x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Henkilökunnan yhteystiedot

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 21.-31.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 9.-19.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 4.-14.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 12.2.-22.2.

Kirjatentit

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Mikäli et löydä opetusohjelmasta vielä jonkin kurssin opetustietoja, katso löytyvätkö ne opetusohjelman suunnitteludokumentista. Suunnitteludokumentin tiedot eivät ole aivan yhtä varmoja kuin opetusohjelmassa julkaistut tiedot. Jos suunnitteludokumentissa on merkitty kurssille opettaja ja varattu tila, on todennäköistä että opetus järjestetään dokumentin mukaisesti.

Kesäkurssit

MVKS56 Journalistic translation and its research 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tulkkausviestintä

MVKS63 Tulkin oikeustieto I 5 op
MVKS45 Simultaanitulkkaus II 5 op
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Syventävät opinnot

MVKS01 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS04 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS22 Tekninen dokumentointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Editing Project [PERUTTU] 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS47 Käännösteknologian harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14S Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-saksa - 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS48/DIMK07 Tee-se-itse -korpukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17E Talouselämän käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14E Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13S Tekniikan käännösviestinnän seminaari saksa-suomi [PERUTTU] 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS24E Translating and Editing for Publication 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op

Tulkkausviestintä

MVKS63 Tulkin oikeustieto I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS45 Simultaanitulkkaus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS19/RUST5 Seeing Russian Society and Literature through Language Corpora 5 op (Opetuskieli: englanti)

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS26 Sanastotyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20S Auktorisoitu kääntäminen II (saksa-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS21V Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-venäjä) 4 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14V Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20E Auktorisoitu kääntäminen II (englanti-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20V Auktorisoitu kääntäminen II (venäjä-suomi) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17S Talouselämän käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16R Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-ranska 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16S Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS14P Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-ruotsi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13S Tekniikan käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS30 Ruututekstikääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS31 Suomentamisseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS39E/S/V Asioimistulkkaus (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS40/62 Oikeustulkkaus I/II (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41E Konsekutiivitulkkaus I englanti-suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41S Konsekutiivitulkkaus I saksa-suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41V Konsekutiivitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA2 Ryhmäviestintä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta