x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yliopisto-opettaja Maija Tervola. Kokonaismerkintöjä pyydetään Maija Tervolalta tai opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

SUKK-opinnot ovat valinnainen opintokokonaisuus ja tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joiden suomen kielen taito on suurin piirtein Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2. Opintokokonaisuus sopii niin ulkomaisessa yliopistossa opiskelevalle suomen kielen opiskelijalle kuin Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijalle. SUKK-opintoihin hakeutuvalla tulisi olla takanaan vähintään kahden vuoden suomen kielen yliopistotason pääaineopinnot. Hakijalta odotetaan sujuvaa suomen peruskielitaitoa. Hän ymmärtää puheesta selväpiirteistä yleiskielistä asiatietoa ja osaa itse viestiä suhteellisen vaivattomasti ja ymmärrettävästi useimmissa tavallisissa tilanteissa. Hän pystyy lukemaan tekstejä monenlaisista aiheista ja osaa kirjoittaa ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä. Hän osaa käyttää melko laajaa sanastoa ja mutkikkaitakin lauseita.

Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava kielitaitoa mittaava lähtötasokoe, joka järjestetään syyskuussa lukuvuoden alussa (ks. kokeen sisällöstä tarkemmin kohtaa SUKKP0 Lähtötasokoe). Tämä koskee myös Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita (ellei opiskelijalla ole muuta riittävää näyttöä kielitaidosta). SUKK-opintokokonaisuuteen valitaan syksyllä järjestettävässä lähtötasokokeessa 15–20 opiskelijaa. Myös keväällä järjestetään lähtötasokoe tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti opinnot tulisi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Jaksot SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta I 5 op ja SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta II 5 op pystyy myös suorittamaan itsenäisesti. Ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Kun opiskelija on läpäissyt lähtötasokokeen, hänen ei tarvitse ilmoittautua kursseille erikseen.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Perusopinnot

SUKKP0 Lähtötasokoe  
SUKKP1 Kielioppi I 5 op
SUKKP3 Kielen käyttö I 5 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perusopinnot

SUKKP1 Kielioppi I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKKP3 Kielen käyttö I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta -lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Perusopinnot

SUKKP0 Lähtötasokoe  
SUKKP2 Kielioppi II 5 op
SUKKP4 Kielen käyttö II 5 op
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perusopinnot

SUKKP2 Kielioppi II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKKP4 Kielen käyttö II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta -lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKKP6 Ääntämisharjoituksia 1–2 op Jatkuu aiemmalta periodilta