x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Periodit

I Periodi (4.9.2017 – 22.10.2017)
II Periodi (23.10.2017 – 15.12.2017)
III Periodi (8.1.2018 – 4.3.2018)
IV Periodi (5.3.2018 – 27.5.2018)
Periodi (4.9.2017 - 22.10.2017)
Tutkijakoulu [I Periodi]

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot:

yhteinen molemmille ryhmille

17.10. klo 12-16, Sali 120 (Virta-rakennus)

24.10. klo 12-16, Sali 120 (Virta-rakennus)

31.10.
klo 12-13 mikroluokat Linna Ml51 (ryhmä 1) ja Virta Ml53 (ryhmä 2);
klo 13-16, Sali 120 (Virta-rakennus)


Harjoitusryhmät:  

7.11. klo 10-16 (ryhmä 1), Sali 3103 (Pinni A-rakennus)
14.11. klo 10-16 (ryhmä 1), Sali C7 (Päätalo)

21.11.klo 10-16 (ryhmä 2), Sali C7 (Päätalo)
28.11. klo 10-16 (ryhmä 2), Sali C7 (Päätalo)

Opettaja: FT Marika Enwald

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä palautetaan kurssin Moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen: Osallistujat valitaan arpomalla, enintään 20 opiskelijaa/ryhmä (2 paikkaa/ryhmä varattu TTYn opiskelijoille).

Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Opetus
17.10.2017 – 28.11.2017
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille yleiskäsitys tieteellisten artikkeleiden tehokkaasta kirjoittamisprosessista ja tarjota valmiuksia prosessin hyödyntämiseen omassa julkaisutoiminnassaan.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu oman julkaisemisuransa eri vaiheissa oleville, kaikkien tieteenalayksikköjen väitöskirjatutkijoille. Kurssi on erityisen hyödyllinen aloitteleville väitöskirjatutkijoille.

Sisältö

Kurssi koostuu avoimesta, artikkelin julkaisun perusasiat läpikäyvästä, luennosta (4 h Pekka Belt), ennakkotehtävästä sekä seminaarityöskentelystä, jonka aikana käydään läpi julkaisemiseen liittyviä käytäntöjä, karikkoja ja kehittymisen keinoja (7 h).

Ohjelma

Kaikki kurssilaiset osallistuvat sekä luentoon että seminaariin. Luento on avoin myös muille kiinnostuneille. Pelkästä luennosta ei myönnetä opintopisteitä.

Avoin luento ti 10.10.2017 klo 12.15-16
Paikkana Sali A4 (Päätalo)
 
Luennon aikana käydään läpi seuraavia teemoja:

   - Käytännön vinkkejä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen
   - Hyväksyntätodennäköisyyden lisääminen
   - Artikkelin logiikka
   - Artikkelin aloitus ja lopetus
   - Päätoimittajan näkökulma
   - Ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa
   - Kysymyksiä ja vastauksia

Seminaari: ryhmän mukaisesti joko

- Ryhmä 1: ke 11.10.2017 klo 9.15-16.00 (Linna K112)

- Ryhmä 2: to 12.10.2017 klo 9.15-16.00 (KH3, Päätalo 0. krs)

Seminaarissa opiskelijat syventävät luennolla opittuja asioita. Ryhmässä opitaan samalla myös muiden tieteenalojen erilaisista käytännöistä.

Kurssille (luennolle ja seminaariin) valituille annetaan ennakkotehtävä.

Kurssisuoritus 2 op sisältää hyväksytyn ennakkotehtävän ja aktiivisen osallistumisen luentoon ja seminaariin.

Opettaja: TkT Pekka Belt

Ennakkotehtävä:

Lue opas ”Tips for writing scientific journal articles" (http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293801/isbn9789514293801.pdf). Valitse omalta alaltasi kohdelehti, jossa voisit julkaista lähitulevaisuudessa. Analysoi alaltasi 2-3 artikkelia, jotka on julkaistu viimeisen parin vuoden aikana. Analysoi artikkelien rakennetta (ei substanssia) vertaamalla sitä artikkelinkirjoittamisoppaassa esitettyyn rakenteeseen. Pohdi, esitetäänkö vastaavat asiat ja esitetäänkö ne samoissa vai eri paikoissa. Kirjaa nämä tiedot ennakkotehtävään. Ennakkotehtävään kirjataan myös osallistujan nimi, oppiala ja tutkimusaihe, julkaisemiseen liittyviä ongelmakohtia sekä teemat, joiden käsittelyä erityisesti toivotaan kurssisisältöön. Ennakkotehtävät lähetetään kurssin Moodle-alueelle viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.

Osallistujat valmistelevat etukäteen seminaariryhmässä esitettäväksi lyhyen (3-4 diaa) PowerPoint-esityksen ennakkotehtävän rakenneanalyysissä esiin tulleista havainnoistaan. PP-esitystä ei lähetetä Moodleen.

Maksimi osallistujamäärä: luennolle ja seminaariin 18 (2 ryhmää), pelkkä luento on avoin kaikille kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssilaiset valitaan arpomalla. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Belt, Pekka, Vastaava opettaja
Pirjo Nikander, Muu henkilö
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Opetus
10.10.2017 – 12.10.2017
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoite
•    Lisätä osallistujien ymmärrystä yrittäjyyden monista mahdollisuuksista ja muodoista omalla tieteenalalla.
•    Antaa valmiuksia yrittäjyyden huomioimiseen omassa tutkimuksessa, opetuksessa ja työelämän muissa toimissa aiempaa paremmin.
•    Luoda yleinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan.
•    Hyödyntää ryhmän yhteistä osaamista harjoituksissa sekä tarjota mahdollisuus syntyvien kontaktien hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Sisältö
KnowUp on yrittäjyysleiri jatko-opiskelijoille. Leiri tarjoaa tuoreita näkökulmia yrittäjyyteen ja sen huomioimiseen työelämässä.
Kurssin tavoitteena ei ole valmentaa osallistujista yrittäjiä, vaan kurssi antaa osallistujille valmiudet ottaa yrittäjyys paremmin huomioon omassa tutkimus- ja opetustoiminnassa tai muulla työuralla.
Leirillä pyritään erityisesti tukemaan yrittäjyysmahdollisuuksien ja muotojen hahmottamista eri tieteenaloilla aihetta alustavien luentojen, vierailijoiden, esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Opetusmenetelmät ja toteutus
Leiri toteutetaan kolmen päivän intensiivijaksona 5.-7.9.2017  leiriympäristössä Seinäjoen läheisyydessä.
Leirin osallistujat valitaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivista yliopistoista: Vaasan, Tampereen ja Helsingin yliopistoista, Taideyliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Leirin luennoitsijoina toimivat yrittäjät, yrityskehittäjät ja kauppatieteellisen alan opettajat. Leirin johtajana ja vastuuopettajana toimii tutkimusjohtaja, KTT Tero Vuorinen Vaasan yliopistosta.
Kurssilaisille laaditaan esitehtävä, jonka perusteella kurssille valitaan 15. Tampereen yliopiston kiintiö on enintään 7 opiskelijaa.

Kurssin suorittaminen
Opiskelun painotus on käytännön kokemuksissa ja harjoituksissa. Jatko-opiskelijat ratkovat yritysten heille antamia haasteita ja kehittävät käytännön liiketoimintaa sekä miettivät myös tutkimuksellisia kehittämismahdollisuuksia eri tilanteissa.
Tehtävien purkamisen yhteydessä mietitään kehittämistehtävien teemojen esiintymistä ja merkitystä osallistujien omilla tieteenaloilla.

Harjoitustyöt ryhmissä
Kurssilaiset tekevät leirin aikana useita harjoitustehtäviä. Tehtävät tehdään ryhmissä ja ne liittyvät käytännön yritys- ja tutkimusesimerkkeihin.
Tehtävien aihealueet tarkastelevat yrittäjyyden eri osa-alueita, kuten liiketoimintamahdollisuuden havainnointia, asiakastarpeiden analyysiä, toiminnan resursointia ja yrityksen kasvua.
Ryhmät esittelevät tehtäviään suullisesti, keskustelevat aiheista sekä palauttavat tehtävistä lyhyet kirjalliset raportit.

Luennot
Kurssi koostuu luennoista, keskustelusta ja niitä vastaavista harjoitustöistä.
Vuorovaikutteisuuden vuoksi läsnäolo kurssilla on välttämätöntä.

Arvosteluperusteet
Leiri arvostellaan harjoitustöiden ja niihin liittyvien raporttien perusteella. Arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty.
Mikäli joidenkin opiskelijoiden suorituksien ei voida katsoa riittävän hyväksyttyyn suoritukseen, annetaan heille essee-muotoisia täydentäviä tehtäviä, joiden avulla he voivat saada hyväksytyn kurssiarvosanan.

Ilmoittautuminen ja esitehtävä
Hakuaika KnowUp -kurssille päättyy torstaina 31.5.2017.  Haku kurssille tapahtuu Moodlessa hakulomakkeella sekä  esitehtävän tekemisellä.
https://moodle.uwasa.fi/course/view.php?id=1015
Moodleen kirjaudutaan oman yliopiston hakatunnuksilla.  Moodle avain: Yrittäjyys (iso alkukirjain).

Opiskelijat valitaan esitehtävän perusteella.
Kurssille valituille ilmoitetaan hyväksymisestä henkilökohtaisesti.
Kaikki muutokset kurssiin liittyen tiedotetaan kurssin Moodle-sivun uutisissa.

Esitehtävä
Kirjoitetaan max. kahden sivun mittainen pohdinta ”Miten yrittäjyys ja liiketoimintaorientaatio näkyy omassa tutkimuksessasi?”
Esitehtävä palautetaan hakulomakkeen yhteydessä Moodleen.
Esitehtävää varten tutustutaan
Suomen yliopistot UNIFI ry ja Suomen Yrittäjät ry laatimiin Yliopistojen  yrittäjyyssuosituksiin  (2016)
 http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/11/Yliopistojen_Yritta%CC%88jyyssuositukset_final_syyskuu2016.pdf
sekä Yrittäjien laatimaan selvitykseen Opiskelijasta yrittäjäksi — opiskelija-yrittäjyys suomalaisissa korkea-kouluissa lukuvuonna 2014—2015. Selvitys löytyy osoitteesta:
www.yrittajat.fi/File/ba5a8f35-8efc-4f2b-901ed3f7a0b921d0/SY_opiskelijasta_yrittajaksi_2015.pdf

Lisätiedot
Lue kurssikuvaus ja Moodlessa olevat ohjeistukset ennen kuin lähetät kysymyksiä sähköpostitse. Lähetä yleislaatuiset kysymykset mieluiten Moodlen keskustelupalstalle, sillä muilla opiskelijoilla saattaa olla samanlaisia kysymyksiä!
Kurssin vastuuopettaja tutkimusjohtaja Tero Vuorinen, puh. 040 536 7179, tero.vuorinen@uva.fi, ja koordinaattori Aira Metsä-Ketelä, puh. 050 343 6882, aira.metsa-ketela@uta.fi
 
Tampereen yliopiston tohtoriopintoihin liittyvät kysymykset, Olli Nuutinen, puh. 050 421 1096, olli.nuutinen@uta.fi
 
Kirjallisuus
O'Connor, Allan. "A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes." Journal of Business Venturing 28.4 (2013): 546-563.
Vanevenhoven, Jeff. "Advances and challenges in entrepreneurship education." Journal of Small Business Management 51.3 (2013): 466-470.
Terho Puustinen, Mika Mäkeläinen (2013). Taivas+helvetti. 18 yrittäjän tarina.

Tero Vuorinen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2017 – 7.9.2017
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa väitöskirjatyön prosessina, jossa tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmä vuorovaikuttavat, oivaltaa käsitteiden ja teorian merkityksen tutkimukselle, sekä tunnistaa analyysin ja teorian keskinäisen vuoropuhelun tekemällä pienimuotoisen kvalitatiivisen demonstraation. 

Yleiskuvaus:

Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa väitöskirjatutkijaa käynnistämään väitöskirjaprosessin ja tarjoaa välineitä työn etenemisen käytännölliseen ja käsitteelliseen hallintaan. Kokeneemmalle väitöskirjatutkijalle kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, avata keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä sekä pohtia ja hahmottaa oman työn etenemistä. Työskentelyn pohjana on ryhmäprosessi, jossa kartoitetaan osallistujien kokemia konkreettisia haasteita. Näiden pohjalta kuullaan luentoja ja tehdään ryhmätyötä.

Vastuuopettaja: HTT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä, Johtamiskorkeakoulu

Ajankohta: 14.9., 15.9., 21.9., 22.9.2017 klo 10-16 (4 opetuspäivää)

Paikat:

14.9. klo 10-14 Sali C5 (Päätalo), klo 14-16 Sali A05 Päätalo

15.9. klo 10-16 Sali C7 Päätalo

21.9. klo 10-14 Sali C7 Päätalo, klo 14-16 Sali Kh 3 (Päätalo 0. krs)

22.9. klo 10-16 C5 Päätalo

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden esille tuomien haasteiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Sisältö:

- Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
- Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus
- Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
- Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja essee.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
timo.keski-petaja[ät]tuni.fi
Opetus
14.9.2017 – 22.9.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 6 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: Orientaatiopäivä on kaikille Tampereen yliopiston uusille ja uudehkoille väitöskirjatutkijoille tarkoitettu tilaisuus.

Sisältö: Yleistä tohtoriopiskelusta Tampereen yliopistossa, yhteiset tohtoriopinnot, järjestäjät ja tarjonta, tohtoriopiskelun rahoitusmahdollisuudet, kirjaston palvelut, tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla, opintojen suunnittelu ja kokemuksia tohtoriopiskelusta.

Ajankohta: 7.9.2017 klo 12-16

Paikka: Pinni B3107

Ohjelma:

12:15 - 12:30 Tervehdys uusille väitöskirjatutkijoille (vararehtori Seppo Parkkila)
12:30 - 13:00 Yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi (koordinaattori Olli Nuutinen)
13:00 - 13:30 Tohtoriopinnot – suunnittelu, hallinta ja ohjaussuhde (tutkimusjohtaja Pirjo Nikander)
13:30 - 13:50 Kirjaston palvelut, erityisesti e-aineistot (tietoasiantuntija Esa Hakala)
13:50 - 14:10 Kahvitarjoilu
14:10 - 14:30 Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla (koordinaattori Laura Lalu)
14:30 - 15:00 Tohtoriopintojen rahoitus (tutkimuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen)
15:00 – 15:20 Näin minä sen tein! - Kokemuksia tohtoriopiskelusta  (FT Jari Pirhonen)
15:20 - 15:40 Loppukeskustelu, jonka jälkeen halukkaat voivat jäädä kuuntelemaan Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n (Tatte) infoa (luottamusmies Mikko Poutanen)

Vastuuopettaja: Dr. Pirjo Nikander

Ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html

Huom! Orientaatiopäivästä ei myönnetä opintopisteitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Pirjo Nikander, Vastaava opettaja
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2017 – 7.9.2017
Luento-opetus 4 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Learning outcomes:

The aim of this course is to strengthen the general researcher skills of the participant by training her to grasp her own particular field of research in a wider and more general context through some central issues in philosophy of science.

Teaching schedule: 19.10. and 26.10.2017 at 9-16 o'clock.

Place: 19.10. Lecture hall D11 (Main building), 26.10. Room C6 (Main building)

General description:

The course consists of alternating sessions of lectures and discussions. The lectures will cover some central themes in philosophy of science, and these will then be further discussed in smaller groups whose members (to the extent that this is possible) come from related scientific fields.

Course contents:

 1. Objects of Study and the Classification of Sciences
 2. Concepts, Propositions, and Arguments
 3. Hypotheses, Explanations, and Justification
 4. Scientific Realism and Antirealism

Completion: Passing the course requires a tight following of the lectures and an active participation in the group discussions. There will be no final exam as such, but the participants are required to produce a three-page written presentation where one of the central themes of the course is connected with the participant’s own scientific field and research topic.

Teacher: Docent, PhD Heikki J. Koskinen

Enrolment in NettiOpsu. The maximum number of students is 50 (4 places reserved for TUT students). Selection method is draw.

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Heikki Koskinen, Teacher responsible
Teaching
19-Oct-2017 – 26-Oct-2017
Lectures 12 hours
Periods: I II
Language of instruction: English

This course consists of face-to-face teaching and online learning in Moodle (Research Ethics online course).

The course invites students in various stages of their doctoral thesis to think through, write and process the ethical questions and themes in their own ongoing research projects. It provides a compact knowledge package on ethical issues concerning the research design, data collection/field work and writing-up phases. The course consists of lectures, discussion & student presentations in class and assignments.

Learning outcomes: After the course, students will

- be better equipped to think about and deal with ethical issues at different phases of their research projects
- have skills to discuss and identify issues concerning the ethics both in relation to research participant and the academic community (treatment of participants, informed consent, data lifespan, publication and ethical reporting)
- have knowledge on the key guidelines concerning ethical conduct and know where to go for further information
- have practical tools and means for the writing-up of ethical question in the doctoral thesis.
- have access to an information package on ethics
- know the basic functions of Turnitin plagiarism checker programme

Course Schedule:

1. Face-to-face lectures on 12.9.2017 at 16-20 in Room A08 (Main building)

2. Individual learning using Moodle (Research Ethics online course)

3. Face-to-face workshop on

- 26.9. (Room C7, Main building) at 10-16 and
- 3.10.2017 (Room A2A, Main building) at 10-16

Teacher: PhD Marika Enwald

Enrolment: At the maximum 20 students (2 places reserved for TUT students). Priority in selection is given to non-Finnish-speaking students. Otherwise, selection method is draw. Enrolment in NettiOpsu.  Please check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Completion mode: Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment (max one page A 4) through Moodle. Active participation is required. Every student will give a 15-20 minutes presentation in the workshop. Every student will write an 6-7 pages essay after the course.


THE PRE-ASSIGNMENT: Please include the following in short:
1)    Your name & discipline
2)    Your Research topic
3)    Potential ethical issues you have encountered or anticipated to encounter as part of your doctoral research and solutions you may already have in mind
4)    Any issues relating to research ethics you wish to be discussed during the course
5)    It is presumed that you could present briefly during the course the ethical questions that you are facing during your research.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marika Enwald, Teacher responsible
Teaching
12-Sep-2017 – 3-Oct-2017
Periods: I
Language of instruction: English

Doing Thematic Analysis: A two-day mini-intensive introduction (2 ECTS)

Learning outcomes:
At the end of the teaching sessions, the students have a deep understanding of the potential (and limitations) of thematic analysis, and what doing thematic analysis looks like in practice. Due to the nature of qualitative analysis, not every aspect is covered in depth, but the students gain foundational skills related to coding and starting theme development, that set them on the path for doing rigorous and theoretically/methodologically coherent analysis.

Course description:
Thematic analysis (TA) is a now-widely-used qualitative data analysis method. It is one of a cluster of methods that focus on identifying, and interpreting, patterned-meaning across a dataset. The method is highly popular across the social, behavioural, health, and clinical sciences, as well as in other areas such as education, and even marketing and computing.

Various versions of thematic analysis exist, some bound to particular epistemological, ontological and methodological assumptions and practices; others freer to be applied in diverse ways. The version of TA developed by Victoria Clarke and myself exemplifies the latter: it offers a method, not a methodology. It offers a framework for the analysis of data, but does not pre-specify the interpretative or theoretical bases of the analysis.  Researchers need to interpret the meanings they identify through thematic analysis within frameworks they themselves specify. This means thematic analysis can address a very wide range of research questions, from quite essentialist or realist ones, through to more critical or constructionist ones.  

What this course offers:
This course is designed to give a theoretically-informed, hands-on introduction to the doing of thematic analysis, according to the approach developed by AP Victoria Clarke and Prof Virginia Braun. The teaching combines a range of pedagogical styles and activities, from mini-lectures through classroom discussion, small-group and individual class-time activity, and homework. Students are expected to actively engage in the classroom discussion and activities, and do the preparatory work.

Teacher: Professor Virginia Braun, School of Psychology, University of Auckland, New Zealand

Course structure & assessment

12.10.2017 at 9-16

Getting started on TA – focuses on:
•    introducing and locating thematic analysis
•    exploring and understanding key concepts
•    dataset familiarisation
•    understanding and starting coding
Day 1 also includes ‘take home’ work as preparation for Day 2

13.10.2017 at 9-16

Developing your analysis – focuses on:
•    developing coding
•    coding rigour and quality
•    theme development and exploration
•    theme/data interpretation.


Assessment
The course is assessed pass/fail, with participation in expected tasks and discussion, as well as demonstration of developing understanding, and application of concepts, key to passing.  

Place:

12.10. at 9-16, Room 3110 (at 9-13), Room 3111 (at 13-16) (Pinni B building)

13.10. at 9-16, Room 3110 (Pinni B building)

Enrolment in Nettiopsu. 25 students at the maximum. Selection method is draw. Students should check the enrolment result from Nettiopsu after the enrolment period.

Course background reading:
Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 3:2, 77–101.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Braun, Virginia, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Other person
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
12-Oct-2017 – 13-Oct-2017
Periods: I
Language of instruction: English

Learning outcomes:

This course will give you practical tips and strategies for writing scientific articles in English. Designed as a two-day workshop, the main objective of this course is to learn to identify and produce the most important elements in English academic writing. The first day offers a series of exercises and points to ponder, whereas the second day offers the students an opportunity to apply these tips and strategies in an "Editing Clinic". During the second day, the students will be taught a ten-step editing process that they will apply to texts in class.

Contents:

Day 1

Group 1, 21.9.2017 at 9-16 o'clock (Room 3103, Pinni A building)

Group 2, 28.9.2017 at 9-16 o'clock (Room 3103, Pinni A building)

9:15-9:45  Online sources: Scientific, clear, transparent
9:45-11:00 Drafting, Differences between Finnish and Anglo-American traditions
11:00-11:30  Components of a Scientific Article, The Sequence of Writing
11:30 Lunch
12:15 Problems, Transitions, Tenses
14:00 Coffee break
14:15 Old Information and New Information, Nouns and Verbs for Academic Writing
15:30 Self-editing
16:00 End of the day

Scientific Writing: The "Editing Clinic": Revising English Texts

Day 2, 5.10.2017 at 9-16 o'clock (both groups) (Room 114, Virta building)

The students select a scientific text from their field and also bring in two to three pages of their own writing (5 copies of these pages). These texts will be evaluated in class.

9:15-10:30 Introduction to editing. Practice of editing on the "ideal" article in your field
10:30-10:40 Short break
10:40-11:30 Editing
11:30-12:10 Lunch  (40 min.)
12:10-14:00 Editing groups
14:00-14:20 Coffee break (20 min.)
14:20-15:25  Editing Groups
15:25-16:00  Course Discussions (Questions and Answers)
16:00   End of the course

Teacher: Lecturer Kathleen Moore

Enrolment in NettiOpsu. The maximum number of students is 18 in both groups. Selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu (Courses > Enrolments) after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]tuni.fi
Teaching
21-Sep-2017 – 5-Oct-2017
Lectures 14 hours
Periods: I
Language of instruction: English

Learning outcomes:

Goal of this online course is to get the participant acquainted with the processes of systematic information management within the participants’ own research work. After completing the course, the participant

 • will be able to seek and manage information efficiently
 • recognizes how metrics can be utilized in evaluating scientific visibility and impact
 • understands the open science principles in research publication and can assess scientific publication channels
 • knows the key principles of research data management

Student group: Doctoral researchers and researchers

Contents:
Module 1: Scientific literature retrieval
Module 2: Visibility and impact
Module 3: Research data management
Module 4: Open Access publishing

Organised by: Tampere University Library

People in charge: Tomi Toikko, Sari Leppänen, Saija Tapio

Teaching period:  2.10.2017 – 12.11.2017. All modules will last for one week (during 2.10. – 29.10.). All exercises are expected to be returned on 12.11. at the latest.

Modes of study: Online course. The participant is expected to complete the weekly exercises on time by utilizing the course materials present on the platform. The exercises include short essays, quizzes and discussions with other participants.

Group size: No limit

Enrolment: Via Nettiopsu

Enrolment time: Until 18.9.2017

Evaluation: Pass/fail

Evaluation criteria: Active participation in web-based working and exercises done on time.

More information: tomi.toikko@staff.uta.fi

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tomi Toikko, Teacher responsible
tomi.toikko[ät]tuni.fi
Teaching
2-Oct-2017 – 12-Nov-2017
Periods: I II
Language of instruction: English

General description

Planning makes perfect they say, and this holds true also when it comes to academic work. Do you wish to stop and think ahead how to make best use of your time, and to develop both your academic and transferable skills as a doctoral researcher? This concise two-day course provides practical tools and support for the management of the 4-year doctoral thesis project. The course is directed at doctoral students at the beginning phase of their studies.

The course
- Guides participants to identify and use the various tools already at their disposal
- Discusses forms of supervision and the supervisor- supervisee relationship
- Provides concrete tools for planning & managing the writing process
- Encourages doctoral researchers to better their media skills and digital research profiles
- Discusses how to use academic conferences as a means of chapter and article writing
- Encourages doctoral researchers to share their experiences and expertise

Place: 18.9. Room E222 (Main building), 25.9. Room E222 (Main building)

Programme:

Day 1: 18.9.2017
09.15-12.00   Identifying academic skills and tools
12.00-13.00    lunch break
13.00-16.00   ‘Using’ vs. ‘going to’ academic conferences: A before - during and after model


Day 2:  25.9.2017
09.15-12.00   Having a practical map for it all: drafting your thesis outline
  Developing and updating our own digital research profile
12.00-13.00   lunch break
13.00-16.00   Giving and receiving feedback: supervisory relationships from start to finish.

PLEASE NOTE: Attendance to BOTH days is required for the completion of the course.

Teacher: Dr. Pirjo Nikander

Pre-assignment: Please write a short (one A4) text stating:
1)    Your name & field of research
2)    The format of your thesis to be (article doctorate/monograph)
3)    3 key journals + 3 key conferences in your own field
4)    3 issues that you find are the most challenging when it comes to managing the day-to-day reality of thesis writing.
5)    Your digital profile today. Do you use: ResearchGate, Twitter, Academia.edu, or LinkedIn?

DEADLINE for the pre-assignments is Mon 11.9.2017 (noon).
In addition participants will write a mini-assignment before the second meeting. Both assignments will be sent through Moodle,

Enrolment via NettiOpsu. Maximum number of students is 20. Selection method is draw. Students should check the selection result via NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pirjo Nikander, Teacher responsible
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
18-Sep-2017 – 25-Sep-2017
Periods: I
Language of instruction: English

After the course, the participants
•    have a deeper understanding of the need, importance and practicalities of research mobility
•    are aware of and able to identify opportunities available to undertake international research mobility
•    know the different sources of funding available and how best to access them
•    are able to design a mobility plan
•    receive the necessary support to execute their mobility plan

Description
International research mobility is a crucial part of academic life for universities and particularly for the early stage researcher. Shorter and longer-term stays abroad not only support one’s research work, develop one’s research qualification and network but also contribute to personal development and networking skills on a broad range. This course offers practical tools, guide, information and support necessary to successfully engage in international mobility during one’s doctoral research career.

Course Schedule

Day 1: 9.10.2017 in Room C5 (Main building)
Time: 9-16

9:15-9:30 Opening words, Participants’ introduction
9:30-10:30 Research Mobility: What, why, how, when and where?
10:30-11:00 UTA policy and support for mobility – Lecture by International education office
11:00-11:30 Funding opportunities for mobility 1 (Internal and external funding)
11:30-12:30 Lunch
12:30-13:30 Funding opportunities for mobility 2 (Workshop tailored to student’s need): databases and search strategies
13:30-14:30 Practical issues to consider before, during and after mobility (International HR office)
14:30-14:45 Coffee break
14:45-15:30 Cultural issues commonly faced during mobility
15:30-16:00 Instructions on assignment and groups

Day 2: 23.10.2017 in Room C5 (Main building)
Time: 9-16

9:15-9:30 Working in a new environment
9:30-10:00 Building useful networks
10:00-11:00 Class discussion- Participants to share insights from the interviews conducted (see below)
11:00-11:15 Coffee Break
11:15-12:15 Class discussion- Participants to share insights from the interviews conducted (see below)
12:15-13:15 Lunch
13:15-14:15 Group session for peer-to-peer feedback on mobility plan
14:15-15:15 Optimising your mobility for future career opportunities
15:15-15:45 Closing words

Teacher: Ms.Sci. Motolani Agbebi

Pre-assignment: To participate in this course, please provide a short pre-assignment through Moodle outlining the following:
•    Your name and discipline
•    Stage in doctoral studies
•    Two main issues you would most like to know about undertaking research mobility or obstacles to undertaking research mobility
•    Details of your mobility experience or plans if any, and mobility types and potential funding sources/forms you wish to target.

Between the course days’ assignment:
•    participants will be asked to discuss their plan or desire to embark on a study or research visit abroad with their supervisor(s), should they not have already done so
•    Participants are required to design a mobility plan.
•    Participants are to carry out an interview with one doctoral researcher or post-doc researcher in their faculty on the overall experience during mobility. This should include details on planning, being and returning from a period abroad.
•    Participants are required to submit an updated mobility plan a week after the course is completed. Students will be strongly encouraged and offered support by the doctoral school, the international office and their supervisors to implement their mobility plans.

Number of students: Max. 20 (priority will be given to 2nd year doctoral students, otherwise selection method is draw)

Organised by: UTA Doctoral School and UTA International Education Office

Modes of completion: Pre-Assignment, mobility plan, active participation, peer to peer feedback.

Evaluation: Pass/Fail

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Motolani Agbebi, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Other person
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
9-Oct-2017 – 23-Oct-2017
Periods: I II
Language of instruction: English

Target group: New and newish non-Finnish doctoral researchers of the University of Tampere

Content: Organization of doctoral studies at the University of Tampere, Joint doctoral studies, Funding opportunities, Library services, Supervision and planning of studies

Time: 8.9.2017 at 13-16 o'clock

Place: Room C5 (Main building)

Programme:

13.15-13.30 Welcome to the University of Tampere
13.30-14.00 Organization of doctoral studies at the University of Tampere, Joint doctoral studies (coordinator Olli Nuutinen)
14.00-14.30 Funding opportunities (Markku Ihonen, Research development director)
14.30-14.50 International HR Team at Your Service! (Jonna Rinne, HR Services)
14.50-15.10 Coffee break
15.10-15.30 Library services  (Tomi Toikko, Information specialist)
15.30-16.00 Supervision and tips on Planning and Managing your Doctoral Process (Research Director Pirjo Nikander)
16.00 -16.20 About University of Tampere Association of Researchers and Teachers (shop steward Mikko Poutanen, TATTE)

Responsible teacher: Dr. Pirjo Nikander

Pre-registration with e-form:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration

NB! No credits are awarded.

Enrolment for University Studies
Pirjo Nikander, Teacher responsible
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
8-Sep-2017 – 8-Sep-2017
Lectures 3 hours
Periods: I
Language of instruction: English

IASR Lectures are studia generalia lectures in the study of society given weekly by the fellows of the Institute for Advanced Social Research (IASR) and the New Social Research Programme (NSR). Although the lecture topics vary, they always touch the study of society in one way or another.

Programme: http://www.uta.fi/iasr/lectures/

Doctoral researchers can get 2 ECTS for attending a minimum of six IASR Lectures, altogether 6 ECTS at the maximum. These 2 ECTS for attending 6 lectures can be earned during two successive semesters.

Responsible teacher: Dr. Risto Heiskala

No pre-registration.

Heiskala, Risto, Teacher responsible
risto.heiskala[ät]uta.fi
Periods: I II
Language of instruction: English
Periodi (23.10.2017 - 15.12.2017)
Tutkijakoulu [II Periodi]

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erottamaan ja arvioimaan tieteellisissä teksteissä (ja myös muissa asiateksteissä) esitettyjä argumentteja. Kurssi tarjoaa opiskelijalle analyyttisiä työkaluja, jotka helpottavat hypoteesien ja teorioiden oikeuttamista sekä tarjottujen oikeutusten kriittistä tarkastelua. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on vahva käytännön ymmärrys eri argumenttityypeistä, niiden käytöistä ja niihin liittyvistä argumentaatiovirheistä. Yleisemmällä tasolla opiskelija saa käsityksen väitteiden järkiperäisen ja intersubjektiivisen oikeuttamisen luonteesta ja sen roolista tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssin sisältö

 1. Oikeuttaminen: väitteet ja perusteet
 2. Argumentaatio oikeuttamisen muotona: argumenttityypit, argumenttivirheet
 3. Deduktiivinen päättely ja sen käyttö väitteiden oikeuttamisessa
 4. Havainnot, data, tilastollinen päättely: induktiivinen päättely ja sen käyttö väitteiden oikeuttamisessa
 5. Kausaalinen ja hypoteettinen päättely
 6. Teoreettiset hyveet ja oikeuttaminen

Aikataulu ja paikka:

6.11.2017 klo 10-16 (Virta 109)
13.11.2017 klo 10-16 (Virta 120)
20.11.2017 klo 10-16 (Virta 120)
27.11.2017 klo 10-16 (Virta 109)

Paikka:

Opettaja: FT Antti Keskinen

Suoritustapa: Työskentely sisältää luentoja, keskustelua ja harjoituksia. Koska kurssin tavoite on oppia argumenttien arvioimisen taitoa, työskentelyssä korostuvat harjoitukset ja keskustelu. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista työskentelyyn sekä lyhyen kirjallisen työn (5-8 sivua) kirjoittamista. Kirjallisessa työssä opiskelija soveltaa kurssilla omaksumiaan taitoja omalla tutkimusalallaan.

Ilmoittautuminen: Nettiopsussa. Opetusryhmän koko enintään 40 henkilöä. Valintatapana on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Keskinen, Vastaava opettaja
Opetus
6.11.2017 – 27.11.2017
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaiskäsityksen kyselytutkimusprosessista. Kurssi painottuu itse kerättävien kyselyjen lomakesuunnitteluun. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja analysoimaan kyselytutkimusaineistoja sekä arvioimaan kriittisesti niitä hyödyntäviä tutkimuksia.

Sisältö: Opiskelija saa kokonaiskäsityksen kyselytutkimusprosessista: aikaisempiin tutkimusjulkaisuihin ja -aineistoihin perehtyminen; tutkimuskysymysten operationalisointi; aineistonkeruumenetelmät sekä näytteen ja otoksen muodostaminen; kyselylomakkeen suunnittelu ja tiedonkeruun toteuttaminen; muuttujien koodaus ja luokitteleminen; tallennus ja tarkistaminen; tutkimusaineiston hallinta ja elinkaari; kyselyaineiston raportointi taulukoin ja kuvioin.

Opetusajat ja paikka:

ke 22.11.2017 klo 10-16 (Linna K109)
to 23.11.2017 klo 10-16 (Päätalo C7)
ke 13.12.2017 klo 10-16 (Päätalo C7)

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille, jotka tekevät tai aikovat hyödyntää kyselyaineistoja tutkimuksessaan. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Vastaava opettaja: dosentti Sami Borg, TaY/JKK, sami.borg@uta.fi

Kurssin suorittaminen

Kirjallinen ennakkotehtävä koostuu opiskelijan omien oppimistavoitteiden ja muiden kurssitoiveiden selostuksesta sekä oman tutkimusteeman ja -asetelman (ja mahdollisesti myös aineiston) esittelystä. Lisäksi opiskelija laatii ennakkotehtävän liitteeksi itse kolmesta viiteen lomakekysymystä tai kysymysosiota, joilla hänen tutkimuskysymyksiinsä voitaisiin vastata kyselytutkimuksen menetelmin.

Kurssin lopputehtävänä laaditaan noin 1500-2000 sanan paperi, jossa opiskelija esittelee ja arvioi kurssin tietosisältöjen pohjalta itse suunnittelemaansa kyselyä tai jonkin oman alansa tutkimuksen kyselylomaketta.

Arviointiperusteet: Ennakkotehtävä, luennot, aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, lopputehtävä.

Korvaavat suoritukset: Korvaavista suorituksista sovitaan erikseen luennoitsijan kanssa, jos poissaoloja yli kolme luentotuntia.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssille valitaan 25 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.


Arviointi: hyväksytty/hylätty

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sami Borg, Vastaava opettaja
sami.borg[ät]tuni.fi
Opetus
22.11.2017 – 13.12.2017
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kohderyhmä: väitöskirjansa ensimmäisiä tuloksia jo konferenssissa esitelleet tai esittelemään juuri menossa olevat jatko-opiskelijat.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää eri akateemisten esiintymistilanteiden erityispiirteitä. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita konferenssiesitelmään ja asiantuntijahaastattelun kontekstiin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon sekä osaa arvioida omaa ja muiden esiintymistä ja synnyttämiä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla perehdytään esiintymistaidon perusteisiin mm. esiintymisjännityksen hallintaan, vuorovaikutukseen yleisön kanssa, havainnollistamiseen, kohdentamiseen, perustelemiseen ja puheenvuoron rakenteeseen. Pohdimme ja ratkomme erilaisissa sosiaalisen median kanavissa aktivoitumista ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri alustoilla. Esiintymistilanteista käsitellään erityisesti konferenssiesitelmää ja mediaesiintymistä. Myös muiden akateemisten puhetilanteiden erityispiirteitä analysoidaan, kuten posterin esittelyä ja luennointia. Harjoitusosuudessa harjoitellaan konferenssiesitelmän pitämistä ja tutkimustuloksista medialle kertomista sekä saadaan niistä henkilökohtaista palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Kesto: kontaktiopetusta 24h, joista 12h luentoa ja 12h harjoituksia.

Ryhmäkoko: 10 opiskelijaa, 2 ryhmää

Aikataulu

Luennot (12 h, Ira Virtanen)

pe 27.10.2017 klo 10-16 (sali Linna K109)

ma 30.10.2017 klo 10-16 (sali Linna K109)

Harjoitukset (12 h)

Ryhmä 1 (Ira Virtanen)

ti 31.10.2017 klo 10-16 (sali Linna K112)

ke 1.11.2017 klo 10-16 (sali Linna K112)

Ryhmä 2 (Johanna Mäkelä)

pe 3.11. klo 9-15 (sali Virta 243)

pe 10.11. klo 9-15 (sali Virta 243)

Kurssisuoritus: ennakkotehtävät, aktiivinen läsnäolo, kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset ja palautteenantoon osallistuminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen: NettiOpsussa. Osallistujat arvotaan. Kurssivalinta on osallistujan itse tarkistettava NettiOpsusta. Mahdolliset muut tiedustelut kurssiosallistumiseen liittyen olli.nuutinen(at)uta.fi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ira Virtanen, Vastaava opettaja
ira.virtanen[ät]tuni.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
johanna.makela[ät]tuni.fi
Opetus
27.10.2017 – 10.11.2017
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

The course focuses on the basic and general features of scientific research, methodology, and argumentation, as applicable to any field of study. Some central themes in the philosophy of science will also be discussed, in an introductory manner.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Antti Keskinen, Teacher responsible
Teaching
24-Oct-2017 – 12-Dec-2017
Lectures 24 hours
Tue 24-Oct-2017 - 12-Dec-2017 weekly at 9-12
Exceptions:
24-Oct-2017 at 9 –12 , lecture room C8, main building
31-Oct-2017 at 9 –12 , lecture room Pinni A3111, Pinni A building
7-Nov-2017 at 9 –12 , lecture room C6, main building
14-Nov-2017 at 9 –12 , lecture room C6, main building
21-Nov-2017 at 9 –12 , lecture room C6, main building
28-Nov-2017 at 9 –12 , lecture room C6, main building
5-Dec-2017 at 9 –12 , lecture room C8, main building
12-Dec-2017 at 9 –12 , lecture room A4, main building
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

The course is intended to all new international UTA Master’s degree students, but it will serve also international Doctoral students. Other degree and exchange students may join if there are free places.

Contact person: Coordinator of international education, Anna Wansén-Kaseva

Visualization of quantitative data when reporting and publishing findings

Course description:

It is commonly said that “a picture is worth a thousand words”. The same is true when reporting findings of an analysis of quantitative data. A proper visualization of the results might make the difference between the success and failure in telling a story or in publishing one’s findings. This course gives, first, a brief introduction to the R software and to D3 JavaScript library for manipulating documents based on data. Second, the course focuses on visualization of quantitative data which is of utmost importance when reporting and publishing findings. Examples and applications will be done for multivariate, temporal, spatial and text data. Examples used during the course will be based on the R software, and preliminary knowledge of this software is advisable but nor required. Participants can learn more about the R software prior to the course online at: http://www.uta.fi/cast/events/Ronline.html.

Goals: The course:

 • Introduces participants to the R environment and to D3
 • Introduces the participants to data exploration and data visualization
 • Provides a recent variety of techniques and strategies to visualize quantitative data

Place: Computer classroom Ml 50 Linna

Programme

Day 1: 3.11.2017

09.15-12.00   Introduction to R

12.00-13.00   Lunch break

13.00-16.00   Introduction to data exploration and data visualization: types of data and of databases; online databases; Visualization of multivariate data

Day 2: 10.11.2017

09.15-12.00   Visualization of temporal data and of spatial data; text visualization

12.00-13.00   lunch break

13.00-16.00 Introduction to D3; Real time big data applications

PLEASE NOTE: Attendance to BOTH days is required for the completion of the course.

Teacher: Paulo Canas Rodrigues

Pre-assignment: Please write a short (one A4) text stating:

1)    Your name & disciplinary background

2)    State your own motivation for participating on this course and what do you expect to learn.

DEADLINE for the pre-assignments to be announced.

In addition, participants will write a mini-assignment after the second meeting with a two weeks’ deadline.

Enrolment via NettiOpsu. Maximum number of students is 24. Selection method is draw. Students should check the selection result via NettiOpsu after the enrolment period.

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Rodrigues, Paolo, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Other person
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
3-Nov-2017 – 10-Nov-2017
Periods: II
Language of instruction: English

Learning outcomes

On completion of the course, the participants
•    are more aware of discipline-specific academic conventions, i.e. the academic conventions of their field
•    are able to read and assess the relevancy of articles in a faster and more efficient manner
•    are aware of their responsibilities and role as peer reviewers
•    are able to understand the expectations of their target audience,  in order to tailor their  own research articles for specific contexts
•    are aware of the different functions of language in academic writing in English: i.e.
o    how to interpret writer’s attitude, level of commitment
o     the  use of tense, voice, register
o    how to create cohesion

Contents

In order to attain the intended learning outcomes, the participants will take an active role. They will be given guidance and information in the form of mini-lectures. However, students will be asked to  deconstruct articles in their own field, analyze journals in order to gain a better understanding of their expectations and profile,  and act as peer reviewers.

Special attention will be given to address the multidisciplinary concerns of the groups and focus will also be given to gaining a better understanding of the language and structural functions of writing for research. Although academic disciplines are different, many of the same key strategies and components can be used.

Target group

The course is intended for post-graduate students who feel  that they need support in writing and reading research in English.

Proficiency level

B2=>C1 (European framework)

Teaching methods

Contact classes and independent assignments.

Schedule and place:

November 17, 2017 at 9.15-16 (Room 113, Virta building)
November 24, 2017 at 9.15-16 (Room C5, Main building)
December 1, 2017 at 9.15-16 (Room C5, Main building)

Teacher: Christine Horton

Student selection

At the maximum 20 students group. Selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.


Evaluation and evaluation criteria

Continuous self-assessment, peer assessment and assessment by the instructor. Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Christine Horton, Teacher responsible
christine.horton[ät]tuni.fi
Teaching
17-Nov-2017 – 1-Dec-2017
Periods: II
Language of instruction: English

Goals:
1. To begin, proceed, digress, summarize and end a presentation, and to respond to questions in an effective manner
2. To convert written into spoken English: stylistic differences
3. To practice correct pronunciation and intonation
4. To deliver a talk in a relaxed manner using effective visual aids, but without reading
5. To analyze one's own presentation and (in groups) others' presentations in a supportive, affirmative manner, including attention to body language and visual aids.

Contents:

Day 1  (common to both groups) in Room 114, Virta building

2.11.2017

9:15-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Language performance issues
11:30-12:10   Lunch
12:10-14:00   Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns
14:00-14:20   Coffee
14:20-16:00   Training for the Question-and-Answer period at conferences

Day 2 

- group 1: 9.11.2017 in Room C5, Main building
- group 2: 16.11.2017 in Room K112, Linna building

9:15-10:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
10:30-10:45  Break
10:45-11:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
11:30-12:10  Lunch
12:10-14:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

Teacher: Lecturer Kathleen Moore

Enrolment in NettiOpsu. The maximum number of students is 10 in all  groups. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu (Courses > Enrolments) after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]tuni.fi
Teaching
2-Nov-2017 – 16-Nov-2017
Periods: II
Language of instruction: English

Knowledge about statistical methods and data analysis is of great importance in almost any field of research. In this course, general concepts of statistics will be provided so that the students can be able to independently carry out a small scale empirical research with the statistical software R.

Contents

 1. Basic concepts (1 lecture)
  1. What is statistics?
  2. Statistical research and its phases of work
  3. Population and sample
  4. Types of variables and scales of measurement
 2. Descriptive statistics (2 lectures)
  1. What is data?
  2. summary statistics (mean, median, quartiles, standard deviation and variance)
  3. Plotting the data (scatter plot, histogram, QQ-plot and boxplot)
  4. Contingency tables
 3. Basics of statistical inference (4-5 lectures)
  1. Basic concepts of probability
  2. Probability distributions (Binomial and Normal)
  3. Basic concepts in sampling theory
  4. Confidence intervals (mean and difference of means in independent samples)
  5. Hypothesis testing (mean and equality of means in independent samples, type I and type II-errors and p-values)
  6. Introduction to some non-parametric tests
 4. Linear models (3 lectures)
  1. Introduction to linear regression
  2. Basics of logistic regression
  3. Basics of Analysis of Variance (ANOVA)
Enrolment for University Studies


A maximum number of 50 students will be allowed in this course (70% doctoral students and 30% masters students).

Enrolment time has expired
Paulo Canas Rodrigues, Teacher responsible
Hijbul Alam, Teacher
Teaching
30-Oct-2017 – 8-Dec-2017
Lectures
Tue 31-Oct-2017 - 5-Dec-2017 weekly at 12-14, Main Building C6
Exceptions:
28-Nov-2017 , Pinni A1081
Thu 2-Nov-2017 - 7-Dec-2017 weekly at 10-12, Pinni A1081
Exercises
Group 1
Mon 6-Nov-2017 - 4-Dec-2017 weekly at 10-12, Pinni B ML40 (B0040)
Group 2
Mon 6-Nov-2017 - 4-Dec-2017 weekly at 14-16, Pinni B ML40 (B0040)
Exceptions:
4-Dec-2017 , Pinni B ML B1084
Independent work
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Please note that this course cannot be included inside the minimum 120 ECTS of Master's Degree Programme in CBDA (basic level course).

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi lectured in period I, II or III-IV is recommended for Finnish students.

Are most published research findings false (Ionnadis, 2005, Open Science Collaboration, 2015)? The course deals with the interpretations of and possible solutions to the lack of replicating results in empirical research (e.g. social psychology and cancer research). As a result of the lack of successful registered replications, a growing number journals such as Psychological Science are favouring practices such as direct replications and registered reports. The course gives a hands-on introduction to two methods which are thought to improve the reliability and replicability of empirical research: p-curve analysis and pre-registration.

The course:

 • Introduces participants to the ongoing conversation about the replicability of empirical research
 • Introduces participants to different interpretative frameworks of p-values and statistical significance (Null Hypothesis Significance Testing, Fisher, Neyman-Pearson, Bayes)
 • Provides participants with skills for pre-registration and p-curve analysis
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Esa Palosaari, Teacher responsible
esa.palosaari[ät]tuni.fi
Teaching
20-Nov-2017 – 15-Dec-2017
Tutorials
Lectures and exercises
Mon 20-Nov-2017 at 10.15-12.00, Linna ML50, Lack of replicating statistically significant results and their interpretations
Mon 20-Nov-2017 at 13.00-14.00, Linna ML50, Introduction to p-curve analysis and pre-registration
Mon 20-Nov-2017 at 14.15-16.00, Linna ML50, P-curve analysis and preregistration exercises
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Masters Degree students of CBDA-programme: course can be included in the advanced studies of CBDA (Statistical Data Analytics). For details, contact your Personal Study Plan teacher.

Periodi (8.1.2018 - 4.3.2018)
Tutkijakoulu [III Periodi]

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille pakollisiin yhteisiin luentoihin (12 h)
- Harjoituskurssiin ryhmän mukaisesti (12 h)
yhteensä 24 tuntia

Luennot: 

16.1.2018 klo 12-16, sali Päätalo A2A

23.1.2018 klo 12-16, sali Linna K113

30.1.2018 klo 12-16, sali Linna K113


Harjoituskurssit:

1. ryhmä: 6.2., 13.2.2018 klo 10-16, sali Linna K108


2. ryhmä: 20.2., 27.2.2018 klo 10-16, sali Linna K108

Ryhmäkoko max. 20.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Luennoille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Enintään 20 osallistujaa/ryhmä (2 paikkaa/ryhmä varattu TTYn opiskelijoille). Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2018 – 27.2.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

Kohderyhmä: Väitöstilaisuuteen valmistautuvat väitöskirjatutkijat.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää väittelemisajankohtaan liittyvien viestintätehtävien ja esiintymistilanteiden odotukset ja vaatimukset, ja osaa vastata niihin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää, miten hyödyntää niitä akateemisissa esiintymistilanteissa. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita väitöstilaisuuteen ja asiantuntijahaastattelujen konteksteihin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon. Opiskelija pystyy arvioimaan analyyttisesti omaa ja muiden esiintymistä ja syntyviä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla harjoitellaan esiintymistaidon elementtejä mm. esiintymisjännityksen hallintaa, tavoitteellista esiintymistä (lektio, asiantuntijapuheenvuorot), vuorovaikutusta vastaväittäjän ja toimittajien kanssa, havainnollistamista, perustelemista ja puheenvuorojen rakennetta. Lisäksi käsitellään tulevan tohtorin sosiaalisen median käyttöä ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri viestintäkanavissa. Harjoitusten tarkoituksena on valmistaa väittelijää sekä väitöstilaisuuteen, juhlapuheiden pitämiseen että vuorovaikutukseen median kanssa.

Kesto: kontaktiopetusta 24h, joista 12h luentoa ja 12h harjoituksia.

Luennot

ke 14.2.2018 klo 10-16 (sali Pinni B3117)

to 15.2.2018 klo 10-16 (sali klo 10-14 Pinni B3110, klo 14-16 Pinni B3111)

Ira Virtanen


Harjoitusryhmä 1

pe 16.2.2018 klo 10-16 (Pinni B3117)

ti 20.2.2018 klo 10-16  (klo 10-12 Pinni B3109, klo 12-16 Pinni B3110)

Ira Virtanen

Harjoitusryhmä 2

pe 16.2.2018 klo 9-15 (Päätalo C7)

to 22.2.2018 klo 9-15 (Päätalo A07)

Johanna Mäkelä

Ryhmäkoko: 10 opiskelijaa/ryhmä (2 ryhmää)

Kurssisuoritus: ennakkotehtävät, aktiivinen läsnäolo, kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset ja palautteenantoon osallistuminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa. Osallistujat arvotaan. Yhteydenotot kurssiosallistumiseen liittyen olli.nuutinen(at)uta.fi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ira Virtanen, Vastaava opettaja
ira.virtanen[ät]tuni.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
johanna.makela[ät]tuni.fi
Opetus
14.2.2018 – 22.2.2018
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa johtaa ideasta tutkimuskysymyksen ja alustavasti arvioida mahdollisten vastausten tieteellistä merkittävyyttä. Hän pystyy ennakoimaan, millaisia tutkimustyön tehtäviä tutkimuskysymyksestä voi seurata, ja arvioimaan resurssiensa riittävyyttä. Hän osaa valita tutkimuskysymykseensä sopivan lähestymistavan (metodin).

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu alkuvaiheen jatko-opiskelijalle. Kurssin aikana parannetaan osallistujan alustavaa tutkimussuunnitelmaa, ja edistymistä arvioidaan lopussa. Alussa kuvataan tutkimustulosten merkittävyyttä ja sen selvittämistä kirjallisuuskatsauksella etukäteen. Lisäksi esitetään tutkimustehtävien luokitus, joka auttaa lähestymistavan valinnassa. Kurssin aikana keskustellaan osanottajien ideoista, tutkimusongelmista ja tutkimussuunnitelmista sekä ideoidaan niitä eteenpäin. Opettaja voi jakaa sähköisesti alkuperäisiä metodiartikkeleita ja niistä laadittuja tiivistelmiä tarpeen mukaan n. 900 artikkelin tietokannastaan.

Vastuuopettaja: FT, prof. emeritus Pertti Järvinen

Ajankohta:

5.2., 12.2., 19.2, ja 26.2.2018 klo 10 - 16

Paikka: Sali D14 (Päätalo)

Opetusmuodot
Kurssi aloitetaan tutkimustyön perusteiden opetuksella keskustelevaa luontoa käyttäen. Kurssille hyväksytyt toimittavat oman tutkimussuunnitelmansa opettajalle. Muut päivät viedään läpi osanottajien päivitettyjä tutkimussuunnitelmia seminaarimaisesti käsitellen ja lopuksi yhteen vetäen. Kunkin osanottajan tulee lukea mahdollisimman monta muiden osanottajien tutkimussuunnitelmaa ja antaa niistä rakentavaa palautetta seminaaripäivinä.

Sisältö
- Viisi teoriatyyppiä
- Tutkimustehtävien luokitus/taksonomia
- Tutkimuslähestymistavan ja tietojen keruutekniikan valinnat
- Tutkimusraportin Johdanto- ja Keskustelu-lukujen jäsennykset

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Ilmoittautuminen NettiOpsussa, osallistujat valitaan arpomalla. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Suoritustapa: Kukin osanottaja esittää tutkimussuunnitelmansa alussa ja päivitetyn suunnitelman lopussa. Joko oman suunnitelman parantaminen tai toisten suunnitelmien rakentava kommentointi taikka molemmat vaaditaan kurssin suorittamiseksi (3 op [vain toinen] tai 4 op [molemmat])

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pertti Järvinen, Vastaava opettaja
pertti.jarvinen[ät]tuni.fi
Opetus
5.2.2018 – 26.2.2018
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Järjestäjä: Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Kohderyhmä: Orientaatiopäivä on kaikille Tampereen yliopiston uusille ja uudehkoille väitöskirjatutkijoille tarkoitettu tilaisuus.

Sisältö: Yleistä tohtoriopiskelusta Tampereen yliopistossa, yhteiset tohtoriopinnot, järjestäjät ja tarjonta, tohtoriopiskelun rahoitusmahdollisuudet, kirjaston palvelut, tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla ja opintojen suunnittelu.

Aika: To 25.1.2018 klo 12-16

Paikka: sali Virta 109

Ohjelma:

12:15 - 12:30 Tervehdys uusille väitöskirjatutkijoille

12:30 - 13:00 Yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi (koordinaattori Olli Nuutinen, TaY tutkijakoulu)

13:00 - 13:30 Tohtoriopinnot – suunnittelu, hallinta ja ohjaussuhde (tutkimusjohtaja Pirjo Nikander, TaY tutkijakoulu)

13:30 - 13:50 Kirjaston palvelut, erityisesti e-aineistot (tietoasiantuntija Miikka Sipilä, TaY kirjasto)

13:50 - 14:10 Kahvitarjoilu

14:10 - 14:30 Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla (kv. asioiden koordinaattori Laura Lalu)

14:30 - 15:00 Tohtoriopintojen rahoitus (erikoissuunnittelija Virve Kallioniemi-Chambers, TaY tutkijakoulu)

15:00 – 15:20 Näin minä sen tein! - Kokemuksia tohtoriopiskelusta (HTT, Sanna Tuurnas)

15:20 - 15:40 Loppukeskustelu, jonka jälkeen halukkaat voivat jäädä kuuntelemaan Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n (Tatte) infoa

Vastuuopettaja: Dr. Pirjo Nikander

Ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html

Huom! Orientaatiopäivästä ei myönnetä opintopisteitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Pirjo Nikander, Vastaava opettaja
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Opetus
25.1.2018 – 25.1.2018
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Learning outcomes
The focus of the course is on the acquisition of the skill of discerning and evaluating arguments found in scientific (or more broadly, academic) texts. The aim of the course is to provide students with analytic tools that enable and facilitate the construction and assessment of justifications for hypotheses and theories. On completing the course, the students will have a strong working grasp of different types of arguments, their interplay and the fallacies related to them.  On a more general level, the students will gain an appreciation of the nature and role of rational, intersubjective justification of claims as part of scientific inquiry.

Course contents
1. Justification: Assertions and grounds
2. Argumentation as a form of justification: types of arguments, types of fallacies
3. Deductive reasoning and its uses in justification
4. Observation, data, statistical inference: inductive reasoning and its uses in justification
5. Causal and hypothetical inference
6. Theoretical virtues and justification

Place: to be announced

Course schedule

17.1.2018 at 10-16 o'clock, Room A2A (Main building)

24.1.2018 at 10-16 o'clock, Room A2A (Main building)

31.1.2018 at 10-16 o'clock, Room D13 (Main building)

7.2.2018 at 10-16 o'clock, Room Pinni B 4113

Teacher: PhD Antti Keskinen

Evaluation criteria
The course work consists of lectures, discussions and exercises. As the aim of the course is the acquisition of a practical skill of assessing arguments, special emphasis will be put on discussion and exercises. Passing the course requires active participation, and the production of a short essay (appr. 5 pages) in which the student applies the skills acquired during the course to her/his own research topic.

Evaluation
Pass/fail

Enrolment in NettiOpsu. Maximum group size 40. Selection method is draw.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Antti Keskinen, Teacher responsible
Teaching
17-Jan-2018 – 7-Feb-2018
Periods: III
Language of instruction: English

General description: This course will give you practical tips and strategies for writing scientific articles in English. Designed as a two-day workshop, the main objective of this course is to learn to identify and produce the most important elements in English academic writing.

The first day offers a series of exercises and points to ponder, whereas the second day offers the students an opportunity to apply these tips and strategies in an "Editing Clinic". During the second day, the students will be taught a ten-step editing process that they will apply to texts in class.

Contents:

Day 1

group 1: 18.1.2018 at 9-16 o'clock in Room E350 (Main building)

CANCELLED! group 2: 25.1.2018 at 9-16 o'clock. Group 2 will be held on 8.2. at 9-16 o'clock in Room C7 (Main building).

9:15-9:45 Online sources: Scientific, clear, transparent
9:45-11:00 Drafting, Differences between Finnish and Anglo-American traditions
11:00-11:30  Components of a Scientific Article, The Sequence of Writing
11:30 Lunch
12:15 Problems, Transitions, Tenses
14:00 Coffee break
14:15 Old Information and New Information, Nouns and Verbs for Academic Writing
15:30 Self-editing
16:00 End of the day

Scientific Writing: The "Editing Clinic": Revising English Texts

Day 2: 1.2.2018 at 9-16 o'clock in Room A2A (Main building)

both groups

The students select a scientific text from their field and also bring in two to three pages of their own writing (5 copies of these pages). These texts will be evaluated in class.

9:15-10:30 Introduction to editing. Practice of editing on the "ideal" article in your field
10:30-10:40 Short break
10:40-11:30 Editing
11:30-12:10 Lunch  (40 min.)
12:10-14:00 Editing groups
14:00-14:20 Coffee break (20 min.)
14:20-15:25  Editing Groups
15:25-16:00  Course Discussions (Questions and Answers)
16:00   End of the course

Teacher: Lecturer Kathleen Moore

The maximum number of students is 18 in both groups. Selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Evaluation: Pass/fail.

Study materials: Booklet handed out by the instructor.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]tuni.fi
Teaching
18-Jan-2018 – 8-Feb-2018
Periods: III
Language of instruction: English

Learning outcomes

On completion of the course, the participants
•    are more aware of discipline-specific academic conventions, i.e. the academic conventions of their field
•    are able to read and assess the relevancy of articles in a faster and more efficient manner
•    are aware of their responsibilities and role as peer reviewers
•    are able to understand the expectations of their target audience,  in order to tailor their  own research articles for specific contexts
•    are aware of the different functions of language in academic writing in English: i.e.
o    how to interpret writer’s attitude, level of commitment
o     the  use of tense, voice, register
o    how to create cohesion

Contents

In order to attain the intended learning outcomes, the participants will take an active role. They will be given guidance and information in the form of mini-lectures. However, students will be asked to  deconstruct articles in their own field, analyze journals in order to gain a better understanding of their expectations and profile,  and act as peer reviewers.

Special attention will be given to address the multidisciplinary concerns of the groups and focus will also be given to gaining a better understanding of the language and structural functions of writing for research. Although academic disciplines are different, many of the same key strategies and components can be used.

Target group

The course is intended for post-graduate students who feel  that they need support in writing and reading research in English.

Proficiency level

B2=>C1 (European framework)

Teaching methods

Contact classes and independent assignments.

Timetable

19 January, 2018 at 9.15-16 o'clock in Room A32 (Main building)

26 January, 2018 at 9.15-16 o'clock in Room A32 (Main building)

2 February, 2018 at 9.15-16 o'clock in Room A32 (Main building)

Teacher: Christine Horton

Student selection

At the maximum 20 students group. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.


Evaluation and evaluation criteria

Continuous self-assessment, peer assessment and assessment by the instructor. Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Christine Horton, Teacher responsible
christine.horton[ät]tuni.fi
Teaching
19-Jan-2018 – 2-Feb-2018
Periods: III
Language of instruction: English

IASR Lectures are studia generalia lectures in the study of society given weekly by the fellows of the Institute for Advanced Social Research (IASR) and the New Social Research Programme (NSR). Although the lecture topics vary, they always touch the study of society in one way or another.

Programme: http://www.uta.fi/iasr/lectures/

Doctoral researchers can get 2 ECTS for attending a minimum of six IASR Lectures, altogether 6 ECTS at the maximum. These 2 ECTS for attending 6 lectures can be earned during two successive semesters.

Responsible teacher: Dr. Risto Heiskala

No pre-registration.

Risto Heiskala, Teacher responsible
Periods: III IV
Language of instruction: English

Lukuvuonna 2017-2018 järjestetään yksi suuremmalle joukolle suunnattu Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) koulutus 3.-4. periodilla. Kyse on Tampereen yliopiston tiedekuntien henkilöstölle sekä yliopistouralle suuntaaville tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä toteutuksesta. Kurssin lähiopetus järjestetään englanniksi, mutta kurssin voi suorittaa myös suomenkielellä (tehtävät ja pienryhmät).

During academic year 2017-2018 the course Teaching and Learning in Higher Education will be organised together with the course Yliopistopedagogiikan perusteet. The lectures will be in English but assignments and small groups can work either in English or in Finnish.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Koulutukseen valitaan syksyn haussa (marraskuussa) noin 20 henkilökunnasta ja noin 20 tutkijakoulusta hakemusten perusteella. Valittavalla tulee olla työsuhde tai jatko-opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon. Apurahatutkijat rinnastetaan henkilöstöön.

Hakulomake löytyy yliopistopedagogiikan verkkosivuilta.

On the basis of the applications, approximately 20 staff members and 20 doctoral students are selected to the course. The selected participants should be currently employed by the university or have a study right to doctoral studies. Researchers with a scholarship are compared with staff.

The application form is found on university pedagogy webpage.

Johanna Annala, Vastaava opettaja
johanna.annala[ät]tuni.fi
Marika Yli-Arvela, Vastaava opettaja
Opetus
18.1.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus 30 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lähiopetus / Contact teaching
To 18.1.2018 klo 9-15, Virta 114
Pe 19.1.2018 klo 9-15, PINNI B 4113
Ke 14.3.2018 klo 14-16, webinar
Pe 20.4.2018 klo 9-15, PINNI B 3116
To 24.5.2018 klo 9-15, ARVO A210-211
Pe 25.5.2018 klo 9-15, PINNI A1081
Pienryhmäopetus 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 220 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Etusijalla koulutukseen ovat sellaiset hakijat,  jotka toimivat opetus- tai ohjaustehtävissä, tai joilla on sovittuna opetustehtäviä yliopistossa lukuvuodelle 2017-2018,  jotka ovat esimiehensä tai väitöskirjan ohjaajan kanssa sopineet koulutukseen osallistumisesta ja joilla ei ole aiempaa pedagogista koulutusta. Valinnassa huomioidaan eri tiedekunnista tulevien tasapuolinen jakautuminen sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen opiskeluprosessiin.

In the student selection the following will be prioritised:

- applicants working in teaching and supervising tasks, or who have teaching during the academic year of 2017-2018

- applicants who have agreed participating with their superiors or thesis supervisers

- applicants with no prior pedagogical training 

Also, the student selection emphasises multidisciplinary study groups and applicants motivation and commitment to studies.

The course focuses on the basic and general features of scientific research, methodology, and argumentation, as applicable to any field of study. Some central themes in the philosophy of science will also be discussed, in an introductory manner.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Antti Keskinen, Teacher responsible
Anna Wansén-Kaseva, Contact person
anna.wansen-kaseva[ät]tuni.fi
Teaching
19-Jan-2018 – 9-Mar-2018
Lectures 24 hours
Fri 19-Jan-2018 - 9-Mar-2018 weekly at 9-12, Linna building, room K109
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is intended to all new international UTA Master’s degree students, but it will serve also international Doctoral students. Other degree and exchange students may join if there are free places.

Contact person: Coordinator of international education, Anna Wansén-Kaseva

Periodi (5.3.2018 - 27.5.2018)
Tutkijakoulu [IV Periodi]

LINKKI PP-DIOIHIN.

Esseen (word/pdf) palautus 20.5.2018 mennessä Moodle-alueelle (https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=13115). Kurssiavain: TAYJ11

Osaamistavoitteet:

Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja siten, että osallistuja oppii monipuolisemmin ja laajemmin hahmottamaan omaa tutkimusalaansa tieteenfilosofisesti keskeisten kysymysten kautta.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen jatko-opiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssi koostuu vuorottelevista luento- ja keskusteluosuuksista. Luennoilla nostetaan esiin tieteenfilosofisesti keskeisiä kysymyksiä ja teemoja, joiden käsittelyä jatketaan mahdollisuuksien mukaan tieteenalakohtaisiksi jaetuissa keskusteluryhmissä.

Opetusajat: pe 6.4. ja pe 20.4.2018 klo 9-16. (HUOM! Muutetut opetuspäivät)

Paikka: 6.4. Päätalo D11, 20.4. D10b (Päätalo)

Sisältö:

    - Tutkimuksen kohteet ja tieteiden luokittelu

    - Käsitteet, väitteet ja päätelmät

    - Hypoteesit, selitykset ja oikeuttaminen

    - Tieteellinen realismi ja antirealismi

Opettaja: Dos. Heikki J. Koskinen

Kurssin suoritus: Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen tiivistä seuraamista ja aktiivista osallistumista keskusteluun. Varsinaista loppukuulustelua ei järjestetä, mutta osallistujat kirjoittavat lopuksi kolmen sivun kirjallisen esityksen, jossa jokin kurssin keskeisistä teemoista kytketään omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen.

Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa (4 paikkaa varattu TTYn opiskelijoille). Ilmoittautuminen NettiOpsussa. TTYn opiskelijat hakevat opiskeluoikeuden ristiinopiskelujärjestelmän kautta.

Valintatapa on arvonta. Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heikki Koskinen, Vastaava opettaja
Opetus
6.4.2018 – 20.4.2018
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Tämä kurssi koostuu sekä kasvokkaisesta opetuksesta että verkko-opetuksesta.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille yhteisiin luentoihin (4 h), kontaktiopetus
- Itsenäiseen opiskeluun Moodlessa (Tutkimusetiikan verkkokurssi), verkko-opetus
- Harjoituskurssiin (12 h), kontaktiopetus

Luennot: 

- 6.3.2018 klo 16-20, kontaktiluentoja 4 tuntia
- Sali Pinni B3107

Itsenäinen opiskelu:

- Moodlessa verkkokurssilla


Harjoituskurssi:

Ryhmä 1

- 20.3.2018 klo 10-16 (Linna K108)
- 27.3.2018 klo 10-16 (Linna K108)

Ryhmä 2

- 3.4.2018 klo 10-16 (sali D14, Päätalo)
- 10.4.2018 klo 10-16 (sali A3, Päätalo)

Ryhmä 3

- 17.4.2018 klo 10-16 (sali D14, Päätalo)
- 24.4.2018 klo 10-16 (sali D14, Päätalo)

Ryhmäkoko max. 20.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Verkkokurssille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ryhmän koko enintään 20 (2 paikkaa/ryhmä varattu TTYn opiskelijoille). Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. TTYn opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta ristiinopiskelupalvelun kautta.

Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Vastaava opettaja
Opetus
6.3.2018 – 24.4.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet:
Osallistujat saavat käsityksen rekisteritutkimuksen tutkimusprosessista ja siihen liittyvistä haasteista, pystyvät suunnittelemaan rekisteritutkimuksia ja oppivat arvioimaan kriittisesti rekisteriaineistoja hyödyntäviä tutkimuksia.

Yleiskuvaus:
Rekisteritutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa käytetään ainakin yhtenä aineistonlähteenä rekistereitä. Rekisteriaineistojen tutkimuskäytön suurimpana haasteena on se, että rekistereitä ei ole alun perin kerätty juuri sitä tutkimusta varten, jossa tietoja halutaan hyödyntää. Jaksolla tutustutaan rekisteritutkimuksen tutkimusasetelmiin ja aineistoihin. Kurssin kuluessa työskennellään myös opiskelijoiden omien hankkeiden pohjalta.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti väitöskirjatutkijoille, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä rekisteritutkimusta. Myös osallistujat, jotka haluavat oppia ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti rekisteriaineistoja hyödyntävää tutkimusta ovat tervetulleita.

Kurssisisältö: Kurssilla perehdytään yleisimmin käytettyihin suomalaisiin rekistereihin, rekisteritutkimuksen tutkimusasetelmiin ja aineistojen esikäsittelyn periaatteisiin todellisiin tutkimuksiin perustuvien esimerkkien avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.
- Rekisteritutkimusprosessi
- Suomalaiset rekisteriaineistot (aineistot, henkilötunnus, käyttöluvat, rekisteriseloste, tietosuoja-asiat)
- Esimerkkejä rekisteritutkimusaineiston muodostamisesta
- Rekisteriaineistojen laatu
- Esikäsittely ja esimerkkejä rekisteritutkimuksen toteutuksesta
- Rekisteritutkimuksen tutkimusasetelmia

Alustava aikataulu:
12.3.2018, salissa Linna K110
10.15-11.15 Alustus ja luento (aineistoista ja luvista)
11.15-11.30 Tauko
11.30-12.15 Luento (tutkimusprosessi)
12.15-13.15 Lounastauko
13.15-14.30 Ryhmätyö
14.30-15.00 Ryhmätyön purku
15.00-15.15 Tauko
15.15-16.00 Luento (esikäsittely, tutkimusasetelmat)

13.3.2018, salissa Linna K110
09.15-10.00 Luento (validiteetti ja laatu)
10.00-10.15 Tauko
10.15-11.45 Opiskelijoiden rekisteritutkimusten esittelyä
11.45-12.30 Lounastauko
12.30-13.00 Ryhmätyö
13.00-13.30 Ryhmätyön purku
13.30-13.45 Tauko
13.45-14.45 Demo rekisteritutkimuksesta + lopetus

Suoritustapa: Ennakkotehtävä, luennot, ryhmätyöt, aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, lopputehtävä sekä vapaaehtoinen oman esityksen pitäminen (+ 1 op). Kurssisuoritukseen kuuluu oman väitöskirjatutkimuksen edistymistä tukeva kirjallinen tehtävä (1500-2000 sanaa).

Kurssin ennakkotehtävä:
Ennakkotehtävä koostuu opiskelijan toivomusten sekä oman tutkimusteeman ja -asetelman esittelystä. Oman tutkimuksen esittäjät valitaan ennakkotehtävien perusteella ja he saavat yhden ylimääräisen opintopisteen. Esittäjiin otetaan yhteyttä erikseen ennen kurssia.
Kirjaa ennakkotehtävään seuraava
•    Kerro lyhyesti taustasi sekä väitöskirjasi aihe ja sen tutkimusasetelma
•    Oletko tehnyt rekisteritutkimusta? Mitä rekistereitä olet käyttänyt?
•    Miksi ilmoittauduit tälle kurssille? Mitä haluat oppia tällä kurssilla? Onko sinulla joitain erityistoivomuksia käsiteltävien asioiden suhteen? Määrittele siis henkilökohtaiset oppimistavoitteesi, joiden toteutumista tulet arvioimaan osana lopputehtävää?
•    Oletko halukas esittelemään käynnissä olevaa rekisteritutkimustasi tai kiinnostunut tekemään poikkeuksellisen laajan lopputehtävän liittyen omaan rekisteritutkimukseesi? Jos kyllä, niin kuvaa lyhyesti tutkimusasetelma ja käytetyt rekisterit.

Opettaja: prof. Reijo Sund (Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto)

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Jos osallistujamäärää on rajattava, valintatapa on arvonta. Opiskelijan on tarkistettava valintapäätös NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sund, Reijo, Vastaava opettaja
Pirjo Nikander, Muu henkilö
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Opetus
12.3.2018 – 13.3.2018
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Grounded theory: tutkimusote, tutkimusmenetelmä vai analyysistrategia?

Opettaja: Jenni Airaksinen, HT, yliopistonlehtori kunta- ja aluejohtaminen

Kurssin ajankohta: 7.5.2018 klo 9-15 ja 28.5.2018 klo 9-15

Paikka: Sali A05 (Päätalo)

Tavoite:
Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija Grounded theory -tutkimuksen peruskäsitteisiin, lähestymistapoihin ja sille luonteviin ongelmanasetteluihin.  Kurssilla luodaan katsaus menetelmän historiaan, menetelmään sisältyviin vastakkainasetteluihin sekä menetelmän käytännön toteutuksen variaatioihin.
Oppimistavoite: Kurssin aikana opiskelija
-    saa perustiedot ja sovellusnäkemyksiä ja kokemusta Grounded theory -tutkimusotteesta
-    saa perusvalmiudet Grounded theory-otteen mukaisen tutkimustehtävän määritykseen ja rajaukseen
-    oppii hahmottamaan Grounded theory  -lähestymistapaan liittyviä  aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä
-    jäsentää ja alustavasti suunnittelee omien tulostensa raportointia.

Kurssin sisältö:
Kurssi toteutetaan kahden päivän kokonaisuutena, jossa ensimmäinen päivä (noin 6 x45min) alkaa luento-osuudella ja päättyy ryhmissä toteutettavaan valmiin aineiston analyysiharjoitukseen.  Toisen päivän aikana (noin 6x45min) perehdytään menetelmän käytännön soveltamisen variaatioihin, puretaan analyysiharjoitusten tulokset sekä pohditaan ryhmissä analyysiharjoitusten antia. Analyysiharjoitus tehdään valmiilla pienellä aineistolla, joka sekä puretaan osiin, että kerätään pääkategorioihin, joihin etsitään teoreettisen rikastamisen polkuja. Välitehtävänä on jatkaa hieman eri suuntiin ryhmässä tehtyä analyysiharjoitusta.

Kurssin suorittaminen
Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille sekä laatimalla kurssista raportti. Raportti muodostuu ryhmissä tehtävän analyysiharjoituksen, itsenäisesti toteutettavan välitehtävän sekä kurssin jälkeen toteutettavan pohdinnan tuloksena. Raportti ohjeistetaan kurssin aikana.

7.5.2018: Ohjelma

9.00 – 11.45 Luento:  Miksi grounded ja mikä theory? Menetelmän peruselementit ja lähestymistapa: Glaserilainen ja Straussilainen versio menetelmästä. Mitä voidaan tutkia?

Ryhmäjako ja tehtävänanto
11. 45 - 12.45 Lounas

12.45 - 15.00  Analyysiharjoitus numero 1: Tehtävänä ryhmässä tehdä luennolla jaetusta aineistosta line-by-line-koodaus (sanat, sanaparit, suorat lainaukset), pelkistetyt ilmaukset (koodinimet) ja alustava aksiaalinen koodaus. (Ryhmittely luokkiin)

Ryhmäkohtaisten harjoitusten palautuksen jälkeen Moodleen tulee ohjeet välitehtävälle ja paikka, jonne se ennen seuraavaa lähiopetuskertaa myös palautetaan.
 
Välitehtävästä jokainen saa oman palautteensa.

Välitehtävän ohjeet:
Vaihe 1: kirjoita omista lähtökohdistasi elämäkerrallinen kokemuspohdinta ajatuksistasi johtajuudesta. Kirjoita minimissään sivun mittainen tarina tänään tai viimeistään huomenna ja lähetä parillesi. Voit käyttää vapaata ajatuksenvirtaa tai vastailla pohdiskellen seuraaviin kysymyksiin.

1. Mitä johtajuus on? Missä se tapahtuu?
2. Millaisia tekoja johtajuus on?
3. Miten käsityksesi johtajuudesta on muuttunut?
4. Mitä johtajuuden osa-alueita omassa opiskelussasi on korostettu?
5. Mitä olisit halunnut tietää tai oppia johtajuudesta omissa opinnoissasi?

Vaihe 2: Lisää elämänkerta-aineisto kurssilla jaettuun aineistoon, jatka ryhmässä aloitettua analyysiä eteenpäin ja etsi aineistosta ydinkategoria.

Vaihe 3: Ryhdy pohtimaan mahdollisia teoreettisia näkökulmia, joiden avulla selektiivisen koodauksen luokkia voisi ryhtyä rikastamaan. Tee välitehtävästä vähintään 3 ja maksimissaan 5 sliden esitys ja varaudu esittämään se lyhyesti muille.


28.5.2018: Ohjelma

9.00 -11.45 Kaksi sovellusta grounded theorystä: Etnografinen gt ja Paikantunut analyysi. Erään analyysin tarina ja, sudenkuopat ja varoittavat esimerkit. Miten voidaan tutkia?

Jakautuminen ryhmiin ja ryhmätehtävien anto.

11.45 - 12.45 Lounas

12.45 - 15.00 Ryhmissä välitehtävien ja niistä saatujen palautteiden käsittely (5 min per yksilö ja pohdinta, mitä opimme tästä?) sekä analyysiharjoitus numero 2.

Ryhmäkohtaisten tehtävien palautuksen jälkeen tulee Moodleen ohjeet kurssiraportin suorittamiseen, sille palautuspaikka ja  deadline.

Kurssin suorittamiseen siis riittää 2 läsnäolokertaa, ryhmätehtävien (2) palauttaminen, välitehtävän palauttaminen sekä kurssiraportin suorittaminen.

Ilmoittautuminen: Kurssille valitaan enintään 20 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja
jenni.airaksinen[ät]tuni.fi
Opetus
7.5.2018 – 28.5.2018
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa väitöskirjatyön prosessina, jossa tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmä vuorovaikuttavat, oivaltaa käsitteiden ja teorian merkityksen tutkimukselle, sekä tunnistaa analyysin ja teorian keskinäisen vuoropuhelun tekemällä pienimuotoisen kvalitatiivisen demonstraation. 

Yleiskuvaus:

Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa väitöskirjatutkijaa käynnistämään väitöskirjaprosessin ja tarjoaa välineitä työn etenemisen käytännölliseen ja käsitteelliseen hallintaan. Kokeneemmalle väitöskirjatutkijalle kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, avata keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä sekä pohtia ja hahmottaa oman työn etenemistä. Työskentelyn pohjana on ryhmäprosessi, jossa kartoitetaan osallistujien kokemia konkreettisia haasteita. Näiden pohjalta kuullaan luentoja ja tehdään ryhmätyötä.

Vastuuopettaja: HTT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä, Johtamiskorkeakoulu

Ajankohta ja paikka:

to 15.3.2018 klo 10-16, sali Pinni B4113

pe 16.3.2018 klo 10-16, sali A32 (Päätalo)

to 22.3.2018 klo 10-16, sali Pinni A3111

pe 23.3.2018 klo 10-16, sali A32 (Päätalo)

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden esille tuomien haasteiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Sisältö:

- Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
- Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus
-  Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
- Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja essee.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
timo.keski-petaja[ät]tuni.fi
Opetus
15.3.2018 – 23.3.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Harjoitukset 6 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

This course invites students in various stages of their doctoral thesis to think through, write and process the ethical questions and themes in their own ongoing research projects. It provides a compact knowledge package on ethical issues concerning the research design, data collection/field work and writing-up phases. The course consists of lectures, discussion & student presentations in class and assignments.

Learning outcomes: After the course, students will

- be better equipped to think about and deal with ethical issues at different phases of their research projects
- have skills to discuss and identify issues concerning the ethics both in relation to research participant and the academic community (treatment of participants, informed consent, data lifespan, publication and ethical reporting)
- have knowledge on the key guidelines concerning ethical conduct and know where to go for further information
- have practical tools and means for the writing-up of ethical question in the doctoral thesis.
- have access to an information package on ethics
- know the basic functions of Turnitin plagiarism checker programme

Course Schedule:

Lectures

Fri 13.4.2018 at 12-16 o'clock, Room E221 (Main building)

Fri 20.4.2018 at 12-16 o'clock, Room E221 (Main building)

Fri 27.4.2018 at 12 -16 o'clock, Room E221 (Main building)

Workshop

Fri 4.5.2018 at 10-16 o'clock, Room D14 (Main building)

Fri 11.5.2018 at 10-16 o'clock, Room D14 (Main building)

Enrolment in NettiOpsu. At the maximum 20 students (2 places reserved for TUT students). TUT students apply the right to study through the Service of Cross-Institutional Studies

Priority in selection is given to non-Finnish-speaking students. Otherwise, selection method is draw. Please check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Completion mode: Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment (max one page A 4) through Moodle. Active participation is required. Every student will give a 15-20 minutes presentation in the workshop. Every student will write an 6-7 pages essay after the course.


THE PRE-ASSIGNMENT: Please include the following in short:
1)    Your name & discipline
2)    Your Research topic
3)    Potential ethical issues you have encountered or anticipated to encounter as part of your doctoral research and solutions you may already have in mind
4)    Any issues relating to research ethics you wish to be discussed during the course
5)    It is presumed that you could present briefly during the course the ethical questions that you are facing during your research.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marika Enwald, Teacher responsible
Teaching
13-Apr-2018 – 11-May-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes

After the course, participants:

- recognize different approaches to reading, analyzing and interpreting interview data

- are aware of crucial issues concerning scientific and analytic rigour

- find relevant literature on theoretical and analytical aspects on interviews

- are able to discuss the validity and ethics of their own interview research

Course Description

The qualitative interview has become one of the most frequently used methods to generate data to make sense of our lives, and an invaluable tool for the qualitative researcher. Whether chosen as the default and sole means of data generation on its own, or combined with other forms of data gathering and analyses, interview practice continues to evolve, diversify and flourish. This three-day course focuses on the analysis of interview data. It deals with the variety of styles and traditions of analysis, the practical aspects and steps along the way, as well as key questions analyst should be asking and the practical coding tools available.  The course consists of lectures on specific analytic stances and approaches by specialist in the field, discussion on doctoral researchers’ own ongoing analysis and the key questions tackled therein, and information on relevant software (Atlas.ti) one can use to code the data and support the analysis phase.

Time: 10.4. 17.4. & 24.4. 10.15 - 16.00

Teacher in charge: Pirjo Nikander, Univ. of Tampere + key experts in the field

Number of students: 25

Place: Linna K110

Tue 10.4.2018

10.15-12.00      Introduction to the course themes and to the ongoing research projects of the participants

12.00-13.00      Lunch

13.00-14.00      The variety of data generation and epistemological stances to interview data

14.00-16.00      Discussion on participants’ data sets, the questions raised in pre-assignments and on-going projects

 

Tue 17.4. 2018

10.15-11.00      Crossing that hurdle: From data generation to analysis proper  

11.00-12.00      Dr. Zsuzsa Millei (Research Collegium) Poststructural discourse analysis: Reading data of children in institutional settings

12.00-13.00      Lunch

13.00-14.00     Jaakko Hyytiä (University of Tampere): Using Atlas.ti to manage and code your interview data

14.-16.00           Presentations by participants + discussion

 

Tue 24.4.2018

10.15-12.00      Ilkka Pietilä (Assistant prof. University of Helsinki) Analysing group interviews: a focus on interaction

12.00-13.00      Lunch

13.00-16.00     Presentations by participants + discussion

 

The course consists of active participation to ALL THREE days and of a pre-assignment. Your pre-assignment is sent to Moodle (deadline 31.3.2018) and should include the following:

Pre-assignment:

1. You name and disciplinary background

2. Your topic of research, the stage you are currently in (collecting data, analyzing interviews + potentially data gathered by other means), your analytic tools and means of analysis (how do I approach my interview data).

3. What you find most challenging when working with your data?

4. What you expect to learn and discuss during the course.

5. Indication of your wish to present or discuss your work and analysis during the course.

Evaluation: pass/fail, students presenting data or presenting on their ongoing analytic process will receive 3 ECTS, others 2 ECTS.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pirjo Nikander, Teacher responsible
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
10-Apr-2018 – 24-Apr-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes
After the course, the student:
•    has developed an understanding of the nature of bibliometric research
•    is familiar with the most commonly utilised sources of bibliometric data and ways of applying this data in (daily) research conduct
•    is able to collect bibliometric data and to apply this data in various research settings
•    is able to utilise bibliometric tools for the benefit of his/her thesis writing and future career building
•    understands the limitations of bibliometric data and methods

General description
First, bibliometrics is a methodological approach in which the scientific literature itself becomes the subject of analysis. Bibliometrics offers a powerful set of tools that help scholars to, for example:

 • delineate samples for literature reviews
 • understand scientific citations
 • investigate the research impact of authors, journals and institutes
 • identify the most influential works of a given topic
 • map the cognitive and organisational characteristics of research fields
 • describe scientific networks within the knowledge base of distinct disciplines
 • produce indicators for use in policy and management contexts
 • understand the basics of (statistical) meta-analysis

As such, bibliometrics can be considered as the science of science.
Second, making an impact in the scientific community is a must for young researchers aiming for building a career at the university. Bibliometrics provides researchers a means of promoting and monitoring their own research impact.
This course focuses on the general features of bibliometrics 1) as a pivotal tool for conducting research and 2) as an integral part of building a research career.

Teaching schedule: 5.3. and 6.3.2018 at 10–16 o'clock

Teacher: Dr. Teemu Makkonen

Place: Computer Classroom Ml 50 (Linna building)

Completion: Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment through Moodle. During the lectures and exercises, active participation is required. After the course, every student will write a short essay on how to apply bibliometrics in connection to their own scientific field and research topic.

Evaluation: Pass/Fail.

Enrolment: In NettiOpsu. Number of participants 20 at the maximum. Selection method is draw. Students should check the selection result from NettiOpsu after the enrolment period.

Course pre-assignment:
Before the course, course participants are expected to write a short summary-description (max 2–3 pages) of their own doctoral research by introducing:
1)    the topic of their research,
2)    the discipline and specific research field they are engaged in
3)    the “keywords” of their thesis, significant works (books, book chapters, articles) they are referring to in their research
4)    (if applicable) a list of their own published work.
Detailed instructions will be made available to enrolled students through Moodle.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teemu Makkonen, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Other person
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
5-Mar-2018 – 6-Mar-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes
After completing the course, the participants
- know the phases of the process of knowledge discovery (data prepocessing, data mining and postprocessing)
- know basic data mining tasks and methods
- are aware of possibilities of utilising data mining in different research fields

Description

In data mining, large quantities of data are explored and analysed by automatic and semi-automatic means to discover novel, interesting information. Data mining is an interdisciplinary field combining e.g. methods from computer sciences and statistics. It has wide, diverse application areas from education, social, business and administrative sciences to medical and life sciences.

Course contents
-    Lectures 10 h
-    Hands-on exercises with data mining tools 10 h
-    Reading research articles related to applications of data mining methods in participant’s own field and writing a short report
-    Giving a presentation on applications of data mining in participant’s own field (presentation session 3 h)

Teachers: Kati Iltanen, Martti Juhola, Henry Joutsijoki

Target group
The course is intended for post-graduate students who are interested in data mining. No computer sciences or statistics background is required.

Enrolment: At the maximum 15 students. Selection method is draw.

Teaching:

Lectures:
Wed 2.5.2018 at 10-12 Pinni B1083
Fri 4.5.2018 at 10-12 Pinni B1083
Wed 9.5.2018 at 10-12 Pinni B1083
Fri 11.5.2018 at 10-12 Pinni B1083
Wed 16.5.2018 at 10-12 Pinni B1083

Practices:

Wed 2.5.2018 at 12-14 computer classroom Pinni B1084
Fri 4.5.2018 at 12-14 computer classroom Pinni B1084
Wed 9.5.2018 at 12-14 computer classroom Pinni B1084
Fri 11.5.2018 at 12-14 computer classroom Pinni B1084
Wed 16.5.2018 at 12-14 computer classroom Pinni B1084Presentation session
Fri 25.5.2018 at 10-13 Pinni B1083


Evaluation: Pass/fail

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kati Iltanen, Teacher responsible
kati.iltanen[ät]tuni.fi
Martti Juhola, Teacher
martti.juhola[ät]tuni.fi
Henry Joutsijoki, Teacher
henry.joutsijoki[ät]tuni.fi
Teaching
2-May-2018 – 25-May-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes: Students get familiar with various aspects of scientific communication.

Form of education: Lectures 14 hours, different lecturers

Lecture hall: Arvo-building F114, 1st floor

All our lectures begin at 15.15

7.3.2018
15.15-15.20 Opening the course, Kalle Kurppa
15.20-16.15 Writing a scientific article from biomedical research, Kalle Kurppa
 
14.3.2018
15.15- 16.30 Science communications, Laura Tohka

28.3.2018
15.15-16.15 Statistical reporting, Heini Huhtala
16.30-17.45 Tables and statistical graphics, Raili Salmelin

18.4.2018
15.15- 16.45 The role of the editor in Scientific publishing, Timo Partonen
17.00- 18.15 Scientific lectures, congress abstracts and posters, Kalle Kurppa

25.4.2018
15.15- 16.00 Research article publishing: open access, Sari Leppänen
16.15- 18.00 Producing better English text, Robert Hollingsworth

9.5.2018
15.15- 16.00 Publishing a doctoral dissertation, Minna Mecklin
16.15- 17.00 Doctoral dissertation- practical aspects, Markku Kulomaa

Responsible teacher: Kalle Kurppa

Participants: Open to all. Especially recommended for doctoral researchers and students enrolled on the Tampere Research Training Program for Medical Students.

Evaluation: Pass/fail. Students write a learning diary on the basis of lectures.

Enrolment: Students are required to enrol the course with e-form: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7859/lomake.html (open 22.1- 11.2.2018)

Kalle Kurppa, Teacher responsible
kalle.kurppa[ät]tuni.fi
Teaching
7-Mar-2018 – 9-May-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Course information

Learning outcomes: This course provides doctoral students with understanding over writing scientific journal articles. The lecture will motivate students to start writing sooner. After the lecture the student will understand what is required from a scientific article and what the related publishing processes entail. The student will know how to approach and write a scientific journal article effectively.

The lecture aims at providing tips to researchers in all fields. Especially starting researchers have experienced the lecture and workshop as very beneficial.

Contents: The course consists of

 • lecture  at 12-16 (4 hours)
 • pre-assignment
 • seminar work (group 1) or (group 2)) at 9-16 o'clock

All students should take part in the lecture and the workshop.

Lecture on 22.5.2018 at 12-16 o'clock
Lecture hall Paavo Koli (Pinni A building)

Contents:
 - Practical tips for writing scientific articles
 - Improving chances for acceptance
 - Article logic, beginning and end
 - Editor's viewpoints
 - Group dynamics for writing articles
 - Discussion

Seminar

group 1 on 23.5.2018 at 9-16 o'clock (Room A05 Main building)

OR

group 2 on 24.5.2018 at 9-16 o'clock (Room A05 Main building)

Seminar will deepen issues discussed on the lecture.

Reference material: Tips for writing scientific journal articles

Pre-meeting assignment:

•             Read the guidebook "Tips for writing scientific journal articles" (http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293801/isbn9789514293801.pdf). Choose a potential target journal where you wish to publish in the future. Analyse the structure, not substance, of 2-3 articles recently published in this journal by comparing them against the structure presented in the guidebook. If the structure in the target journal is different, please describe it. Write a report in text format (e.g. MSWord) of your observations, pay attention to any deviations in structure. 

•             Prepare a short presentation of your observations, for instance, using 3-4 PowerPoint slides. This presentation will be publicly shown in the workshop.
•             In the report, include your reflections about the issues you consider as bottlenecks in your scientific writing. These will be discussed in the workshop anonymously.
•             In the report, include the topics you wish to be discussed during the workshop
•             Please, remember to include your name, academic field, and your research topic

Pre-meeting assignment to be sent to course Moodle-area on 14.5.2017 at the latest (Moodle area address to be informed to students).

Lecturer: Dr Pekka Belt

More information about the lecturer: www.tinyurl.com/efficient-doctoral-studies

Enrolment: Enrolment in NettiOpsu either to group 1 or 2. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period. Maximum 18 students per seminar group can be accepted.

Evaluation: Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pekka Belt, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Other person
pirjo.nikander[ät]tuni.fi
Teaching
22-May-2018 – 24-May-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Goals:

1. To begin, proceed, digress, summarize and end a presentation, and to respond to questions in an effective manner
2. To convert written into spoken English: stylistic differences
3. To practice correct pronunciation and intonation
4. To deliver a talk in a relaxed manner using effective visual aids, but without reading
5. To analyze one's own presentation and (in groups) others' presentations in a supportive, affirmative manner, including attention to body language and visual aids.

Contents:

Day 1 (common to both groups): 12.4.2018, Room A05 (Main building)

9:15-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Language performance issues
11:30-12:10 Lunch
12:10-14:00 Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00 Training for the Question-and-Answer period at conferences

Day 2

group 1: 19.4.2018, Room C2 (Main building)

group 2: 26.4.2018, Room D12 (Main building)

9:15-10:30 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
11:30-12:10 Lunch
12:10-14:00 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00 Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

Teacher: Lecturer Kathleen Moore

The maximum number of students is 10 in each group. The selection method is draw. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Evaluation: Pass/fail.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kate Moore, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]tuni.fi
Teaching
12-Apr-2018 – 26-Apr-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

Learning outcomes:

Goal of this online course is to get the participant acquainted with the processes of systematic information management within the participants’ own research work. After completing the course, the participant

 • will be able to seek and manage information efficiently
 • recognizes how metrics can be utilized in evaluating scientific visibility and impact
 • understands the open science principles in research publication and can assess scientific publication channels
 • knows the key principles of research data management

Student group: Doctoral researchers and researchers

Contents:
Module 1: Scientific literature retrieval
Module 2: Visibility and impact
Module 3: Research data management
Module 4: Open Access publishing

Organised by: Tampere University Library

People in charge: Miikka Sipilä, Sari Leppänen, Saija Tapio

Teaching period:  5.3.2018 – 8.4.2018. All modules will last for one week. All exercises are expected to be returned on 16.4.2018 at the latest.

Modes of study: Online course. The participant is expected to complete the weekly exercises on time by utilizing the course materials present on the platform. The exercises include short essays, quizzes and discussions with other participants.

Group size: No limit

Enrolment: Via Nettiopsu

Evaluation: Pass/fail

Evaluation criteria: Active participation in web-based working and exercises done on time.

More information: miikka.sipila@uta.fi

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Miikka Sipilä, Teacher responsible
miikka.sipila[ät]tuni.fi
Teaching
5-Mar-2018 – 8-Apr-2018
Periods: IV
Language of instruction: English

R is one of the most widely used software for statistics and data science. In this course, the students will have the chance to become familiar with basic R objects, operations, visualizations tools and programming. The course will have in-class and online components. The online material (more information here: http://www.uta.fi/cast/events/Ronline.html) should be done before the first day of the course or between the two in-class days of the course. The second in-class day of the course will offer the chance to get a deeper knowledge about R and to analyze own data.

Modes of study: pre-assignment, participation in course work

BOTH online and in-class parts are required for the completion of the course.

 Pre-assignment: Please write a short (half A4) text stating:

1)    Your name & disciplinary background

2)    State your own motivation for participating on this course and what do you expect to learn.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Paulo Canas Rodrigues, Teacher responsible
Teaching
26-Apr-2018 – 8-May-2018
Lectures
Thu 26-Apr-2018 at 9-16, ML 50 (K 114), Linna Building, lunchtime 12-13
Tue 8-May-2018 at 9-16, ML 40 (B 0040), Pinni B, lunchtime 12-13
Independent work
Exercises
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Maximum number of students is 20. Priority will be granted for the first enrolments, based on the proportions: 60% PhD students 30% MSc students and 10% BSc students. Students should check the selection result via NettiOpsu after the enrolment period.

Multilevel models are designed to explore and analyse data that come from populations which have a complex structure. Behavioural and social data commonly have a nested structure. Multilevel models are becoming an increasingly popular method of analysis for situations where responses are grouped, such as in schools or other institutions, neighbourhoods, firms, parliamentary constituencies, or any other social or spatial clusters. A particular version of multilevel modelling is where there are multiple measures on each respondent, so that the grouping is of measures within person; where these multiple measures are taken on successive occasions, multilevel modelling provides a means of modelling individual change over time. This course will emphasise the practical application of multilevel models and lectures will be combined with practical sessions in order to reinforce concepts.

Course contents

 • Duration (2 days)
 • Lectures (6 h)
 • Hands-on exercises with MLM tools (6 h)

Flash presentation on application of MLM in participant’s own research or field (5-10 minutes each)

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Nurudeen Alimi, Teacher responsible
Teaching
5-Apr-2018 – 12-Apr-2018
Lectures
Thu 5-Apr-2018 at 10-17, Linna ML50, Lecture and exercises
Thu 12-Apr-2018 at 10-17, Linna ML50, Lecture and exercises
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Target group
The course is intended for post-graduate candidates and researchers who are interested in the use of multi-level modelling in their research. Understanding of basic statistics is required.

Enrolment: At the maximum 24 students. Priority will be given to those who need MLM in their research (PhD researchers most especially).

For pre-selection evaluation, please write a short text stating:

 • Your name and disciplinary background
 • Your motivation for participating in the course and what you expect to learn