x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat tiedekunnan yhteystietosivulla.
Opintosuoritusrekisteristä vastaa opintosihteeri Briitta Laurila. Opintoneuvontaa antaa opintokoordinaattori Maija Ohvo. (Ks. opintopalveluiden yhteystiedot.)

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei ole opetusta viikoilla 43 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §)

Opintopassiohjeet ovat opiskelun oppaassa. Opintopassin vastuuhenkilö on Teemu Ikonen.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Katso kieli- ja viestintäopintojen opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa.
Poikkeukset:

 • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
 • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)

Kirjatenttien vastaanottajat 2017–2018

Tentit suoritetaan yleisenä tenttipäivänä, ellei toisin mainita.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Sari Kivistö
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op suoritetaan luentojen yhteydessä luennoitsijan ohjeistamalla tavalla (tentaattori Mikko Turunen)

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Mikko Kallionsivu
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä tai sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Elli-Mari Ahola
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Mikko Kallionsivu
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP5 Tekstianalyysi: Nanny Jolma

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Mari Hatavara
Osasuoritus ”Kirjallisuuden teorian suuntia”: tarjolla sekä sähköisenä tenttinä että yleisenä tenttipäivänä.
Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla yleisenä tenttipäivänä sekä sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen (menetelmät ja käsitteet), Samuli Björninen (menetelmät ja sovellukset)
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä.
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Sari Kivistö
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Sari Kivistö
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Samuli Björninen
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Samuli Björninen
 • venäläinen kirjallisuus: Sari Kivistö
 • saksankielinen kirjallisuus: Teemu Ikonen
 • ranskalainen kirjallisuus: Teemu Ikonen

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

 • modernismista postmodermismiin : Teemu Ikonen
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Hanna Samola
 • dekkari, kauhu, romanssi: Teemu Ikonen
 • sarjakuva ja graafinen romaani: Leena Romu
 • lasten ja nuorten kirjallisuus: Hanna Mattila

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Hanna Mattila
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Hanna Mattila
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Hanna Mattila
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Hanna Samola
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Teemu Ikonen
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Sari Kivistö
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Sari Kivistö
KIRA4E Työelämätaidot: Teemu Ikonen

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Perusopinnot: Leena Romu
Aineopinnot: Teemu Ikonen ja Hanna Samola

Kokonaismerkinnän saa lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattori Maija Ohvolle.

Ennen periodien alkua annettava opetus

Yleiset valmiudet

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (kirjallisuustiede) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Aineopinnot

KIRA4D Pitkän sarjakuvakertomuksen erityispiirteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Satiirinen pilalehdistö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Näkökulmia fantasiaan ja sen tutkimiseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3B Robinsonin perheen paluu: adaptaation teoriaa ja historiaa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta