x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Henkilökunnan yhteystiedot

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 21.-31.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 9.-19.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 4.-14.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 12.2.-22.2.

Kirjatentit

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Mikäli et löydä opetusohjelmasta vielä jonkin kurssin opetustietoja, katso löytyvätkö ne opetusohjelman suunnitteludokumentista. Suunnitteludokumentin tiedot eivät ole aivan yhtä varmoja kuin opetusohjelmassa julkaistut tiedot. Jos suunnitteludokumentissa on merkitty kurssille opettaja ja varattu tila, on todennäköistä että opetus järjestetään dokumentin mukaisesti.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

TRMU5 Tulkin työkalupakki 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Syventävät opinnot

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta