x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2017-2018.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Pasi Pyöriä, harjoittelun koordinaattori: Johanna Elo

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiia Vaajala (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen: ks. Johtamiskorkeakoulu

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä (koordinaattori Laura Huttunen)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Pasi Pyöriä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Pasi Pyöriä

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Opiskeluvalmiudet

Tutkielmaopinnot

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
DPYTNAR Narratiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: taito, tyylit ja kohderyhmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op
SOSM6.2 Sosiaalinen kognitio 5 op

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

SOSM2 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tutkielmaseminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän ja työhyvinvoinnin teemakurssit

Syventävät opinnot

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta