x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2017-2018

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Katja Repo/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia, NN/sukupuolentutkimus, Laura Huttunen/sosiaaliantropologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattori Laura Huttunen)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

YKTM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Markku Sippola

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II: Eerika Finell

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen, Juha Suoranta

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Päivi Honkatukia

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Sosiaalitieteiden teoria III

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.1 Global Social Policy in the 21st Century 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Tutkielmaseminaarit

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
DPYTNAR Narratiiviset menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: taito, tyylit ja kohderyhmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSM6.1 Global Social Policy in the 21st Century 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.2 Sosiaalinen kognitio 5 op
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEN6 Postcolonial Feminism 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkielmaseminaarit

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Keskustelunanalyysin perusteet (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden teoria III

SOSM6.3 Julkinen sosiologia 5 op
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta