x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tutkinto-ohjelman yhteystiedot:

https://www.uta.fi/luonnontieteiden-tiedekunta#yhteystiedot

Ilmoittautuminen tietojenkäsittelytieteiden kursseille:

Ilmoittautumisaika periodille I: ti 1.8. - to 31.8.2017
Ilmoittautumisaika periodille II: ma 18.9.- su 15.10.2017
Ilmoittautumisaika periodille III: ma 27.11.2017- ma 1.1.2018
Ilmoittautumisaika periodille IV: ma 29.1.-su 25.2.2018

Opintotarjonta

Tutkinto-ohjelman vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta

Kieliopintojen tarjonta löytyy Kielikeskuksen opetusohjelmasta kohdasta Luonnontieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisten opintojen kokonaisuudet löytyvät kunkin tiedekunnan opinto-oppaasta ja toteutustiedot  opetusohjelmasta.

Tietojenkäsittelytieteiden ja matematiikan tilastotieteen tenttipäivät ja sähköiset tentit löytyvät tiedekunnan Tenttiminen -sivulta.

Jos olet kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, voit valita ohjelmaasi myös joitain syventäviä opintoja, ks. maisteriohjelmien opetusohjelmat

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Tiettyjä TTY:n opintoja voi hyväksilukea erikseen sovittaviksi tietojenkäsittelytieteiden opinnoiksi. Alla on kootusti tieto suoraan aineopinnoiksi hyväksyttävistä jaksoista otsikolla "Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä"

Voit suorittaa myös valinnaisia opintoja TTY:ltä tai Tamkista, katso tarjonta ristiinopiskelutarjottimelta ja selvitä HOPS-opettajasi avustuksella etukäteen opintojakson sijoittuminen omaan tutkintorakenteesi. 

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n tietojenkäsittelytieteiden kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Ilmoittautuminen tenttiin

Tentti-ilmoittautuminen tulee tehdä NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä. Tarkista luentotentin ilmoittautumiskäytäntö kurssin opettajalta.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Kokonaismerkinnät ja valmistuminen luonnontieteiden kandidaatiksi

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIETA19 Practical Programming in Python 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vapaaehtoiset opinnot

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - Autumn 2017 5 op (Opetuskieli: englanti)
ITIP2 Tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
FILP1A Johdatus filosofiaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEP3 Tietokantojen perusteet - Näyttökoe, syksy 2017 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Project Work (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (Fall term 2017) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
HTIS81 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä   Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA16 Technologies for learning: mobile and social technologies integration in pursuit of quality learning 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä   Jatkuu aiemmalta periodilta

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIY3 Introduction to Web Publishing - Spring 2018 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work (Spring term 2018) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW Programming (starting on period IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Tietojenkäsittelytieteiden opintojakso TTY:ltä   Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä (kevät) 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYA200 Innovation Project (Spring term 2018 period IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Vapaaehtoiset opinnot

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin (kevät) 1–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta