x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40-45 op. Näiden opintojen lisäksi englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Muiden kuin englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman kokonaan suorittavien opiskelijoiden osalta tutkielmaseminaariin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Seuraava haku on keväällä 2018. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa. Etusija on HuK-tutkinnon suorittaneilla.

Lukuvuonna 2017-2018 teknisen viestinnän opinnoista voivat opintokokonaisuuteen aiemmin valitut suorittaa kolme opintojaksoa: TECHS7 Työharjoittelun, TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentin ja TECHS9 Tutkielmaseminaarin. Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä (ks. kohta "Yksikön muut tentit"). Tentittävä kirjallisuus: Johnson-Eilola, Johndan & Selber, Stuart (2004): Central Works in Technical Communication. Tentin voi suorittaa koko lukuvuoden ajan ja myös kesätenttinä. Tutkielmaseminaarin tiedot löytyvät normaalista opetusohjelmasta.

Työharjoitteluraportin ohjeet:

Write a 5-10 page report on your summer traineeship in English. The report should include the following information:

  • A description of the company and its field of business.
  • A description of the projects in which you participated.
  • An assessment of your strengths and weaknesses in completing your tasks as well as an evaluation of the employer's feedback.
  • An assessment of the knowledge and skills given by the Technical Communications Programme.

Kokonaismerkinnöistä, harjoitteluraporteista ja muista opintokokonaisuuteen liittyvistä asioista vastaa teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Syventävät opinnot

TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta