x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Opetusohjelmasta

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opintojaksojen vastuuopettajat on julkaistu opetustietojen yhteydessä alla sekä Opiskelun oppaassa.

Myös ennen syksyä 2015 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet on kuvattu kurssien kuvaustiedoissa ja vastaavuustaulukossa.

Ilmoittautuminen

Periodilla I alkavat kurssit: ti 1.8. - to 31.8.2017
Periodilla II alkavat kurssit: ma 18.9.- su 15.10.2017
Periodilla III alkavat kurssit: ma 27.11.2017- ma 1.1.2018
Periodilla IV alkavat kurssit: ma 29.1.-su 25.2.2018

Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla (pääsääntöisesti NettiOpsussa). Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden viikon kuluessa opetuksen alkamisesta. Mikäli et osallistu opetukseen etkä peru kurssipaikkaa tai keskeytät kurssin, opintosuoritus arvioidaan arvosanalla hylätty.

Kurssien väli- tai loppukokeisiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua (lisätiedot opettajalta). Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä.

Palaute

Opintojaksoista voi antaa palautetta kurssikohtaisella palautelomakkeella. Opettajat vastaavat palautteen keräämisestä ja palautemahdollisuuden tarjoamisesta.

Yleistä palautetta matematiikan ja tilastotieteen opetuksesta voi antaa e-lomakkeella.

Kokonaismerkinnät

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Tampere3-ristiinopiskelusta, TaY:n opiskelijat

Opetusohjelmaan on poimittu Tampereen teknillisen yliopiston järjestämät ja MTT:n opiskelijoille suositellut yhteistyökurssit

  • MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä ja
  • MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi.

Ristiinopiskelupalvelussa listattujen muiden kurssien vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintoihin on listattu erillisessä taulukossa.

Kursseille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Tampere3-ristiinopiskelusta, muut T3-opiskelijat

Noudata oman organisaatiosi ja ristiinopiskelupalvelun ohjeita. Ristiinopiskelupalvelussa ja tässä opetusohjelmassa listatuille TaY:n matematiikan kursseille varataan paikkoja muiden T3-korkeakoulujen opiskelijoille. Kiintiö vaihtelee kursseittain.

Tutkinto-ohjelma

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Yhteiset opinnot

LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1A Johdatus analyysiin 5 op
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMP4 Algebra 1A 5 op
KASMAT4 Analyysi opettajille - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1C Analyysi C 5 op
Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi (TTY) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) - seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA2 Reliability Estimation 2 op (Opetuskieli: englanti)

Työpaja

MTTY4 Matematiikan ja tilastotieteen työpajat   Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY4 Statistics Workshop   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1A Analyysi A 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op
MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot (pääosin itsenäinen suoritus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

MTTY4 Matematiikan ja tilastotieteen työpajat   Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY4 Statistics Workshop   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Yhteiset opinnot

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1B Analyysi B 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA15 Matemaattiset ohjelmistot (pääosin itsenäinen suoritus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA2 Statistical Analysis with Missing Data (intermediate) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työpaja

MTTY4 Matematiikan ja tilastotieteen työpajat   Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY4 Statistics Workshop   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta