x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat [I Periodi]

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Kurssi etenee viikoittaisissa sykleissä: joka viikon perjantaina verkkoon avautuu opiskelumateriaalit, jotka tulee suorittaa viikon aikana.

Kurssi sisältää luentovideoita, harjoitusvideoita sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssi suoritetaan yksi tai parin kanssa tehtävällä harjoitustyöllä.

Kurssilla harjoitukset toteutetaan SPSS tilasto-ohjelmaa käyttäen. Jokainen tarvitsee siten omalle koneelleen SPSS -tilasto-ohjelman asennettuna, mikäli ei ajattele työskentelevänsä yliopiston/oppilaitoksen mikroluokissa. SPSS-ohjelman voi hankkia opiskelijahintaan yliopistopalveluiden kautta osoitteesta: http://www.uta.fi/it-helpdesk/ohjelmistot

Lisenssejä saa eri mittaisia: kurssin aikataulun perusteella vähimmäissuositus on kolmen kuukauden lisenssi (syyskuu-marraskuu 2017). Myös pidempiä lisenssejä on saatavilla.

SPSS:n käyttö alkaa heti kurssin alussa, jolloin ohjelman on oltava käyttövalmiina koneella. Aloita ohjelman hankkiminen ja asennus siis jo ennen kurssin alkua.

Kurssi on tarkoitettu vain avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Tampereella opiskelevat kandivaiheen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin III periodin kontaktiopetuskurssilla.

Kurssin opettajana toimii Katja Kuusisto (katja.n.kuusisto@uta.fi)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille 1.8 - 31.8.2017 välisenä aikana oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
Katja.N.Kuusisto[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2017 – 29.11.2017
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja harjoitukset

Mikäli joku Porin sosiaalitieteiden opiskelija suorittaa Kandidaatintutkielma-seminaari ja tutkielma-opintojakson, hän voi ilmoittautua Porin sosiaalityön STYA5 ryhmiin ks. Porin sosiaalityön kandidaattiohjelman opetusohjelmatiedot 2017-2018 https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35995

HUOM! Kandidaatin tutkielman kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A/SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op ja STYA4B/SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op. Tutkimusmenetelmäopintoihin on erillinen ilmoittautuminen.    

Opetus
6.9.2017 – 7.2.2018
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yhteinen aloitustapaaminen ke 6.9.2017 klo 12-16. Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Sosiaalitieteiden alat I [I Periodi]

Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Eerik Mantere, Tuutori
Opetus
6.9.2017 – 12.12.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Verkkokurssin aloitustapaaminen
Ke 6.9.2017 klo 16-18, Linnan Väinö Linna-sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tällä verkkokurssilla sosiaalipsykologiaa hahmotetaan kahden viikon sykleissä etenevien teemojen, tehtävien ja keskusteluiden avulla. Kurssin lähdemateriaalina käytetään videoluentoja, verkkoon toimitettua kirjallista opetusmateriaalia sekä kirjallisuutta, josta keskeisin on saatavissa e-kirjana. Kurssin aloitustapaamiseen osallistumista suositellaan, mutta kurssin suorittamiseksi siihen osallistuminen ei ole välttämätöntä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat voivat pyytää kurssialueelle kirjautumiseen tarvittavan kurssiavaimen opettajalta sähköpostitse.

Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
Susanne.Dahlgren[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2017 – 30.3.2018
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille voi ilmoittautua koko sen aukiolon ajan 12.9.2017-30.3.2018.

Kurssi on verkkokurssi ja sen voi halutessaan suorittaa kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu aloitusluennoista (kaksi luentokertaa lähiopetuksena) sekä video- ja verkkomateriaalista ja oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta tehdään temaattisia tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan.

Aloitusluennot (voi korvata verkossa työskennellen) 11.9. Päivi Honkatukia & Miia Lähde: Kurssistartti ja johdatus nuorisotutkimukseen 18.9. Juha Nieminen: Johdatus nuorisotyöhön 

Verkkotyöskentelyä 11.9–3.12. (aloitus samaan aikaan luentojen kanssa), minkä jälkeen kurssin lopputyön viimeistelyä itsenäisesti. 

Kurssin lopputyönä kirjoitetaan oppimispäiväkirja kurssin aikana suoritetuista oppimistehtävistä. Päiväkirjassa hyödynnetään kurssin oheiskirjallisuutta ja reflektoidaan omaa oppimista kurssin aikana. Päiväkirja palautetaan 15.12. mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Lähde, Vastaava opettaja
Miia.Lahde[ät]uta.fi
Päivi Honkatukia, Opettaja
Paivi.Honkatukia[ät]uta.fi
Juha Nieminen, Opettaja
Juha.Nieminen[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Verkkokurssin aloitusluennot (luennoille osallistuminen on suositeltavaa, mutta ne voi korvata myös verkkotyöskentelyllä)
Ma 11.9.2017 - 18.9.2017 viikoittain klo 10-12, Linna 5026-5027
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssi on verkkokurssi, joka pohjautuu joka toinen viikko Moodle-oppimiympäristössä aukeaville luentotallenteiden kokonaisuuksille. Luentotallenteita syvennetään niihin liittyvillä lukuartikkeleilla. Kurssilla työskennellään kurssinaikaisissa pienryhmissä Moodle-ympäristössä, jossa videoluennoista ja artikkeleista käydään keskustelua ja tehdään oppimispäiväkirjamerkintöjä.

Kurssin teemoja ovat ylirajaiset sosiaaliset suhteet, nuoruus ja nuoret, yksityisen ja julkisen suhde, yhteiskunnalliset jaot, etnisyys ja rotu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, raha ja hyvinvointi, vuorovaikutus, identiteetti ja toiminta, ikääntyminen, sukupuolen ja tasa-arvon politiikka

Kurssin alkutapaamisessa täsmennetään kurssin suorittamistapaa sekä johdatellaan sosiaalitieteelliseen ajatteluun. Alkutapaamiseen osallistumista suositellaan, mutta kurssin suorittamiseksi se ei ole välttämätöntä (aloituksesta tulee kurssialueelle tallenne muutaman päivän viiveellä).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
Marko.Salonen[ät]uta.fi
Hanna-Leena Ristimäki, Tuutori
hanna-leena.ristimaki[ät]staff.uta.fi
Opetus
17.1.2018 – 23.4.2018
Luento-opetus 26 tuntia Verkossa
Kurssialoitus
Ke 17.1.2018 klo 16-18, Väinö Linna-sali
Ryhmätyöskentely 40 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 69 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikottain rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
Katri-Maria.Jarvinen[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2018 – 5.3.2018
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssia koskevat yhteydenotot syksyllä 2017 osoitteeseen katri-maria.jarvinen@uta.fi

Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
Tuija.Koivunen[ät]uta.fi
Opetus
22.1.2018 – 4.5.2018
Seminaari 30 tuntia Verkossa
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sosiaalityön ja yhteiskuntatutkimuksen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät verkko-opintoina (5 op) aukeaa 20.11.2017 ja päättyy 7.1.2018. Ilmoittautuminen e-lomakkeella.

Kirsi Günther, Vastaava opettaja
Kirsi.Gunther[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2018 – 13.4.2018
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Kurssilla on kiintiöpaikat sosiaalityön ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille.

Huom. yhteiskuntatutkimuksen avoimen yliopiston opiskelijat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella hakevat opinto-oikeutta avoimen ilmoittautumiskanavan kautta (tästä tarvittaessa lisätietoja ismo.isopoussu@uta.fi). Myös sosiaalityön avoimen opiskelijat  toimivat samoin.

Sosiaalitieteiden alat I [III Periodi]

Opintojakso on johdanto sosiologiaan tieteenalana ja ajattelutapana.

Jaksolla tutustutaan sosiologian keskeisiin kysymyksiin ja niiden jäsennystapoihin. Tulokulman sosiologiseen ajatteluun ja tarkastelukohteisiin muodostaa kolmio: toiminta, järjestys ja muutos.

Yleisten teorioiden ja jäsennysten esittelyn ohessa käytetään runsaasti tutkimusesimerkkejä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Antti Wallin, Opettaja
Opetus
26.3.2018 – 28.5.2018
Luento-opetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi