x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetusohjelmasta

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetustarjonta, jossa ei ole eritelty opintosuuntia. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu opetustietojen yhteydessä alla sekä Opiskelun oppaassa.

Kaikki opintojaksot eivät käy kaikkien opintosuuntien syventäviksi opinnoiksi (esim. Automaatit I-II ja Algoritmit eivät kuulu aineenopettajasuunnan kurssivalikoimaan).

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Ilmoittautuminen

Periodilla I alkavat kurssit: ti 1.8. - to 31.8.2017
Periodilla II alkavat kurssit: ma 18.9.- su 15.10.2017
Periodilla III alkavat kurssit: ma 27.11.2017- ma 1.1.2018
Periodilla IV alkavat kurssit: ma 29.1.-su 25.2.2018

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla (pääsääntöisesti NettiOpsussa). Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Kurssien väli- tai loppukokeisiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua (lisätiedot opettajalta). Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Yleistä palautetta matematiikan ja tilastotieteen opetuksesta voi antaa e-lomakkeella.

Kokonaismerkinnät

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Opetusohjelmaan on poimittu Tampereen teknillisen yliopiston järjestämä yhteistyökurssi

  • MAT-63856 Advanced Applied Logics.

Ristiinopiskelupalvelussa listattujen kurssien vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintoihin on listattu vastaavuustaulukossa. Kursseille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n matematiikan kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Tutkinto-ohjelma

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS2 Joukko-oppi 10 op
MTTMS9 Topologia 10 op
Advanced Applied Logics (TTY)   (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS2 Joukko-oppi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS9 Topologia 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS7 Lineaarialgebra 2 10 op
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Matematiikan syventävät opinnot

MTTMS7 Lineaarialgebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Laskennallinen topologia 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Riippuvuuslogiikka 5 op
TIETS02 Automaatit I 5 op