

TaY:n Porin yksikön oma infopäivä 23.8. kaikille yhteinen osuus klo 10-12.15, luokka 107 Porin yliopistokeskus

lounastauko (omakustanteinen) klo 12.15-13

jatkuu klo 13-15 tiloissa 386 ja 107

Yhteiskuntatutkimuksen (sosiaalipolitiikka ja sosiologia) maisteriopinnot 386 (3. krs) JA Työn ja hyvinvoinnin maisteriopinnot 386 (3 krs.) 

Sosiaalityön maisteriopinnot luokka 107

 

Yliopistokeskuksen yhteinen info 24.8.

klo 9.00-11.30 auditorio 126  JA klo 13-14.30/15.00 luokka 107:

klo 9 Avaus, klo 9.05 Opiskelu Porin yo-keskuksessa, klo 9.35 Opiskelua ja yhteisiä tapahtumia koskeva viestintä klo 9.45 Porin yo-keskuksen kirjaston esittely klo 10.05 Tilat ja turvallisuus klo 10.25 Opiskelija-palvelut klo 10.50 Oppilaitosdiakonia klo 10.55 YTHS -palvelut klo 11.15 Ravintola Sofia klo 11.25 Tilaisuuden päätös klo 11.30 Turvallisuuskävely ja yleiskierros yliopistokeskuksessa.

Luonastauko (omakustanteinen) n. klo 12-13

24.8. iltapäivä jatkuu klo 13 TaY:n Porin yksikön osalta luokassa 107 Yhteiskuntatatieteiden tiedekunta ja päättyy klo 14.30/15.00

Opetus
Pienryhmäopetus
TaY:n Porin yksikön kaikkien tutkinto-opiskelijoiden yhteinen info
Ke 23.8.2017 klo 10-12.15, luokka 107, Kaikille yhteinen osuus
Sosiologian, Sosiaalipolitiikan sekä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat
Ke 23.8.2017 klo 13.15-15, luokka 386 (3 krs.)
Sosiaalityön opiskelijat
Ke 23.8.2017 klo 13.15-15, luokka 107
Porin yliopistokeskuksen yhteinen info kaikille uusille tutkinto-opiskelijoille
To 24.8.2017 klo 9-12, Auditorio 126 Porin yliopistokeskus, HUOM Jatkuu TAY:n tutkinto-opiskelijoiden osalta klo 13-14.30/15.00 luokka 107. HUOM HUOM Lisäksi 2. periodin alussa on opintopsykologin luento
Jokaisen opiskelijan kanssa varataan keskusteluaika henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi (HOPS)
Opintopsykologin luento-osuus kandivaiheen opiskelijoille
Ma 30.10.2017 klo 10-11.30, luokka 334/336 Porin yo-keskus, Kandivaiheen opiskelijoille
Opintopsykologin luento-osuus maisteriopiskelijoille
Ma 30.10.2017 klo 12.15-13.45, luokka 334/336 Porin yo-keskus, Maisterivaiheen opiskelijat
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Maanantain 30.10. Oppiminen yliopistossa -luennot lähetetään livenä aiemmasta tiedosta poiketen Moodlessa: http://bit.ly/porilive Opiskelijat kirjautuvat luennolle oman yliopiston tunnuksilla (Haka).

Tutkimus-ja asiantuntijataidot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pertti Koistinen, Vastaava opettaja
Pertti.Koistinen[ät]uta.fi
Opetus
26.9.2017 – 7.11.2017
Luento-opetus
Ti 26.9.2017 - 7.11.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennoista tehdään tallenteet, jotka ovat Porin työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoiden katsottavissa jälkikäteen kurssin Moodlealueelta.

Huom.! Jaksoon on 6.9.2017 lisätty kaksi korvaavuuskohtaa YKT10.1.1. ja YKT10.1.2. Näihin kohtiin suoritettava korvaavuus koskee Yhteiskuntatutkimuksen kandidaatti- ja maisteriopintojen pää- ja sivuaineopiskelijoita, jotka haluavat suorittaa Työelämäntutkimus-teemaa. Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat eivät voi suorittaa tällä kurssilla näitä kohtia, vaan heidän tulee suorittaa tällä kurssilla kohta THV1.

YKTM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus (10 op) suoritusohjeet

 

Jos suoritat opintojakson YLIOPISTON HARJOITTELUTUELLA TUETTUNA HARJOITTELUNA:

  1. Hae harjoittelutukea vuoden lopussa. Johanna Elo lähettää tiedotteen tuen hakemisen yksityiskohdista syyslukukaudella. Tuki tulee käyttää sen vuoden aika, jolle se on myönnetty.
  2. Osallistu harjoittelun valmennusseminaariin. Seminaari järjestetään sekä Tampereella että Porissa. (poikkeus lukuvuosi 2017–2018: seminaari järjestettiin vain Tampereella)
  3. Kirjaudu YKTM4-moodlealustalle. Moodlesta löydät kaikki harjoitteluun liittyvät ohjeet. Saat kurssiavaimen valmennusseminaarissa.
  4. Suorita harjoittelu, kirjoita raportti ja osallistu palautekeskusteluun. Keskusteluja järjestetään sekä Tampereella että Porissa. HUOM! Voit siis osallistua myös Tampereella järjestettäviin palautekeskusteluihin. Keskusteluihin ilmoittaudutaan Moodlessa.

 

Jos suoritat harjoittelun OSANA NYKYISEEN TYÖHÖN LIITTYVÄÄ HANKETTA TAI KEHITTÄMISPROJEKTIA:

 

  1. Keskustele ja sovi oman oppiaineesi opettajan kanssa hankkeen/kehittämisprojektin soveltuvuudesta.
  2. Kirjaudu YKTM4-moodlealustalle. Moodlesta löydät kaikki harjoitteluun liittyvät ohjeet. Saat kurssiavaimen oppiaineesi opettajalta.
  3. Kirjoita harjoitteluraportti ja osallistu palautekeskusteluun.Keskusteluja järjestetään sekä Tampereella että Porissa. HUOM! Voit siis osallistua myös Tampereella järjestettäviin palautekeskusteluihin. Keskusteluihin ilmoittaudutaan Moodlessa.

 

Jos suoritat harjoittelun AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN (AHOT) pohjalta:

 

  1. Keskustele ja sovi oman oppiaineesi opettajan kanssa AHOTin soveltuvuudesta.
  2. Kirjaudu YKTM4-moodlealustalle. Moodlesta löydät kaikki harjoitteluun liittyvät ohjeet (ks. erityisesti AHOT-ohjeet). Saat kurssiavaimen oppiaineesi opettajalta.
  3. Kirjoita AHOT- harjoitteluraportti ja osallistu palautekeskusteluun. Keskusteluja järjestetään sekä Tampereella että Porissa. Keskusteluihin ilmoittaudutaan Moodlessa.

 

YKTM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus – opintojakson koordinaattori: Markku Sippola

Harjoittelutuki- ja harjoittelusopimusasiat: Johanna Elo

Oppiaineiden vastuuopettajat:

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma: Antti Saloniemi

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, sosiaalipolitiikka: Katja Repo

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, sosiologia: Eriikka Oinonen

 

Markku Sippola, Vastaava opettaja
Katja Repo, Opettaja
Katja.Repo[ät]uta.fi
Eriikka Oinonen, Opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi
Antti Saloniemi, Opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Johanna Elo, Muu henkilö
Johanna.Elo[ät]uta.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jos et huomannut hakea harjoittelutukea vuodelle 2018, ole yhteydessä Johanna Eloon.

Tutkielmaopinnot [I Periodi]
Katja Repo, Vastaava opettaja
Katja.Repo[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2017 – 31.12.2017
Seminaari
Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka/Eronen ja Oinonen
To 7.9.2017 klo 10-15, luokka 107
Tutkimuksen ja kehittämisen ero/Rautniemi ja Roivainen
To 14.9.2017 klo 10-15, luokka 107
Syventävä tiedonhankinta/Sari Mäkelä TaY:n kirjasto
Pe 22.9.2017 klo 10-12, verkko-opetuksena luokka 107
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM!  Linkki Kirjaston osuuteen pe 22.9.2017     Maisterit: https://connect.funet.fi/r4nny1z7uws/

Moodleen pääsee peruspalvelutunnuksella ilman salasanaa, tässä polku:

Moodle / Kirjasto / Library / SOC Tiedonhankinta syvent. op. 2017-18

Opiskelijoiden pitäisi olla paikalla pe 22.9. noin klo 9.45, opetus alkaa tasan klo 10. Tällöin ehditään katsoa, että yhteydet toimivat yms. 

Opetus nauhoitetaan ja tallennetaan Moodle-alueelle. Jos opiskelijat ehtivät, he voivat käydä tutustumassa Moodleen jo etukäteen, opetuksen kannalta sillä ei ole merkitystä. Opetuksen aikana voi lähettää chat-viestejä.

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja mu

Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Opetus
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Tutkimus-ja asiantuntijataidot [III Periodi]

Kurssilla käsittelemme työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä: mittaamista, hyvinvointia työssä, työaikoja, työn ja perheen kytköksiä sekä työn epävarmuutta ja prekarisaatiota.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja tutkimustietoon. Samalla opiskelemme määrällisiä monimuuttujamenetelmiä ja SPSS-ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Kutakin teemaa analysoidaan eurooppalaisella työoloaineistolla.

Kurssin tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän kysymyksistä sekä vahvistaa monimuuttujamenetelmiin liittyvien perusteiden osaamista ja etenkin määrällisten tulosten tulkintaa, perehtyen niihin ajankohtaisten työelämäntutkimuksen teemojen kautta, sekä tutustua vertailevaan työelämäntutkimukseen. 

Kurssilla on 8 opetuskertaa, jotka sisältävät lyhyen temaattisen alustuksen, opetusta määrällisistä menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi sekä varianssianalyysi, jotka ovat yleisesti opinnäytetöissä käytettäviä menetelmiä. Opiskelijat harjoittelevat näiden menetelmien soveltamista pienissä harjoitustehtävissä, jotka tehdään maaryhmittäin jaetuissa pienryhmissä.

Menetelmäluennot ja harjoitukset muodostavat samalla gradumetodikurssin (III-IV periodi) rungon, ja harjoitustehtävät suorittamalla saa kokoon 3 op monimuuttujamenetelmien perusteita. Opiskelija ilmoittautuu jommalle kummalle kurssille.

Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssille ilmoittautuneet suorittavat 3 op menetelmäosuuden lisäksi 2 op mittaisen harjoitustyön, jonka he esittävät kurssin loppuseminaarissa; Gradumetodikurssilaisten 2 op osuus suoritetaan omalla graduaineistolla IV periodilla. 

Ennen kurssin aloituskertaa luetaan vertailevan tutkimuksen tematiikkaan johdatteleva artikkeli, joka jaetaan sähköisesti kursseille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS) vuodelta 2015, lue lisää https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Huomaathan, että kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta merkityksellistä kvantitatiivisen analyysien osaamista. Tule avoimin mielin kokeilemaan ja oppimaan jotakin aivan uutta, vaikka epäröisitkin menetelmäosiota. Saatat nimittäin innostua!

Kurssille osallistujilla kannattaa olla SPSS:n perustaidot kuvailevista menetelmistä, kuten jakaumista, muuttujamuunnoksista ja ristiintaulukoinnista. Ensimmäisellä kerralla muistuttelemme kuitenkin näitä kuvailevia menetelmiä.

Aikataulu

Yhteinen menetelmä- ja harjoitusopetus 9.1. – 27.2. (8 x 3 h + itsenäinen ja ryhmätyöskentely)

Ti 9.1. 9-12 Kurssin suorittaminen ja työskentelytavat, jakautuminen maaryhmiin, Satu Ojala  (koordinaattori), syntaksin käyttö ja lyhyt kuvailevien menetelmien kertaus, ristiintaulukointi syntaksilla

Ti 16.1. Hyvinvoinnin mittaaminen ja kvantitatiiviset menetelmät, Katri-Maria Järvinen, Monimuuttujamenetelmien perusteet, faktorianalyysi

Ti 23.1. Työajat, Jouko Nätti, Lineaarinen regressioanalyysi

Ti 30.1. Työ ja perhe, Miia Ojanen, Varianssianalyysi I

Ti 6.2. Nuoret työelämässä ja mielenterveys, Jaana Minkkinen, Varianssianalyysi II, kovariaatin lisääminen ja interaktio

Ti 13.2. Mikä tekee prekaarin? Satu Ojala, Logistinen regressioanalyysi

Ti 20.2. Aikasarjat / vertaileva tutkimus, Jouko Nätti, Harjoitus yhdistetyllä 1995–2015-aineistolla, aikaa tehdä päättötöitä ryhmittäin tai kysyä menetelmistä

*** huom. ryhmien varattava itsenäisesti yhteistä aikaa lopputyön työstämiselle kurssin loppupuolella

*** 3 op menetelmäosuus päättyy

Ti 27.2. Päätösseminaari: harjoitustöiden esittely ja kurssipalaute, kaikki opet

Päättöseminaari on vapaaehtoinen gradun kvantimetodikurssilaisille, jotka jatkavat IV periodilla oman aineistonsa kera mikroluokkaharjoituksissa (Noora Ellonen).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Ojala, Vastaava opettaja
Satu.Ojala[ät]uta.fi
Miia Ojanen, Opettaja
Katri-Maria Järvinen, Opettaja
Katri-Maria.Jarvinen[ät]uta.fi
Jouko Nätti, Opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Jaana Minkkinen, Opettaja
Jaana.Minkkinen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2018 – 27.2.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja harjoitukset
Ti 9.1.2018 - 27.2.2018 viikoittain klo 9-12, Linna mikroluokka 50
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat taidot).

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoille (Tampere ja Pori) sekä syksyllä 2017 aloittaville Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoille (Tampere ja Pori).

Kurssille voivat lähtökohtaisesti tulla kaikki ilmoittautuneet. Kaikki ovat yleensä mahtuneet mukaan. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoille.

Periodi (5.3.2018 - 27.5.2018)
Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit [IV Periodi]

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Siihen kuuluu luentoja, seminaareja ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Kurssi järjestetään siten, että sen suorittaminen on mahdollista sekä Porissa että Tampereen kampuksella. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat:

- työttömyyden ja työötömyystutkimuksen historia

- työttömyyden teoriat-miksi työttömyyttä?

- työttömyys, terveys ja hyvinvointi  

- työttömyys ja työvoimapolitiikka

- työttömyys globaalina ilmiönä

- työttömyys ja "työyhteiskunnan loppu"

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Loppusuorituksen opiskelija laatii sovitusta työttömyyteen liittyvästä teemasta esseen. Laajuudesta riippuen tällä suorituksella voi suorittaa 5 tai 10 opintopistettä.  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautuminen Nettiopsun kautta viimeistään 8.3.2018. Kurssiin kuuluu alkutehtävä.

Kurssille mahtuu maksimissaan 12 osallistujaa kummassakin toteutuspaikassa Tampere ja Pori.

Etusijalla ovat työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Vierailevia opettajia, Muu henkilö
Opetus
10.4.2018 – 22.5.2018
Luento-opetus
Tampereen ryhmä
Ti 10.4.2018 klo 10-14, sali ilmoitetaan myöhemmin, jatkuu 24.4., 8.5. ja 22.5.2018 sali ilmoitetaan myöhemmin
Porin ryhmä
To 12.4.2018 klo 10-14, sali ilmoitetaan myöhemmin, jatkuu 26.4., 9.5. ja 21.5.2018 sali ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suorittaminen korvaa kohdan SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva.

Laajuus: 5-10 opintopistettä essee suorituksen laajuuden mukaan.    

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kati Tikkamäki, Vastaava opettaja
Kati.Tikkamaki[ät]uta.fi
Opetus
19.3.2018 – 21.5.2018
Luento-opetus
Ma 19.3.2018 - 7.5.2018 viikoittain klo 12-15, Linna 5026-5027
Ma 14.5.2018 klo 12-15, Linna K109
Ma 21.5.2018 klo 12-15, Linna 5026-5027
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Etusijalla kurssilaisten valinnassa ovat Työn ja hyvinvoinnin maisteriopiskelijat (Tampere ja Pori).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnassa huomioidaan seuraavat kiintiöt
- Johtamiskorkeakoulu: 80 paikkaa
- Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (ensisijaisesti työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma): 40 paikkaa
- Lisäksi kurssille voidaan valita muiden tiedekuntien opiskelijoita mikäli yllämainitut kiintiöt eivät tule täyteen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
Kirsi.Heikkila-Tammi[ät]uta.fi
Opetus
8.3.2018 – 12.4.2018
Luento-opetus 16 tuntia
To 8.3.2018 klo 9.00-12.00, Linna Väinö Linna
To 15.3.2018 - 22.3.2018 viikoittain klo 9-12, Pinni ls B1100
To 5.4.2018 klo 9.00-12.00, Pinni ls B1100
To 12.4.2018 klo 9-12, Päät ls A1
Kirjatentti 4 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää seuraaviin kokonaisuuksiin:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus

HUOM. JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssista on tarjolla VAIHTOEHTOINEN SÄHKÖINEN KIRJATENTTI kakkosperiodissa. Luentokurssi on tarkoitettu vain aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. 

Työhyvinvoinnin tenttejä ja arvostelua yms. koskeviin tiedusteluihin vastaa Minnaliisa Lampi.