x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Viestintätieteiden tiedekunnan tervetulotilaisuus

Tervetulotilaisuus COMS-tiedekunnan opiskelijoille järjestetään ma 28.8. klo 12-14, Päätalo D10 a+b.
Journalistiikan ja viestinnän opiskelijoille tarkoitetut orientoivien opintojen kokoontumiset löytyvät JOVY1-jakson tiedoista opetusohjelmasta.

Puheviestinnän info opintojaan jatkaville opiskelijoille (muille kuin fukseille) järjestetään ke 6.9. klo 13.00-14, päät. pv-studiotilassa D04.

Kursseille ilmoittautuminen ja poissaolot

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Jos muunlaista ilmoittautumista edellytetään, se on on kerrottu jakson ilmoittautumiskohdassa. Perusopintojen isoille massaluennoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kontaktikursseilla ja pienryhmässä tapahtuvassa opetuksessa tulee olla aktiivisesti läsnä - varsinkin ensimmäisellä kokoontumiskerralla on oltava paikalla lunastamassa opiskelupaikkansa. Mikäli opiskelija ei ole paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla poissaolostaan ilmoittamatta, saa paikan varasijalla oleva opiskelija. Mikäli varasijalla oleva opiskelijakaan ei lunasta paikkaansa ryhmästä, vapaat paikat täytetään ryhmän ensimmäisellä aloituskerralla paikalla olevien jonottajien ("kärkkyjien") kesken. Muistakin poissaoloista kurssin kuluessa on aina neuvoteltava etukäteen kurssin opettajan kanssa ja äkillisistä sairaustumisista ilmoitettava kurssin opettajalle mahdollisimman nopeasti.

Tentit

Kirjallisuustentit ja kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa eli Tenttis-järjestelmässä. Luentokurssien tentit suoritetaan luennon yhteydessä järjestettävällä tenttikerralla.

Kokonaismerkinnät

Tutkintotodistusta varten tarvitaan kokonaismerkinnät suorittamistaan opintokokonaisuuksista. Kokonaismerkintä kokoaa opintojaksot yhdeksi opintokokonaisuudeksi (esim. JOVin perusopinnot 25 op; JOVin aineopinnot 70 op), joka näkyy tutkintotodistuksessa. Kokonaismerkinnät pyydetään aina ko. opetusta antavasta tutkinto-ohjelmasta. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintosuoritusten kokonaismerkintöjen rekisteröimistä voi pyytää opintokoordinaattori Sonja Stedtiltä sonja.stedt@uta.fi

Opetushenkilökunan yhteystiedot

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKRUYTK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot: Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA15 Radio Project 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot: Kuvajournalismin opintokokonaisuus

Aineopinnot: Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

Aineopinnot: Puheviestinnän opintokokonaisuus

JOVA1 Esiintyminen 5 op

Aineopinnot: Yhteiset tutkimusopinnot

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

JOVA18 Journalistinen kieli - Kielenhuolto, oikeinkirjoitusoppi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKENYHT Introduction to Academic English (online / JKK, EDU, LUO, COMS & SOC) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English (JKK, EDU, LUO, COMS & SOC) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUYTK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Aineopinnot: Journalistiikan opintokokonaisuus

JOVA21 Uutisjournalismi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA15 Radiojournalismi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA16 Televisiojournalismi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA20 Journalismin tulevaisuus, harjoittelun kielikritiikki 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA15 Radio Project 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Kuvajournalismin opintokokonaisuus

JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus: Infografiikka   Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVKA5 Kuvan uudet muodot (jatkuu keväältä 2017) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA9 Representations and Identities 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot: Puheviestinnän opintokokonaisuus

JOVA1 Esiintyminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Yhteiset tutkimusopinnot

JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (syksy) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (syksy) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / AHOT (näyttökoe) 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English (JKK, EDU, LUO, COMS & SOC) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English (online / JKK, EDU, LUO, COMS & SOC) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVA13 Journalismin perusteet, harjoitukset 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Journalistiikan opintokokonaisuus

JOVA21 Uutisjournalismi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA15 Radiojournalismi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA16 Televisiojournalismi 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA15 Radio Project 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot: Kuvajournalismin opintokokonaisuus

Aineopinnot: Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA7 Julkisuuden tuottamisen käytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Puheviestinnän opintokokonaisuus

JOVA2 Ryhmäviestintä 5 op
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

JOVA18 Journalistinen kieli - Kielenhuolto, lauseoppi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA18 Journalistinen kieli - Tekstinhuolto 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (JKK / HK & YTK ja COMS / HuK & YTK ja SOC) 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUYHT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / Monenlaisten oppijoiden ryhmä 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English (JKK, EDU, LUO, COMS & SOC) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English (JKK, EDU, LUO, COMS & SOC) online 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus 5 op

Aineopinnot: Journalistiikan opintokokonaisuus

JOVA20 Journalismin tulevaisuus, harjoittelun kielikritiikki 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA15 Radio Project 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JOVA8 Media and Cultural Industries 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot: Puheviestinnän opintokokonaisuus

JOVA2 Ryhmäviestintä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVPVA5 Poliittinen viestintä - verkkosuorituksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot: Yhteiset tutkimusopinnot

JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (kevät) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (kevät) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta