x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)
Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
Lotta-Maria.Sinervo[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2017 – 23.10.2017
Luento-opetus
Ma 11.9.2017 - 23.10.2017 viikoittain klo 10-12, Pini ls B4113
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni ls B4113
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lili Kihn, Vastaava opettaja
Lili.Kihn[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2017 – 24.11.2017
Luento-opetus 36 tuntia
Pe 8.9.2017 - 10.11.2017 viikoittain klo 12-15, Päät ls C8
Poikkeukset:
8.9.2017 , EI OPETUSTA
To 14.9.2017 klo 12-15, Päät ls C8
Pe 17.11.2017 klo 12-15, Pinni ls B3107
Pe 24.11.2017 klo 12-15, Päät ls C8
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ida Koivisto, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2017 – 11.10.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Luennot
Ma 4.9.2017 klo 12.15-14.45, Pinni ls B1096
To 7.9.2017 klo 12.15-15.45, Virta ls 120
Ma 11.9.2017 klo 12.15-15.45, Pinni ls A1081
Ryhmätyöskentely
Harjoitusseminaari
Ti 3.10.2017 - 10.10.2017 viikoittain klo 12.15-14.45, Pinni A 2057
Ke 4.10.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 9.15-11.45, Pinni A2057
Harjoitukset 3 tuntia
Kirjatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pasi Leppänen, Vastaava opettaja
Pasi.Leppanen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 15 tuntia
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 8-12, Päät ls A3
Harjoitukset 10 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, jonka kuluessa ryhmän jäsenet valmistelevat pro gradu -tutkielmiaan laatimalla niitä koskevien käsikirjoitusten osia ja kommentoivat toistensa esityksiä.
- Pro gradun laadinta: aineiston kokoaminen ja analyysi sekä tutkimustulosten raportointi
- Kypsyysnäytteen antaminen (korvautuu nykyisin yleensä liittämällä pro graduun ohjeiden mukainen tiivistelmä).

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta. Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opiskelukaytannot/etiikka/index.html.

Pro gradu -tutkielman alkuperäisyys tarkistetaan Turnitinilla (ks. http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opiskelukaytannot/etiikka/turnitin.html). Turnitinia voidaan hyödyntää jo seminaarissa seminaaripapereiden laadinnan yhteydessä siten, kuin seminaarin vetäjän kanssa erikseen sovitaan.

Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
Raija.Huhtanen[ät]uta.fi
Ida Koivisto, Vastaava opettaja
ida.koivisto[ät]uta.fi
Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
Jukka.Viljanen[ät]uta.fi
Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
Riku.Neuvonen[ät]uta.fi
Opetus
1.8.2017 – 31.5.2018
Itsenäinen työskentely
Seminaari 30 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pro gradu -tutkielma laaditaan graduryhmässä, joka on välitöntä jatkoa seminaarityöskentelylle (HALJUS22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso). Työskentelyn kesto on kaksi periodia. Graduryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan sitoutumista ryhmän aikatauluihin samoin kuin valmiutta käyttää riittävästi aikaa paitsi ryhmätyöhön myös itsenäiseen työskentelyyn opintojakson aikana.

Ryhmässä opiskelijat jatkavat ryhmän vetäjän johdolla pro gradu -tutkielmiensa laadintaa siitä, mihin ne ovat HALJUS22 -jakson seminaarissa jääneet. Opiskelijat laativat graduihinsa liittyviä kirjallisia esityksiä siten, kuin ryhmässä kulloinkin sovitaan (esim. kaksi n. 15-20 sivun pituista osiota pro gradusta). Esitykset käsitellään ryhmän yhteisissä tapaamisissa. Ryhmätyöskentelyn lopuksi opiskelijat esittelevät ryhmässä valmiin gradunsa tai graduksi tarkoitetun käsikirjoituksensa. Tavoitteena on, että pro gradut valmistuvat seminaarin loppuun mennessä tai välittömästi sen jälkeen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eija Vinnari, Vastaava opettaja
Eija.Vinnari[ät]uta.fi
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
Jarmo.Vakkuri[ät]uta.fi
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
Lasse.Oulasvirta[ät]uta.fi
Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
Lotta-Maria.Sinervo[ät]uta.fi
Opetus
16.12.2017 – 27.5.2018
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Syksyn ryhmät (Oulasvirta, Vakkuri, Vinnari)
Ma 4.9.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, Päät A05, Syksyn ryhmien työskentely jatkuu kevätlukukauden 2018 loppuun saakka.
Kevään ryhmä (Sinervo)
Ma 8.1.2018 klo 12.00-16.00, Pinni A5023, Kevään ryhmä aloittaa tammikuun alussa. Ryhmän työskentely kestää vuoden 2018 loppuun saakka (kevätlk ja syyslk 2018)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (23.10.2017 - 15.12.2017)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
Lasse.Oulasvirta[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2017 – 4.12.2017
Luento-opetus
Ma 23.10.2017 - 4.12.2017 viikoittain klo 10-12, Päät ls A3
Ke 25.10.2017 klo 10-12, Päät ls A4
Ke 1.11.2017 - 22.11.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni ls A1081
Ke 29.11.2017 klo 10-12, Päät ls A4
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
Jarmo.Vakkuri[ät]uta.fi
Opetus
31.10.2017 – 28.11.2017
Luento-opetus
Ti 31.10.2017 - 28.11.2017 viikoittain klo 12-16, Päät ls A4
Poikkeukset:
7.11.2017 , EI OPETUSTA
Ma 6.11.2017 klo 12-16, Päät ls A4
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
Jarmo.Vakkuri[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2018 – 22.2.2018
Luento-opetus
To 11.1.2018 klo 12-16, Päät ls C6
Ti 16.1.2018 - 23.1.2018 viikoittain klo 9-13, Päät ls A4
Ti 13.2.2018 klo 12-16, Päät ls A4
To 22.2.2018 klo 10-16, Päät ls A2a
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nina Sainio, Vastaava opettaja
Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka.Nykanen[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2018 – 26.1.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Pe 12.1.2018 - 26.1.2018 viikoittain klo 12-15, Päätalo A2b
Ma 15.1.2018 klo 12-15, Päätalo A2b
To 8.2.2018 klo 12-16, Pinni B3116, Tentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannu Ojala, Vastaava opettaja
Hannu.Ojala[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2018 – 1.3.2018
Luento-opetus 20 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ke 17.1.2018 klo 12-15, Päät ls D10b
Ke 24.1.2018 klo 14-17, Päät lsD10b
Ke 31.1.2018 klo 12-15, Päät ls D10b
Ke 7.2.2018 klo 12-15, Linna ls K103
Ke 14.2.2018 klo 12-15, Päät ls D10b
Ke 28.2.2018 klo 12-15, Päät ls D10b, LUENTOTENTTI
To 1.3.2018 klo 11-14, Päät ls D10b
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (5.3.2018 - 27.5.2018)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Wacker, Vastaava opettaja
Jani.Wacker[ät]uta.fi
Opetus
6.3.2018 – 29.5.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 6.3.2018 - 13.3.2018 viikoittain klo 12-15, Pinni ls B1097
Pe 9.3.2018 - 16.3.2018 viikoittain klo 9-12, Pinni ls B4113
Ti 27.3.2018 klo 10-12, Päät ls D10b, Tentti, ei tarvitse ilmoittautua
Ti 17.4.2018 klo 16-20, päätalo ls. D10a+b, Tentti, yleisen tentin yhteydessä; ilmoittauduttava nettiopsussa 7 päivää ennen tenttiä
Ti 29.5.2018 klo 16-20, päätalo ls. D10 a+b, Tentti, yleisen tentin yhteydessä; ilmoittauduttava nettiopsussa 7 päivää ennen tenttiä
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM: Kirjallisen harjoitustehtävän hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä tenttiin osallistumiselle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eija Vinnari, Vastaava opettaja
Eija.Vinnari[ät]uta.fi
Lasse Oulasvirta, Opettaja
Lasse.Oulasvirta[ät]uta.fi
Opetus
5.3.2018 – 19.4.2018
Luento-opetus
Ti 6.3.2018 - 17.4.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni Paavo Koli
To 8.3.2018 - 19.4.2018 viikoittain klo 12-14, Linna Väinö Linna
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi