x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Opetushenkilökunnan yhteystiedot ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.

Opiskelukäytännöistä ks. tutkinto-ohjelman opetusohjelman alkuteksti.

Suomen kieli valinnaisina opintoina
Suomen kielessä ei järjestetä lähtötasokoetta, vaan opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Kursseille pääsy saattaa olla rajoitettua. Kursseille valitaan ensisijaisesti ne, joille opintojakso on pakollinen (tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä aineenopettajakoulutuksen osallistuvat kirjallisuuden opiskelijat, joilla on optio tai suoritusoikeus pedagogisiin opintoihin). Loput paikat täytetään suoritettujen suomen kielen opintopisteiden mukaan ja tarvittaessa arpomalla.

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op, suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuuden, ks. kokonaisuuksien kuvaukset opinto-oppaasta. Erikoistumiskokonaisuuksien opintojaksoille on muutamia paikkoja muille kuin suomen kielen omille opiskelijoille. Huomaa kokonaisuuksien jaksojen edeltävyyssäännöt! S2-kokonaisuutta ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuudesta voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Suomen kielen opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi. Lukuvuonna 2017-2018 jaksot SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto sekä SUOP2 Syntaksi voi myös suorittaa samanaikaisesti SUOP1:n kanssa. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu opiskelun oppaassa. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/K2 Kielellinen elämäkerta talteen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6 Semantiikan analyysikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU07 Käännösten suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/K2 Kielellinen elämäkerta talteen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1/A6 Semantiikan analyysikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Merkitys 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA2 Kielen variaatio 5 op
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Kieli ja viestintä muutoksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOO5/A6 Pedagoginen kielitieto 5 op
TRSU07 Käännösten suomi (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Kieli ja viestintä muutoksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O1 Lapsen kielenoppiminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOO5/A6 Pedagoginen kielitieto 5 op
LTLYTEV2/SUOT3 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

LTLYTEV2/SUOT3 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta