x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Syventävät opinnot: professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkintää pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Maija Ohvolta.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Erikoistumiskokonaisuudet
Syventävien opintojen sisällä tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. S2-kokonaisuutta ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuudesta voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Syventävien erikoiskursseille ovat etusijalla ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet erikoistumisopintoja. Opintokokonaisuuksia voivat suorittaa myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, kunhan vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, esseinä tai kirjallisina tentteinä. Ks. tiedekunnan yleiset tenttipäivät.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat opiskelun oppaassa.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus, essee, Niina Lilja.
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja.
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja.
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, kirjallinen tentti, Riikka Nissi
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II, essee, Riikka Nissi
SUOT5 Harjoittelu, Riikka Nissi
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO3 Kirjoittaminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK5 Sukukieli, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Eliisa Pitkäsalo. Tentittävissä myös 3 op:n laajuisena (aiemman opetussuunnitelman uralilaiskielen suoritusta korvaava tentti, ks. siirtymäsäännöt)
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Klaus Laalo
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Unni-Päivä Leino
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Riikka Nissi
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Riikka Nissi
SUOS7 Teoriakirjallisuus, kirjallinen tentti, sovitaan graduohjaajan kanssa.
SUOS8 Työelämäopinnot, Riikka Nissi.

 

Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus
Ke 6.9.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B, mikroluokka 40
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta.  Syksyn ryhmät jatkavat keväältä. Uusia opiskelijoita otetaan myös mukaan, ilmoittaudu suoraan ryhmän opettajalle sähköpostitse.

Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2017 – 13.12.2017
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 6.9.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Laalo)
Ke 6.9.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2017 – 12.12.2017
Harjoitukset
Ti 12.9.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B, mikroluokka 40
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Nissi, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2017 – 19.10.2017
Luento-opetus
Ma 4.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Itsenäinen työskentely
To 7.9.2017 - 19.10.2017 viikoittain klo 12-14
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi on osa monitieteistä Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -tutkimushanketta, jossa tallennetaan erikielisten ja eri-ikäisten suomalaisten haastatteluja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kurssilla perehdytään sosiolingvistisen aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn sekä opitaan, kuinka aineiston keruu suunnitellaan siten, että aineisto on edustava ja käytettävissä erilaisiin tutkimuksiin myös muilla aloilla kuin kielitieteessä. Opiskelijat osallistuvat aineiston keruuseen ja litterointiin käytännössä, ja he saavat kattavan perehdytyksen haastateltavien valintaan, haastattelujen tekemiseen, tallennuslaitteiden käyttöön, tallenteiden litterointiin sekä aineiston käsittelyyn tarvittaviin ohjelmistoihin. Kurssilla kerättävää aineistoa on mahdollista jatkossa hyödyntää myös opiskelijoiden omissa opinnäytetöissä. Kurssi valmentaa opiskelijaa työelämän kannalta tärkeisiin yhteistyö-, suunnittelu- ja haastattelutaitoihin, joita tarvitaan paitsi tutkijan, myös esimerkiksi toimittajan, tiedottajan ja opettajan työssä. Kurssin suoritukseen kuuluvat aktiivinen osallistuminen kaikkiin tapaamisiin ja annetut tehtävät, esim. kirjallisuuden lukeminen, haastattelun toteuttaminen, litterointitehtävä ja oppimispäiväkirja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus
Ke 13.9.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (23.10.2017 - 15.12.2017)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riitta Suominen, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2017 – 4.12.2017
Luento-opetus
Ma 23.10.2017 - 4.12.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
To 26.10.2017 - 30.11.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2018 – 27.2.2018
Luento-opetus
Ti 9.1.2018 - 27.2.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta. Nyt seminaarissa aloittavat jatkavat myös syyslukukaudella 2018.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2018 – 9.5.2018
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 10.1.2018 - 9.5.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Laalo)
Ke 10.1.2018 - 9.5.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi sopii suoritukseksi sekä suomen kielen syventäviin opintoihin (Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus) että LTLYTEV Työelämäviestintä -kokonaisuuteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Nissi, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2018 – 23.4.2018
Seminaari
Ma 8.1.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B4116
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin sisältö: Kurssilla laajennetaan oman kielellisen asiantuntijuuden teoreettista ja soveltavaa pohjaa tutustumalla muutamiin sosiolingvistiikan ja lingvistisen antropologian piirissä kehitettyihin teorioihin. Kurssilla sovelletaan tutkivaa työtapaa, jossa kurssilaisilla on aktiivinen rooli sisältöjen rajaamisessa oman ammatillisen suuntautumisensa (esim. opetustyö, kääntäminen, tutkimus- tai mediatyö) pohjalta.  Kurssi koostuu luentotapaamisista, näihin kytkeytyvistä tehtävistä sekä pääosin verkon välityksellä (Moodle, Office365, Yammer) toteutettavasta pienryhmäprojektista. Pienryhmissä on mahdollista työskennellä osin kohdekielellä (jos muu kuin suomi).

Suorittaminen: Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä (kurssin alussa), luennoille osallistumista (per. III), niihin kytkettyjen tehtävien tekemistä sekä sitoutumista ryhmäprojektityöskentelyyn (per IV). Kurssisuoritus koostuu ryhmätehtävästä, vertaisarvioinnista ja itsearvioinnista (oppimisraportti). Suorituksesta osin opiskelijan kohdekielellä voidaan sopia.

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Vaattovaara, Vastaava opettaja
Johanna.Vaattovaara[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2018 – 3.5.2018
Luento-opetus
To 11.1.2018 klo 14-16, Pinni B1097
To 18.1.2018 - 3.5.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2018 – 24.4.2018
Luento-opetus
Ti 9.1.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (5.3.2018 - 27.5.2018)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
9.3.2018 – 4.5.2018
Luento-opetus
Pe 9.3.2018 klo 9-12, Pinni B3107
Pe 16.3.2018 klo 9-12, Päätalo A4
Pe 23.3.2018 klo 9-12, Pinni B4113
Pe 6.4.2018 klo 9-12, Pinni B4113
Pe 20.4.2018 - 4.5.2018 viikoittain, Pinni B4113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi