x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Visuaalisen journalismin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

COMSin tervetulotilaisuus

Tervetulotilaisuus COMSin opiskelijoille järjestetään ma 28.8. klo 12-14, Päät D10 a+b.

Kursseille ilmoittautuminen ja poissaolot

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Jos muunlaista ilmoittautumista edellytetään, se on on kerrottu jakson ilmoittautumiskohdassa.

Kontaktikursseilla ja pienryhmässä tapahtuvassa opetuksessa tulee olla aktiivisesti läsnä - varsinkin ensimmäisellä kokoontumiskerralla on oltava paikalla lunastamassa opiskelupaikkansa. Mikäli opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla poissaolostaan ilmoittamatta, saa paikan varasijalla oleva opiskelija. Mikäli varasijalla oleva opiskelijakaan ei lunasta paikkaansa ryhmästä, vapaat paikat täytetään ryhmän ensimmäisellä aloituskerralla paikalla olevien jonottajien ("kärkkyjien") kesken. Muistakin poissaoloista kurssin kuluessa on aina neuvoteltava etukäteen kurssin opettajan kanssa ja äkillisistä sairaustumisista ilmoitettava kurssin opettajalle mahdollisimman nopeasti.

Tentit

Kirjallisuustentit ja kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa eli Tenttis-järjestelmässä. Luentokurssien tentit suoritetaan luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla.

Kokonaismerkinnät

Opiskelija pyytää kokonaismerkinnän rekisteröimistä suorittamistaan opintokokonaisuuksista. Kokonaismerkintä kokoaa opintojaksot yhdeksi opintokokonaisuudeksi, joka näkyy tutkintotodistuksessa. Kokonaismerkinnät pyydetään aina ko. opetusta antavasta tutkinto-ohjelmasta. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintosuoritusten kokonaismerkintöjen rekisteröimistä voi pyytää opintokoordinaattorilta tiina.riihela@uta.fi. Pelkkä sähköposti riittää, ei tarvitse täyttää lomaketta.

Opetushenkilökunta

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Syventävät opinnot

JOVTS1/SOS10.6 Viestinnän ja median tutkimus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVVJS1 Visuaalisen työn johtaminen/ JOUJOVTS Toimitustyön johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVVJS2 Verkkojulkaiseminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVVJS4 Visuaalisen journalismin erityisalueet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVTKS3 Reportaasi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVTS5 Seminaari (Seppänen, visu) jatkuu keväältä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Työpaja I: Kansa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JMMETUS Mediatutkimuksen valinn. jakso: Digitaaliset kasvot -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Radioprojekti (syksy) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TEATS1 Syventävät erikoiskurssit: Meidän Suomi 9–14 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Syventävät opinnot

JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVVJS3 Video ja multimedia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVTS5 Seminaari (Seppänen, visu) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Sovittelujournalismin työpaja 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Työpaja II: Pääseekö täällä lääkäriin? 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Radioprojekti (kevät) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
DPCMTJ2/JMMETUS Käsitekerho / Mediatutkimuksen valinn. jakso 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta