x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Hallintotieteiden aineopintoja

Julkisoikeus, syksy 2017- kevät 2018

Erikoistumisopinnot

HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op

Muut opinnot

Kunta- ja aluejohtaminen, syksy 2017 - kevät 2018

HALKAA14 Economic renewal of cities and regions 5 op (Opetuskieli: englanti)

Hallintotiede, syksy 2017 - kevät 2018

HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op

KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Kauppatieteiden aineopintoja

Asiakaslähtöinen markkinointi, syksy 2017 - kevät 2018

KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)

Taloustiede, syksy 2017 - kevät 2018

KATTAA31 Julkistalous 5 op
KATTAA12A Mikrotalousteoria I 5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op
KATTAA12B Mikrotalousteoria II 5 op
KATTAA13A Makrotalousteoria I 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
KATTAA13B Makrotalousteoria II 5 op

Yrityksen johtaminen, syksy 2017 - kevät 2018

KATVAA11 Business Ethics 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Option 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op

Yrityksen laskentatoimi, syksy 2017 - kevät 2018

KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vakuutus ja riskienhallinta, syksy 2017 - kevät 2018

KATVRA12 Riskienhallinta 5 op

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, syksy 2017 - kevät 2018

KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA

Politiikan tutkimuksen aineopintoja

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot, syksy 2017 - kevät 2018

JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA22/VOS21 The International Migration System Today (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Valtio-opin suuntaavat opinnot, syksy 2017 - kevät 2018

POLVOA42/S25 Politics in Fiction and Fictional Politics 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA21/22/S22 EU Decision-Making - a Simulation Course (POMLFCS2) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31/S10/23 Mitä on demokratia? 5–10 op
POLVOA31/41/S27 Trust in Politics (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA51/52/S24 Politiikan klassikkokurssi demokratiasta 5–10 op
POLVOA51/A52 Habermas-lukupiiri 5 op
POLVOA22/S21/22 Regional Challenges to Multilateralism (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

JOHTAMISKORKEAKOULUN TEEMAOPINNOT

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, syksy 2017 - kevät 2018

HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op

Rahoitus, syksy 2017 - kevät 2018

KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, syksy 2017 - kevät 2018

KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op

Euroopan integraatio, syksy 2017 - kevät 2018

POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA21/22/S22 EU Decision-Making - a Simulation Course (POMLFCS2) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA22/VOS21 The International Migration System Today (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S21/22 Regional Challenges to Multilateralism (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, syksy 2017 - kevät 2018

HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA31/S10/23 Mitä on demokratia? 5–10 op
POLVOA31/41/S27 Trust in Politics (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
POLVOA51/A52 Habermas-lukupiiri 5 op
POLVOA51/52/S24 Politiikan klassikkokurssi demokratiasta 5–10 op

Responsible business and sustainability, syksy 2017 - kevät 2018

KATVAA11 Business Ethics 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Option 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature (Option 1 Lectures and essay) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)

YHTEISKUNTAOPPI TOISENA OPETETTAVANA AINEENA

Pakolliset opinnot, syksy 2017 - kevät 2018

Vaihtoehtoiset opinnot, syksy 2017 - kevät 2018 (ks. opinto-opas)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja, syksy 2017 - kevät 2018

Vastuullinen johtaminen

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op

Yhteiskunnallinen laskentatoimi

Master´s Degree Programme in Leadership for Change -studies (Open University Studies)

POMLFCS3 Advanced Introduction to International Political Economy 5 op (Opetuskieli: englanti)
KAMMAS99 Re-Thinking Value Creation 5 op (Opetuskieli: englanti)
LFCS02 Research on Society and Organisations 5 op (Opetuskieli: englanti)
LFCS04 Case study: Examining leadership challenges 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA22/VOS21 The International Migration System Today (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S21/22 Regional Challenges to Multilateralism (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATJOS12 Practices of Strategic Leadership 5 op (Opetuskieli: englanti)

marih8