x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot ja katso myös Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden teemat

SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta