x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Opiskeluvalmiudet

Perusopinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op
FILP2 Logiikka 5 op
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op
FILP5B Metafysiikka 2 op

Aineopinnot

FILA10 Mielenfilosofia 5 op
FILAPRO Proseminaari 5 op
FILA12 Kielifilosofia 5 op
FILA9 Marxin Pääoma 3–5 op
FILAPRO Proseminaari 5 op
FILA11 Estetiikka ja tieto 5 op
FILJATKO Tutkijaseminaari  

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILA9 Theories of Well-being 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perusopinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP2 Logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5B Metafysiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILA3 Lukupiiri Heidegger "Oleminen ja aika" 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA10 Mielenfilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA12 Kielifilosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Marxin Pääoma 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILAPRO Proseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA11 Estetiikka ja tieto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS40 Talousoppi & Politiikka 5 op
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Perusopinnot

FILP3A Argumentaatio 2 op
FILP5A Tieto-oppi 3 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar on Axel Honneth's "Freedom's Right" 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot

FILP3A Argumentaatio 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP5A Tieto-oppi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

FILAK Kandidaattiseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA5 Filosofinen logiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILJATKO Tutkijaseminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA6 Skeptisismin historia -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Mitä on liberalismi? 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILS1 Työseminaari: Hegelin hengen filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA6 Epistemologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA12 Työseminaari: Robert B. Brandom "Making It Explicit" 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar on Axel Honneth's "Freedom's Right" 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FIL Hegel-conference 3 op (Opetuskieli: englanti)