x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma                         

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2017-2018

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: sosopintopalvelut@uta.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Marko Salonen

YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Katri-Maria Järvinen

SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Markku Sippola (koordinaattori klk 2018)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:

SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Satu Ojala (Tampere), Katja Repo (Pori)

SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2017), Miira Niska (klk 2018 kurssi), NN kirjatentti

SOS4.3 Sosiologia: Mikko Virtanen (slk 2017 kurssi), Antti Saloniemi (verkkokurssi klk 2018), Malin Fransberg (kirjatentti)

SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna-Mari Ikonen (slk 2017 kurssi), Hanna Ojala (kirjatentti)

SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren

SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus:

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta) Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka, Atte Oksanen/sosiaalipsykologia, Juha Suoranta/sosiologia, Hanna Ojala/sukupuolentutkimus, Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia, Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Harri Melin

SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka

SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Markku Sippola

SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia

SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Sanna Raudaskoski

SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia

SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I: Juha Suoranta

SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Harri Melin

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen

SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus:Marja Vehviläinen

SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus:Hanna Ojala

SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Marja Vehviläinen (kirjatentti + essee)

SOS6.5 Sosiaaliantropologia

SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen

SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen

SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia


SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Helena Saarnisto

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Eeva Luhtakallio

SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katri-Maria Järvinen

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandidaattiseminaarin vetäjä

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEN2/SOS6.4.2 Gendered and sexualized society 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.4.4 Bloggriot slash feminism (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Muut opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II

SOS6.2.1 Kokeellinen, kokeileva ja kokemuksellinen sosiaalipsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
DPYTCON Social Scientific Perspectives on Consumption (online course) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKT6.4.3 Tasa-arvon edistäminen työnä (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.4 SOS6.2.3 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.4.4 Bloggriot slash feminism (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GEN3 Feminist theory 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Muut opinnot

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course, spring 2018) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.3 Symbols that move us - popular culture/deep culture 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat I

SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.5 Johdatus sosiaaliantropologiaan (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOSKV3 Gender in Society 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS4.4 Introduction to Gender Studies (web course, spring 2018) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SOS7.1/STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I - SOS5b luennot 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden alat II

SOS6.1.2 Sote ja sosiaalipolitiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS08.2/SOSM6.3 Kulttuurisosiologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.4 Feministisk läsning av media (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.1 Feminististä metodologiaa (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEN4 Feminist methodology and research design - Lectures + readings + independent work 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.4.4 Feminist food studies (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS6.4.2 Gender and Fashion (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)