x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2017-2018 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen.  

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Suvi Raitakari

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Anna Metteri

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Sirpa Saario

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Kirsi Günther (syksy 2017), Aino Ritala-Koskinen (kevät 2018)

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, Irene Roivainen

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Lasse Rautniemi

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Arja Jokinen

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Johanna Korpinen (syksy 2017), Aino Ritala-Koskinen (kevät 2018)

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (luennot) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA3B1 Taitoseminaari 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yhteiset opinnot

YKYYHT5 Verkostoitunut maailma 5 op

Perusopinnot

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta