x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
CAST (Tilastotieteen keskus)

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Alla on julkaistu CAST:n kokoama kvantitatiivisten menetelmäopintojen tarjonta lukuvuodelle 2017-2018.

Tarjonta on koottu yliopiston tutkinto-ohjelmien ja CAST:n opetustarjonnasta. Kurssien järjestelyistä vastaa opetuksen järjestävä tutkinto-ohjelma tai yksikkö.

Listatuilla kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia tai -suosituksia, jotka on kuvattu opetussuunnitelmassa ja joihin tulee tutustua etukäteen. Kursseille ilmoittaudutaan opetusohjelmatiedoissa mainitulla tavalla. Kunkin kurssin hyväksyttävyys omaan tutkinto-ohjelmaan on syytä tarkistaa omasta yksiköstä tai HOPS-ohjaajalta. 

Lisätietoa CAST:n kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvistä tapahtumista: http://www.uta.fi/cast/education.html

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävä tilastotiede

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTA2 Experimental Design 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTA14 Matrices for Statistics and Computational Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tietotiede

TIETA6 Tietorakenteet 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA19 Practical Programming in Python 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Data Structures 10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)

Tilastotieteen perusteet

SOS7.2/STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Tutkimushaastattelu: taito, tyylit ja kohderyhmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK0021 Statistics in Biomedicine 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTP1 Introduction to Statistics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävä tilastotiede

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA21 Ekonometria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS18 Time Series Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTA2 Reliability Estimation 2 op (Opetuskieli: englanti)
DPIS1 Replication crisis and its solutions 1 op (Opetuskieli: englanti)

Tietotiede

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS16 Learning from Multiple Sources 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS31 Knowledge Discovery 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Data Structures 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA17 Introduction to Big Data Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2017) 3 op (Opetuskieli: englanti)
TAYJ024 Visualization of Quantitative Data 2 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)

Vieraalla kielellä annettava opetus

BIO4440 Biological data analysis with R 5 op (Opetuskieli: englanti)
PCP05/NAM-VII Spatial Regression Analysis and Spatial Econometrics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävä tilastotiede

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTA4 Statistical Inference 1 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tietotiede

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS11 Data Mining 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS44 Big Data Entity Resolution 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)

Tilastotieteen perusteet

SOSM5.1 Gradu-kvantimetodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PCP05/NAM-VII Spatial Regression Analysis and Spatial Econometrics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LUOYY027 Introduction to R 2 op (Opetuskieli: englanti)
MTTA2 Multi-level Modelling (MLM) - Concepts and Practice 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävä tilastotiede

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTA2 Statistical Analysis with Missing Data (intermediate) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTTS12 Introduction to Bayesian Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
DPIPEM03 Longitudinal data analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tietotiede

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTTS17 Dimensionality Reduction and Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2018) 3 op (Opetuskieli: englanti)
MEDU13 Visual Methods 4 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS39 Machine Learning Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
TAYJ029 Practical Introduction to Data Mining 4 op (Opetuskieli: englanti)
TAYJ029 Introduction to Bibliometrics 2 op (Opetuskieli: englanti)