x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien vastuuopettajat

Valinnaiset perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: yliopistonlehtori Jouko Pullinen (yliopistonlehtori Tiina Kujala ajalla 3.1.-12.4.2018)

- Kuvataide
- Käsityötiede 
- Monimateriaalinen käsityö
- Liikunta
- Matematiikka
- Musiikki
- Tekninen työ ja teknologiakasvatus
- Äidinkieli ja kirjallisuus     

Erityiskasvatus: yliopistonlehtori Hanna-Maija Sinkkonen

Esi- ja alkukasvatus: yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola

Didaktinen matematiikka: yliopisto-opettaja Jaska Poranen

Multicultural Study Programme in Education: yliopistonlehtori Inkeri Rissanen

Puhetekniikka ja vokologia (40 op): professori Anne-Maria Laukkanen

Puhekasvatus ja vokologia
Opetus
Itsenäinen työskentely 123 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei toteuteta lukuvuonna 2017-2018.


Opetus
Luento-opetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 83 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei toteuteta lukuvuonna 2017-2018.


Muut opinnot
Liisa Ikkala-Toiviainen, Vastaava opettaja
liisa.ikkala-toiviainen[ät]tuni.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely 27 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi enintään 10 op siten, että samassa luottamustehtävässä toimiminen voidaan lukea hyväksi vain kerran (0- 3 op), ei siis saman toiminnan useita vuosia erikseen vuosi kerrallaan (jos siis esim. toimit hallituksessa useamman vuoden ajan, hae hyväksilukua vasta viimeisen toimintavuotesi jälkeen). Annettava opintopistemäärä riippuu raportista ilmenevästä toiminnan laajuudesta ja sisällöstä.

Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustoimen päättymisestä. Opintopisteillä voi joko esittää korvaavuutta osaksi soveltuvia opintoja tai ne voidaan hyväksilukea tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Raportti palautetaan opintopäällikkö Liisa Ikkala-Toiviaiselle (liisa.ikkala-toiviainen@uta.fi).


Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Liisa Ikkala-Toiviainen, Yhteyshenkilö
liisa.ikkala-toiviainen[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:

- Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin

- Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)

- Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.


Liisa Ikkala-Toiviainen, Yhteyshenkilö
liisa.ikkala-toiviainen[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:
•Osallistuminen tuutoreille ja tuutorivastaaville järjestettävään koulutukseen
•Tuutoritapaamisten järjestäminen
•Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
•Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn
Tuutorivastaava toimii tehtävässään aktiivisesti vähintään yhden kalenterivuoden ajan.


Kirsi-Marja Varjokorpi, Yhteyshenkilö
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:

- Osallistuminen opetukseen: Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)

- Essee: Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja) (suomeksi tai englanniksi)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.


Marjo Korhonen, Yhteyshenkilö
marjo.korhonen[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä on omaan alaan liittyvä työskentely, joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa. Työ voi olla osallistumista kuntien, järjestöjen tms. organisaatioiden ylläpitämään toimintaan, esim. osallistumista maahanmuuttajataustaisille ja monikielisille lapsille järjestettävään organisoituun läksykerhotoimintaan tai turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liittyvään toimintaan.

Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista.  Työstä tulee sopia ennakkoon tiedekunnan opintopäällikön kanssa ja sen jälkeen vapaaehtoistyön tarjoajan kanssa.

Liisa Ikkala-Toiviainen, Yhteyshenkilö
liisa.ikkala-toiviainen[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jos vapaaehtoistyötä tehdään monikulttuurisessa ympäristössä, suoritus voidaan sitoa kansainvälistymiskokonaisuuteen merkittäväksi http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html


Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Erityiskasvatus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2017 – 3.11.2017
Luento-opetus 12 tuntia
To 14.9.2017 - 21.9.2017 viikoittain klo 9-12, Virta 109
To 12.10.2017 klo 9-12, Virta 109
To 26.10.2017 klo 10-13, Virta 109
Seminaari 9 tuntia
Ryhmä 1 (luokanopettaja) RYHMÄ PERUTTU
Pe 8.9.2017 klo 12.15-14.30, Virta255
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta255
Ryhmä 2 (luokanopettaja+varhaiskasvatus)
Pe 8.9.2017 klo 9.15-11.30, Virta255
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta255
Ryhmä 3 (luokanopettaja + varhaiskasvatus)
Ke 6.9.2017 klo 12.15-14.30, Päätalo A07
Ke 25.10.2017 - 1.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Pinni B3117
Ryhmä 4 (varhaiskasvatus)
Ma 4.9.2017 klo 12.15-14.30, Linna K113
To 26.10.2017 klo 13.15-15.30, Virta 120
To 2.11.2017 klo 12.15-14.30, Pinni B1097
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuuden opintoihin on erillinen haku. Lukuvuonna 2017-2018 järjestettäviin opintoihin on valittu opiskelijat keväällä 2017. Opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee lisäksi ilmoittautua NettiOpsun kautta jokaiselle opintojaksolle erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset KASERIT4-jaksossa: aktiivinen osallistuminen, käytännön harjoitetyön suunnittelu, toteutus  ja raportointi.

Esi-ja alkukasvatus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mari Vuorisalo, Vastaava opettaja
Mari.Vuorisalo[ät]uta.fi
Armi Kurkikangas, Opettaja
armi.kurkikangas[ät]tuni.fi
Katja Sirvio, Opettaja
katja.sirvio[ät]tuni.fi
Opetus
27.9.2017 – 29.11.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot (Vuorisalo)
Ke 27.9.2017 klo 10.15-11.45, Linna K103
Ke 4.10.2017 klo 10.15-11.45, Linna K103
Ke 11.10.2017 klo 10.15-11.45, Linna K103
To 26.10.2017 klo 8.15-9.45, Linna K103
To 2.11.2017 klo 10.15-11.45, Linna K103
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ryhmä 1 (Vuorisalo)
Pe 29.9.2017 klo 12.15-13.45, Linna K110
Pe 6.10.2017 klo 12.15-13.45, Virta 112
Pe 13.10.2017 klo 13.15-14.45, Virta 112
Ti 31.10.2017 klo 16.15-17.45, Virta 113
Ke 1.11.2017 klo 12.30-14.00, Virta 112
Ti 7.11.2017 klo 10.00-11.30, Pinni B4115
Ke 8.11.2017 klo 12.30-14.00, Virta 112
Ma 13.11.2017 klo 10.00-11.30, Virta 112
Ryhmä 2 (Sirvio)
Ke 27.9.2017 klo 13.15-14.45, Linna K108
Ke 4.10.2017 klo 14.15-15.45, Linna K108
Ma 9.10.2017 klo 10.00-11.30, Linna K109
Ke 25.10.2017 klo 15.00-16.30, Linna K108
Ke 1.11.2017 klo 14.15-15.45, Linna K108
To 9.11.2017 klo 11.00-12.30, Virta 114
Ke 15.11.2017 klo 14.15-15.45, Linna K109
Ma 20.11.2017 klo 10.00-11.30, Linna K108
Ryhmä 3 (Kurkikangas)
Pe 29.9.2017 klo 14.15-15.45, Linna K108
Pe 6.10.2017 klo 10.00-11.30, Linna K109
Ke 11.10.2017 klo 12.30-14.00, Päätalo C7
Ke 25.10.2017 klo 13.15-14.45, Linna K108
Ke 1.11.2017 klo 12.30-14.00, Linna K108
Ke 8.11.2017 klo 12.30-14.00, Linna K108
Ke 15.11.2017 klo 12.30-14.00, Linna K109
Ti 21.11.2017 klo 10.00-11.30, Linna K109
Ryhmä 4 (Kurkikangas)
Ma 2.10.2017 klo 10.00-11.30, Linna K109
Ti 10.10.2017 klo 10.00-11.30, Linna K110
Ti 24.10.2017 klo 10.00-11.30, Linna K110
Ti 31.10.2017 klo 10.00-11.30, Linna K110
Ma 6.11.2017 klo 10.00-11.30, Linna K110
Ma 13.11.2017 klo 10.00-11.30, Linna K108
Ke 22.11.2017 klo 10.00-11.30, Linna K110
Ke 29.11.2017 klo 10.00-11.30, Linna K110
Ryhmä A LO (Kurkikangas)
Pe 29.9.2017 klo 12.15-13.45, Virta215
Pe 6.10.2017 klo 14.15-15.45, Virta215
Pe 13.10.2017 klo 12.15-13.45, Linna, K109
Pe 27.10.2017 klo 14.15-15.45, Virta215
Pe 3.11.2017 klo 12.15-13.45, Virta112
Pe 10.11.2017 - 17.11.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, Virta120
Pe 24.11.2017 klo 12.15-13.45, Virta215
Ryhmä B LO (Kurkikangas)
Ma 25.9.2017 - 9.10.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, Virta255
Ma 23.10.2017 - 6.11.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, Virta255
Ma 13.11.2017 - 20.11.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, Virta219
Itsenäinen työskentely 109 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallisuuskuulustelu ja harjoitustyö.

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain varhaiskasvatuksen 2. opintovuoden opiskelijat, varhaiskasvatuksen monimuotototeutuksen opiskelijat ja esi- ja alkukasvatuksen opintokokonaisuuden opiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2017 – 3.11.2017
Luento-opetus 12 tuntia
To 14.9.2017 - 21.9.2017 viikoittain klo 9-12, Virta 109
To 12.10.2017 klo 9-12, Virta 109
To 26.10.2017 klo 10-13, Virta 109
Seminaari 9 tuntia
Ryhmä 1 (luokanopettaja) RYHMÄ PERUTTU
Pe 8.9.2017 klo 12.15-14.30, Virta255
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta255
Ryhmä 2 (luokanopettaja+varhaiskasvatus)
Pe 8.9.2017 klo 9.15-11.30, Virta255
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta255
Ryhmä 3 (luokanopettaja + varhaiskasvatus)
Ke 6.9.2017 klo 12.15-14.30, Päätalo A07
Ke 25.10.2017 - 1.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Pinni B3117
Ryhmä 4 (varhaiskasvatus)
Ma 4.9.2017 klo 12.15-14.30, Linna K113
To 26.10.2017 klo 13.15-15.30, Virta 120
To 2.11.2017 klo 12.15-14.30, Pinni B1097
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuuden opintoihin on erillinen haku. Lukuvuonna 2017-2018 järjestettäviin opintoihin on valittu opiskelijat keväällä 2017. Opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee lisäksi ilmoittautua NettiOpsun kautta jokaiselle opintojaksolle erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset KASERIT4-jaksossa: aktiivinen osallistuminen, käytännön harjoitetyön suunnittelu, toteutus  ja raportointi.

Puhekasvatus ja vokologia [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
4.9.2017 – 9.10.2017
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 4.9.2017 - 9.10.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 114
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja tentti/essee.

Kurssin ryhmäkokoa ei ole rajattu

Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso suoritettavissa kirjatenttinä lukuvuonna 2017-2018. Suorituksesta sovitaan sähköpostilla jakson vastuuopettaja Anne-Maria Laukkasen kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2017 – 25.1.2018
Luento-opetus 12 tuntia
To 7.9.2017 klo 11-14, Virta 113
To 14.9.2017 klo 11-14, Päätalo D14
To 21.9.2017 klo 11-14, Virta 120
To 28.9.2017 klo 11-14, Virta 114
Harjoitukset 40 tuntia
To 5.10.2017 - 12.10.2017 viikoittain klo 11-14, Virta 005
To 26.10.2017 klo 11-14, Virta 005
To 2.11.2017 - 16.11.2017 viikoittain klo 11-14, Virta 255
To 23.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 11-14, Virta 005
To 11.1.2018 - 25.1.2018 viikoittain klo 11-14, Virta 005
Itsenäinen työskentely 83 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, ennakkotehtävät, harjoitukset ja ohjattu itsenäinen työskentely. Tentti/essee/opintopiiri. Teoriakirjallisuuteen perustuva ja äänitteitä sisältävä oppimispäiväkirja/ yhteenvetoraportti. 

Enintään 20 opiskelijaa. 

Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely 135 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Laboratoriotyöskentely ja kirjallinen raportti oman tutkimustyön pohjalta.

Kuvataide [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2017 – 12.10.2017
Ryhmätyöskentely 16 tuntia + 10 tuntia Verkossa
To 7.9.2017 klo 9.15-10.45, Virta327
To 14.9.2017 klo 12.15-17.00, Virta327
To 21.9.2017 klo 12.15-15.15, Virta327
To 12.10.2017 klo 12.15-15.15, Virta327
Itsenäinen työskentely 89 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Liikunta [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2017 – 12.12.2017
Pienryhmäopetus 28 tuntia
Ryhmä 1 (alkavat) yleisurheilu Tiina Kujala, lentopallo, luistelu Heli Linnamaa ja seminaarit Tiina Kujala
Pe 8.9.2017 klo 9.15-10.45, Päätalo C6, kurssin yhteinen aloitus
Pe 8.9.2017 klo 11.15-12.45, Atalpa/palloiluhalli, kurssin yhteinen aloitus
Ke 13.9.2017 klo 9.15-11.30, Pyynikin urheilukenttä, rata, yleisurheilu
Pe 15.9.2017 klo 9.15-11.30, Tampereen stadion/urheilukenttä, yleisurheilu
Ma 25.9.2017 klo 9.15-10.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ma 2.10.2017 klo 9.15-10.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ma 9.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta120, seminaari
Pe 20.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta114, seminaari Tiina Kujala
Ma 23.10.2017 klo 9.15-10.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
To 2.11.2017 klo 9.15-10.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Pe 3.11.2017 - 10.11.2017 viikoittain klo 9.15-10.45, luistelu kenttä Sportia 10, Sentteri Tampere
Ma 13.11.2017 klo 9.15-10.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Pe 17.11.2017 klo 8.45-11.30, luistelu kenttä Sportia 10, Sentteri Tampere
Ma 20.11.2017 klo 9.15-11.30, Virta114, seminaari
Ti 28.11.2017 klo 16.00-19.00, Virta 120, seminaari
Pe 1.12.2017 klo 9.15-10.45, luistelu Kenttä Reebok, Sentteri Tampere
Pe 8.12.2017 klo 9.15-11.30, Tampereen messu- ja urheilukeskus, A yleisurheilu
Ma 11.12.2017 klo 8.30-10.45, Atalpa/palloiluhalli, seminaari
Ti 12.12.2017 klo 16.00-18.15, Virta 114, seminaari
Ryhmä 2 (jatkavat) yleisurheilu Tiina Kujala, lentopallo ja luistelu Heli Linnamaa
Pe 8.9.2017 klo 9.15-10.45, Päätalo C6, kurssin yhteinen aloitus
Pe 8.9.2017 klo 11.15-12.45, Atalpa/palloiluhalli, kurssin yhteinen aloitus
Ma 11.9.2017 klo 12.15-14.30, Tampereen stadion/urheilukenttä, yleisurheilu
Ke 13.9.2017 klo 12.15-14.30, Pyynikin urheilukenttä, rata, yleisurheilu
Ke 20.9.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ke 27.9.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ma 9.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta120, seminaari
Ma 23.10.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ma 30.10.2017 klo 12.15-14.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ma 6.11.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Ke 8.11.2017 - 15.11.2017 viikoittain klo 13.15-14.45, luistelu kenttä Matkapojat, Sentteri Tampere
Ma 13.11.2017 klo 12.15-13.45, luistelu Kenttä Reebok, Sentteri Tampere
Pe 17.11.2017 klo 8.45-11.30, kenttä Sportia 10, Sentteri Tampere
Ma 20.11.2017 klo 9.15-11.30, Virta114, seminaari
Ti 28.11.2017 klo 16.00-19.00, Virta120, seminaari
Ma 11.12.2017 klo 8.30-10.45, Atalpa/palloiluhalli, seminaari
Ma 11.12.2017 klo 12.15-14.30, Tampereen messu- ja urheilukeskus, A yleisurheilu
Ti 12.12.2017 klo 16.00-18.15, Virta114, seminaari
Itsenäinen työskentely 89 tuntia
Turnaus
Ma 27.11.2017 klo 9.15-11.30, Atalpa/palloiluhalli, lentopallo
Seminaari 16 tuntia
Kaikille yhteinen opetus (nämä ajat näkyvät myös ryhmien opetusajoista)
Pe 8.9.2017 klo 9.15-10.45, Päätalo C6, kurssin aloitus
Pe 8.9.2017 klo 11.15-12.45, Atalpa/palloiluhalli
Ma 9.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta120
Ma 20.11.2017 klo 9.15-11.30, Virta114
Ti 28.11.2017 klo 16.00-19.00, Virta120
Ma 11.12.2017 klo 8.30-10.45, Atalpa/palloiluhalli
Ti 12.12.2017 klo 16.00-18.15, Virta 114
Ryhmätyöskentely 2 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat yleisurheilu, lentopallo ja luistelu

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Matematiikka [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
22.9.2017 – 3.11.2017
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 22.9.2017 - 13.10.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 113
Pe 22.9.2017 - 13.10.2017 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta113
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta113
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta113
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Monimateriaalinen käsityö [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2017 – 8.12.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia
Ke 6.9.2017 - 27.9.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta228/230
Pe 15.9.2017 klo 12.15-14.30, Virta228/230
Ma 2.10.2017 - 9.10.2017 viikoittain klo 12.15-15.15, Virta228/230
Ke 25.10.2017 - 1.11.2017 viikoittain klo 12.15-15.15, Virta228/230
Pe 17.11.2017 - 8.12.2017 viikoittain klo 12.15-15.15, Virta228/230
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Kaarina Laamanen, Vastaava opettaja
Opetus
18.9.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus 6 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 35 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Ma 18.9.2017 - 25.9.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta333
Ke 4.10.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta333
Ma 23.10.2017 - 13.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta333
Ke 8.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta333
Ma 27.11.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta333
Ke 13.12.2017 klo 12.15-14.30, Virta333
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Musiikki [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
6.9.2017 – 11.10.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Ke 6.9.2017 klo 8.15-9.45, Virta005 (draamaluokka)
To 14.9.2017 - 28.9.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Virta005 (draamaluokka)
Ke 11.10.2017 klo 8.15-9.45, Virta005 (draamaluokka)
To 26.10.2017 klo 15.00-16.00, Virta005 (draamaluokka)
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2017 – 7.12.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 51 tuntia
Harjoitukset 26 tuntia
Kitara ryhmä 1
To 7.9.2017 klo 9.15-10.45, Virta215
Ma 11.9.2017 klo 9.15-10.45, Virta215
To 21.9.2017 - 28.9.2017 viikoittain klo 16.00-17.30, Virta215
Pe 6.10.2017 klo 14.45-16.15, Virta005
Ti 24.10.2017 klo 9.00-10.00, Virta215
To 26.10.2017 klo 13.00-15.00, Virta Edu`s Cafe, Ryhmä 1 ja 2
Kitara ryhmä 2
Ti 12.9.2017 - 26.9.2017 viikoittain klo 9.15-10.45, Virta215
Ti 3.10.2017 klo 10.15-11.45, Virta215
Ti 10.10.2017 klo 10.15-11.45, Virta005
To 26.10.2017 klo 13.00-15.00, Edu´s Cafe, Ryhmä 1 ja 2
Koulusoittimet
To 5.10.2017 - 12.10.2017 viikoittain klo 12.00-16.00, Virta215/217/004/
Basso ja rummut ryhmä 1
To 9.11.2017 - 16.11.2017 viikoittain klo 13.15-14.45, Virta215/014
Basso ja rummut ryhmä 2
To 9.11.2017 - 16.11.2017 viikoittain klo 15.15-16.45, Virta215/014
Basso ja Rummut ryhmät 1 ja 2 yhdessä
To 2.11.2017 klo 13.15-14.45, Virta215
To 23.11.2017 klo 15.15-16.45, Virta215
To 14.12.2017 klo 10.00-12.00, Edu´s Cafe
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Vanhatalo, Vastaava opettaja
Marja.Vanhatalo[ät]uta.fi
Opetus
20.9.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Ryhmä1
To 21.9.2017 klo 8.15-9.00, Virta213 ja 217
Ti 26.9.2017 klo 16.00-16.45, Virta213 ja 217
To 5.10.2017 klo 8.15-9.00, Virta213 ja 217
Ti 10.10.2017 klo 9.15-10.00, Virta213 ja 217
Ti 31.10.2017 - 21.11.2017 viikoittain klo 9.15-10.00, Virta213 ja 217
Ke 13.12.2017 klo 14.30-16.00, Virta217
Ryhmä 2
Ke 20.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 13.15-14.00, Virta213 ja 217
Ke 1.11.2017 - 22.11.2017 viikoittain klo 13.15-14.00, Virta213 ja 217
Ke 13.12.2017 klo 14.30-16.00, Virta217
Ryhmä 3
Ke 20.9.2017 klo 14.15-15.00, Virta213 ja 217
Ke 27.9.2017 klo 8.15-9.00, Virta213 ja 217
Ke 4.10.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 14.15-15.00, Virta213 ja 217
Ke 1.11.2017 - 22.11.2017 viikoittain klo 14.15-15.00, Virta213 ja 217
Ke 13.12.2017 klo 14.30-16.00, Virta217
Ryhmä 4
To 21.9.2017 - 12.10.2017 viikoittain klo 9.15-10.00, Virta213 ja 217
To 2.11.2017 - 23.11.2017 viikoittain klo 9.15-10.00, Virta213 ja 217
Ke 13.12.2017 klo 14.30-16.00, Virta217
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Äidinkieli ja kirjallisuus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Sandberg, Vastaava opettaja
Opetus
15.9.2017 – 1.12.2017
Luento-opetus 9 tuntia
Itsenäinen työskentely 102 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia
Pe 15.9.2017 - 22.9.2017 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta353
Pe 6.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Pe 3.11.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Pe 10.11.2017 - 17.11.2017 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta 112
Pe 24.11.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Pe 1.12.2017 klo 12.15-15.15, Virta112
Lukupiiri 6 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Sandberg, Vastaava opettaja
Opetus
13.10.2017 – 15.12.2017
Itsenäinen työskentely 93 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Seminaari 12 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Pe 13.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Pe 27.10.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Pe 8.12.2017 - 15.12.2017 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta112
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
15.9.2017 – 11.5.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ryhmätyöskentely 14 tuntia
Pe 15.9.2017 klo 9.00-12.00, Virta327
To 28.9.2017 klo 10.00-16.00, Virta 328/338
Pe 13.10.2017 klo 9.00-12.00, Virta327
Pe 10.11.2017 klo 9.00-12.00, Virta 327
To 14.12.2017 klo 10.00-18.00, AaltoArts
To 18.1.2018 klo 9.00-12.00, Virta 327
To 15.2.2018 klo 9.00-12.00, Virta 327
Pe 13.4.2018 klo 8.30-11.30, Virta 327
Pe 11.5.2018 klo 8.15-14.30, Virta 328
Itsenäinen työskentely 109 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Course will be offered in cooperation with University of Lapland.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Sirkku Kotilainen, Teacher responsible
sirkku.kotilainen[ät]tuni.fi
Teaching
19-Sep-2017 – 31-Oct-2017
Lectures 12 hours + 6 hours Web-based
Tue 19-Sep-2017 at 9-10, Linna building K103
Tue 19-Sep-2017 at 10-12, Virta building 109
Tue 26-Sep-2017 at 9-12, Linna building: Väinö Linna auditorium K104
Tue 3-Oct-2017 at 9-12, Linna building: Väinö Linna auditorium K104
Tue 10-Oct-2017 at 9-12, Linna building: Väinö Linna auditorium K104
Tue 31-Oct-2017 at 9-12, Main building A05, Exam
Independent work 117 hours
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Students will be accepted to the course in the following order:

1. degree students of the MDP Media Education

2. degree students of the MDP Teacher Education

3. other degree students of UTA

4. exchange students

 

Didaktisen matematiikan perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
22.9.2017 – 3.11.2017
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 22.9.2017 - 13.10.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 113
Pe 22.9.2017 - 13.10.2017 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta113
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta113
Pe 27.10.2017 - 3.11.2017 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta113
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Educational Experience in Multicultural Context [I Periodi]
Katja Keisala, Opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Mirka Räisänen, Opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katja Keisala, Teacher
Teaching
6-Sep-2017 – 1-Dec-2017
Lectures 2 hours
Wed 6-Sep-2017 at 14-16, LINNA building K109
Fri 1-Dec-2017 at 12-14, Virta 113
Seminar 2 hours
Exercises 20 hours
Independent work 111 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course is meant for the exchange students of the Faculty of Education.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Armi Kurkikangas, Teacher responsible
armi.kurkikangas[ät]tuni.fi
Teaching
11-Sep-2017 – 15-Dec-2017
Seminar 4 hours
Mon 11-Sep-2017 at 12-14, Virta, room 352
Exercises 30 hours
Independent work 128 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Theoretical Aspects of Multicultural Education [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään ke 6.9.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja Keisala, Opettaja
Opetus
13.9.2017 – 8.11.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot ja seminaari
Ke 13.9.2017 klo 12-14, Virta 113, luento
Ke 20.9.2017 klo 12-15, Päätalo A06, luento
Ke 4.10.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 113, seminaari
Ke 25.10.2017 - 8.11.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 113, seminaari
Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot on avoinna kaikille opiskelijoille (TaY, TTY, TAMK). EDUn tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Luentosuoritukseen sisältyy esitys ja kirjallinen työ. Max. 20 opiskelijaa.

Vaihtoehtoinen kirjatentti on avoinna kaikille opiskelijoille (TaY, TTY, TAMK) aikavälillä 18.9.2017-17.8.2018. Ajalla 18.9.2017-21.6.2018 kirjatentistä vastaa Katja Keisala ja ajalla 25.6.-17.8.2018 Hanna Vilkka. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille).

Katja Keisala, Opettaja
Opetus
Luento-opetus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Johanna Lätti, Teacher
johanna.latti[ät]tuni.fi
Teaching
Independent work 135 hours
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Book exam in English in electronic exam 18.9.2017-17.8.2018.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anja Heikkinen, Teacher responsible
anja.heikkinen[ät]tuni.fi
Teaching
29-Sep-2017 – 15-Dec-2017
Lectures 20 hours
Fri 29-Sep-2017 at 12-15, Pinni B3107
Fri 6-Oct-2017 at 12-15, Pinni B3107
Fri 27-Oct-2017 at 12-15, Pinni B3107
Fri 3-Nov-2017 at 12-15, Virta 109
Fri 17-Nov-2017 at 12-15, Virta 109
Fri 8-Dec-2017 at 12-15, Pinni B3107
Fri 15-Dec-2017 at 9-12, Pinni B3107
Independent work 57 hours + 31 hours Web-based
Periods: I II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Päivi Kupila, Teacher
paivi.kupila[ät]tuni.fi
Teaching
24-Nov-2017 – 11-Dec-2017
Lectures 4 hours
Fri 24-Nov-2017 at 8.30-10.00, Virta building 113
Mon 11-Dec-2017 at 9-11, Virta building 113
Study Group 131 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course contains an introduction lecture after which students will study the topic independently in reading groups. Instructions for reading groups will be given at the lecture.

The course focuses on critical approaches of intercultural education and communication. It consists of lectures, discussions, group works, reading and seminar. After examination of central concepts and approaches students will analyze and evaluate various texts and images of cultures and cultural differences, and also reflect their own world views. Students read course literature in groups and present its basic points to other students. In groups students prepare and give an oral presentation regarding intercultural education and / or communication. Students reflect their learning based on lectures, discussions, presentations and literature in a learning diary.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katja Keisala, Teacher responsible
Teaching
14-Sep-2017 – 23-Nov-2017
Lectures 20 hours
x
Thu 14-Sep-2017 - 12-Oct-2017 weekly at 13-15, Main building A2B
Thu 26-Oct-2017 at 13-15, Main building C7
Thu 2-Nov-2017 at 14-16, PINNIB 3107
Thu 9-Nov-2017 at 13-15, Main building A3
Thu 16-Nov-2017 - 23-Nov-2017 weekly at 13-15, Main building A2B
Independent work 115 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Maximum 25 students.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mikkonen Susanna, Teacher responsible
Teaching
25-Oct-2017 – 13-Dec-2017
Seminar 15 hours
Wed 25-Oct-2017 at 12-13.30, LINNA K109
Wed 1-Nov-2017 - 8-Nov-2017 weekly at 12-15, LINNA K109
Wed 15-Nov-2017 at 12-15, VIRTA 120
Wed 22-Nov-2017 at 12-15, PINNI B3117
Wed 13-Dec-2017 at 12-13.30, LINNA K109
Independent work 120 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Maximum 30 students. Priority is given to  exchange students in the Faculty of Education and students studying in international master’s degree programs in Teacher Education and in Media Education. 

An equivalent course will also be organized in the spring semester 2018.

The final assignment will be applied according the level of studies (Bachelor/Master)

Periodi (23.10.2017 - 15.12.2017)
Erityiskasvatus [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
16.11.2017 – 7.12.2017
Luento-opetus 12 tuntia
To 16.11.2017 klo 10.15-11.45, Virta 109
To 23.11.2017 klo 10.15-12.30, Virta 109
Ma 4.12.2017 klo 16.15-17.45, Pinni A1081
To 7.12.2017 klo 10.15-12.30, Virta 109
Itsenäinen työskentely 123 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuuden opintoihin on erillinen haku. Lukuvuonna 2017-2018 järjestettäviin opintoihin on valittu opiskelijat keväällä 2017. Opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee lisäksi ilmoittautua NettiOpsun kautta jokaiselle opintojaksolle erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset KASERIT2-jaksossa: aktiivinen osallistuminen, tentti luennoista ja sovistusta kirjallisuudesta ja opintotehtävä.

Puhekasvatus ja vokologia [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
27.10.2017 – 2.2.2018
Harjoitukset 18 tuntia
Pe 27.10.2017 - 1.12.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 447
Pe 8.12.2017 - 15.12.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 005
Pe 12.1.2018 - 2.2.2018 viikoittain klo 12-15, Virta 005
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen (sis.analyysit 18 t), harjoitukset ja ohjattu teoriaperustainen kokoava harjoitustyö opintojakson analyyseista. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
22.11.2017 – 7.3.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 22.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 16-19, Virta 243, ei kokoontumista 6.12.2017
Ke 10.1.2018 - 7.3.2018 viikoittain klo 14-17, Virta 447
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso sisältää: luennot 12 t, analyysiharjoitukset 24 h ja ohjattu itsenäinen laboratoriotyöskentely 99 t.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, ja kirjallinen ja suullinen harjoitustyö puheen ja äänen tutkimukseen liittyvästä aiheesta.

Enintään 20 opiskelijaa.

Kuvataide [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Viita Virve, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2017 – 11.5.2018
Luento-opetus 30 tuntia
Ryhmätyöskentely 70 tuntia
To 2.11.2017 - 7.12.2017 viikoittain klo 13.00-17.00, Virta328/338
Pe 24.11.2017 klo 9.00-12.00, Virta328/338
Pe 1.12.2017 - 8.12.2017 viikoittain klo 9.00-13.00, Virta328/338
Pe 15.12.2017 klo 9.00-14.00, Virta328/338
To 8.3.2018 - 22.3.2018 viikoittain klo 9.00-13.30, Virta 328/338, Virve Viita
To 5.4.2018 - 12.4.2018 viikoittain klo 13.00-17.00, Virta 328/338
Pe 13.4.2018 klo 8.30-11.30
Ti 17.4.2018 klo 10-17, opintomatka
Ke 18.4.2018 klo 10-17, opintomatka
To 19.4.2018 klo 10-17, opintomatka
To 26.4.2018 klo 13.15-15.30, Virta 328/338, Virve Viita
To 3.5.2018 klo 13.15-14.45, Virta 328/338, Virve Viita
Pe 11.5.2018 klo 8.15-14.30, Virta 328/338
Itsenäinen työskentely 148 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lukupiiri 12 tuntia
Periodit: II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Liikunta [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Opetus
30.10.2017 – 18.5.2018
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Ma 30.10.2017 klo 16.15-17.45, Virta215
To 30.11.2017 klo 9.15-10.45, Virta 219
Ma 19.3.2018 klo 9.00-11.15, Atalta/palloiluhalli
Ma 16.4.2018 klo 9.00-11.15, Atalta/palloiluhalli
Pe 20.4.2018 - 27.4.2018 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta 113
Harjoitukset 6 tuntia
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Autio Antti, Opettaja
Opetus
30.10.2017 – 11.5.2018
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Itsenäinen työskentely 70 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Seminaari 37 tuntia
Seminaarit (kaikki yhdessä)
Ma 30.10.2017 klo 9.15-10.45, Virta114, Heli Linnamaa
To 8.3.2018 klo 12.00-14.00, Virta 114, Heli Linnamaa
Pe 9.3.2018 - 23.3.2018 viikoittain klo 9.15-10.45, Sirkuskoulu, Tiina Kujala
Ke 14.3.2018 klo 8.15-11.30, Päätalo C8, Heli Linnamaa
To 22.3.2018 klo 8.15-11.30, Maliken toimintaa tutustuminen, 1. ryhmä 8.15-9.45 ja 2. ryhmä 10-11.30, Heli Linnamaa
To 22.3.2018 klo 12.15-13.45, Virta 114, Tiina Kujala
Pe 23.3.2018 klo 12.15-13.45, Virta 114, Tiina Kujala
To 5.4.2018 klo 12.00-14.00, Virta 114, Heli Linnamaa
Pe 6.4.2018 klo 9.15-10.45, Sirkuskoulu, Tiina Kujala
To 12.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 114, Tiina Kujala
To 19.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 120, Tiina Kujala
To 26.4.2018 klo 13.15-14.45, Virta 114, Antti Autio
To 3.5.2018 klo 13.15-14.45, Virta 120, Antti Autio
Pe 4.5.2018 klo 13.15-14.45, Virta 114, Antti Autio
Ma 7.5.2018 klo 9.15-10.45, Virta 120, Antti Autio
Periodit: II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat telinevoimistelu, jalkapallo ja erityisliikunta

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [II Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Sirkku Kotilainen, Teacher responsible
sirkku.kotilainen[ät]tuni.fi
Teaching
14-Nov-2017 – 5-Dec-2017
Lectures 10 hours + 6 hours Web-based
Tue 14-Nov-2017 at 9-12, PINNI A3111
Tue 28-Nov-2017 at 9-12, PINNI A3111
Tue 5-Dec-2017 at 9-13, Pinni A1081
Independent work 119 hours
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Students will be accepted to the course in the following order:

1. degree students of the MDP Media Education

2. degree students of the MDP Teacher Education

3. other degree students of UTA

4. exchange students

 

Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Erityiskasvatus [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2018 – 31.1.2018
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 10.1.2018 - 17.1.2018 viikoittain klo 12-15, Virta 109
Pe 19.1.2018 klo 13-15, Virta 109
Ke 31.1.2018 klo 12-14, Virta 109
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuuden opintoihin on erillinen haku. Lukuvuonna 2017-2018 järjestettäviin opintoihin on valittu opiskelijat keväällä 2017. Opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee lisäksi ilmoittautua NettiOpsun kautta jokaiselle opintojaksolle erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset KASERIT3-jaksossa: aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2018 – 14.2.2018
Luento-opetus 10 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Ryhmä 1 (luokanopettaja) ryhmä peruttu
Ryhmä 2 (luokanopettaja)
Ma 8.1.2018 klo 14-16, Virta 114
To 8.2.2018 klo 15-17, Virta 255
To 15.2.2018 klo 15-17, Virta 255
Ryhmä 3 (varhaiskasvatus)
Ma 8.1.2018 klo 9-11, Virta 255
Ke 7.2.2018 klo 12-14, Päätalo A31
Ke 14.2.2018 klo 12-14, Päätalo A31
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuuden opintoihin on erillinen haku. Lukuvuonna 2017-2018 järjestettäviin opintoihin on valittu opiskelijat keväällä 2017. Opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee lisäksi ilmoittautua NettiOpsun kautta jokaiselle opintojaksolle erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset KASERIT3-jaksossa: aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ.

Matematiikka [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2018 – 16.2.2018
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 12.1.2018 - 16.2.2018 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 113
Pe 12.1.2018 - 16.2.2018 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta 113
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
jorma.joutsenlahti[ät]tuni.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely 127 tuntia
Seminaari 8 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Monimateriaalinen käsityö [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
12.2.2018 – 19.3.2018
Luento-opetus 3 tuntia
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ma 12.2.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta228/230
Ma 5.3.2018 - 12.3.2018 viikoittain klo 12.00-15.00, Virta228/230
Ma 19.3.2018 klo 12.00-14.15, Virta228/230
Itsenäinen työskentely 35 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Kaarina Laamanen, Vastaava opettaja
Opetus
5.2.2018 – 16.5.2018
Luento-opetus 6 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 35 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Ma 5.2.2018 klo 9.00-12.00, Virta 333
Ke 14.2.2018 - 21.2.2018 viikoittain klo 12.00-15.00, Virta 333
Ma 5.3.2018 klo 8.15-11.15, Virta 333
Ke 7.3.2018 - 21.3.2018 viikoittain klo 12.00-15.00, Virta 333
Ke 11.4.2018 klo 12.00-15.00, Virta 333
Ke 25.4.2018 - 16.5.2018 viikoittain klo 12.00-15.00, Virta 333
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Tarja-Kaarina Laamanen, Vastaava opettaja
Opetus
14.2.2018 – 2.5.2018
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Seminaari 16 tuntia
Ke 14.2.2018 klo 9.15-10.45, Virta 228/230/333
Ke 7.3.2018 klo 9.15-10.45, Virta 228/230/333
Ke 21.3.2018 klo 8.15-11.15, Virta 228/230/333
Ke 4.4.2018 klo 8.15-14.00, Virta 228/230/333
Ke 2.5.2018 klo 9.15-10.45, Virta 228/230/333
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Musiikki [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
8.2.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia
To 8.2.2018 klo 17.00-19.00, Tampere talo, oopperavierailu
Ke 4.4.2018 klo 17.30-19.30, Normaalikoulu
Ke 11.4.2018 klo 18.15-19.45, Pirkanmaan musiikkiopisto
Ke 25.4.2018 klo 9-12, TAYS
Ke 2.5.2018 klo 15.15-17.30, Virta 215, opettaja Pauliina Harju
To 3.5.2018 klo 15.30-17.45, Virta 215, opettaja Pauliina Harju
Ma 7.5.2018 klo 16.15-17.45, Virta215, opettaja Pauliina Harju
Ti 8.5.2018 klo 16.00-18.15, Virta 215, opettaja Pauliina Harju
Ke 9.5.2018 klo 15.00-17.15, Virta 215, opettaja Pauliina Harju
Ma 14.5.2018 klo 9.00-10.30, Pohjois Hervannan koulu, esitys opettaja Pauliina Harju
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Vanhatalo, Vastaava opettaja
Marja.Vanhatalo[ät]uta.fi
Opetus
15.2.2018 – 12.4.2018
Luento-opetus 2 tuntia
To 15.2.2018 klo 15.15-16.45, Virta 109
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Ryhmä 1
Ti 20.2.2018 klo 10.15-11.45, Virta 213
Ti 6.3.2018 klo 10.15-11.45, Virta 213
Ti 20.3.2018 klo 10.15-11.45, Virta 215
Ke 11.4.2018 klo 13.15-14.45, Virta 213
Ryhmä 2
To 22.2.2018 klo 15.15-16.45, Virta 213
To 8.3.2018 klo 9.15-10.45, Virta 213
To 22.3.2018 klo 9.15-10.45, Virta 213
Ke 11.4.2018 klo 13.15-14.45, Virta 213
Ryhmä 3
Ma 19.2.2018 klo 14.15-15.45, Virta 213
Pe 9.3.2018 klo 14.15-15.45, Virta 213
To 22.3.2018 klo 15.00-16.30, Virta 213
To 12.4.2018 klo 15.15-16.45, Virta 213
Ryhmä 4
Ke 21.2.2018 klo 13.15-14.45, Virta 213
Ke 7.3.2018 klo 13.15-14.45, Virta 213
Ke 21.3.2018 klo 13.15-14.45, Virta 213
To 12.4.2018 klo 15.15-16.45, Virta 213
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2018 – 18.5.2018
Itsenäinen työskentely 94 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Seminaari 15 tuntia + 16 tuntia Verkossa
To 11.1.2018 klo 15.15-16.45, Virta 215, Muut opetusajat sovitaan ensimmäisellä kokontumiskerralla.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2018 – 16.2.2018
Itsenäinen työskentely 91 tuntia + 24 tuntia Verkossa
Pe 19.1.2018 klo 12.15-16.00, Virta 228/338
Pe 2.2.2018 klo 12.15-16.00, Virta 338
Seminaari 20 tuntia
Pe 12.1.2018 klo 12.15-16.00, Virta 328/228/338
Pe 26.1.2018 klo 12.15-16.00, Virta 328/228/338
Pe 9.2.2018 klo 12.15-16.00, Virta 328/338
Pe 16.2.2018 klo 12.15-16.00, Virta 328/228/338
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Reijo Kupiainen, Teacher responsible
reijo.kupiainen[ät]tuni.fi
Teaching
9-Jan-2018 – 30-Jan-2018
Lectures 8 hours + 6 hours Web-based
Tue 9-Jan-2018 - 30-Jan-2018 weekly at 9-11, Main Building: Lecture hall A3
Independent work 121 hours
Periods: III
Language of instruction: English
Didaktisen matematiikan perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2018 – 16.2.2018
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 12.1.2018 - 16.2.2018 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 113
Pe 12.1.2018 - 16.2.2018 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta 113
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Educational Experience in Multicultural Context [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katja Keisala, Teacher
Teaching
23-Feb-2018 – 27-Apr-2018
Lectures 2 hours
Fri 23-Feb-2018 at 13-15, Virta 113
Seminar 2 hours
Fri 27-Apr-2018 at 13-15, Virta 112
Exercises 20 hours
Independent work 111 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Priority is given to  exchange students in the Faculty of Education.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Armi Kurkikangas, Teacher responsible
armi.kurkikangas[ät]tuni.fi
Teaching
15-Jan-2018 – 17-Apr-2018
Lectures 4 hours
Mon 15-Jan-2018 at 12-14, VIRTA 352
Tue 17-Apr-2018 at 9-11, LINNA K106
Exercises 30 hours
Independent work 120 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is available to the students of Faculty of Education, University of Tampere.

Theoretical Aspects of Multicultural Education [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja Keisala, Vastaava opettaja
Opetus
24.1.2018 – 21.3.2018
Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Seminaari 20 tuntia
Ke 24.1.2018 klo 12-14, Virta 120
Ke 31.1.2018 klo 12-15, Virta 120
Ke 14.2.2018 klo 12-15, Virta 113
Ke 21.2.2018 klo 12-15, Virta 120
Ke 7.3.2018 klo 12-15, Linna K109
Ke 14.3.2018 klo 12-15, Päätalo C8
Ke 21.3.2018 klo 12-15, Virta 109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti
Sähköinen tentti aikavälillä 18.9.2017-17.8.2018.

Kirjatentissä tentitään 2 kirjaa seuraavista:

Kaikille yhteinen teos:
Pitkänen, P. & Kalekin-Fishman, D. & Verma, G. (eds.) 2002. Education and Immigration: Settlement Policies and Current Challenges. RoutledgeFalmer.

Lisäksi toinen näistä julkaisuista:

Räsänen, R. & San, J. (eds.) 2005. Conditions for Intercultural Learning and Co-operation. FERA.
tai
Jokikokko, K. 2010. Teachers' intercultural learning and competence. Acta Universitatis Ouluensis (114). http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263705/isbn9789514263705.pdf

Päivi Kupila, Opettaja
paivi.kupila[ät]tuni.fi
Opetus
Luento-opetus 4 tuntia
Lukupiiri
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

The course will be carried out in autumn 2018.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annalisa Sannino, Teacher responsible
annalisa.sannino[ät]tuni.fi
Teaching
7-Feb-2018 – 17-Apr-2018
Independent work 115 hours
Seminar 20 hours
Wed 7-Feb-2018 at 13-15, Virta 352
Thu 22-Feb-2018 at 12-15, Virta 114
Fri 23-Feb-2018 at 13-16, Linna K110
Fri 16-Mar-2018 at 9-12, Linna K110
Tue 20-Mar-2018 at 9-12, Pinni B4113
Mon 16-Apr-2018 at 9-11, Virta 113
Tue 17-Apr-2018 at 9-12, Pinni B4113
Periods: III IV
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annalisa Sannino, Teacher responsible
annalisa.sannino[ät]tuni.fi
Teaching
9-Feb-2018 – 23-Apr-2018
Independent work 84 hours + 31 hours Web-based
Seminar 20 hours
Fri 9-Feb-2018 at 9-11, Virta 114
Fri 16-Feb-2018 at 9-12, Virta 114
Fri 23-Feb-2018 at 9-12, Virta 114
Fri 16-Mar-2018 at 13-16, Linna K112
Wed 4-Apr-2018 at 12-15, Päätalo C5
Mon 16-Apr-2018 at 12-15, Linna K110
Mon 23-Apr-2018 at 9-12, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: English

Content: The course focuses on different dimensions and themes of global education related to global citizenship, social justice, cultural diversity, human rights and sustainable development. During the course, these themes will be presented and discussed in lectures and workshops. In addition, the students will plan lessons related to global education.


Modes of Study: Lectures, group presentations and written assignments.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katja Keisala, Teacher
Teaching
15-Feb-2018 – 12-Apr-2018
Seminar 20 hours
Seminar
Thu 15-Feb-2018 at 13-15, Virta 112
Thu 22-Feb-2018 at 12-15, Virta 112
Thu 8-Mar-2018 at 12-15, Virta draamatila 005
Thu 22-Mar-2018 at 12-15, Linna K109
Thu 5-Apr-2018 at 12-15, Virta 112, Cancelled
Thu 12-Apr-2018 at 12-15, Linna K109
Thu 19-Apr-2018 at 12-15, Päätalo D13
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

This study module is available for all students (TaY, TTY, TAMK). Max 25 students.

The study module is also available as a part of the Multicultural Study Programme in Education, with the code KASMULTI4 Optional course: Global Education

The students will be introduced to:

-          Topics related with contemporary international influences in education and policy transfer;

-          The influence of international/transnational actors (as OECD) in steering national policy-making;

-          International large scale assessments and the reference to the “best performers” in education (i.e. Finland, Shanghai, Hong Kong, etc.);

-          PISA as a tool for reform legitimisation at the national level;

-          The role of PISA in the formation of new ‘reference societies’.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Iris Alves Dos Santos, Teacher responsible
iris.santos[ät]tuni.fi
Teaching
17-Jan-2018 – 13-Feb-2018
Lectures 2 hours
Wed 17-Jan-2018 at 9-11, Linna K107
Thu 1-Feb-2018 at 9-16, Virta 120
Thu 8-Feb-2018 at 9-16, Virta 120
Tue 13-Feb-2018 at 9-16, Virta 120
Seminar 18 hours
Independent work 115 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Max 20 students.

The course uses theories of inclusive citizenship and recognition in analyzing concrete cases related to the inclusion of ethnic, racial, religious, linguistic, sexual, gender and other minorities in educational institutions. In their individual case studies, the students will focus on a minority group and educational level of their own choosing.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Inkeri Rissanen, Teacher
inkeri.rissanen[ät]tuni.fi
Teaching
6-Feb-2018 – 4-May-2018
Lectures 10 hours
Tue 6-Feb-2018 at 10-12, Virta Building 113
Wed 14-Feb-2018 at 10-12, LINNA K110
Tue 20-Feb-2018 at 10-12, Virta 120
Wed 7-Mar-2018 at 10-12, Linna K109
Wed 14-Mar-2018 at 10-12, Main building C5
Seminar 10 hours
Wed 18-Apr-2018 at 10-12, Main building E222
Fri 20-Apr-2018 at 10-12, Virta 120
Wed 25-Apr-2018 at 10-12, Linna K109
Wed 2-May-2018 at 10-12, Virta 114
Fri 4-May-2018 at 10-12, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Maximum 30 participants.

The students will be introduced to:

-the 20-year Finnish research tradition of cultural-historical activity theory for work development and societal transformations

-the central epistemological principles and methodological tools of formative interventions

-analytical resources to trace and support emergent processes of expansive learning and transformative agency in communities, workplaces and educational institutions

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annalisa Sannino, Teacher responsible
annalisa.sannino[ät]tuni.fi
Teaching
9-Feb-2018 – 25-Apr-2018
Seminar 20 hours
Fri 9-Feb-2018 at 12-15
Fri 16-Feb-2018 at 13-16
Mon 12-Mar-2018 at 13-16
Mon 19-Mar-2018 at 13-16
Mon 9-Apr-2018 at 9-12
Mon 23-Apr-2018 at 13-16
Wed 25-Apr-2018 at 13-15
Independent work 115 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Max 20 students

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annika Palomäki, Teacher responsible
annika.palomaki[ät]tuni.fi
Teaching
24-Jan-2018 – 21-Mar-2018
Seminar 15 hours
Wed 24-Jan-2018 at 12-14, VIRTA 112
Wed 31-Jan-2018 at 12-15, VIRTA 112
Wed 7-Feb-2018 at 12-15, Main building C7
Wed 14-Feb-2018 at 12-15, Main building A2A
Wed 21-Feb-2018 at 12-15, Main building C7
Wed 21-Mar-2018 at 12-13, Main building C5
Independent work 120 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Maximum 30 students. Priority is given to  exchange students in the Faculty of Education and students studying in international master’s degree programs in Teacher Education and in Media Education. 

An equivalent course will also be organized in the spring semester 2018.

The final assignment will be applied according the level of studies (Bachelor/Master)

Muut opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
25.1.2018 – 6.5.2018
Luento-opetus 3 tuntia
Ryhmätyöskentely 36 tuntia
Itsenäinen työskentely 96 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi peruttu!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Pia Serkamo, Opettaja
pia.serkamo[ät]uniarts.fi
Opetus
16.1.2018 – 17.4.2018
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Ti 16.1.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 23.1.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 6.2.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 13.2.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 20.2.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 6.3.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 13.3.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 20.3.2018 klo 12-16, Virta215
Ti 27.3.2018 klo 12-16, Virta 005
Ti 10.4.2018 klo 12-19, Virta 005
Ti 24.4.2018 klo 12-16, Virta 005
Itsenäinen työskentely 85 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi koostuu kontaktijaksoista, itsenäisistä oppimistehtävistä (=työpajat/opetustuokiot) omassa opetusryhmässä ja niiden raportoinnista, oppimispäiväkirjasta sekä aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Kontaktijaksoilla työskennellään työpajamaisesti soveltavan teatterin suuntausten, kuten improvisaation, tarinateatterin, liikeilmaisun ja devising-menetelmän, parissa osallistujien omaa elämänkokemusta hyödyntäen. Samalla tutkitaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta dialogisen pedagogiikan näkökulmasta. Osallistujien yhteinen oppimisprosessi saa opintojen lopuksi esityksellisen muodon, joka jaetaan yleisön kanssa.

Periodi (5.3.2018 - 27.5.2018)
Erityiskasvatus [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Kaisu Hermanfors, Opettaja
Opetus
7.3.2018 – 4.5.2018
Itsenäinen työskentely 120 tuntia
Seminaari 15 tuntia
Ryhmä 1 (luokanopettaja / Sinkkonen) - ryhmä peruttu
Ryhmä 2 (luokanopettaja / Sinkkonen)
Ke 21.3.2018 klo 9.15-11.30, Pinni B3117
Ke 4.4.2018 klo 9.15-11.30, Pinni B3111
Ke 11.4.2018 klo 9.15-11.30, Pinni B3117
Ke 18.4.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 9.15-11.30, Pinni B3117
Ryhmä 3 (varhaiskasvatus / Hermanfors)
Ke 7.3.2018 klo 15.00-16.30, Linna K108
Ke 14.3.2018 klo 15.00-16.30, Linna K108
Ke 11.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 112
To 12.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 112
Ma 16.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 112
Pe 27.4.2018 klo 9.15-11.30, Virta 112
Pe 4.5.2018 klo 12.30-14.00, Virta 112
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuuden opintoihin on erillinen haku. Lukuvuonna 2017-2018 järjestettäviin opintoihin on valittu opiskelijat keväällä 2017. Opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee lisäksi ilmoittautua NettiOpsun kautta jokaiselle opintojaksolle erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset KASERIT1-jaksossa: aktiivinen osallistuminen, opintotehtävä ja kirjallisuustentti.

Esi-ja alkukasvatus [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Armi Kurkikangas, Vastaava opettaja
armi.kurkikangas[ät]tuni.fi
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi
Opetus
9.3.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (Kurkikangas)
Pe 9.3.2018 klo 12.15-13.45, Väinö Linna -sali
Pe 16.3.2018 klo 12.15-13.45, Pinni B1100
Pe 6.4.2018 - 27.4.2018 viikoittain klo 12.15-13.45, Pinni B1100
Harjoitukset 16 tuntia
Ryhmä 1 (Ukkonen-Mikkola)
Ma 19.3.2018 klo 12.15-13.45, Linna K110
Ma 26.3.2018 klo 12.30-14.00, Linna K110
Ma 9.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 114
Ma 16.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 114
Ma 23.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 114
To 3.5.2018 klo 9.00-10.30, Virta 113
Ma 7.5.2018 klo 12.15-13.45, Virta 113
Ke 9.5.2018 klo 12.30-14.00, Virta 112
Ryhmä 2 (Ukkonen-Mikkola)
Ma 19.3.2018 klo 14.15-15.45, Linna K110
Ma 26.3.2018 klo 14.15-15.45, Linna K110
Ma 9.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 114
Ma 16.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 114
Ma 23.4.2018 klo 10.00-11.30, Virta 114
To 3.5.2018 klo 11.00-12.30, Virta 113
Ma 7.5.2018 klo 14.15-15.45, Virta 113
Ke 9.5.2018 klo 14.15-15.45, Virta 112
Ryhmä 3 (Kurkikangas)
Ma 19.3.2018 klo 12.15-13.45, Virta 255
Ma 26.3.2018 klo 12.30-14.00, Linna K109
Ma 9.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 113
Ma 16.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 112
Ma 23.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 112
To 3.5.2018 klo 9.00-10.30, Virta 255
Ma 7.5.2018 klo 12.15-13.45, Virta 255
Ti 8.5.2018 klo 10.00-11.30, Linna K108
Ryhmä 4 (Kurkikangas)
Ma 19.3.2018 klo 14.15-15.45, Virta 255
Ma 26.3.2018 klo 14.15-15.45, Linna K108
Ma 9.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 113
Ma 16.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 113
Ma 23.4.2018 klo 10.00-11.30, Virta 112
To 3.5.2018 klo 11.00-12.30, Virta 255
Ma 7.5.2018 klo 14.15-15.45, Virta 255
Ke 9.5.2018 klo 10.00-11.30, Virta 114
Ryhmä A LO (Ukkonen-Mikkola)
Pe 23.3.2018 klo 10.15-11.45, Virta 352
Pe 6.4.2018 klo 10.15-11.45, Virta 352
Pe 13.4.2018 klo 12.00-13.30, Virta 352
Pe 20.4.2018 - 27.4.2018 viikoittain klo 14.15-15.45, Virta 352
Pe 4.5.2018 klo 12.15-13.45, Virta 352
Ti 8.5.2018 klo 16.00-17.30, Virta120
Pe 11.5.2018 klo 10.15-11.45, Virta120
Ryhmä B LO (Kurkikangas)
Ke 21.3.2018 klo 14.15-15.45, Linna RH K108
Ke 4.4.2018 klo 14.15-15.45, Virta 112
Ke 11.4.2018 klo 12.15-13.45, Virta 113
Ke 18.4.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 12.15-13.45, Virta 352
Ke 2.5.2018 klo 12.15-13.45, Virta 113
Ti 8.5.2018 klo 8.15-9.45, Virta 113
Ke 9.5.2018 klo 12.15-13.45, Linna RH K108
Itsenäinen työskentely 107 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin liittyen itsenäisten tehtävien toteuttaminen. Jakson kirjallisuutta hyödyntävien kirjallisten tehtävien laatiminen.

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain varhaiskasvatuksen 1. opintovuoden opiskelijat ja esi- ja alkukasvatuksen opintokokonaisuuden opiskelijat.

Liikunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Opetus
5.4.2018 – 7.5.2018
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (alkavat)
Pe 6.4.2018 klo 12.00-14.00, Atalpa, palloiluhalli
Pe 13.4.2018 - 20.4.2018 viikoittain klo 9.00-11.00, Atalpa, palloiluhalli
Pe 27.4.2018 klo 9.15-10.45, Atalpa, palloiluhalli, jalkapallo
To 3.5.2018 klo 8.30-10.00, Jalkapallo, Kauppi, tekonurmet, Kaupin kenttä 1
Pe 4.5.2018 klo 10.15-11.45, Jalkapallo, Kauppi, tekonurmet, Kaupin kenttä 1
Ma 7.5.2018 klo 14.00-15.30, Jalkapallo, Kauppi, tekonurmet, Kaupin kenttä 7
Ryhmä 2 (jatkavat)
To 5.4.2018 klo 9.00-11.00, Atalpa, palloiluhalli
To 12.4.2018 - 19.4.2018 viikoittain klo 9.00-11.00, Atalpa, palloiluhalli
To 26.4.2018 klo 9.15-10.45, Atalpa, palloiluhalli, jalkapallo
To 3.5.2018 klo 10.15-11.45, Jalkapallo, Kauppi, tekonurmet, Kaupin kenttä 1
Pe 4.5.2018 klo 8.30-10.00, Jalkapallo, Kauppi, tekonurmet, Kaupin kenttä 1
Ma 7.5.2018 klo 12.00-13.30, Jalkapallo, Kauppi, tekonurmet, Kaupin kenttä 7
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Itsenäinen työskentely 70 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Seminaari 37 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat telinevoimistelu, jalkapallo ja erityisliikunta

Monimateriaalinen käsityö [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
26.3.2018 – 21.5.2018
Luento-opetus 5 tuntia
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Ma 26.3.2018 klo 12.00-15.00, Virta228/230
Ma 9.4.2018 klo 12.00-15.00, Virta228/230
Ma 23.4.2018 - 14.5.2018 viikoittain klo 12.00-15.00, Virta228/230
Pe 18.5.2018 klo 9.00-14.00, Virta228/230
Itsenäinen työskentely 52 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Musiikki [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
8.3.2018 – 19.4.2018
Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia
To 8.3.2018 klo 16.00-18.15, Virta 215
Ma 12.3.2018 klo 9.15-11.30, Virta 215
To 12.4.2018 klo 16.45-19.00, Virta 215, opettaja Pauliina Harju
Ma 16.4.2018 klo 15.15-17.30, Virta 213, opettaja Pauliina Harju
To 19.4.2018 klo 15.15-17.30, Virta 215
Ma 23.4.2018 klo 15.15-17.30, Virta 215, opettaja Pauliina Harju
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain  erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Äidinkieli ja kirjallisuus [IV Periodi]

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Kirjallisuuden voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Aikataulu:

13.3. Aleksis Kivi: Kanervala

20.3. Maria Jotuni: Kun on tunteet

Kokoelmasta luetaan novellit: ”Vasten mieltä”, ”Kansantapa”, ”Kyökin puolelta”, ”Hilda Husso” ja ”Kun on tunteet”

27.3. Elmer Diktonius: Janne Kuutio (Janne Kubik)

10.4. Eeva-Liisa Manner: Poltettu oranssi

17.4. Hannu Salama: Juhannustanssit

24.4. Anja Kauranen: Pelon maantiede

Jokainen opiskelija lukee kaikki mainitut tekstit ennen käsittelykertoja, joilla tekstejä käsitellään yhdessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Romu, Vastaava opettaja
leena.romu[ät]tuni.fi
Anna Kuutsa, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2018 – 24.4.2018
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 13.3.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108
Ryhmä 2
Ti 13.3.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 16-18, Pinni B3108
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu myös ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Sen voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Samola, Vastaava opettaja
hanna.samola[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2018 – 25.4.2018
Luento-opetus
Ke 7.3.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo D10b, paitsi 21.3. Pinni B1097
To 8.3.2018 - 19.4.2018 viikoittain klo 14-16, Päätalo D10b, paitsi 19.4. Pinni B1097
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [IV Periodi]
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 77 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Seminaari 10 tuntia
Lukupiiri 12 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain erillisen haun kautta opintokokonaisuuteen opinto-oikeuden saaneita opiskelijoita.

Muut opinnot [IV Periodi]

Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti syventäviä opintoja parhaillaan suorittaville. Pedagogisena lähestysmistapana sovelletaan ongelmaperustaista oppimista sisältäen tutoriaaliryhmätyöskentelyn ja luennot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Armi Kurkikangas, Vastaava opettaja
armi.kurkikangas[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2018 – 14.5.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 5.3.2018 klo 12.00-14.00, Päätalo A3, pakollinen aloitusluento
To 8.3.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 12.3.2018 klo 12-14, Virta 109
To 15.3.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 19.3.2018 klo 12-14, Virta 109
To 22.3.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 26.3.2018 klo 12-14, Virta 109
To 5.4.2018 klo 12-14, Virta 109
Ma 9.4.2018 klo 12-14, Pinni A1081
Seminaari 7 tuntia
Päätösseminaari
Ma 14.5.2018 klo 9-16, Virta 109
Ryhmätyöskentely 21 tuntia
To 8.3.2018 klo 9-11, Virta 352
Ma 12.3.2018 klo 9-11, Virta 352
To 15.3.2018 klo 9-11, Virta 243
Ma 19.3.2018 klo 9-11, Virta 243
To 22.3.2018 klo 9-11, Virta 352
Ma 26.3.2018 klo 9-11, Virta 352
To 5.4.2018 klo 9-11, Virta 352
Ma 9.4.2018 klo 9-11, Virta 352
Itsenäinen työskentely 224 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, tutoriaaliryhmätyöskentely,  lopputyö ja päätösseminaari.

Aktiivinen osallistuminen lähipäiviin ja itsenäiseen työskentelyyn lähipäivien välillä. Huom! opinnot työllistävät huomattavasti enemmän kuin pelkkä lähiopetus.