Avoin yliopisto-opetus

INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN OPINNOT

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus 35 op, kevät2018-kevät2019

Jatkuu ed. lukuvuodelta/Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, perusopinnot 25 op, syksy2016-kevät2018

Jatkuu ed. lukuvuodelta/ Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus 35 op, kevät2017-syksy2018

JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN OPINNOT

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA8 Media and Cultural Industries 5 op (Opetuskieli: englanti)
JOVA9 Representations and Identities - kirjatentti/essee 5 op (Opetuskieli: englanti)

RANSKAN KIELEN PERUS- JA AINEOPINNOT (syksy 2017 - kevät 2018)

Ranskan kielen perusopinnot

RANP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: ranska)
RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale/Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP5 Société française I/ Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

SAKSAN KIELEN, KULTTUURIN JA KÄÄNTÄMISEN PERUS- JA AINEOPINNOT

SUOMEN KIELEN PERUS- JA AINEOPINNOT

Perusopinnot

SUOP4 Merkitys 5 op
SUOP2 Syntaksi 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

VENÄJÄN KIELEN, KULTTUURIN JA KÄÄNTÄMISEN PERUS- JA AINEOPINNOT

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)
VENP1 Kielioppi I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä)

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op (Opetuskieli: venäjä)
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Syntaksi 3 op (Opetuskieli: venäjä)

VENÄJÄN KIELEN, KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN OPINTOKOKONAISUUS

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOKOKONAISUUS

SUKKP0 Lähtötasokoe  
SUKKP0 Lähtötasokoe  
SUKKP1 Kielioppi I 5 op
SUKKP2 Kielioppi II 5 op
SUKKP3 Kielen käyttö I 5 op
SUKKP4 Kielen käyttö II 5 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op

TSEKIN KIELEN PERUSOPINNOT

TSEKP1 Basics I: Basics of Czech language I 5 op (Opetuskieli: englanti)
TSEKP1 Basics I: Basics of Czech language II 5 op (Opetuskieli: englanti)
TSEKP2 Basics II: Intermediate Czech I 3 op (Opetuskieli: tsekki)
TSEKP2 Basics II: Intermediate Czech II 2 op (Opetuskieli: tsekki)
TSEKP3 History, Culture and Literature: Culture and Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
TSEKP3 History, Culture and Literature: History 5 op (Opetuskieli: englanti)

TEATTERITYÖN OPINNOT

POHJOISMAISTEN KIELTEN PERUSOPINNOT (kesällä 2017 aloittaneille)

Englannin kielen aineopinnot (kesällä 2017 aloittaneille)