x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN OPINTOJA

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, ns. matematiikan aloitusjakso

Matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 25 op

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
MTTMP4 Algebra 1A 5 op

Matematiikan aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA3B Algebra 1B 5 op
MTTMA1C Analyysi C 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op
MTTA2 Experimental Design 5 op (Opetuskieli: englanti)

Matematiikka opetettavana aineena 60 op

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
MTTMP4 Algebra 1A 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA3B Algebra 1B 5 op
MTTMA1C Analyysi C 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op
MTTA2 Experimental Design 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tilastotieteen perusopintoja valinnaisina opintoina 20 op

MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op

Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTA2 Experimental Design 5 op (Opetuskieli: englanti)

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN OPINTOJA

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, ns. tietojenkäsittelytieteiden aloitusjaksoja

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIETA19 Practical Programming in Python 5 op (Opetuskieli: englanti)