x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkinto-ohjelman kotisivut

Viestintätieteiden tiedekunta, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Kurssi-ilmoittautuminen

Syventävien opintojen osalta kurssi-ilmoittautuminen alkaa ma 21.8.2017 ja päättyy to 31.8.2017.

Kevätlukukauden 2018 kursseille ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot (esim. tentittävä materiaali) löytyvät opiskelun oppaasta kohdasta opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnän hakemisesta on kerrottu opiskelun oppaassa kohdassa opintojen aikana -> opintojen suorittaminen -> kokonaismerkinnän hakeminen

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Syventävät opinnot

RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Syventävät opinnot

RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV5 Tendances de la littérature française moderne/Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Metodiopinnot

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Syventävät opinnot

RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV1 Linguistique textuelle et analyse du discours/Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Kieli ja viestintä muutoksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta