x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemakokonaisuudet

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

KATYVA51 Tilintarkastusoikeus 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYTIJ1 Basics of Information and Knowledge Management (TTY) 4 op (Opetuskieli: englanti)

Perusopinnot

JKKYINA15 Yritysappro 2 op

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op
KATVRA24 Sijoitustoiminta 5 op
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet 5 op
KATTAA31 Julkistalous 5 op
JKKYLECT Vierailuluentoja johtamisesta 2–5 op
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA11 Business Ethics 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYJOTE1 Introduction to leadership and management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA31/S10/23 Mitä on demokratia? 5–10 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit,Kaupunki kertomuksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA31 Julkistalous 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JKKYLECT Vierailuluentoja johtamisesta 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA21/22/S22 EU Decision-Making - a Simulation Course (POMLFCS2) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Option 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA12 Business Models 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21/22/S22 [KOPIO]EU Decision-Making - a Simulation Course 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYOA12 Fighting Against Human Rights Violations 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA15 Foundations of Ecological Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALHAA15 Organisational Change Dynamics and Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALDIGI01 Knowledge, business and work in a digital society 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYJOTE1 Introduction to leadership and management 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet

HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus - Harjoitustyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA21/22/S22 EU Decision-Making - a Simulation Course (POMLFCS2) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA31/41/S27 Trust in Politics (POMLFCS1) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA22/VOS21 The International Migration System Today (POMLFCS3) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Option 2 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA14 Business, Society and Nature (Option 1 Lectures and essay) 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
JKKYINA11 Demola Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op (Opetuskieli: englanti)
TERKAN10 Theories of Health Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA22/S21/22 Regional Challenges to Multilateralism (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics - Option 2 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA22/S21/22 [KOPIO]Regional Challenges to Multilateralism 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
HALEUA11 EU Financial Management 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS40 Topics in Economic Policy 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting (Option 2 Online course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA22/S21/22 Regional Challenges to Multilateralism (POMLFCS3) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot