x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2017-2018

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Katja Repo/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia Turo-Kimmo Lehtonen/sosiologia, NN/sukupuolentutkimus, Laura Huttunen/sosiaaliantropologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattori Laura Huttunen)

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

YKTM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Markku Sippola

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Laura Huttunen

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala

SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II: Eerika Finell

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen, Juha Suoranta

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Laura Huttunen

SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria: Päivi Honkatukia

Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Muut opinnot [I Periodi]

4.9. Tilaisuus on suunnattu kevään yhteishaussa maisteriopintoihin valituille.

Lisäksi järjestetään opintosuuntakohtaisia maisteri-infoja:

6.9. Sosiaalipsykologia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Johanna Elo, Yhteyshenkilö
Johanna.Elo[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Maisteriopintohin valitut
Ma 4.9.2017 klo 14.15-16, Linna 5026-5027
Sosiaalipsykologian maisteriopinnot
Ke 6.9.2017 klo 14-16, Linna 5026-5027
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkielmaseminaarit [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Huttunen, Vastaava opettaja
Laura.Huttunen[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2017 – 12.12.2017
Seminaari
Ti 12.9.2017 - 3.10.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K103
Sosiaalipsykologian orientoiva osuus
Ti 12.9.2017 klo 12.15-13.45, Linna 5026-5027, Sosiaalipsykologian hanke-esittelyt
Ti 19.9.2017 klo 12.15-13.45, Linna 5026-5027, Yleistä sosiaalipsykologian gradun kirjoittamisesta
Pienryhmät
To 21.9.2017 klo 14.15-16.00, K107, Johanna Ruusuvuoren ryhmä (sosiaalipsykologia). Torstaisin, sovitaan kokoontumistiheys 1. kokoontumisessa
Ti 26.9.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, Linna 5101, Atte Oksasen ryhmä (sosiaalipsykologia). Tarkempi aikataulu sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ti 26.9.2017 - 12.12.2017 joka toinen viikko klo 13.00-16.00, Linna 5028, Eerika Finellin ryhmä (sosiaalipsykologia)
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma (THV)
Ti 12.9.2017 klo 12.30-13.45, Linna 5038-39, Pasi Pyöriän ryhmä, THV-opiskelijoiden pienryhmässä sovitaan tulevasta aikataulusta ja työjärjestyksestä
Ti 26.9.2017 klo 14.15-15.45, Linna 4026, ideapapereiden käsittelyä
Ti 3.10.2017 klo 14.15-15.45, Linna 4026, ideapapereiden käsittelyä
Ti 5.12.2017 klo 14.15-15.45, Linna 5016, tutkimussuunnitelmat
Ti 12.12.2017 klo 14.15-15.45, Linna 5016, tutkimussuunnitelmat
Ti 19.12.2017 klo 14.15-15.45, Linna 5016, tutkimussuunnitelmat
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma. Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.

Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Tutkimus- ja asiantuntijataidot [I Periodi]

Opintojakso (10 op) koostuu:

  • Valmennusseminaarista
  • Työelämäjaksosta (3 kk), joka voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä
  • Harjoitteluraportista
  • Harjoittelun jälkeisestä palauteseminaarista. Palauteseminaareja järjestetään syys- ja kevätlukukausilla noin kerran kuussa. Seminaareihin ilmoittaudutaan kurssin moodlessa. Harjoittelusta saa opintopisteet palauteseminaariin osallistumisen jälkeen.
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Palauteseminaareihin ilmoittadutaan opintojakson moodlessa. 19.1.2018 valmennusseminaariin ilmoittadutaan NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Sippola, Vastaava opettaja
Pasi Pyöriä, Opettaja
Pasi.Pyoria[ät]uta.fi
Opetus
19.1.2018 – 19.1.2018
Seminaari
Valmennusseminaari
Pe 19.1.2018 klo 10-14, Väinö Linna-sali
Palauteseminaarit syksy 2017
To 14.9.2017 klo 10-14, Linna 5014
To 28.9.2017 klo 10-14, Linna 5014
To 19.10.2017 klo 10-14, Linna 5014
To 9.11.2017 klo 10-14, Linna 5014
To 23.11.2017 klo 10-14, Linna 5014
To 14.12.2017 klo 10-14, Linna 5014
Palauteseminaarit kevät 2018
To 8.2.2018 klo 10-14, Linna 5014
To 19.4.2018 klo 10-14, Linna 5014
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Huttunen, Vastaava opettaja
Laura.Huttunen[ät]uta.fi
Opetus
21.9.2017 – 14.12.2017
Seminaari
To 21.9.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 14-16, Linna 5014
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla tehdään kirjallinen harjoitustyö.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan ensisijaisesti jatko-opiskelijoita ja yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintojen opiskelijoita. Tarvittaessa kurssin opiskelijavalinnassa huomioidaan opintojen vaihe.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Laura Karttunen, Vastaava opettaja
Laura.S.Karttunen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2017 – 27.11.2017
Luento-opetus
Luennot
Ma 4.9.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Pe 8.9.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Ma 25.9.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Ma 2.10.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Ma 9.10.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Ma 6.11.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Ma 13.11.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Ma 27.11.2017 klo 12-14, Linna 5026-5027
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu pro gradu -työtä tekeville ja jatko-opiskelijoillle.

Kyseessä on monitieteinen kurssi, jossa tutkitaan haastattelun käyttöä tutkimuksessa; erilaisia haastattelun tavoitteita ja lajeja sekä erilaisten kohderyhmien (lapset, iäkkäät, asiantuntijat, marginaalit) kohtaamista.

ma 16.10. Matti Hyvärinen: Laadullinen haastattelu

pe 20.10. Tuija Koivunen: Teemahaastattelu

ma 23.10. Hanna-Mari Ikonen: Puhelinhaastattelu & Juho Karvinen: Verkkohaastattelu

pe 27.10. Anna Liisa Aho: Kriisitilanteessa olevien haastattelu

ma 30.10. Tuija Koivunen: Asiantuntijahaastattelu, sukupuoli ja valta

pe 3.11. Anitta Kynsilehto & Eeva Puumala: Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien haastattelu

ma 6.11. Kirsi Lumme-Sandt: Ikäihmisen haastattelu

pe 10.11. Eero Suoninen: Haastattelun vuorovaikutus merkityksenantojen suuntaajana ja rakentajana

ma 13.11. Laura Huttunen: Haastattelu ja etnografinen ote

pe 17.11. Jenni Kuoppa: Kävelyhaastattelu

ma 20.11. Seija-Leena Nevala: Historiallinen muistitietohaastattelu

pe 24.11. Rosi Enroos: Haastattelu vankilassa

ma 27.11. Hannu Sinisalo: Videohaastattelu

pe 1.12. Piia Roos: Lapsen haastattelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuija Koivunen, Vastaava opettaja
Tuija.Koivunen[ät]uta.fi
Opetus
16.10.2017 – 1.12.2017
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Ma 16.10.2017 - 27.11.2017 viikoittain klo 12-14, Linna 5014
Pe 20.10.2017 - 1.12.2017 viikoittain klo 10-12, Linna 6017 (paitsi 3.11. tilana Pinni A:n luentosali A3111)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sosiaalityön maisteriopintojen opiskelijat: kurssi korvaa opinto-oppaan kohdan STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op.

Sosiaalitieteiden teoria III [I Periodi]

The enrolment for this self-paced online course will be open until the first of October. 

The due data for course assignments is the 15th of December.

The course consists of following lectures:

Pekka Räsänen (UTU): Consumption from the perspective of economic sociology

Taru Lindblom(UTU): Food consumption, status struggle and  economic inequality

Atte Oksanen (UTA): Debt problems and life-course transitions

Mette Ranta(JYU): Towards youth financial independence: Psychological and societal factors

Minna Autio(HU): Sustainability in consumption: goods, services and innovations

Semi Purhonen(UTA): Cultural stratification: Starting points and recent debates

Terhi-Anna Wilska(JYU): Consumption, necessities and excess

Turo-Kimmo Lehtonen & Olli Pyyhtinen(UTA): Consumption and waste

In addition, thematic readings will be suggested for each lecture.

All the lecture videos and course readings will be available for students in Moodle platform. 

 

Following requirements for 5 ECTS should be returned to the course Moodle platform:

1) Lecture diaries in English or in Finnish (max 300 words/lecture, in total 2400 words)

2) Essays (max 3000 words including a reference list). Each lecture will include additional reading package (i.e. scientific articles). At least 3 articles should be used in the essay.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kyseessä on omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi, jolle voi ilmoittautua 1.10 asti.

Turun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille sähköpostitse: markus.kaakinen[at]uta.fi

The enrolment for this self-paced online course will be open until the first of October.

Students from university of Turku or Jyväskylä may enrol via email (markus.kaakinen[at]uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markus Kaakinen, Vastaava opettaja
Markus.Kaakinen[ät]uta.fi
Opetus
2.10.2017 – 31.12.2017
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The course consists of ten lectures, moodle assignments connected to the course readings, and a final exam.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Hanna-Kaisa Hoppania, Teacher responsible
Anneli Anttonen, Teacher
Anneli.Anttonen[ät]uta.fi
Lauri Heimo, Teacher
Teaching
9-Oct-2017 – 11-Dec-2017
Lectures
Lectures
Mon 9-Oct-2017 - 11-Dec-2017 weekly at 14-16, Linna 5026-5027
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The lectures are held on Mondays at 14-16. They run from 9 October to 11 December. 

Periodi (23.10.2017 - 15.12.2017)
Sosiaalitieteiden teoria III [II Periodi]

Kurssilla opiskelijat syventyvät hyvinvointivaltion syntyä, kehitystä ja muutosta käsitteleviin teoreettisiin teksteihin. Sosiaalipolitiikan historiassa nimenomaan hyvinvointivaltio on ollut sen keskeisin näyttämö ja sitä on ilmiönä selitetty moninaisista yhteiskuntateoreettisista suuntauksista ponnistaen. Sosiaalipolitiikan osa-alueiden tutkiminen edellyttää ymmärrystä siitä, miksi hyvinvointivaltiot ovat kehittyneet erilaisiksi ja näin ollen tuntemusta erilaisist teorioista yhteiskunnallisen muutoksen selittämiseksi. Kurssi johdattaa opiskelijat pohtimaan näitä kysymyksiä ja arvioimaan kriittisesti erilaisia teorioita hyvinvointivaltiosta.

Kurssi toteutetaan lukuseminaarina, joka rakentuu kahdeksan tekstikokonaisuuden ympärille. Kaikki opiskelijat alustavat tekstejä vuorollaan ja kurssin opettajat toimivat puheenjohtajina seminaarin tapaamisissa. Kurssi kokoontuu

kaikkiaan yhdeksän kertaa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla opettajat pitävät johdantoluennon sosiaalipolitiikasta ja teoriasta, esittelevät kurssilla opiskeltavat tekstit ja jakavat alustusvuorot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Anneli.Anttonen[ät]uta.fi
Antti Halmetoja, Vastaava opettaja
Opetus
3.10.2017 – 28.11.2017
Seminaari 18 tuntia
Ti 3.10.2017 - 10.10.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K106
Ti 17.10.2017 klo 14-16, Linna K109
Ti 24.10.2017 - 28.11.2017 viikoittain klo 14-16, Linna 5016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
Hanna.Rautajoki[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2017 – 11.12.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 23.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 10-12, Aloitus Päätalo A4, jatkossa PinniA Paavo Koli -sali, HUOM! Aloitustila on muuttunut
Pienryhmäopetus 8 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensisijaisesti syventävän vaiheen opiskelijoille sisällytettäväksi teemaopintoihin.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat: kurssi korvaa opinto-oppaan kohdan STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus, 5 op.

Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Tutkielmaseminaarit [III Periodi]
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Tutkimus- ja asiantuntijataidot [III Periodi]

Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä, erityisesti monimuuttujamenetelmiä, käyttäviä gradun tekijöitä.

 

Kurssi koostuu kahdesta erikseen suoritettavasta osasta. Ensimmäinen osa koostuu menetelmien opettelusta ja harjoittelusta ja se suoritetaan III periodissa yhdessä Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssin kanssa. Tämä opetus järjestetään tiistaisin klo 9-12 ajalla 9.1. – 27.2. (27.2. pidettävä päätösseminaarikerta on vapaaehtoinen gradukurssikokonaisuutta suorittaville.) Tästä III periodin osuudesta koostuu kurssin 3 opintopistettä.

Loput 2 opintopistettä suoritetaan IV periodissa torstaisin klo 9-12. Tuolloin kukin työstää oman gradun analyysiä ja opettaja auttaa tarvittaessa. Tämä osuus ei siis sisällä varsinaista opetusta vaan oman analyysin työstämistä. Kurssi onkin tarkoitettu vain niille, jotka tekevät aktiivisesti oman gradun analyysiä.

Nämä kaksi edellä mainittua osaa muodostavat siis kurssin Gradu-kvantimetodikurssin (SOSM5.1). Vaihtoehtoisesti Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssin 3 opintopisteen osuuden voi täydentää kyseisen kurssin yhteydessä harjoitustyöllä, jolloin muodostuu suoritus SOSM5.1. kohtaan kurssista Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin.

IV periodissa kokoonnumme viisi kertaa. Kurssi alkaa maanantaina 5.3. Seuraavat tapaamiset ovat torstaisin 15.3., 22.3., 19.4. ja 26.4. 22.3. pidetyn tapaamisen jälkeen on pidempi tauko, jonka aikana työstetään itsenäisesti analyyseja. Kurssin päätteeksi jokainen tekee lopputyön, joka on osa oman gradun analyysiluvusta. Näitä kirjallisia tuotoksia käsitellään yhdessä viimeisellä kokoontumiskerralla 26.4.

 

Ilmoittaudu sille kurssille, josta haluat tehdä suorituksen loppuun, eli saada lopullisen merkinnän, 19.12. mennessä.

Tapaamiset:

ma 5.3. Virta ML 53

to 15.3. Linna ML 50

to 22.3. Linna ML 50

to 19.4. Linna ML 50

to 26.4. Linna K108 (loppuseminaari)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
Katri-Maria.Jarvinen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2018 – 22.5.2018
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

IV periodissa torstaisin klo 9-12

Suunnattu graduvaiheen opiskelijoille, jotka käyttävät gradussaan kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Kurssilla käsittelemme työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä: mittaamista, hyvinvointia työssä, työaikoja, työn ja perheen kytköksiä sekä työn epävarmuutta ja prekarisaatiota.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja tutkimustietoon. Samalla opiskelemme määrällisiä monimuuttujamenetelmiä ja SPSS-ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa. Kutakin teemaa analysoidaan eurooppalaisella työoloaineistolla.

Kurssin tavoitteena on tuottaa tietoa työelämän kysymyksistä sekä vahvistaa monimuuttujamenetelmiin liittyvien perusteiden osaamista ja etenkin määrällisten tulosten tulkintaa, perehtyen niihin ajankohtaisten työelämäntutkimuksen teemojen kautta, sekä tutustua vertailevaan työelämäntutkimukseen. 

Kurssilla on 8 opetuskertaa, jotka sisältävät lyhyen temaattisen alustuksen, opetusta määrällisistä menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa lineaarinen ja logistinen regressioanalyysi sekä varianssianalyysi, jotka ovat yleisesti opinnäytetöissä käytettäviä menetelmiä. Opiskelijat harjoittelevat näiden menetelmien soveltamista pienissä harjoitustehtävissä, jotka tehdään maaryhmittäin jaetuissa pienryhmissä.

Menetelmäluennot ja harjoitukset muodostavat samalla gradumetodikurssin (III-IV periodi) rungon, ja harjoitustehtävät suorittamalla saa kokoon 3 op monimuuttujamenetelmien perusteita. Opiskelija ilmoittautuu jommalle kummalle kurssille.

Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin -kurssille ilmoittautuneet suorittavat 3 op menetelmäosuuden lisäksi 2 op mittaisen harjoitustyön, jonka he esittävät kurssin loppuseminaarissa; Gradumetodikurssilaisten 2 op osuus suoritetaan omalla graduaineistolla IV periodilla. 

Ennen kurssin aloituskertaa luetaan vertailevan tutkimuksen tematiikkaan johdatteleva artikkeli, joka jaetaan sähköisesti kursseille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS) vuodelta 2015, lue lisää https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Huomaathan, että kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta merkityksellistä kvantitatiivisen analyysien osaamista. Tule avoimin mielin kokeilemaan ja oppimaan jotakin aivan uutta, vaikka epäröisitkin menetelmäosiota. Saatat nimittäin innostua!

Kurssille osallistujilla kannattaa olla SPSS:n perustaidot kuvailevista menetelmistä, kuten jakaumista, muuttujamuunnoksista ja ristiintaulukoinnista. Ensimmäisellä kerralla muistuttelemme kuitenkin näitä kuvailevia menetelmiä.

Aikataulu

Yhteinen menetelmä- ja harjoitusopetus 9.1. – 27.2. (8 x 3 h + itsenäinen ja ryhmätyöskentely)

Ti 9.1. 9-12 Kurssin suorittaminen ja työskentelytavat, jakautuminen maaryhmiin, Satu Ojala  (koordinaattori), syntaksin käyttö ja lyhyt kuvailevien menetelmien kertaus, ristiintaulukointi syntaksilla

Ti 16.1. Hyvinvoinnin mittaaminen ja kvantitatiiviset menetelmät, Katri-Maria Järvinen, Monimuuttujamenetelmien perusteet, faktorianalyysi

Ti 23.1. Työajat, Jouko Nätti, Lineaarinen regressioanalyysi

Ti 30.1. Työ ja perhe, Miia Ojanen, Varianssianalyysi I

Ti 6.2. Nuoret työelämässä ja mielenterveys, Jaana Minkkinen, Varianssianalyysi II, kovariaatin lisääminen ja interaktio

Ti 13.2. Mikä tekee prekaarin? Satu Ojala, Logistinen regressioanalyysi

Ti 20.2. Aikasarjat / vertaileva tutkimus, Jouko Nätti, Harjoitus yhdistetyllä 1995–2015-aineistolla, aikaa tehdä päättötöitä ryhmittäin tai kysyä menetelmistä

*** huom. ryhmien varattava itsenäisesti yhteistä aikaa lopputyön työstämiselle kurssin loppupuolella

*** 3 op menetelmäosuus päättyy

Ti 27.2. Päätösseminaari: harjoitustöiden esittely ja kurssipalaute, kaikki opet

Päättöseminaari on vapaaehtoinen gradun kvantimetodikurssilaisille, jotka jatkavat IV periodilla oman aineistonsa kera mikroluokkaharjoituksissa (Noora Ellonen).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Ojala, Vastaava opettaja
Satu.Ojala[ät]uta.fi
Miia Ojanen, Opettaja
Katri-Maria Järvinen, Opettaja
Katri-Maria.Jarvinen[ät]uta.fi
Jouko Nätti, Opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi
Jaana Minkkinen, Opettaja
Jaana.Minkkinen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2018 – 27.2.2018
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja harjoitukset
Ti 9.1.2018 - 27.2.2018 viikoittain klo 9-12, Linna mikroluokka 50
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat taidot).

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoille (Tampere ja Pori) sekä syksyllä 2017 aloittaville Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijoille (Tampere ja Pori).

Kurssille voivat lähtökohtaisesti tulla kaikki ilmoittautuneet. Kaikki ovat yleensä mahtuneet mukaan. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti maisterivaiheen opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan kokonaan Moodle-oppimisalustalla tekemällä itsenäisesti tehtäviä, jotka liittyvät annettuun materiaaliin (kirjallisuus, videoluennot, aineistokatkelmat yms.). Tehtäväkokonaisuuksia on yhteensä yhdeksän ja niitä voi suorittaa esimerkiksi yhden per viikko. Edetä voi myös täysin omaan tahtiin. Oppimisalusta on avoinna neljännen periodin loppuun asti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kursille ilmoittaudutaan sähköpostilla johanna.ruusuvuori@uta.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijaa pyydetään allekirjoittamaan vaitiolositoumus koskien kurssilla käytettäviä tutkimusaineistoja. Sitoumuksen allekirjoittamisen jälkeen opiskelija lisätään kurssin Moodle-alustalle. Jos teet kurssin suorituksena SOS6.2.3-opintojaksoon, aineopintojen metodikurssit tulisi olla suoritettu aiemmin.

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Johanna.Ruusuvuori[ät]uta.fi
Sanni Tiitinen, Vastaava opettaja
Sanni.Tiitinen[ät]uta.fi
Aku Kallio, Opettaja
Sakari Ilomäki, Opettaja
Hanna-Leena Ristimäki, Opettaja
Aija Logren, Opettaja
Aija.Logren[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2018 – 27.5.2018
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa kolmannen ja neljännen periodin aikana.

Sosiaalitieteiden teoria III [III Periodi]

OHJELMA 2018

8.1. Eerika Finell: Mitä on sosiaalinen kognitio ja kokeellinen tutkimus?

15.1 Heini Saarimäki: Sosiaaliset aivot.

22.1 Eerika Finell: Eksplisiittinen ja implisiittinen sosiaalinen kognitio.

29.1 Johanna Kaakkinen: Kehollinen kognitio, Eerika Finell: Välipalaute.

5.2 Minna Stenius: Mistä motivaatiossa on kyse?

12.2 Hanna Konttinen: Syömisen sosiaalipsykologiaa - itsesäätely, asenteet ja emootiot.

19.2. Aleksi Syrjämäki: Yksin jääminen satuttaa - hyljeksintä sosiaalisena ilmiönä ja tutkimuskohteena.?

26.2 Eerika Finell: Esitykset ja tehtävän purku.

Opintopisteet jakautuvat kurssilla seuraavasti (suluissa vastaavat tuntimäärät):

a) Luennot 1 op (lähiopetus 24 h)

b) Luentopäiväkirja ja tiivistelmä: 2 op (54 h)

c) Ryhmätyö: 2 op (54 h)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eerika Finell, Vastaava opettaja
Eerika.Finell[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2018 – 26.2.2018
Seminaari
Ma 8.1.2018 - 26.2.2018 viikoittain klo 9-12, Linna 5014
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarja johdattaa opiskelijat kulttuurisosiologian ajankohtaisiin kysymyksenasetteluihin ja teemoihin, painottaen erityisesti tapoja ja mekanismeja, joiden kautta kulttuuri ilmentää, tuottaa ja uusintaa sosiaalista eriarvoisuutta. Temaattisesti jaotellut luennot esittelevät tutkimusalan keskeisiä teorioita ja keskusteluita, käyttäen runsaasti myös konkreettisia esimerkkejä empiirisistä tutkimuksista, joiden tekemisessä luennoitsijat ovat itse olleet viime vuosina mukana. Kurssilla käsitellään muun muassa Pierre Bourdieun käsityksiä mausta ja kulttuurista, Bourdieun kriitikoita ja seuraajia, kulttuurisen stratifikaation ulottuvuuksia ja muutosta, kaikkiruokaisuutta ja kosmopolitanismia, ruokaa ja syömistä erottautumisen areenana, kulttuuriosallistumista ja -osallistumattomuutta sekä kulttuurijournalismin muutosta. Kurssi sopii kaikille aine- ja maisteriopintojen vaiheessa oleville, aihepiiristä kiinnostuneille opiskelijoille. Aivan erityisesti se on suunnattu niille sosiologian opiskelijoille, jotka ovat syksyllä 2018 aloittamassa graduseminaarissa ja harkitsevat gradun tekemistä kulttuurisosiologiaan liittyvistä aiheista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Semi Purhonen, Vastaava opettaja
Semi.Purhonen[ät]uta.fi
Riie Heikkilä, Opettaja
Riie.Heikkila[ät]uta.fi
Taru Lindblom, Opettaja
Taru.Lindblom[ät]uta.fi
Opetus
16.1.2018 – 6.3.2018
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 16.1.2018 - 6.3.2018 viikoittain klo 14-16, Linna 5026-5027
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Alustava ohjelma

16.1.2018 (1. luento) – Johdanto: kulttuurisosiologia ja kulttuurinen stratifikaatio (SP)

23.1.2018 (2. luento) – Kulttuuristen hierarkioiden ja luokitusten muutoksen tutkimus (SP)

30.1.2018 (3. luento) – Kulttuurinen kaikkiruokaisuus ja kosmopolitanismi (TL)

6.2.2018 (4. luento) –  Kulttuuriosallistuminen ja -osallistumattomuus (RH)

13.2.2018 (5. luento) – Ruoka ja syöminen erontekona (TL)

20.2.2018 – Ei luentoa

27.2.2018 (6. luento) – Kulttuurijournalismin muutos (RH)

6.3.2018 (7. luento) – Yhteenveto ja loppukeskustelu (SP, RH, TL)

(13.3.2018 – Luentopäiväkirjojen palautus)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arvi Pihlman, Vastaava opettaja
arvi.pihlman[ät]gmail.com
Opetus
22.1.2018 – 26.3.2018
Luento-opetus
Ma 22.1.2018 - 26.3.2018 viikoittain klo 10-12, 22.1. Linna 5026, muut kerrat Linna 5028
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolo keskeyttää kurssin suorittamisen.

Kurssi rakentuu luennoista, ryhmätöistä ja seminaarista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irmeli Järventie, Vastaava opettaja
Irmeli.Jarventie[ät]uta.fi
Opetus
23.1.2018 – 16.4.2018
Luento-opetus 15 tuntia
Luennot
Ti 23.1.2018 - 6.2.2018 viikoittain klo 12-15, Linna 5014
Pe 26.1.2018 - 2.2.2018 viikoittain klo 11-14, Linna 5014
Elokuvan katselu
Ti 13.2.2018 klo 12-15, Linna 5014
Seminaari 6 tuntia
To 22.3.2018 klo 10-16, Linna 5014
Ryhmätyöskentely
Itsenäistä ryhmätyöskentelyä
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille valitaan enintään 20 sosiaalipsykologian maisteriopintojen vaiheessa olevaa opiskelijaa. Ilmoittautumisjärjestys ei ole sisäänottojärjestys.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies

Tampere students: through electronic enrolment.

Others: by sending email to the teacher: Meyda.Yegenoglu at uta.fi

Enrolment time has expired
Meyda Yegenoglu, Teacher responsible
Teaching
19-Feb-2018 – 21-Feb-2018
Lectures 3 hours
Mon 19-Feb-2018 at 13-17, Linna 6017
Tue 20-Feb-2018 at 10-17, Linna 6017
Wed 21-Feb-2018 at 10-15, Linna 5026-5027
Seminar
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

The course is meant for Master's level and doctoral students, as well as interested researchers, max 15 participants. All participants are required to do the 'must' readings BEFORE the couse.

All students will write a paper based on readings (4-5 p), present it in the course, and  submit a final paper (5-8 p) after the course

DL for final submissions (papers 5-8 p), to be sent in email to the teacher: March the 19th, 2018.

Periodi (5.3.2018 - 27.5.2018)
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [IV Periodi]

Opiskelijat tutkivat kurssilla nuorten poliittista toimintaa ja osallistumista sosiaalisessa mediassa. Kurssi jakaantuu kahteen jaksoon. Ensimmäisellä (5 op) jaksolla opiskelijat perehtyvät aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja analysoivat empiirisesti nuorten osallistumista ja keskusteluja sosiaalisessa mediassa. Toisella (5 op) jaksolla opiskelijat tutustuvat tieteellisten artikkelien laatimisen käytäntöihin ja kirjoittavat yhteistyössä opettajien kanssa ensimmäisen jakson analyyseista artikkelin kotimaiseen tieteelliseen julkaisuun. Kurssi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ALL-YOUTH-tutkimushanketta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee nuorten poliittisesta osallistumisesta käytävää ajankohtaista tutkimuskeskustelua, on perehtynyt sosiaalisen median aineistojen analyysimenetelmiin ja hallitsee tieteellisten artikkelien laatimisen perusteet. Kurssi soveltuu erityisesti aineopinnoissa edistyneille, maisteriopintoja suorittaville sekä jatko-opinnoista kiinnostuneille opiskelijoille.

Osallistuminen kurssille edellyttää, että aineopintojen menetelmäopinnot on suoritettu ennen kurssin alkua.

Kurssin voi suorittaa 5 op tai 10 op laajuisena. Kurssin osallistujamäärä on max 20 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoita osallistutko jaksolle I (luennot ja analyysit), jaksolle II (artikkelikurssi) vai molemmille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
Tiina.Rattila[ät]uta.fi
Jarmo Rinne, Vastaava opettaja
Opetus
6.3.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus
Jakso I: Luennot ja analyysit
Ti 6.3.2018 - 10.4.2018 viikoittain klo 9-11, Linna 4026
Pe 9.3.2018 - 13.4.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5016
Jakso II: Artikkelikurssi
Ti 17.4.2018 - 22.5.2018 viikoittain klo 9-11, Linna 4026, PAITSI 15.5. Linna 5014
Pe 20.4.2018 - 25.5.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 5016, PAITSI 20.4. Linna 4026
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa 5 op tai 10 op laajuisena. Jakso I (luennot ja analyysit, 24 t) korvaa 5 op opintojaksosta YKT07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä.

Jakso II (artikkelikurssi, 24 t) korvaa opintojakson SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla jakso I korvaa 5 op jaksosta POLVOS33.

Sosiaalitieteiden teoria III [IV Periodi]
Juha Suoranta, Vastaava opettaja
Juha.Suoranta[ät]uta.fi
Opetus
8.3.2018 – 3.5.2018
Luento-opetus
To 8.3.2018 - 3.5.2018 viikoittain klo 8-10, Linna 5014
Poikkeukset:
29.3.2018 , ei luentoa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Arvottaminen ja arvioiminen lukeutuvat perustaviin sosiaalisiin käytäntöihin, jotka läpäisevät yhteiskunnan ja sosiaaliset suhteemme. Nykyään mitä moninaisimpia asioita kiinteistöistä työsuorituksiin, jätteisiin, taideteoksiin, vahinkoihin, riskeihin, elämiin, luonnonvaroihin ja ympäristötuhoihin arvotetaan nimenomaan rahassa.

Arvottaminen ei kuitenkaan tyhjene talouteen ja rahalliseen arvoon, vaan asioita arvotetaan ja arvioidaan myös esimerkiksi esteettisesti ja eettisesti. Kurssilla arvottamista ja arvonluontia tarkastellaan viimeaikaisten yhteiskuntatieteellisten ja erityisesti taloussosiologisten keskustelujen avulla.

Kysymme, miten tutkia arvoa ja arvostamista sosiologisesti. Mihin asioiden arvo perustuu? Miten arvo syntyy? Entä miten se voi tuhoutua? Ja miten jo arvonsa menettäneiden asioiden arvo voi kohota? Miten taideteoksia, viinejä, elokuvia, musiikkia ja käytettyjä kirjoja arvotetaan? Miten luonnolle voidaan määrittää taloudellinen arvo? Entä miten roskisdyykkarit arvottavat jätettä ja toimintaansa valtaväestöstä poikkeavalla tavalla?

Kurssi toteutetaan lukupiirityyppisenä seminaarina, jossa kullekin kerralle luetaan valikoima tekstejä keskustelun tueksi, ja kurssin ensimmäisellä kerralla on käsiteltäviin teemoihin, käsitteisiin ja keskusteluihin johdattava luento.

Seminaari (yht. 16 tuntia) koostuu aloitusluennosta ja lukupiirityöskentelystä. Hyväksytty suoritus koostuu sekä seminaariin osallistumisesta että sen pohjalta kirjoitettavasta kirjallisesta työstä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastaavalle opettajalle (olli.pyyhtinen@uta.fi) 16.3. mennessä.

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
Olli.Pyyhtinen[ät]uta.fi
Opetus
5.4.2018 – 17.5.2018
Seminaari
Luentoseminaari
To 5.4.2018 klo 12-16, Linna 5014
To 5.4.2018 klo 12-16, Linna 6017
To 19.4.2018 klo 12-16, Linna 6037
To 3.5.2018 klo 12-16, Linna 5014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari on suunnattu ensisijaisesti syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.